Czy i jak rejestrować portal lub blog internetowy

Zaktualizowano: 2014-05-15
rejestracja bloga lub portalu
Wydając portal internetowy lub bloga możemy podlegać obowiązkowi rejestracji w sądzie okręgowym jako dziennik lub czasopismo. W tym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania związane z tym obowiązkiem.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

 

Prawie jak wolność

Rok 2014 to rok wspominania upadku poprzedniego ustroju, z uwagi na upływ szczególnego okresu 25 lat. Wśród wielu pozytywów, które przyniósł nam rok 1989 warto też wspomnieć odejście od represyjnego systemu koncesjonowania prasy na rzecz znacznie liberalniejszego – systemu rejestracyjnego. Nie oznacza on jednak pełnej wolności i swobody (jak np. przedwojenny system zgłoszeniowy), jakkolwiek ograniczenia te zasadniczo dotyczą kwestii formalnych lub wkroczenia w interesy osób trzecich, czyli sąd odmówi rejestracji, jeżeli wniosek nie zawiera danych wymaganych do wniosku lub udzielenie rejestracji stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.

 

Tylko dzienniki i czasopisma

Istotne przy tym jest to, że rejestracji nie podlega cała prasa, ale tylko jej szczególne rodzaje, konkretnie: dzienniki i czasopisma. Przy czym zgodnie z treścią Prawa prasowego dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu, zaś czasopismem - druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku (definicję tę stosuje się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż określony odnośnie dziennika).

 

Internetu nie rejestrujemy

Sprawy dotyczące rejestracji komplikują się w momencie oceny prasy w świecie cyfrowym, przy czym bogate już dość orzecznictwo polskich sądów pozwala przyjąć dwa graniczne i pewne założenia. Mianowicie, „nie ulega wątpliwości, że Internet nie podlega żadnej rejestracji. Internet jest tylko środkiem przekazu, podobnie jak ryza papieru”, a z drugiej strony „przekaz za pośrednictwem Internetu, jeżeli spełnia wymogi określone w treści art. 7 ust. 2 pkt 1 pr. pr. jest prasą, a interwał czasowy, w jakim się pojawia, determinuje to, czy jest to dziennik w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 pr. pr., czy też czasopismo (…) W tej sytuacji jest rzeczą bezsporną, że dzienniki i czasopisma przez to, że ukazują się w formie przekazu internetowego nie tracą znamion tytułu prasowego, i to zarówno wówczas, gdy przekaz internetowy towarzyszy przekazowi utrwalonemu na papierze, drukowanemu, stanowiąc inną, elektroniczną jego postać w systemie on line jak i wówczas, gdy przekaz istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2010r., sygn. akt III 250/10).

 

Ale rejestracji może podlegać serwis internetowy

Między tymi granicami jest jednak dość pokaźna sfera aktywności, która nie daje się ująć w sposób prosty i jednoznaczny w przywołane definicje. Przykładowo, by odwołać się tylko do stosunkowo niedawnych, głośniejszych orzeczeń można wskazać choćby takie przypadki jak uznanie, że rejestracji winien podlegać miejski serwis internetowy (wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 24 lutego 2014r., sygn. akt I C 1045/13), ale także i rejestracja prywatnego bloga nie jest wykluczona (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013r., sygn. akt: I ACa 1032/12).

 

Co robić? (sankcje v. koszty)

W takiej sytuacji warto jednak rozważyć rejestrację prowadzonych przez siebie serwisów internetowych. Im są one bardziej „sprofesjonalizowane” tym decyzja powinna być bardziej oczywista. Warto przy tym mieć na uwadze, że od niemal roku odpowiedzialność prawna za wydawanie dziennika lub czasopisma jest znacznie bardziej złagodzona niż wcześniej, a więc nie jest to już występek zagrożony grzywną lub karą ograniczenia wolności, ale nadal ustawa uznaje to za wykroczenie, które może być karane grzywną w wysokości nawet do 5 tys. zł.

Z drugiej strony, wniosek o rejestrację (w który musimy wpisać tylko tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i adres redakcji, podać dane osobowe redaktora naczelnego, określić wydawcę z jego siedzibą adresem oraz ustalić częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma) to koszt jedynie 40zł. Patrząc z tej perspektywy, decyzja powinna się wydawać dość oczywista.

Aby dokonać rejestracji należy wystąpić na piśmie do Sądu Okręgowego (wydział rejestracji). Zgodnie z art. 20 ust. 4 po 30 dniach od złożenia wniosku można wydać czasopismo jeśli sąd nie rozpatrzył wniosku. Przed rejestracją należy sprawdzić w sądzie czy przypadkiem podobny tytuł nie widnieje już w rejestrze. Siedziba redakcji może być taka sama jak siedziba wydawcy. Wydawca może być redaktorem naczelnym. O rejestrację może wystąpić osoba fizyczna lub prawna.

Wasze komentarze (13)

Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
 • Krzysztof

  A co, jeśli redakcja nie ma siedziby, albo portal/blog prowadzi jedna osoba?
  Zgłoś komentarz

  2020-05-31, 14:55
 • Tomasz

  Szanowny Panie Grzegorzu,
  Dziękuję za ten artykuł, w końcu znalazłem potrzebne mi informację.
  Mam jednak trzy pytania:
  1. Czy osoba zarejestrowana jako Redaktor Naczelny i Wydawca może bez zgody drugiej osoby widniejącej jako Wydawca usunąć ją z tej roli bez podpisu danej osoby?
  2. Czy należy prowadzić działalność, aby móc zarejestrować portal internetowy jako dziennik bądź czasopismo internetowe?
  3. Jeżeli należy prowadzić działalność to może bez wglądu do dokumentów w sądzie znaleźć pod jaką działalność jest portal zarejestrowany?

  Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź!
  Zgłoś komentarz

  2020-05-26, 21:20
 • Dariusz Setlak

  Ciekawe jak się będzie miała rejestracja bloga/serwisu do planowanych przepisów związanych z ACTA-2. Może to będzie niezbędne żeby jakoś funkcjonować i bronić się przed korporacjami.
  6krokow.pl
  Zgłoś komentarz

  2019-03-15, 12:25
 • Marcin Pytający

  Bardzo cenny i ciekawy artykuł, dziękuję. Nie rozumiem jednego: chodzi mi o akapit "od niemal roku odpowiedzialność prawna za wydawanie dziennika lub czasopisma jest znacznie bardziej złagodzona niż wcześniej (...), ale nadal ustawa uznaje to za wykroczenie, które może być karane grzywną w wysokości nawet do 5 tys. zł."
  ..."to", czyli co ustawa uznaje za wykroczenie? Prowadzenie strony bez rejestracji? Innym słowem czy rejestracja jest obowiązkowa?
  Będę wdzięczny za odpowiedź. Z góry dziękuję:)
  Zgłoś komentarz

  2018-06-01, 15:04
 • Przem

  Ale przecież w rejestracji tytułu prasowego nie chodzi o rejestrację domeny jak tu niektórzy uważają. W ogóle nie ma obowiązku rejestracji własnego serwisu jako tytuł prasowy, szczególnie jeśli chodzi o serwis ogłoszeniowy (ogłoszenia to nie artykuły prasowe). Co najwyżej istnieje możliwość rejestracji serwisu (nie domeny) jako prasa, co daje pewne przywileje, ale i obowiązki, np. publikowanie sprostowań (warto zapoznać się z całą ustawą). Ponadto nie da się zarejestrować tytułu prasowego przez Internet, trzeba złożyć osobisty wniosek w sądzie i wnieść opłatę.
  Zgłoś komentarz

  2017-12-01, 17:37
 • Konstytucja

  Konstytucyjna wolność wypowiedzi.

  Art. 14. Zasada wolności mediów
  Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

  Art. 54. Zasada wolności poglądów
  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

  Art. 73. Wolność działalności twórczej i artystycznej
  Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.
  janowlubelski.net
  Zgłoś komentarz

  2017-09-07, 07:47
 • Kataris

  A co, jeśli redakcja nie ma swojej siedziby, a wszystkie artykuły są przekazywane dalej drogą internetową??
  Zgłoś komentarz

  2016-10-08, 12:26
 • 2 domeny

  W przypadku prowadzenie serwisu z ogłoszeniami na dwóch różnych domenach, mam obowiązek rejestrowania dwóch dzienników osobno (zabieg niezbędny przy pozycjonowaniu domeny na domenę)
  Zgłoś komentarz

  2016-03-13, 12:08
 • Emigracja do Holandii

  Pierwszy raz słyszę żeby był taki obowiązek. Bardzo dobry artykuł! A co w sytuacji gdy mamy zagraniczne domeny lub polskie domeny na zagranicznych serwerach?
  nasza-holandia.pl
  Zgłoś komentarz

  2016-02-14, 14:08
 • Zaplusz

  Nie wiedziałem, że trzeba rejestrować swoje własne domeny. To jest trochę dziwne...
  ksiegowa.startblog.pl
  Zgłoś komentarz

  2015-12-21, 13:09
 • Andrzej

  Zadam pytanie czy posiadając hosting oraz domenę za granicą polski tu chodzi o unię europejską nadal jest wymagana rejestracja?
  Także drugie pytanie mam czy może ta rejestracja także jest może przez internet ?
  Zgłoś komentarz

  2015-06-18, 09:08
 • ciekawy

  no wąłsnie co z tym adresem
  Zgłoś komentarz

  2015-03-22, 01:39
 • Jurczi

  Czy nie posiadając adresu można jakoś zarejestrować portal ? Jestem bezdomnym podróżującym i właśnie kończę swój serwis pisać. Rozumiem, że muszę go zarejestrować, tylko jak, jeżeli nie posiadam adresu ?
  Zgłoś komentarz

  2015-02-22, 20:50
Polecane artykuły
reklamowe adwokatów i radców prawnych
Reklama radców prawnych: regulacje i sposoby na promocję w Internecie

W warunkach rynkowych korzystanie z reklamy jest powszechne, jednak nie wszyscy mogą z niej korzystać bez ograniczeń - dotyczy to szczególnie prawników, którzy muszą liczyć się z różnego rodzaju restrykcjami. Naruszenie obowiązujących zasad dotyczących reklamy może prowadzić do negatywnych skutków, nie wyłączając odpowiedzialności prawnej. W tym artykule przyjrzymy się regulacjom związanym z reklamą radców prawnych.

consent mode
Consent Mode v2 - standard przetwarzania danych, który musisz znać

Consent Mode pojawił się jako odpowiedź na zaostrzające się regulacje, takie jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Europie czy California Consumer Privacy Act (CCPA) w USA. Te i podobne regulacje wprowadziły wymóg uzyskania wyraźnej zgody od użytkowników przed zastosowaniem plików cookie służących do celów śledzenia lub personalizacji. W rezultacie firmy muszą zmienić sposób, w jaki podchodzą do przetwarzania danych osobowych.

reklama adwokatow
Reklama adwokatów. Co wolno, a czego nie wolno w Internecie?

W warunkach rynkowych korzystanie z reklamy jest powszechne, jednak nie wszyscy mogą z niej korzystać bez ograniczeń - dotyczy to szczególnie prawników, którzy muszą liczyć się z różnego rodzaju restrykcjami. Naruszenie obowiązujących zasad dotyczących reklamy może prowadzić do negatywnych skutków, nie wyłączając odpowiedzialności prawnej. W tym artykule przyjrzymy się regulacjom związanym z reklamą adwokatów.