Publikujte a zarábajte s

Stály príjem pre majiteľov webových stránok založený na rešpekte a transparentných podmienkach
Registrácia zadarmo
Potrebujete
iba
5
minút,
aby ste začali zarábať s
Ako to funguje?
Krok 1 Vy určíte,
kde bude článok umiestnený na Vašej webovej stránke
Krok 2 Inzerenti si prezrú Vaše ponuky umiestnenia článkov
Krok 3 Inzerenti si objednajú umiestnenie článku
Krok 4 Vy splníte objednávku a zarobíte peniaze
WhitePress® je platforma na distribúciu obsahu

Vyvinuli sme plne automatizované vydavateľské trhovisko, ktoré zjednodušuje životy inzerentov a vydavateľov.
Spájame digitálne PR agentúry, mediálne agentúry a inzerentov s majiteľmi webových stránok a influencermi.
Doposiaľ sme spojili viac ako 6 000 inzerentov s 15 000 vydavateľmi po celom svete.

Pozrite sa, kto je už s nami!
WhitePress® vydavatelia zarábajú tisíce mesačne
Typ vydavateľa Návštevnosť webovej stránky Priemerný príjem € bez DPH/mesiac
Celonárodný tematický portál- akceptuje len vysokokvalitné články, ktoré sú propagované za cenu zverejnenia 2,6 mil UU 2 500
Miestne služby (približne 180,000 obyvateľov) poskytujúce mnoho ponúk na propagáciu obsahu 200 tisíc UU 400
Webová stránka venovaná deťom, iba jedna štandardná ponuka 600 tisíc UU 900
Horizontálne nadštandardné služby s mnohými tematickými webovými stránkami, pestrá ponuka, atraktívne ceny >10 mil UU 9 000
Služba obchodného nastavenia s výhodnou ponukou obsahujúcou propagáciu obsahu 1 mil UU 3 000
Špecializovaná obchodná webová stránka s atraktívnou ponukou 5 tisíc UU 500
Podmienky pre vydavateľov
1. Vlastné ceny
Vy si sami určujete cenu za umiestnenie článku.
2. Možnosť odmietnuť
Môžete odmietnuť publikáciu článku bez akýchkoľvek následkov.
3. Okamžitá platba
Zaplatíme Vám do 1 pracovného dňa od doručenia faktúry.
4. Kvalitný a jedinečný obsah
Všetky články sú overované pomocou systému na konrolu plagiátorstva ako CopyScape.

5. WhitePress® vyrieši
všetky formality

Stále hľadáme nových klientov, vzdelávame, vyjednávame ceny u vydavateľov, riešime s vami všetky platby a dohliadame na termíny publikovania.
6. Žiadna inštalácia pluginov a žiadne programovanie
Celá komunikácia prebieha priamo v platforme WhitePress®. Vydavateľ sám prijíma a publikuje članky/odkazy.
Máte otázky? Napíšte nám:
Správcom vyššie uvedených osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o slobodnom toku takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je "WhitePress" s.r.o. so sídlom v Bielsko-Biała na ul. Legionów 26/28, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 24340014 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo