Vedomostná báza » Blog » SEO

Prehľad nástrojov na analýzu spätných odkazov

Aktualizované: 2022-01-21  
(10 min. čítania)
Muž si číta na notebooku článok Prehľad nástrojov na analýzu odkazov
Analýza spätných odkazov, ktoré smerujú na danú webovú stránku, je jednou zo základných aktivít každého SEO špecialistu. Vďaka analýze získate prehľad o tom, odkiaľ prichádza v očiach vyhľadávačov autorita vášho webu. Odhalíte tiež nové príležitosti pre získanie odkazov, napríklad prieskumom konkurencie, a taktiež môžete odhaliť škodlivé spätné odkazy. Existuje množstvo nástrojov na analýzu odkazov. Niektoré z nich sa neustále vyvíjajú, zatiaľ čo iné ustupujú do úzadia. V našom prehľade zhrnieme niektoré z najpoužívanejších nástrojov medzi SEO špecialistami a majiteľmi webových stránok.

Obsah

Ako používať nástroje na analýzu spätných odkazov?

Nástroje na analýzu odkazov sa môžu využívať rôznymi spôsobmi, ale väčšinou sa používajú na tieto účely:

1. Porovnanie s konkurenciou – nástroje na monitorovanie spätných odkazov dokážu porovnať dve či viaceré stránky a skontrolovať počet a kvalitu odkazov. Vďaka takémuto reportu dokážete zhodnotiť svoju situáciu a rozhodnúť, ktoré kvalitné odkazy ešte stále nesmerujú používateľov na vašu webovú stránku a ako môžete konkurovať ostatným. Mali by ste si pravdaže zapamätať, že odkazy sú iba súčasťou aktivít SEO. Optimalizácia samotnej stránky je pre úspešné SEO rovnako dôležitá.

2. Analýza aktivít konkurencie – keď uvidíte, aké odkazy získavajú vaši konkurenti, dokážete odpovedať na mnoho otázok týkajúcich sa ich aktivít, ako napríklad:

 • Aké metódy získavania odkazov používajú?
 • Majú vlastnú bázu špecializovaných podporných stránok?
 • Na ktorých stránkach publikujú svoje reklamné články?
 • Použili nejaké Black Hat SEO techniky?
 • Aké ďalšie spoločnosti s nimi spolupracujú?

Tieto poznatky vám môžu poskytnúť množstvo nápadov a môžete sa inšpirovať pri vypracovaní vlastnej stratégie linkbuildingu. Pamätajte však, že šikovní SEO odborníci dokážu majstrovsky ukryť svoje aktivity tak, že sa vám možno nikdy nepodarí uvidieť celý rozsah aktivít, ktoré vaša konkurencia vykonáva.

3. Monitoring linkbuildingových kampaní ak vám linkbuilding robia externé špecializované agentúry, mali by ste monitorovať ich aktivity. Report o získaných odkazoch nestačí, pretože odkaz z malého predpredajného súkromného blogu, ktorý má nulovú hodnotu v očiach Google robotov, nestojí za peniaze, ktoré doň investujete.

4. Monitoring negatívnych SEO kampaní nediskutujme o tom, či negatívne SEO aktivity existujú, ale zamerajme sa na fakt, že niektorí konkurenti sa môžu pokúsiť spôsobiť pokles pozície vašej stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Nástroje na analýzu odkazov a nástroj Disavow sú pravdepodobne jedinými efektívnymi prostriedkami v boji s negatívnym SEO.

5. Zoznam všetkých spätných odkazov  po získaní nových odkazov uvedie nástroj na analýzu odkazov kompletný zoznam získaných spätných odkazov a označí tie, ktoré sú pre vás prospešné a ktoré škodlivé.

Nástroje na bezplatnú analýzu

Google Search Console

Webová stránka: https://search.google.com/search-console/

Ak máte prístup do Google Search Console, môžete si stiahnuť zoznam odkazov na svoju doménu, ktoré uchováva Google. Tento export z GSC však neposkytuje dodatočné informácie, získate iba zoznam odkazujúcich URL adries bez údajov o anchoroch či ďalších parametroch. V GSC si môžete vygenerovať zoznam najnovších získaných odkazov alebo "vzorku" zo všetkých evidovaných odkazov (max. 100-tisíc).

Aké informácie možno získať z Google Search Console?

 • najnovšie získané (resp. Googlom objavené) odkazy
 • vzorku všetkých odkazov (max. 100 000)
 • zoznam domén, ktoré na vás najviac odkazujú
 • podstránky, na ktoré sa najviac odkazuje
 • texty najčastejšie používané v anchoroch

Platené nástroje (s dostupnými bezplatnými verziami)

Backlink Checker - Neil Patel

Webová stránka: https://neilpatel.com/backlinks/

Tento nástroj s bezplatnou verziou ponúka Neil Patel, známy digitálny marketér a odborník na SEO. Zoznam je prezentovaný prehľadnou formou a pri každom odkaze uvádza parametre ako sú anchor text, Domain Authority či Page Authority. V bezplatnej verzii uvidíte až 100 výsledkov, no je obmedzená na 3 vyhľadávania denne.

Neil Patel nástroj - rozhranie

 

Majestic

Webová stránka: https://majestic.com/

Jeden z najpopulárnejších nástrojov na analýzu odkazov s obrovskou databázou. Nie je ťažké naučiť sa s ním pracovať, dokonca aj keď ste v oblasti SEO úplný nováčik, pretože ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie. Majestic ponúka zrejme najspoľahlivejšie údaje v prípade, že si dávate záležať na kvalite a dôveryhodnosti vášho portfólia spätných odkazov. O odkazoch poskytuje zaujímavé dáta, napríklad:

 • Trust Flow a Citation Flow - pomer dôveryhodnosti a množstva spätných odkazov určuje kvalitu webu - čím nižšie číslo, tým lepšie
 • diagramy rozloženia anchorov
 • diagramy rôznych typov odkazov (nofollow/dofollow, text/image)
 • rozdelenie odkazov do dvoch indexov: Fresh Index (údaje za posledných 90 dní aktualizované denne) a Historic Index (údaje o všetkých odkazoch od roku 2006 aktualizované mesačne)
 • informácie o odstránených odkazoch

Tento nástroj je spoplatnený a vo svojej bezplatnej verzii poskytuje iba všeobecné štatistiky o odkazoch namiesto zoznamu konkrétnych odkazov.

Majestic SEO nástroj - rozhranie

 

Ahrefs Backlink Checker

Webová stránka: https://ahrefs.com/backlink-checker

Ďalší populárny nástroj pre analýzu odkazov. Poskytuje podobné dáta a parametre odkazov ako Majestic, ale chýbajú napríklad údaje o kvalite odkazu - Trust Flow a Citation Flow. Bezplatná verzia nástroja Backlink Checker vám zobrazí až 100 spätných odkazov aj bez overenia vlastníctva webu, zatiaľ čo Majestic v bezplatnej verzii konkrétne odkazy neodhalí.

Výber medzi nástrojmi Ahrefs a Majestic závisí hlavne od vašej osobnej preferencie a zvyku používania jedného alebo druhého rozhrania. Všetky dôležité informácie sú zobrazené formou grafov a vizualizácií, vďaka ktorým sú údaje zrozumiteľnejšie. Ahrefs ponúka nástroje na analýzu konkurencie a hľadanie príležitostí pre nové odkazy či obsah. Tiež obsahuje metriky o návštevnosti na sociálnych sieťach, vrátane lajkov, počtu zdieľaní na Facebooku, tweetov a retweetov na Twitteri.

Ahrefs nástroj - rozhranie

 

MOZ Link Explorer

Webová stránka: https://moz.com/link-explorer

Nástroj vyvinutý spoločnosťou MOZ – prevádzkovateľom jedného z najväčších SEO portálov na svete. Link Explorer je nástupca staršieho Open Site Exploreru, ktorý bol spustený v roku 2018. Aj keď je to pomerne mladý nástroj (aspoň pod touto značkou), pracuje s veľkou databázou a vďaka nej sa môže kvalitou výsledkov vyrovnať napríklad aj Majesticu.

Podobne ako Majestic (TF a CF), aj MOZ vyvinul nástroj na kontrolu kvality odkazov - Spam Score, ktorý však funguje na úplne inom princípe. Hodnotí stránky podľa podobnosti k databáze miliónov penalizovaných webov na základe ich charakteristických čŕt.

Nástroj MOZ - rozhranie

 

Marketing Miner

Webová stránka: https://www.marketingminer.com

Pokiaľ už máte získané nejaké spätné odkazy, je veľmi dôležité zabezpečiť a kontrolovať, aby tam tie odkazy aj naďalej zostali a prinášali vám dlhodobo odkazovú šťavu (link juice). Z tohto dôvodu odporúčame siahnuť po nástroji Marketing Miner, ktorý vám umožní automaticky evidovať a kontrolovať funkčnosť spätných odkazov

Jednoducho stačí nahrať zoznam získaných spätných odkazov (ich URL adresy) a Marketing Miner bude pravidelne kontrolovať ich funkčnosť. Akonáhle niekto odkaz na váš web zmaže alebo sa niečo na danom odkaze zmení (napr. zmena z DoFollow na NoFollow), príde vám o tom notifikácia na e-mail a môžete patrične zareagovať.

Marketing Miner - ukážka rozhrania

 

SEO SpyGlass

Webová stránka: https://www.seospyglass.com/

Na rozdiel od predchádzajúcich nástrojov, SEO Spyglass je desktopový softvér a nebeží v prehliadači, čo pri nástrojoch na analýzu odkazov nie je bežné. SpyGlass je jeden zo sady nástrojov SEO PowerSuite, ktorá okrem analýzy spätných odkazov umožňuje aj výskum kľúčových slov, sledovanie umiestnenia vo vyhľadávaní a hĺbkovú analýzu konkurencie.

Skôr než si stiahnete zoznam, môžete si vybrať parametre, o ktoré máte záujem, aby ste si uľahčili prácu. Veľmi užitočným parametrom je PenaltyRisk, ktorý zhodnotí riziko negatívneho vplyvu pre daný odkaz. Údaje o odkazoch sa dajú exportovať do formátu PDF (a ešte predtým, než to urobíte, sa dá nakonfigurovať spôsob, akým chcete aby sa zobrazili).

SEO SpyGlass výsledky analýzy spätných odkazov pre whitepress.com

 

WebMeUp

Webová stránka: https://webmeup.com/

Viacúčelový nástroj, ktorý analyzuje odkazy, ale taktiež pomáha so všeobecnou optimalizáciou webovej stránky. Rovnako ako SpyGlass, je schopný zhodnotiť možný negatívny efekt daného odkazu pomocou PenaltyRisk parametra – čím je tento nižší, tým je menšia šanca negatívneho ohodnotenia Googlom. Patrí do skupiny nástrojov SEO PowerSuite podobne ako SEO SpyGlass.

Nástroj SEO PowerSuite LInk Explorer - rozhranie

 

Monitor Backlinks

Webová stránka: https://monitorbacklinks.com/

Monitor Backlinks je nástroj prezentujúci zozbierané údaje veľmi praktickým spôsobom. Databáza odkazov je zatiaľ menšia, a preto sa nástroj zameriava skôr na monitoring už existujúcich odkazov, namiesto získavania všetkých ich parametrov.

Monitor Backlinks - rozhranie

 

Čo získate v bezplatných verziách týchto nástrojov?

Každý zo spomínaných nástrojov umožňuje bezplatnú kontrolu spätných odkazov danej domény, ale bezplatné verzie poskytujú len obmedzené údaje. Pre porovnanie uvádzame počet výsledkov hľadania odkazov pre adresu whitepress.com.

Nástroj Nájdených odkazov pre whitepress.com*

Počet odkazov v bezplatnej verzii

Parametre kvality

Backlink Checker - Neil Patel 3 846** 100 Áno - DA, PA

Majestic

20 072

0

štatistiky portfólia

Ahrefs

27 076

100

Áno - DR, UR, Traffic

MOZ Link Explorer

3 800**

50

Áno - DA, PA, SS ***

SEO SpyGlass

10 171

Áno - InLink Rank

WebMeUp 10 171 5 Nie

Monitor Backlinks

13 200

300

Áno - TF a CF

    * Testované 11.1.2022
    ** MOZ poskytuje parameter Inbound Links, viacero odkazov z jednej URL sa počíta ako jeden
    *** Spam Score

Porovnanie parametrov a cien

Nižšie uvedený sumár poskytuje prehľad SEO parametrov používaných danými nástrojmi, cenu najlacnejšej platenej ponuky, ale aj počet odkazov, ktoré vám táto ponuka umožní zobraziť či exportovať.

Nástroj

Parametre kvality

Najlacnejšia platená verzia

Počet viditeľných odkazov

Backlink Checker - Neil Patel DA, PA (Moz) 29 € / mesiac 2 000

Majestic

CitationFlow, TrustFlow

46,99 € / mesiac

5 000

Ahrefs

Domain Rating

99 USD / mesiac

100 000

MOZ LinkExplorer

Domain Authority

Page Authority

99 USD / mesiac

5 000

SEO SpyGlass

InLink Rank

299 USD / rok

Monitor Backlinks

TF, CF (Majestic)

49,90 USD / mesiac

12 500


 

Nástroj na analýzu kvality odkazov

 

Okrem množstva odkazov a ich anchorov by ste mali mať prehľad aj o tom, z akých stránok odkazy pochádzajú. Môže sa stať, že aj keď práve nepracujete na získavaní spätných odkazov, tak nečakane objavíte nové odkazy a pri bližšom pohľade zistíte, že pochádzajú z pochybných webov. Váš web sa môže stať aj obeťou negatívneho SEO - t.j. konkurencia si objedná veľké množstvo pochybných odkazov smerujúcich k vám, čo môže vyústiť aj penalizáciou zo strany Googlu.

Predstavíme vám ešte jeden nástroj zameraný práve na kontrolu kvality spätných odkazov.

Clusteric

Webová stránka: https://clusteric.com/

Platený desktopový nástroj zameraný na analýzu kvality odkazov. Po nahratí zoznamu získate celkové hodnotenia profilu spätných odkazov. Analýza vám poskytne viac ako 100 rôznych parametrov, ako napríklad tieto:

 • duplicitný obsah - počet stránok, na ktorých sa nachádza identický text ako na odkazujúcej stránke
 • hodnotenie kvality odkazu
 • použité skripty na odkazujúcej stránke (napr. Google Analytics...)
 • anchor text
 • dofollow/nofollow

Clusteric vám tiež umožní vytvoriť zoznam odkazov, ktoré vám odporúča vložiť do Disavow zoznamu v Google Search Console. Disavow je signál Googlu, že sa od daného odkazu dištancujete a používa sa pri potenciálne škodlivých odkazoch. Stačí zadať parametre odkazov (napríklad - všetky dofollow zo stránok so SEO skriptami s kvalitou pod 70) a vygenerovať zoznam, ktorý potom nahráte do GSC.

Nástroj Clusteric - rozhranie

 

Záver

Ako vidíte, existuje množstvo dostupných nástrojov na analýzu a kontrolu kvality odkazov, ktoré sa líšia veľkosťou databázy, spôsobom zbierania údajov, metódami prezentácie a meranými parametrami. Väčšina z nich ponúka bezplatnú verziu, ktorá vám umožní vyskúšať si základné funkcie a prípadne aj spravovať menšie projekty.

Používate jeden z uvedených nástrojov? Podeľte sa v komentároch so svojimi skúsenosťami.

Článok pripravil Daniel Kikić, január 2022; spoluautor: Karol Soja

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s Obchodnými podmienkami pre zverejňovanie komentárov, alebo ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
Článok ešte nebol komentovaný.

Odporúčané články