Artykuły eksperckie dostępne!

Zaktualizowano: 2014-01-14  
(7 min czytania)
Pierwsza, niezwykle ważna grupa artykułów jest już w pełni obsługiwana przez platformę WhitePress. Reklamodawcy mogą dodawać do systemu artykuły eksperckie (lub zamawiać ich napisanie), a Wydawcy mogą je publikować. Przy okazji prezentujemy wiele unikalnych rozwiązań, które są dostępne tylko w naszym systemie.

Pierwsza, niezwykle ważna grupa artykułów jest już w pełni obsługiwana przez platformę WhitePress. Reklamodawcy mogą dodawać do systemu artykuły eksperckie (lub zamawiać ich napisanie), a Wydawcy mogą je publikować. Przy okazji prezentujemy wiele unikalnych rozwiązań, które są dostępne tylko w naszym systemie.

Po około 3 miesiącach prac i 2 miesiącach poszukiwań Wydawców uruchomiliśmy funkcję pośrednictwa w publikacji artykułów eksperckich. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to pojęcie znane na rynku. Idea ta jest dość wymagająca dla obu stron, jednak publikacja artykułów eksperckich ma wiele zalet. Co ważne - przynajmniej do końca lutego 2014 roku nie pobieramy opłaty manipulacyjnej za publikację takich artykułów. Poniższy tekst ma pomóc w zrozumieniu czym są artykuły eksperckie i jak WhitePress pomaga w ich publikowaniu.

 

Co to jest artykuł ekspercki i dlaczego jest super?

Artykuł ekspercki to przede wszystkim wartościowa treść. Taka, którą chce opublikować właściciel portalu, bo zwiększy atrakcyjność jego strony. Artykuł musi być poprawny językowo i merytorycznie. Musi też przekazywać ciekawą wiedzę na wskazany temat. Pod artykułem podpisuje się jego autor lub zleceniodawca, a podpis może być uzupełniony linkiem.

Dobry tekst opublikowany w opiniotwórczym portalu jest bardzo korzystny dla Reklamodawcy. Nie ma przecież lepszego PR-u niż wystąpienie w roli eksperta w danej dziedzinie?

Ostatecznie dla wielu Reklamodawców ważną funkcją artykułów eksperckich jest zdobywanie wartościowych, stałych i bezpiecznych linków:

 • wartościowe - gdyż znajdują sie w opiniotwórczych, realnych serwisach pod unikalną treścią
 • stałe - większość portalu artykuły pozostawia "na zawsze" - znajdują się one w archiwum lub w wyszukiwarce
 • bezpieczne - Google nie pozwala na kupowanie linków - tutaj jednak ich nie kupujemy. Za to tworzymy wartościowy Internet - pełny w ciekawe, pożądane treści.

Jak wygląda artykuł ekspercki - oto przykład: http://www.praca.bielsko.pl/26_porada.html.

Z drugiej strony Wydawcy ponoszą ogromne koszty pozyskiwania wartościowych treści. Czasami takie treści wręcz są niedostępne, gdyż tylko praktycy mają wiedzę na wiele tematów. Pobieranie takich artykułów bez kosztów lub za symboliczną opłatą jest dobrym sposobem na ograniczenie budżetu Wydawcy portalu.

Dla portali, które dopiero się rozwiajają i muszą mocno pilnować budżetu, może to być dobry sposób na pozyskiwanie treści. Takimi artykułami mogą być też zainteresowane serwisy, które potrzebują nowych tematów, analitycznego podejścia i wnikliwego opisu danej kwestii. 

 

Możliwości i cechy platformy WhitePress (artykuły eksperckie)

 

Baza portali Wydawców

 • Zbudowana została baza realnych, opiniotwórczych portali internetowych (około 290 na dzień 14.01.2014).
 • Każdy portal został oceniony pod względem merytorycznym, wizualnych i technicznym - te oceny widzą Reklamodawcy.
 • Każdy portal, poza parametrami SEO, podaje oglądalność, informacje o profilach społecznościowych, itd.
 • Baza jest cały czas powiększana, weryfikowana i aktualizowana.

Dla Reklamodawcy

 • Reklamodawca może dodawać swoje serwisy, które chce reklamować (ustala raz pewne parametry, np. stopkę).
 • Reklamodawca widzi tematy artykułów, jakimi zainteresowani są Wydawcy.
 • Może dodać artykuł ekspercki lub zamówić jego napisanie (maks. 3 dni robocze).
 • Artykuły zawierają link do jego serwisów.
 • Określa minimalne wymagania wobec portalu Wydawcy, który może opublikować jego artykuł.
 • Może proponować Wydawcom swoje artykuły.
 • Widzi informacje, że ktoś pobrał artykuł i ma prawo do weryfikacji publikacji.
 • Ma wgląd w raporty - także w raport oglądalności jego artykułów.

Dla Wydawcy

 • Wydawca określa jakimi artykułami eksperckimi jest zainteresowany (zapotrzebowanie)
 • Wydawca ma wgląd w napisane artykuły eksperckie.
 • Może pobrać wybrany artykuł i ma gwarancję jego jakości i unikalności.

 

Reklamodawca - krótka instrukcja

Platforma pośredniczy pomiędzy Wydawcami (właścicielami portali na których będą publikowane artykuły) i Reklamodawcami. Dostarcza informacje w czytelny sposób, pilnuje jakości i obowiązków obu stron.

Po zaakceptowaniu regulaminu reklamodawca najpierw musi dodać serwis, który chce reklamować, do bazy "Moich stron internetowych". Tam definiuje adres internetowy, stopkę z podpisem artykułów eksperckich, tematykę. Później raporty i analizy będą dotyczyły poszczególnych stron internetowych.

Pierwsze możliwości reklamodawcy - platforma WhitePress.

 

Przed dodaniem artykułu warto zapoznać się z "Bazą poszukiwanych tematów" - jest to lista wypełniania przez Wydawców zarejestrowanych w systemie. Określają Oni, jakich artykułów eksperckich poszukują. Należy pamiętać jednak, że to ostatecznie Wydawca stwierdza, czy chce pobrać taki artykuł, czy nie.

Reklamodawca może dodawać artykuły napisane samodzielnie lub zlecić dziennikarzom WhitePress przygotowanie tego typu tekstów. Na dzień 14.01.2014 roku koszt przygotowania artykułu eksperckiego to 50 zł netto. Redaguje go dziennikarz wybrany przez redakcję WhitePress. Dziennikarz ma obowiązek skontaktowania się z Reklamodawcą w celu uzgodnienia szczegółów.

Artykuł napisany przez redakcję WhitePress musi uzyskać akceptację Reklamodawcy. Rozliczenie następuje na zasadzie przedpłaty (poprzez system PayU).

Artykuł najpierw ląduje w bazie szkiców, czyli "Artykułów nieaktywnych". Tam reklamodawca może go edytować, pobrać, a nawet usunąć. Dopiero po zatwierdzeniu przez Reklamodawcę i Redakcję WhitePress widoczny jest on przez Wydawców.

"Cykle życia artykułu" - platforma WhitePress.

 

Bardzo ważne jest to, że Reklamodawca określa, jakie warunki musi spełnić Wydawca, aby pobrać artykuł. Chodzi m.in. o to, żeby artykułów nie pobierał Wydawca strony o niskiej wartości.

Oczywiście, jeżeli Reklamodawca napisze nieciekawy artykuł, a w dodatku określi wysokie wymagania wobec Wydawców, to jego artykuł nigdy nie doczeka się publikacji. Warto więc ostrożnie dobierać wymagania, można je zmieniać także na etapie "Artykuły oczekujące".


Okno zmiany wymagań wobec Wydawcy, który może opublikować artykuł ekspercki - platforma WhitePress.

 

Artykuł można zaproponować Wydawcom, którzy określili, że poszukują konkretnych tematów. Jeżeli jest taka możliwość, to w oknie podglądu artykułów "Oczekujących na publikację" przycisk "Zaproponuj" jest aktywny.

 

Kiedy tylko jakikolwiek Wydawca stwierdzi, że podoba mu się artykuł - może go pobrać. Reklamodawca (mailowo) jest o tym informowany. Od tego czasu Wydawca ma 2 dni robocze na publikację i jeden dodatkowy na poinformowanie o tym fakcie. Pobrany artykuł nie jest już widoczny dla innych Wydawców.

Reklamodawca i redakcja WhitePress weryfikują, czy publikacja jest zgodna z założeniami. Jeden portal domyślnie może opublikować tylko jeden artykuł Reklamodawcy (z konkretnego serwisu).

Pobrane i zatwierdzone artykuły są dostępne na liście "Artykuły opublikowane" oraz w "Raporty".

 

Wydawca - krótka instrukcja

 

Wydawca musi najpierw zaakceptować regulamin oraz dodać portale do bazy danych.

"Pulpit nawigacyjny Wydawcy" - platforma WhitePress

 

Wydawca ma dostęp do bazy napisanych artykułów. Jednak nie do wszystkich, a tylko tych, które "pasują" do jego portali.

Reklamodawcy przy każdym artykule określają tematykę i wymagania dotyczące portalu Wydawcy i jeżeli portal Wydawcy nie spełnia wymagań, to nie opublikuje artykułu. Aby zobaczyć listę artykułów należy wejść w "Bazę artykułów eksperckich" i wybrać portal. Mamy wtedy dostęp do listy artykułów.

Na liście widoczne są:

 • tytuł artykułu
 • wstęp
 • informacje o płatności i śledzeniu ruchu.

Można też przejrzeć częśc artykułów. Podczas podglądu można podjąć ostateczną decyzję, czy pobieramy artykuł.

 

Okno przeglądu listy artykuł eksperckich jakie może pobrać Wydawca - platforma WhitePress.

 

Warto zwrócić uwagę na kolumnę "Śledzenie ruchu". Wymaga ona od Wydawcy możliwości wstawienia kodu w treści artykułu (zwykle polega na przejściu w tryb HTML - większość systemów CMS ma taką możliwość).

Po pobraniu artykułu Wydawca musi go opublikować do 2 dni i poinformować o tym Reklamodawcę do 3 dni. Te funkcje dostępne są w oknie "Lista publikacji". Publikacja jest weryfikowana przez Reklamodawcę i redakcję WhitePress.

Aktualnie publikacja artykułów eksperckich nie jest związana z kosztami. Docelowo zostanie wprowadzona opłata manipilacyjna dla redakcji portalu WhitePress.

Jeżeli Wydawca nie znalazł interesującego go artykułu, to może dodać zapotrzebowanie na taki artykuł w oknie "Moje zapotrzebowanie na artykuły eksperckie". Określa tam tematykę, wytyczne i wymagania wobec artykułów. Na tej podstawie Reklamodawcy mogą proponować Wydawcy swoje artykuły (ostatecznie to Wydawca podejmuje decyzję).


 

Zapraszamy do współpracy!

Wasze komentarze (0)
Redakcja WhitePress® zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem publikowania komentarzy oraz niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.