Zmierzmy się na ringu - gala boksu amatorskiego na SEO & Content Camp

Zaktualizowano: 2022-04-01  
(4 min czytania)
[PRIMA APRILIS!] W branży SEO, pełnej kontrowersji związanych z technikami pozycjonowania, zdarzają się konflikty. Wierzymy, że gdy potyczki słowne stają się zbyt zażarte, warto rozwiązać je w bardziej bezpośredni sposób. Dlatego właśnie na SEO i Content Camp zadbaliśmy o to, by w agendzie znalazło się miejsce do ekspresji tych trudnych emocji i rozwiązania ich na sportowo. Najbardziej rozpoznawalni eksperci będą mogli zmierzyć się na prawdziwym ringu i w realnej próbie sił dojść do porozumienia.

Jak w każdej grupie pełnej testosteronu i rywalizacji, tak wśród społeczności SEO pojawiło się przez ostatnie lata wiele konfliktów. Niektóre z nich są błahe (np. czy white hat czy black hat SEO jest efektywniejsze), a niektóre wymagają radykalnego wyjaśnienia, po której stronie jest racja. Taka okazja nastąpi już podczas SEO & Content Camp organizowanego przez WhitePress®.

TEN NEWS POWSTAŁ NA PRIMA APRILIS, PROSIMY NIE TRAKTOWAĆ GO POWAŻNIE.

Podczas naszej 3-dniowej konferencji (patrz: https://www.whitepress.com/pl/seo-content-camp) pełnej merytorycznych wykładów odbędzie się również gala boksu amatorskiego Mistrzowie SEO, w którym wystąpią mniej i bardziej znani pozycjonerzy z całej Polski. Mamy już kilka zgłoszeń, czekamy na kolejne.

Lekko nie będzie – rzucamy rękawice

Choć będą to zawody amatorskie, zapowiada się mocna rywalizacja. 4-rundowe walki przebiegną zgodnie z normami określonymi przez Polski Wydział Boksu Zawodowego. O prawidłowość zmagań oraz punktację zadbają trzej sędziowie. Na miejscu obecny będzie także lekarz

Najbardziej brutalna walka może odbyć się między dwoma zawodnikami w wadze mieszanej kogucio ciężkiej - Tomaszem W. i Zbigniewem B. Obaj prowadzą merytoryczne walki w przestrzeni wirtualnej, ale podobno już skończyła się przestrzeń do dialogu na poziomie intelektualnym. Chociaż Pan Tomasz waży wyraźnie mniej niż Pan Zbiegniew, to jednak doświadczenie i (podobno) życiowa forma stawiają go w roli faworyta.

– mówi członek grup branżowych, który chce pozostać anonimowy.

Czekamy też na zgłoszenia w innym sporze, który toczy się pomiędzy Łukaszem R. i Marcinem G. Obaj już dawno nie podają sobie ręki. Czyż nie najlepiej to zrobić właśnie na ringu?

Podczas ostatniej konferencji (podobno kulturalnej) jeden z rozmówców ubolewał nad tym, że Członkowie Zarządów dwóch największych platform do publikacji artykułów (i linków) nie żywią do siebie nienawiści, a nawet się lubią :-). Szkoda, bo z pewnością starcie na ringu pozwoliłoby wyjaśnić odwieczny (aczkolwiek dla wtajemniczonych zupełnie niedorzeczny) spór, z którego serwisu linki są silniejsze!

Zgłoś się do udziału w walkach

Walki odbędą się w drugi dzień konferencji po wykładach (piątek 06.05.2022 godz. 20.00). Przewidziane są łącznie 3 starcia wśród osób, które już zadeklarowały udział, oraz tych, które zgłoszą się zgodnie z poniższymi zasadami.

Zarząd WhitePress® będzie dopierał pary walczących według deklaracji opartej o punkt 3 poniższego kwestionariusza oraz wagi.

Jeżeli chcesz zgłosić się do walk bokserskich na ringu podczas SEO & Content Camp, napisz maila na adres: marketing@whitepress.pl i podaj w nim dane:

  1. Imię i nazwisko:
  2. Firma, którą reprezentujesz:
  3. Czy chcesz walczyć w drużynie Black Hat czy White Hat, kto Ci podpadł?
  4. Twoja waga:
  5. Telefon:
  6. Oświadczenie:

Ja niżej podpisana/y niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach bokserskich oraz, że biorę w nich udział na własną odpowiedzialność i nie będę zgłaszać w stosunku do zarządcy obiektu oraz organizatora zajęć żadnych roszczeń w przypadku kontuzji lub jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, powstałych w trakcie lub w wyniku uczestnictwa w zajęciach.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb imprezy sportowej przez WhitePress sp. z o.o.  (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 25 listopada 2015 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), a także wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych turnieju. Przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią powiązaną z WhitePress nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność.

Jestem świadomy zagrożenia wynikającego z udziału w amatorskich zawodach bokserskich. Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w zawodach, posiadam aktualne badania lekarskie wykonane przez lekarza specjalistę. Biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek urazy mogące wyniknąć w związku z zawodami.
Jestem świadomy/a zagrożenia utraty zdrowia lub życia w związku z udziałem w zawodach i podczas zawodów sportowych i zrzekam się wszelkich roszczeń z tego tytułu w stosunku do WhitePress.

Imię i nazwisko

 

Gorąco zachęcamy do udziału w tej sportowej zabawie! Zobacz też pełną agendę konferencji SEO & Content Camp i dowiedz się więcej o wydarzeniu.

Wasze komentarze (1)
Redakcja WhitePress® zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem publikowania komentarzy oraz niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
Robert Piotrowski
2022-04-01, 12:33

Kim jest Marcin G?

RobertPiotrowski.pro

Zgłoś komentarz