PR (Public Relations) je práca s verejnosťou. Ide o budovanie a udržiavanie pozitívnych vzťahov medzi firmou a jej cieľovými skupinami. Hlavným cieľom PR je ovplyvňovať verejnú mienku v prospech firmy. K PR aktivitám patria napr. mediálne kampane, zverejňovanie tlačových a PR správ, poskytovanie obsahu pre médiá, organizovanie tlačových konferencií, sponzoring a organizovanie vlastných podujatí, budovanie vzťahov s novinármi alebo influencermi, zapájanie sa do neziskových aktivít. 

PR patrí k dôležitej súčasti marketingovej stratégie a môžeme ho rozdeliť na dve základné oblasti: interné PR a externé PR.
Interné PR pomáha firme pri budovaní vzťahov so svojimi zamestnancami. Na druhej strane, externé PR sa zameriava na budovanie vzťahov s verejnosťou (médiá, novinári, iné firmy, záujmové skupiny).

Výhody PR: 

  • Budovanie pozitívnej reputácie a budovanie značky
  • Budovanie vzťahov s lojálnymi, ale aj s potenciálnymi zákazníkmi 
  • Podpora marketingových aktivít
  • Získavanie konkurenčnej výhody
  • Zvýšenie predaja
  • Posilnenie employer brandingu
  • Zvyšovanie povedomia o spoločenskej zodpovednosti firmy  

Ak sa chcete stať úspešnou firmou, nemali by ste zabúdať na kvalitné PR. Vo WhitePress® vám vieme kedykoľvek pomôcť s prípravou obsahu; pripravujeme PR články alebo tlačové správy na mieru podľa vašich požiadaviek.

PR
Inšpiratívne osobnosti slovenského marketingu

Spoznajte spolu s nami inšpiratívnych marketérov a marketérky zo Slovenska. Cieľom nášho projektu je vám predstaviť lokálnych špecialistov z online marketingu– či už ide o content marketing, sociálne siete, SEO, PR, kreatívu, copywriting, branding, mentoring atď.

Public Relations – bezpečné a efektívne SEO

Môže sa PR použiť na podporu SEO? Ako to uskutočniť a získať spätné odkazy na vašu webovú stránku? Je e-PR užitočné pre každú spoločnosť? Aké sú náklady na služby PR agentúry a je nevyhnutné nejakú využiť? V článku nižšie nájdete odpovede na všetky tieto otázky.

8 efektívnych spôsobov, ako môže Public Relations podporiť obsahový marketing

Obsahový marketing nezmenil len pohľad na marketing ako na celok, ale priniesol tiež zmeny do Public Relations (vzťahy s verejnosťou). Zjednodušene povedané – integroval obsahový marketing s PR. Spoločnosti si začali všímať, že obidve sféry majú podobné ciele, a že oboje vyžadujú obsah, aby tieto ciele dosiahli. Teda, ak chcete vedieť, ako maximalizovať účinnosť obsahového marketingu, je to celkom jednoduché – nechajte svoje oddelenia marketingu a PR spolupracovať.