Kvalitný PR článok musí zaujať. Nezabudnite na kľúčové slová a odkaz na web!

Aktualizované: 2022-06-27
Kvalitný PR článok musí zaujať
Efektívne riadené vzťahy s verejnosťou / PR/ budujú pozitívny vzťah k značke. Užitočným nástrojom PR, ktorého popularita rastie vďaka online priestoru, je PR článok. Správne napísaný PR článok musí zaujať a inšpirovať čitateľa k akcii. Úspech článku závisí aj od toho, či je publikovaný na správnej webstránke. Komplexný servis PR článkov, od tvorby cez publikovanie na webových portáloch až po analýzu návštevnosti, ponúka pod jednou strechou platforma WhitePress®.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Definícia: čo je to PR (Public Relations)

So skratkou anglického slovného spojenia public relations sa stretol už každý z nás. Public Relations, skrátene PR, je súbor rôznych aktivít, ktoré pomáhajú organizáciám, firmám i jednotlivcom budovať si vzťahy s verejnosťou. Na Slovensku je ako ekvivalent k anglickému pomenovaniu PR bežne používaný názov styk alebo vzťahy s verejnosťou. Cieľom PR aktivít je dlhodobo vytvárať pozitívny imidž (obraz) a budovať pozitívne vzťahy firmy, organizácie, či značky s verejnosťou.

Efektívne PR buduje imidž a zachraňuje reputáciu

Efektívne a správne riadené PR významne pomáhajú organizáciám a jednotlivcom úspešne dosahovať ich ciele. Zároveň zachraňujú reputáciu, v prípade, keď je ohrozená mimoriadnou udalosťou. Či už sa napríklad vo výrobnej hale firmy stane zamestnancovi úraz, havária alebo výrobok istej značky spôsobí poškodenie zdravia spotrebiteľa.

Nové možnosti PR v online priestore

Public Relations využíva viacero nástrojov, medzi najčastejšie patria tlačové správy, PR články či rôzne typy eventov /podujatí/. Boom online sveta priniesol pre Public Relations obrovské možnosti. Webové portály, firemné webstránky, online magazíny ponúkajú nekonečný priestor pre uverejňovanie správ a informácií. Vďaka tomu vzrástol objem PR článkov publikovaných v online priestore.

Čo je to PR článok

PR článok je text, v ktorom organizácia alebo firma predstavuje svoju činnosť, prezentuje novinky alebo opisuje vlastnosti ponúkaných produktov či služieb. Môže mať formu bežného článku alebo rozhovoru. Od klasického novinárskeho článku sa PR článok líši obsahovo. Je napísaný tak, aby v čitateľovi podvedome vzbudil záujem o produkt alebo službu a motivoval ho k akcii. Napríklad ku kúpe výrobku, zapísaniu sa na webinár či k pozretiu videa. Správne napísaný PR článok inšpiruje, vzdeláva a hlavne zaujme cieľové publikum. Tak vytvára pozitívny vzťah k značke, k produktu alebo k službe.

Štruktúra PR článku

 • Nadpis H1 je kľúčový pri každom type článku. Zaujímavý nadpis, ktorý čitateľa chytí za srdce, je polovicou úspechu. Ako nadpis môžete použiť napríklad otázku, štatistický údaj, výsledok prieskumu alebo tipy, ako na to. Dôležité je, aby nadpis obsahoval kľúčové slovo resp. kľúčové slovné spojenie.

 • Perex je stručným sumárom celého textu, jeho úlohou je poskytnúť stručnú sumárnu informáciu o obsahu článku. Perex je písaný kurzívou alebo výrazným tlačeným písmom – boldom, aby bol vizuálne oddelený od tela článku. Optimálna dĺžka perexu je 400 znakov.

 • Rozdelenie tela textu nadpismi H2 – H6 pomôže sprehľadniť text. Členenie do menších odstavcov s podnadpismi pomáha čitateľom lepšie sa v texte orientovať.

Čo má obsahovať PR článok

 • V tele článku popíšte problém a navrhnite riešenie, ktorým je váš produkt či služba. Jasne vysvetlite výhody vášho produktu - prečo práve váš produkt alebo služba vyrieši čitateľov problém. Opísaním problému a poskytnutím návodu na riešenie svojich čitateľov vzdelávate a zároveň inšpirujete k akcii.

 • Citujte názor odborníka a dodáte vášmu textu dôveryhodnosť a uveriteľnosť. Správne napísaný PR článok musí byť pravdivý. Akurátna dĺžka citácie je jedna až tri vety. Nezabudnite citácie oddeliť úvodzovkami a písať kurzívou.

Nezabudnite na web, kľúčové slová a SEO

V článku nezabudnite zmieniť vašu značku a pripojiť odkaz na webstránku, firemný blog či e-shop alebo na video.

Pri písaní PR článku, myslite aj na SEO. Používajte kľúčové slová a odkazy na vaše stránky alebo e-shopy. Ale pozor! Neobetujte váš PR článok SEO! PR články píšete pre vašich zákazníkov, klientov a cieľové publikum, nie pre vyhľadávače!

Aký dlhý má byť váš PR článok?

Odpoveď na túto otázku dávajú samotní vydavatelia. Tí v podmienkach svojich online portálov určujú, aký rozsah a počet znakov má mať PR článok. Rovnako to platí aj pri optimálnom počte odkazov. Niektoré online magazíny udávajú maximálny počet spätných odkazov tri, iné zase päť. Pri písaní PR článku myslite na to, aby nebol prešpikovaný odkazmi, teda reklamou. Z tohto dôvodu odporúčame, aby spätných odkazov nebolo viac ako päť.

Publikujte na správnom mieste

Vyrábate a predávate kozmetiku pre ženy? Váš PR článok by mal byť publikovaný na weboch, ktoré vaše zákazníčky navštevujú a kde hľadajú informácie. Tento článok bude patriť na webstránky, ktoré sa venujú témam ženskej krásy. Úspech vášho článku závisí aj od toho, či ho publikujete na mieste, ktoré navštevujú vaši terajší i budúci zákazníci. Preto publikujte články na webových portáloch, ktoré ponúkajú obsah pre vašu cieľovú skupinu zákazníkov.

Výhody PR článkov - pozitívny vzťah k značke a hodnotný obsah

Správne a efektívne napísané PR články vytvárajú pozitívny vzťah k značke, k firme, a k jej produktom či službám. Vďaka tomu zákazníci uprednostnia svoju obľúbenú značku, ktorú z článkov dôverne poznajú, pred konkurenciou. Kvalitne pripravené články s hodnotným obsahom zároveň čitateľov vzdelávajú a súčasne ich inšpirujú. Priestor v článkoch umožňuje správne vysvetliť ako používať vaše produkty či služby a zdôrazniť výhody. Vďaka online priestoru môžete do textov vkladať fotografie, odkazy na videá s návodmi alebo infografiky s informáciami. Čím lepšie vaše služby spotrebitelia pochopia, tým jednoduchšie bude pre nich používanie a rýchlejšie si na nich zvyknú.

PR články - zdroj informácií pre zákazníkov a obchodných partnerov

Prostredníctvom PR článkov budujete imidž a reputáciu svojej firmy. Tie sú dôležité, nielen vo vzťahu k vašim verným klientom, ale aj k budúcim zákazníkom, obchodných partnerom a zamestnancom. Ruku na srdce, veď mnohí z nás, predtým než idú na obchodné stretnutie či na pracovný pohovor, sa snažia o firme či organizácii zistiť čo najviac informácií. Na webe ich nájdeme nielen na oficiálnej webstránke firmy, ale aj v PR článkoch.

Rozprávajte príbeh

Témou PR článku nemusí byť iba váš produkt alebo služba. Pokojne využite priestor v článku a vyrozprávajte príbeh vzniku vašej firmy alebo urobte rozhovor s odborníkom, ktorý je v spoločnosti zodpovedný za vývoj nových produktov. Jedinečným spôsobom ako predstaviť organizáciu v PR článku, je rozhovor s jej generálnym riaditeľom, v ktorom je prostredníctvom jeho osoby komunikovaná stratégia, vízia a plány do budúcnosti. Prostredníctvom PR článku môžete predstaviť svoju firmu z rôznych uhlov pohľadu. Či už ako výrobcu tovaru, poskytovateľa služby, zamestnávateľa, sponzora alebo podporovateľa miestnej komunity. Jednoducho rozprávajte príbeh!

S písaním a publikovaním PR článkov pomôže WhitePress®

Chcete publikovať PR články o vašom podnikaní a nemáte skúsenosti? Neviete si poradiť s písaním, alebo jednoducho nemáte čas a ani skúsenosti s publikovaním obsahu na rôzne webové portály? Nesprávne napísaný a nevhodne umiestnený článok je neužitočný. Ak potrebujete pomoc s PR článkami v online priestore, obráťte sa na odborníkov. S tvorbou a publikovaním PR článkov pomôže komplexný servis od platformy WhitePress®.

WhitePress®, všetko pod jednou strechou

Cez WhitePress® si jednoducho objednáte kompletné služby - napísanie a aj publikovanie PR článku na vybraných weboch. V databáze viac ako 60 copywriterov nájdete autora, ktorý spracuje PR článok presne podľa vášho zadania. Pomocou komplexného vyhľadávača, ktorý platforma ponúka, si vyberiete vhodný web, na ktorom môžete článok publikovať. Vďaka bezplatnému sledovaciemu kódu od WhitePress® uvidíte interakciu čitateľov s vašim článkom. Získate tak cenné informácie o popularite vášho textu.

Výhody spolupráce s WhitePress®

  1. Komplexný vyhľadávač vydavateľov poskytuje aktuálne detailné údaje o jednotlivých webových stránkach. Inzerenti si môžu objednávať publikovanie článkov na viac ako 45 000 webových stránkach v 24 krajinách.
  2. Možnosť publikovať články na európskych trhoch je benefitom pre firmy, ktoré expandujú v Európe.
  3. Hodnotenia vydavateľov pomôžu pri rozhodovaní o umiestnení článku.
  4. Monitorovanie článkov zabezpečí, že dvanásť mesiacov od uverejnenia je článok denne kontrolovaný.
  5. Umiestnenie článku s garantovanou vysokou návštevnosťou na hlavných stránkach vydavateľov.
  6. Štatistiky poskytujú cenné informácie o návštevnosti a angažovanosti čitateľov článku.
  7. Kvalitný obsah za atraktívne ceny vďaka automatizovanému procesu.

Článok pripravila: Elena Bročková 

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články