Obchodné podmienky WhitePress®

Aktuálne obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre inzerentov (s účinnosťou od 28.09.2023)
Obchodné podmienky pre copywriterov (s účinnosťou od 28.09.2023)
Obchodné podmienky pre vydavateľov (s účinnosťou od 28.09.2023)
36-mesačná záruka - Obchodné podmienky pre inzerentov
36-mesačná záruka - Obchodné podmienky pre vydavateľov

Predchádzajúce podmienky

Obchodné podmienky pre vydavateľov
Obchodné podmienky pre inzerentov
Obchodné podmienky pre copywriterov
Máte otázky? Napíšte nám:
Správcom vyššie uvedených osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o slobodnom toku takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je "WhitePress" s.r.o. so sídlom v Bielsko-Biała na ul. Legionów 26/28, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 24340014 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií