WhitePress® pre agentúry


Od konceptu k úspešnej agentúre
Novinka!
E-book "WhitePress® pre agentúry"
Zistiť viac
Čo nájdete v našich článkoch:
Komentáre špecialistov
Špecialisti prezrádzajú svoje know-how zo zákulisia podnikania agentúr.
Bezplatné materiály
Vzory zmlúv, dokumentov, praktické checklisty a šablóny.
Medzinárodné trendy
Materiály vypracované na viacerých európskych trhoch v spolupráci s miestnymi agentúrami.
Know-how získané z praxe
Pokrývame témy ako sú financie, právne formality a osvedčené postupy z praxe, ktoré nenájdete v knihách.
Praktické tipy v 6 krokoch
Materiály sú na stránke štruktúrované podľa kľúčových oblastí rozvoja agentúry.
Prieskum trhu
Obsah obohatený o štatistiky a údaje zozbierané na lokálnom trhu.

Partneri projektu a mediálni partneri

Najnovšie články
Vzor pracovnej zmluvy - grafika
Vzor pracovnej zmluvy

Štandardná pracovná zmluva s agentúrnym zamestnancom by mala obsahovať ustanovenia striktne vyžadované slovenským pracovným právom. Teraz si môžete za...

WhitePress® podporuje agentúry
Užívateľské rozhranie prispôsobené potrebám agentúr a mediálnych domov
Špeciálna cenová politika
pre agentúry
Desiatky lokálnych a zahraničných agentúr využívajú naše služby

Automatizácia procesov a užitočné funkcie pre agentúry
Školenia pre tímy
a mentorská podpora
Analytika a možnosť generovania prehľadných reportov pre klientov