Online marketing predstavuje skupinu nástrojov a metód, ktoré sú používané na propagáciu produktov a služieb prostredníctvom internetu.

K jeho synonymám patrí internetový marketing, ale aj web marketing.

Online marketing patrí ako subkategória pod digitálny marketing.

Na rozdiel od online marketingu, digitálny marketing je všeobecnejším pojmom. Môžeme ho definovať ako každú marketingovú komunikáciu, ktorá prebieha v digitálnych médiách. Patria sem kanály ako napr. TV, rozhlas, komunikácia cez smartfóny, atď. Digitálny marketing tak môže prebiehať online, ale aj offline.

Nástroje online marketingu:

  • online PR
  • SEO
  • PPC
  • content (obsahový) marketing
  • email marketing
  • sociálne siete

E-commerce ako všeobecný pojem sa používa na označenie všetkých obchodných transakcií, ktoré je možné realizovať prostredníctvom internetu. Pojem e-commerce v súčasnosti označuje najmä nákup a predaj produktov či služieb cez internet.

Obchodovanie cez internet je bežnou súčasťou našich životov, jeho výhodami sú hlavne rýchlosť a komfort pre zákazníkov a väčšie možnosti priblížiť sa zákazníkom pre predajcov. Vďaka WhitePress® blogu sa dozviete o e-commerce viac.

Odporúčame vám prečítať si aj túto časť nášho blogu.

Online marketing & e-commerce
Publikujte svoje články u nás. dnes.
Zaregistrovať sa zadarmo