Špecializovaná alebo full-service agentúra: Ktorá možnosť je pre vás najlepšia?

Aktualizované: 2021-10-22
Založenie agentúry - ako si vybrať špecializáciu
Zvažujete založenie marketingovej agentúry? V článku sa dozviete prečo a kedy je ideálne založiť vlastnú spoločnosť, ale aj na čo sa pri jej založení zamerať. Poznáte rozdiel medzi činnosťou reklamnej, brandingovej, PR a výkonnostnej agentúry?
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Marketingová agentúra je spoločnosť, ktorá svojim klientom poskytuje propagačné a reklamné služby. Žijeme však v dobe online marketingu, kedy sa zaradenie agentúry určuje oveľa ťažšie. Nájdete medzi nimi spoločnosti s komplexným servisom, ale aj agentúry špecializujúce sa na konkrétne marketingové úlohy.

V tomto článku vám prezradíme, kedy a prečo založiť vlastnú agentúru, na čo sa pri jej zriadení zamerať, a predstavíme tiež hlavné typy reklamných agentúr.

Trh s marketingovými agentúrami v roku 2021

Za posledný rok a pol sa pandémia COVID-19 podpísala takmer na každom segmente ekonomiky. Reklamný priemysel nebol výnimkou a oproti predošlým rokom nastal v roku 2020 pokles vo výdavkoch za reklamu.

Reklamný priemysel sa aj napriek nepriazivým okolnostiam „nezrútil“, ale presmeroval. Mnohé podniky boli kvôli obmedzeniam a zatváraniu obchodov nútené sa presunúť do virtuálneho priestoru a zamerať sa na online marketing.

Už pred pandémiou sa naše každodenné činnosti presúvali do online sféry. COVID-19 však tento proces ešte urýchlil. Práve prechod do „online priestoru“ dokázal redukovať straty obchodníkov. Nie je preto prekvapením, že sa do sveta internetu začala viac presúvať okrem nákupu aj reklama.

Napriek všetkému nemôžeme pokles výdavkov za reklamu považovať za dramatický. Nikoho neprekvapí rastúci dopyt po online kanáloch, čoho dôsledkom je zvyšujúci záujem marketérov po zriadení vlastnej agentúry.

Ako to už býva, po začiatočnom rozhodnutí založiť svoju vlastnú agentúru prichádzajú pochybnosti a otázky.

  • Budem to vedieť plnohodnotne robiť?
  • Odkiaľ vezmem klientov?
  • Budem schopný sa prispôsobiť potrebám trhu?
  • Budem sa vedieť správne rozhodovať?

Tieto a ďalšie otázky určite trápia mnohých na začiatku novej a vzrušujúcej cesty. Ako to už býva, vždy je s tým spojené isté riziko, ktoré je potrebné prijať a pripraviť sa naň. Každý úspech začína odvážnym plánom, poctivou prípravou, rozhodnosťou a zvládaním prekážok. Pamätajte, kým to nevyskúšate, nedozviete sa, či šlo o zlé rozhodnutie.

Ako, kedy a prečo si založiť vlastnú agentúru?

Na trhu nájdete celé spektrum agentúr, ktoré sú pripravené riešiť najrôznejšie požiadavky klientov. Otázka preto znie:

Prečo zakladať vlastnú agentúru?

Najjednoduchšou odpoveďou je – prečo nie? Pustiť sa do nového začiatku vyžaduje istý drive a schopnosť učit sa nové veci. Dajte si namiesto toho vhodnejšiu otázku:

Budem vedieť poskytnúť relevantné odpovede na potreby trhu?

Kladná odpoveď na túto otázku je prvým predpokladom na úspech. Okrem toho, dnes už nie je veľmi náročné začať s podnikaním. Nemusíte chodiť každé ráno do kancelárie, či mať na začiatok vysoký štartovací kapitál. Navyše, ak po istej dobe usúdite, že to „nefunguje“ a nemá zmysel pokračovať, svoje podnikanie môžete kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť.

Dôležitou otázkou samozrejme je, že v akej perspektíve, a do akej miery uvažujeme o plánovaní kampaní. Chceme vidieť, koľko spoločností môžeme mať medzi vlastnými klientmi, pretože forma spoločnosti, pokiaľ ide o náklady a výnosy, ako aj o efektívnu prácu, sa takisto môže líšiť.

Vyberte právnu formu agentúry

Každá založená spoločnosť musí mať právnu formu. Zvolená forma agentúry má dôsledky na zodpovednosť a daňové povinnosti. Existuje nespočetné množstvo právnych foriem, každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Pred založením agentúry sa zoznámte s rôznymi možnosťami. Naštudujte si, ktorá právna forma vám najviac vyhovuje.

Právne formy odporúčame, v prípade potreby, prekonzultovať s právnikom. V infografike nájdete odporúčané právne formy pri zakladaní agentúry.

Právne formy vhodné pre agentúry

Nepodceňujte silu zákazníkov

Ďalšou obvyklou počiatočnou obavou býva hľadanie klientov. V začiatkoch nemajte „ružové okuliare“, pretože na založenie potrebujete aspoň jedného klienta. Hľadajte vo svojom okolí, medzi známymi, prípadne spoločnosťami, s ktorými ste v minulosti spolupracovali. Vašou úvodnou prioritou sú referencie. Je prirodzené, že skúsená spoločnosť má prednosť pred novou agentúrou bez skúseností a výsledkov.

S pestrou škálou referencií sa aj noví klienti hľadajú ľahšie. Obzvlášť, ak máte dobré výsledky za rozumnú cenu. Začnite v menšom, zbierajte skúsenosti a majte ambície. Nové skúsenosti prinášajú nové vzťahy a kontakty.

S úspechom je priamo spojené sledovanie inovácií a trendov. Žijeme v dynamickej dobe, preto je vhodné byť neustále v obraze. Samotný marketing je progresívnym prostredím, ktoré vyžaduje neustále štúdium nových možností. To je dôvodom, prečo zvedaví marketéri neustále študujú, navštevujú webináre a školenia, ale aj čítajú najrôznejšie blogy. Užitočných zdrojov je dnes celkom dosť a zaujímavý blog plný najnovších informácií má aj WhitePress®.

Vlastná agentúra nie je iba o dodržiavaní termínov a spokojných klientoch. Pri zakladaní agentúry by ste nemali zabúdať napríklad na:

  • vhodné stanovenie cenovej ponuky
  • efektívnu komunikáciu s klientmi
  • organizáciu práce
  • udržiavanie klientov

Efektívne riadenie je priamo spojené s dôkladným plánovaním. Myslite na horeuvedené činnosti už v začiatkoch, aby vás neprekvapili počas fungovania. Môže sa to zdať veľmi komplexné, no pri rozdelení na čiastkové činnosti sa celková organizácia zdá značne zrozumitelnejšia.

Ako si vybrať špecializáciu budúcej agentúry?

Nájdite vašu najsilnejšiu stránku

Človek nemôže byť najlepší vo všetkom, preto je vhodné začať vo svojej komfortnej zóne. Začnite so segmentom, v ktorom ste „najsilnejší“ a máte najviac skúseností. Ste doma v content marketingu? Začnite s „písaním“ a produkciou obsahu.

Podnikanie s komplexnými službami vyžaduje profesionálny a efektívny prístup. Nech už ste akokoľvek skúsení a všestranní, jeden človek nemôže robiť všetko. V bode, keď budete pripravení posunúť agentúru do novej úrovne, nájdite spolupracovníkov pre profesionálne a komplexnejšie služby.

Prinášajte niečo viac

Žijeme v dobe s celým spektrom šikovných agentúr a talentovaných freelancerov. Jedným z najdôležitejších cieľov vášho podnikania by preto mala byť schopnosť sa odlíšiť od ostatných. Dnes nestačí profesionálny, rýchly a cenovo dostupný prístup.

Kľúčom je vybudovať jedinečnú značku, ktorá sa stane zárukou jedinečných kampaní. Nájsť originálne a nezameniteľné postupy je náročné, no byť v „džungli“ ľahko rozpoznateľný je na nezaplatenie.

Bez analýzy trhu to nepôjde

Pre kvalitné výstupy nestačí poznať potreby potenciálnych klientov, ale aj správny spôsob, ako ich upútať. V predošlom bode sme hovorili o originalite. S tým súvisí tiež analýza konkurencie, pretože bez poznania riešení konkurentov by nebol ani inovatívny prístup.

Čo však v prípade, že je trh nasýtený? Na marketingu je zaujímavé, že neexistuje jediné a ideálne riešenie. Možností na alternatívny prístup je niekoľko, okrem obsahového marketingu sa môžete venovať viac sociálnym sieťam.

Typy agentúr

Existuje niekoľko typov agentúr, ktoré majú špecifický predmet činnosti. V tejto kapitole nájdete základné typy agentúr a stručný popis ich aktivít.

Typy agentúr podľa WhitePress

1. Reklamná agentúra

Prvú reklamnú agentúru na svete založil v polovici 19. storočia vo Philadelphii Volney B. Palmer. Spoločnosť sa zaoberala sprostredkovaním priestoru v tlačených médiách na reklamné účely. Pre pochopenie rozdielu medzi reklamnou agentúrou a úplnou marketingovou agentúrou je potrebné vysvetliť rozdiel medzi pojmom reklama a marketing.

Marketing je súbor aktivít, ktorých cieľom je preskúmať potreby trhu a prispôsobiť ponuku, komunikáciu (vrátane propagácie) a obchodné procesy tak, aby čo najefektívnejšie zodpovedali potrebám zákazníkov. Reklama je iba súčasťou tohto procesu. Ide o cielený spôsob komunikácie, ktorej účelom je propagácia produktu, služby alebo napríklad značky.

Reklamná agentúra sa teda zaoberá výlučne jedným segmentom marketingu. Jej predmetom činnosti je vytvárať reklamu podľa zadania a potrieb zákazníkov.

S nástupom masových médií (rozhlas a televízia) sa reklamné agentúry špecializovali na dve oblasti – ATL a BTL (Above The Line - v preklade „nadlinková“ a Under The Line – v preklade „podlinková“).

ATL sa zaoberá hromadným informovaním v TV, rádiu, prípadne novinách a časopisoch.

BTL sa zaoberá informovaním v akejkoľvek inej forme reklamy, napríklad vytváraním vizitiek, bannerov, letákov a brožúr.

Zvažujete prácu v reklamnej agentúre? Ak radi pracujete na konkrétnych zadaniach, dodržiavate termíny a radi pracujete s grafikou, určite by ste mali zvážiť práve reklamnú agentúru.

2. Brandingová agentúra

Budovanie a zvyšovanie povedomia o značke patrí medzi špecifické činnosti marketingu, na ktoré sa zameriavajú brandingové (a namingové) agentúry. Zaoberajú sa tvorbou loga, grafiky, názvu značky a sloganov. Môžu byť tiež zodpovední za komplexný rozvoj stratégie značky a budovanie celkovej brand identity spoločnosti.

Služby brandingovej agentúry sa najčastejšie využívajú pred uvedením konkrétnej značky alebo produktu na trh. Ich služby sa využívajú aj pri rebrandingu – aktualizácii resp. zmene vzhľadu existujúcej značky. Brandingové agentúry realizujú kreatívne aktivity, ale aj prieskum trhu, na základe ktorého dokážu lepšie porozumieť potrebám spotrebiteľa a vypracovať funkčné zadania pre zákazníka.

Ste kreatívny copywriter, prípadne grafik s množstvom nápadov? Tento typ agentúry by pre vás mohol byť „to pravé orechové“.

3. Obsahová agentúra

Určite ste už počuli to známe „Content is King“. Obsahový marketing, tiež známy ako content marketing, je populárnym odvetvím marketingu. Jej hlavnou činnosťou je tvorba textového obsahu, ale aj podkladov pre grafiku a videá. Medzi výstupy obsahovej agentúry patria články, blogy, infografiky, elektronické knihy, no tiež rôzne semináre a návody.

Cieľom obsahového marketingu je produkovať kvalitný, originálny a zrozumiteľný obsah. Copywriting však nie je iba o schopnosti formulovať, či prerozprávať príbehy. Šikovný copywriter by mal byť jazykovo zdatný, mať grafické schopnosti, a v neposlednom rade sa orientovať v SEO – optimalizácii pre vyhľadávače.

Radi píšete a baví vás ohýbať texty do zrozumiteľnosti? Obsahová agentúra je skvelou možnosťou pre vás.

4. PR agentúra

Nielen text a grafika sú zárukou úspechu. Imidž produktu alebo spoločnosti a vzbudenie záujmu o značku sú nemenej dôležité zložky marketingu, a práve to je predmetom činnosti v PR agentúre. Skratka PR označuje public relations – vzťahy s verejnosťou. Úlohou PR agentúry je nadviazať a udržiavať vzťahy s médiami, odborníkmi a investormi. Ich činnosť je však často spojená aj s organizáciou podujatí.

Neviete si celkom predstaviť, čo PR agentúra robí? Medzi základné služby patrí príprava tlačových správ, vypracovanie kompletnej PR stratégie, PR audit, organizácia influencer-marketingových kampaní alebo dokonca organizácia rôznych akcií a tlačových konferencií. Rastúci dopyt po online obsahu spôsobuje aj to, že PR agentúry často ponúkajú aj obsahové služby.

Tento typ agentúry je vhodný pre ľudí s novinárskymi zručnosťami. Vyžaduje komunikačné zručnosti, adaptabilitu a schopnosť udržiavať dobré vzťahy nielen s médiami.

5. Online / Digitálna marketingová agentúra

Digitálne agentúry sú zamerané na potreby spoločností v oblasti internetového marketingu a online reklamy. Tento typ agentúry ponúka celú škálu služieb v oblasti online marketingu, vrátane webových vývojárov, grafických dizajnérov, copywriterov a profesionálov v oblasti reklamy a video produkcie. Na rozdiel od agentúr s kompletnými službami sa nezaoberajú reklamou v tradičných médiách, akými sú televízia alebo rozhlas.

Na založenie tohto typu agentúry budete potrebovať tím profesionálov na online marketing. Do tohto spektra patrí od e-mailového marketingu cez automatizáciu reklamy po vývoj webových aplikácií.

6. Digitálna reklamná agentúra so zameraním na sociálne siete

Tento typ digitálnej, resp. online, reklamnej agentúry sa orientuje na služby spojené so sociálnymi sieťami. Okrem aktívneho spravovania profilov na sociálnych sieťach prevádzkujú aj reklamné kampane, prípadne optimalizujú reklamy.

Agentúry sociálnych médií poskytujú služby na sieťach, ako sú Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube a TikTok. Môžete ich využiť na podporu určitých čiastkových úloh, ale aj komplexného spravovania všetkých používaných sociálnych médií.

Zvažujete zameranie na sociálne siete? Vplyv sociálnych sietí na marketing dnes neprekvapí zrejme nikoho. Ak ste copywriter, grafik, či videotvorca a máte skúsenosti s platformami sociálnych sietí, určite si pre svoju prácu zvoľte tento typ agentúry.

7. SEO agentúra

SEO agentúry sa venujú optimalizácii pre vyhľadávače pre webové rozhrania firiem. Nič vám to nevraví? SEO (Search Engine Optimization) je súbor činností pre zvýšenie organického dosahu stránok tým, že sa zvýši ich relevantnosť a dôveryhodnosť pre vyhľadávače (napríklad Google).

SEO agentúry skrátka zaisťujú, aby sa webová stránka umiestnila vo výsledkoch vyhľadávania čo najvyššie. Okrem toho môžu mať na starosti kampane v Google Ads, ktoré zvyšujú návštevnosť webu vďaka plateným reklamám.

Zvažujete zriadenie SEO agentúry? Pripravte sa na oblasť marketingu, ktorá sa mení a modernizuje na týždennej báze. Svoju odbornosť si budete musieť neustále obnovovať a udržiavať tempo s trendmi. Okrem šikovného copywritera a grafika budete potrebovať odborníkov na Google Ads a webových vývojárov.

8. Výkonnostná agentúra (SEO, PPC, Google Ads, Facebook Ads)

Výkonnostný marketing, alebo tiež performance marketing, je odvetvie online marketingu, ktoré sa zameriava na výkon. Ide o špecializovaný typ agentúry so zameraním na riadenie reklamných a remarketingových kampaní.

Jednoducho povedané, pri tomto type agentúry sa dáva väčší dôraz na dosiahnutie konkrétnych obchodných cieľov. Vytvára, optimalizuje a zlepšuje predajné kanály, čo znamená, že zákazníkom uľahčujú cestu od prvého stretnutia s reklamou po dokončenie predaja.

Ste skôr analytický typ a uprednostňujete data pred kreatívou? Tento typ agentúry potrebuje profesionálov na webový dizajn a špecialistov na kampane. Vo svete výkonnostného marketingu sú dôležité dáta a analytika, nie kreatívny dizajn a slogany.

9. Crossline agentúra

Tento typ agentury zabezpečuje pre svojich klientov služby v oblasti online i offline reklamy.

10. Full-service marketingová agentúra

Ako už naznačuje názov podkapitoly, posledným typom agentúry je spoločnosť so širokým spektrom služieb. Vo všeobecnosti ide o „väčšie“ organizácie so schopnosťou „pokryť“ všetky platformy, ale aj TV, rádio, tlač alebo PR. Poskytujú služby v tradičných aj online médiách. Za širokou škálou služieb je samozrejme tím interných aj externých špecialistov, výnimkou však nie je ani spolupráca so špecializovanými agentúrami.

Ako ste asi pochopili, tento typ agentúry nevzniká „z rána do večera“. Vo väčšine prípadov je dôsledkom rozrastania menšieho podniku, ktorý rozširoval portfólio služieb do komplexného rozmeru. Záleží na vašich ambíciách a pracovitosti. So správnymi ľuďmi môžete z akejkoľvek špecializovanej aktivity časom vytvoriť „komplexný marketingový dom“.

Moja agentúra, moje pravidlá

Predstavili sme vám 8 typov agentúr a ich predmet činnosti. Spektrum aktivít sa však môže prelínať a je len na vás, ktoré služby ponúknete. Poznať typy agentúr je užitočné, no omnoho dôležitejšie je poznať svoje silné stránky a služby, ktoré viete ponúknuť. Sledujte prácu konkurencie a pokúste sa zadefinovať, čo by ste dokázali lepšie, prípadne invenčnejšie vyriešiť.

Je iba na vás, ktorú cestu si na zvolíte. Môžete začať so sociálnymi sieťami a copywritingom, a neskôr k tomu pridať napríklad SEO a PR. Všímajte si potreby trhu a dbajte na kvalitu. Cestou k úspechu je vízia a poctivá práca.

Článok pripravil: Tomáš Ilečko

 

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články