Affiliate program

Získajte 5% z celkovej sumy uzavretých objednávok inzerentov po dobu 5 rokov od ich registrácie.
Staňte sa WhitePress® affiliate partnerom a využívajte benefity affiliate programu v podobe atraktívnej provízie z predaja. 


Zaregistrovať sa
Zobraziť nápovedu
Ako to funguje?
Krok 1 Affiliate link je k dispozícii po prihlásení do platformy WhitePress®.
Krok 2 Nový inzerent sa musí zaregistrovať do platformy WhitePress® do 30 dní prostredníctvom vášho affiliate linku.
Krok 3 Za každého registrovaného inzerenta dostávate províziu z jeho uzavretých objednávok po dobu 5 rokov.
Krok 4 Vašu affiliate províziu dostanete do 1 pracovného dňa od uzavretia objednávky na publikovanie článku alebo odkazu.
Na čo všetko sa vzťahuje affiliate provízia?

Po dobu 5 rokov získavate províziu

- z publikovaných článkov
- z publikovaných odkazov
- z objednania copywritingu od WhitePress®
Máte otázky? Napíšte nám:
Správcom vyššie uvedených osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o slobodnom toku takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je "WhitePress" s.r.o. so sídlom v Bielsko-Biała na ul. Legionów 26/28, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 24340014 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií