Vedomostná báza » Blog » SEO

Ako optimalizovať jazykovú verziu webovej stránky pre účely SEO?

Aktualizované: 2020-04-10  
(7 minút čítania)
Dnešné webové stránky nie sú jednoduché kontaktné stránky, ale dôležité marketingové nástroje, ktoré sa dajú použiť na rôzne obchodné účely. Účinnosť stránok závisí od počtu návštevníkov a ten zase závisí od ich viditeľnosti vo vyhľadávacom nástroji. Vytvorenie efektívnej stratégie na dosiahnutie dobrých pozícií vo výsledkoch vyhľadávania (SEO) je preto rozhodujúce, najmä pre viacjazyčné stránky, ktorých cieľom je získať používateľov z rôznych častí sveta.

Obsah

Pokiaľ ide o viacjazyčné stránky, existujú spôsoby, ako ich správne nastaviť. Sú známe tri populárne spôsoby, ako vytvoriť rôzne jazykové varianty jednej domény:

 1. Priečinok na hlavnej doméne: http://example.com/de
 2. Subdoména: http://de.example.com
 3. Doména najvyššej úrovne (Top Level Domain - TLD): http://example.de

Ktoré riešenie je najlepšie?

Z hľadiska SEO neexistuje žiadne zaručené riešenie tohto problému. Rôzne jazykové verzie v podpriečinkoch zdedia „silu“ hlavnej domény. Rôzne Top Level Domains, teda domény najvyššej úrovne, pre každú jazykovú verziu naopak potrebujú rôzne externé odkazy, ktoré k nim vedú, zatiaľ čo časť hodnoty odkazov smerujúcich k jednej doméne s jazykovými podpriečinkami je rozdelená medzi všetky stránky vrátane iných jazykových verzií.

Podpriečinky sú dobrým spôsobom, ako znížiť náklady na SEO pre multilingválnu stránku. Okrem zdieľanej sily domény a externých odkazov existujú dva ďalšie prospešné faktory. Prvý: Odkazy z iných TLD rovnakého typu sú pre vašu TLD cennejšie. Napríklad, ak máte inú jazykovú verziu v doméne najvyššej úrovne - http://example.de, mali by ste zhromažďovať odkazy z iných najvyšších úrovní s príponou .de. Môže to však spôsobiť určité problémy, je to totiž časovo náročné a získavanie odkazov z „pôvodných“ jazykových domén je drahšie ako ich získanie z vašich natívnych zdrojov. Po druhé: ak si chcete vytvoriť rôzne TLD pre každú jazykovú verziu, možno budete musieť zvýšiť svoje výdavky, pretože názvy zahraničných domén sú podstatne drahšie a spravovať ich vašimi zamestnancami ťažšie. Okrem toho, cudzia doména, o ktorú máte záujem už môže byť zakúpená a vy sa jej buď musíte vzdať alebo zaplatiť nemalé „výkupné“.

Existuje aj jedna nevýhoda podpriečinku v doméne najvyššej úrovne - s vašou natívnou doménou je oveľa ťažšie dosiahnuť vysoké pozície vo výsledkoch vyhľadávania v iných krajinách, napríklad s anglickou TLD s podpriečinkom co.uk/fr nedosiahnete vysoké hodnotenie vo fr regióne, keďže do úvahy sa berie TLD, zatiaľ čo /fr sa považuje za podstránku stránky v anglickom jazyku (hoci je vo francúzštine).

Použitie subdomény možno považovať za kompromis medzi priečinkom a samostatnou TLD. Jeho SEO efektivita je trochu obmedzená, pretože Google nepovažuje subdomény za tak dobré, ako TLD domény. Ak však máte hodnotný názov domény, ktorý si v priebehu rokov získal dobrú povesť a má výraznú „silu“, jeho hodnota prenikne do vlastných subdomén, čo nesmierne pomôže pri optimalizácii vyhľadávacích nástrojov.

Pravdaže, ak sa pokúsite rozhodnúť, ktorá možnosť je pre vás najlepšia, mali by ste myslieť nielen na SEO, ale aj na ďalšie faktory, ako napríklad:

 • Druh služby (obchod, blog, inzercia, obchodné stránky)
 • Technické aspekty (CMS, framework, nákupná platforma)
 • Ciele vašej stránky
 • Obchodná a marketingová stratégia
 • Počet jazykových verzií

Ako vidíte, urobiť rozhodnutie nie je ľahké, pretože musíte analyzovať svoj obchodný model a navrhnúť plán. Okrem toho by ste mali myslieť aj na skúsenosti používateľov.

Hreflang – ako sa zapáčiť službe Google

Výber spôsobu zverejnenia jazykovej verzie na webe je iba prvým krokom v zložitom procese SEO optimalizácie. Tiež by ste mali správne označiť jazykové vlastnosti každej jednej jazykovej verzie, aby bolo Google botom jasné, že údaje majú interpretovať a zobraziť. Google odporúča atribút „Hreflang“. Ten informuje botov, ktoré stránky sa týkajú určitého jazyka a miesta. Okrem toho hreflang môže byť navyše použitý pre subdomény, TLD a priečinky.

Je tu ešte jedna vec - hrelfang vám pomôže vyhnúť sa duplicite obsahu. Ak máte dve varianty stránky vo veľmi podobných jazykoch (napríklad - rôzne anglické verzie pre USA, Veľkú Britániu, Írsko a Austráliu), štandardné indexovanie by ich označilo ako duplikáty. Ak správne nakonfigurujete atribút hreflang, Google ich nebude považovať za duplikát obsahu, ale za regionálny náprotivok.

Čo sa týka technických aspektov, implementácia hreflang-u nie je príliš ťažká. Môžete použiť jednu z troch metód:

1. HTML in the <head> section

<link rel="alternate" hreflang="pl" href="http://example.com/en" />

2. HTTP Header, like

Link: <http://example.com/de>; rel="alternate"; hreflang="de"

Toto riešenie je vhodné v prípade publikovania obsahu, ktorý nie je v HTML formáte (napr. PDF).

3. XML Sitemap, i.e.

<url>
<loc>http://example.com/</loc>
<xhtml:link
rel="alternate" hreflang="es" href=http://example.com/es />
<xhtml:link
rel="alternate" hreflang="pl" href=http://example.com/ />
</url>

Vyššie uvedené riešenie je možné použiť pre rôzne verzie v priečinkoch tej istej domény. Najjednoduchší spôsob ako zistiť, či bol atribút hreflang implementovaný správne, je pomocou Google Search Console. V sekcii „Traffic“ (Návštevnosť) nájdete záložku „International Targeting“ (Medzinárodné zacielenie), kde môžete vidieť údaje týkajúce sa atribútu hreflang a chýb zistených robotmi.

Uvedené URL adresy vykazujú dva typy chýb:

International targeting Google Search Console

 • No return tag (Bez spätného označenia)

Ak stránka A smeruje k alternatívnej stránke B, stránka B musí smerovať k stránke A

 • Neznámy jazykový kód

Jazyk v hreflang hodnote by mal byť nastavený vo formáte ISO (napríklad „ISO-639-1“) a voliteľný región nastavený ako v nasledujúcom príklade: „ISO-3166-1 alfa 2“. Pozrime si tieto príklady:

 • de – nemecký obsah, bez ohľadu na región
 • en-GB – anglická verzia pre lokalitu Veľkej Británie
 • de-ES – nemecká verzia pre používateľov v Španielsku

Mali by ste tiež pamätať na to, že ak má adresa rôzne jazykové verzie, mali by smerovať na iné varianty, nie na seba. Napríklad - ak má poľská stránka nemecké a talianske varianty, talianska musí smerovať do nemeckej a poľskej verzie a tak ďalej.

Ak má doména domovskú stránku s možnosťou výberu jazyka alebo automaticky presmeruje na príslušnú variantu pomocou umiestnenia používateľa, mali by ste nastaviť hodnotu atribútu "x-default", i.e. <link rel="alternate" hreflang="x-default" href="http://example.com/" />

Je tiež veľmi dôležité používať hreflang na označenie alternatívnych adries URL nielen pre rovnakú doménu, ale aj pre subdomény a TLD.

Čo je ešte potrebné poznamenať?

Popri implementácii atribútu hreflang sa pre viacjazyčné globálne weby odporúčajú ďalšie postupy:

 • Každá jazyková verzia by mala obsahovať viditeľný výber jazyka, ktorý vedie k iným variantom. Je to nielen ústretové voči užívateľom, ale pomáha robotom Google indexovať rôzne verzie.
 • Aj keď používate hreflang, jazykové informácie by ste mali uviesť do časti domény <head> ,t.j.:


<meta http-equiv="content-language" content="en" />
alebo použitím tagu
<html lang="en-GB">

Týmto spôsobom robotom uľahčíte správnu klasifikáciu jazykových verzií. Ak máte v jednej doméne alternatívne varianty, musíte pamätať na to, aby ste nenastavovali jeden globálny jazyk pre všetky podstránky, ale aby ste to robili osobitne pre každú verziu/krajinu.

 • Svoju predvolenú polohu môžete tiež nakonfigurovať pomocou Google Search Console výberom možnosti medzinárodného zacielenia, „International Targeting “.

International Targeting Country

Pre každú subdoménu, TLD alebo podpriečinky tej istej domény môžete zvoliť rôzne nastavenia týkajúce sa polohy (musíte však najprv pridať všetky varianty do Google search console).

Zhrnutie

Príprava rovnakého obsahu v rôznych jazykoch nie je ľahká a lacná úloha. Starostlivo musíte zvoliť najlepšiu možnosť zverejnenia variantov svojich stránok v súlade s oblasťou podnikania, ktorou sa zaoberáte. Ak sa chcete uistiť, že všetka táto práca nevyjde nazmar, mali by ste postupovať podľa pokynov od Googlu. Týmto spôsobom si môžete byť istí, že proces indexovania bude bezproblémový a jasný a vzťahy budú medzi rôznymi jazykovými/regionálnymi verziami rozpoznané. Takto následne zvýšite návštevnosť vašej stránky z dôvodu zvýšenej viditeľnosti v rôznych častiach sveta. A v neposlednom rade zvýšite užívateľský komfort pre tých zákazníkov, ktorí by chceli vidieť web šitý na mieru práve pre nich.

Autor: Maciej Dobkowicz, SEO Account Manager pre SEMTEC

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s Obchodnými podmienkami pre zverejňovanie komentárov, alebo ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
Článok ešte nebol komentovaný.

Odporúčané články