Kontakt

WhitePress s.r.o.
Mlynská 27
040 01 Košice
Slovensko
Pracovná doba od 08:00 do 16:00 pondelok - piatok
DIČ: 2121022321
IČO: 52416160
IČ DPH: SK2121022321

Účet: CZ67 6300 0644 5061 0196 0008
Slavomír Hyben
Regional Manager SK & CZ
+421 948 432 075
Dominika de Jong
Platform & Sales Specialist
+421 948 957 216
Viera Horňáková
Platform & Sales Specialist
+421 948 905 925
Lenka Fabianová
Marketing Manager SK & CZ
+421 948 131 870
Tu nás najdete:
Máte otázky? Napíšte nám:
Správcom vyššie uvedených osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o slobodnom toku takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je "WhitePress" s.r.o. so sídlom v Bielsko-Biała na ul. Legionów 26/28, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 24340014 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií