Koľko stojí dobrý text?

Aktualizované: 2020-02-26
Do dobrého textu sa oplatí investovať – to je evanjelium obsahového marketingu. A vôbec to nie je vtipom vo svete, v ktorom každé ďalšie vylepšenie algoritmu Google má za úlohu identifikovať a propagovať kvalitu vo výsledkoch vyhľadávania. Dobre napísané texty, ktoré používatelia pokladajú za hodné prečítania, nie sú viac než záležitosťou PR. Ide o prípad byť či nebyť zobrazený vo výsledkoch vyhľadávania. OK, takže potrebujete investovať do textov – otázkou ale je: koľko? Koľko to vlastne stojí?
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Otázka položená v úvode je takmer rovnaká, ako otázka koľko stojí výstavba futbalového štadióna. Päť tisíc miest alebo šesťdesiatpäť tisíc? S krytou tribúnou alebo bez nej? S podzemným parkoviskom? S vyhrievaným ihriskom alebo tradičným? A tak ďalej… A samozrejme to isté platí pre copywriting.

„Cenová kalkulácia textov sa robí na individuálnej báze – volajte alebo pošlite e-mail.”

Získať rýchly a spoľahlivý odhad nie je také jednoduché, aj keď hneď na začiatku špecifikujeme, že chceme vysoko kvalitný content marketingový text, povedzme, v rozsahu päť tisíc znakov (s medzerami). Hovoríme o textoch, ktoré obsahujú užitočné informácie, napísané odborníkmi a ktoré majú pre čitateľa hodnotu, nie o bežných textoch písaných výhradne na účely SEO. Táto špecifikácia však ešte stále nie je dostatočne presná. Napríklad, ak niekto potrebuje dobrý príspevok na blog o rodičovstve, cena je nepochybne nižšia než pri SEO texte zaoberajúcom sa diskusiou, povedzme, o materiálovej vede.

Čo ovplyvňuje cenu textu?

 • dĺžka textu
 • termín odovzdania
 • tematická oblasť
 • autorove skúsenosti a reputácia

Agentúry pre copywriting a freelanceri sú si toho veľmi dobre vedomí a za každú cenu sa vyhýbajú zverejneniu, dokonca čo len príkladu rozsahu cien na svojich webových stránkach. Takže, ak zadáme príslušné frázy pre copywritingové služby do vyhľadávača Google, namiesto reálnych cien sa na prvých troch stránkach zobrazia webové stránky, kde záložka „cena” obsahuje frázy ako „pošlite nám požiadavku,” „cenová kalkulácia na individuálnej báze” alebo „odborné publikácie – individuálna kalkulácia, prosíme zavolajte nám na uvedené číslo alebo nám pošlite e-mail s detailným opisom požadovaného textu”.

Aj keď to môže byť trochu nepríjemné, najmä ak pôsobíme v jednom z drahších odvetví, má to dobrý dôvod. Jeden text môže byť veľmi odlišný od druhého, a tiež existuje množstvo faktorov, ktoré majú značný vplyv na finálnu cenu. Veľa taktiež záleží na tom, ako podrobný prieskum je potrebný na prípravu textu, a či autor bude musieť nájsť potrebné zdroje sám alebo môže použiť zdroje poskytnuté klientom. Takže cenotvorba bude závisieť od autora, alebo od toho, koľko si autor myslí, že je jeho práca hodná. Ak autor nie je v biznise nováčikom a má bohaté portfólio uskutočnených prác pre dôležitých klientov, môže si stanoviť vyššiu cenu než iní copywriteri. To isté platí pre odborníkov na určitú oblasť, ktorí si určite pridajú na cene, kvôli svojim odborným znalostiam.

Takže koľko stojí dobrý odborný článok? Rozhodol som sa skúsiť to zistiť. Chcel som vedieť, aký je cenový rozsah, ale nechcel som posielať žiadosť o vytvorenie cenovej ponuky – nechcel som, aby niekto strácal čas s prípravou ponuky, ktorá by nikam neviedla.

Bude to aspoň toľko, ale mohlo by to byť oveľa viac.

Takže som sa pozrel na internet. Vysvitlo, že v ponuke existuje obrovské množstvo služieb a počet copywriterských webových stránok je skutočne pôsobivý. Prezrel som si pár webových stránok z prvých výsledkov vyhľadávania Google. Nakoniec som našiel webové stránky s cenami, ale v každom jednom prípade bez výnimky to boli príklady cien, s dodatkom, že každá práca sa aj tak posudzuje individuálne.

Výsledky mojej analýzy uvádzam nižšie. Zahrnul som tu ponuky, ktoré najviac zodpovedali jasne definovanej copywrihterskej práci (všetky sumy sú v čistom, ku ktorým musí byť pripočítaná DPH):

 • „Odborný článok” – 30 € za tisíc znakov
 • „Informatívny článok” – 35 € za normostranu
 • „Odborný článok do 10 000 znakov” – od 220 € za stranu
 • „Článok vyžadujúci si prieskum” – 100 € za stranu (1800 znakov s medzerami)
 • „Reklamný/informatívny článok” – 50 € za 1800 znakov
 • „Článok od profesionála v danej tematike” – od 130 €
 • „Odborný text” – 50 € za tisíc znakov
 • „Odborný článok napísaný profesionálom zo zvolenej oblasti” – od 150 €
 • „Článok na tému/Blog” – od 10 do 30 € za tisíc znakov
 • „Odborný článok na Vami zvolenú tému” – od 70 € za 1000 znakov

Ako vidíte, ceny sú uvedené v rozsahu rôznych jednotiek, čo môže byť trochu mätúce. Niekedy sa cena udáva za tisíc znakov s medzerami, ale vo väčšine prípadov sú ceny uvedené za stranu (zvyčajne 1800 znakov – takzvaná normostrana – buďte však opatrní, pre niektorých copywriterov môže strana znamenať napríklad 2500 znakov). Niektorí jednoducho uvedú cenu za článok, niekedy uvedú počet znakov, ale niekedy aj nie.

Metodika:

 • porovnanie rôznych ponúk
 • kalkulácia ceny za tisíc znakov
 • zistenie priemeru pre všetky výsledky

Výsledok:

 • priemerná cena za 1000 znakov je okolo 55 €

Aby sme zjednodušili porovnanie, prepočítal som všetky ponuky, aby som získal cenu za tisíc znakov (ak by cena bola za článok, predpokladám, že by bol okolo 5000 znakov dlhý). Tento výpočet mi poskytol nasledujúce série čistých súm (v EUR) za tisíc znakov s medzerami: 30, 19, 122, 56, 28, 72, 50, 83, 20, 70. Tretí cenový odhad je výnimočne vysoký, ale copywriter mal pôsobivé portfólio serióznych dlhodobých klientov.

Rozdiel medzi cenami je značný. Ako čistokrvný štatistik, vyhodil som periférne sumy 20 (daná ponuka uvádzala 10-30 €) a 122 €. Výsledkom je, že teraz viac menej vieme, že cenu ktorú by sme potrebovali zaplatiť za text obsahujúci tisíc znakov je okolo 50 € (majte však na pamäti, že cenový odhad je vždy minimálny). Takže priemer je okolo 55 € za tisíc znakov. Za predpokladu, že náš text obsahuje okolo 5000 znakov, celková suma sa bude pohybovať okolo 275 € v čistom za dobrý odborný článok.

Takže cena dobrého článku je…

Na základe môjho prieskumu sa zdá, že 275 € v čistom je priemerná cena, ktorú musíte zaplatiť za 5000 znakov dobrého a kvalitného textu napísaného odborníkom. Avšak mali by sme si zapamätať, že sú to veľmi opatrné odhady a finálna cena môže závisieť od rôznych premenných. Teda odpoveď na otázku, koľko stojí dobrý text je: „okolo 275 € v čistom, aj keď to skutočne môže byť toľko, koľko si zapýta copywriter po ohodnotení práce.”

Je tiež potrebné poznamenať, že niektoré ponuky indikujú možnosť získania zliav a bonusov – týka sa to zvyčajne rozsiahlych alebo pravidelných zadaní, prípadne dlhších textov. Tiež som narazil na zaujímavú možnosť: cena zahŕňala napísanie dvoch článkov, z ktorých druhý by bol odpoveďou na komentáre zverejnené k prvému článku.

Hlavným problémom v trochu komplikovanom vyššie uvedenom súhrne je, že aj keď v každej ponuke sú uvádzané ceny za najdrahšie články (nazývané špecializované, odborné alebo tematicky zamerané…), štylistická kvalita a obsah článkov sa môžu enormne líšiť.

Lacné, dobre napísané texty? Dosť nemožné.

Na záver jedno dôležité odbočenie. Keď čítate opisy na webe, ktoré vám odporúčajú použiť copywritingové služby, môže vám spadnúť sánka. V jednej z analyzovaných ponúk prvá veta nedávala „vďaka” gramatike zmysel a interpunkcia v celom odstavci porušovala všetky pravidlá... Nie je potrebné povedať, že to platilo prevažne pre stránky ponúkajúce najlacnejšie služby. Ale to je už téma na úplne iný článok.

PZ.

Vaše komentáre (2)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • WhitePress®

  Dobrý deň, článok bol vydaný v roku 2019, tento prieskum už nemusí odrážať aktuálny stav trhu. Cenník copywritingu na Slovensku sa môže líšiť v závislosti od skúseností a seniority copywritera. WhitePress® ponúka aj služby copywritingu, cenník nájdete na našom webe. Taktiež ponúkame aj službu Content Premium, v ktorej si copywriteri-freelanceri určujú ceny sami. Tie si môžete pozrieť po registrácii/prihlásení do našej platformy.

  2022-07-13, 16:00
  Nahlásiť komentár
 • Pumbaa

  Dobrý deň, tie údaje o cenách pochádzajú od slovenských copywriterov?

  2022-07-13, 15:21
  Nahlásiť komentár
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články