ChatGPT: Ako ho použiť na vytváranie obsahu?

Aktualizované: 2024-01-25
ChatGPT na tvorbu obsahu
Nástroje umelej inteligencie nadobúdajú stále väčšiu dôležitosť pri tvorbe obsahu. ChatGPT, vytvorený firmou OpenAI, sa stal jedným z takýchto významných nástrojov. Preskúmajte jeho schopnosti, praktické využitie a stratégie, ktoré môžu tvorcovia obsahu implementovať na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Integrujte tento pokročilý jazykový model do svojej tvorby obsahu a získavajte kvalitný text rýchlejšie a efektívnejšie.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Čo je ChatGPT a na čo môže byť užitočný?

ChatGPT je pokročilý nástroj umelej inteligencie (AI) vyvinutý spoločnosťou OpenAI, ktorý sa dostal do pozornosti širokému publiku najmä v roku 2022. Tento nástroj umelej inteligencie je postavený na architektúre GPT-3.5. To znamená, že na základe zadaných vstupov používateľa dokáže generovať text imitovaný ľudskou konverzáciou. ChatGPT je schopný vykonávať rôzne úlohy, vrátane odpovedania na otázky, generovania textu, rozpoznávania jazyka a ďalších. Ide o model jazyka GPT (z anglického slova Generative Pre-trained Transformer), ktorý na konverzáciu využíva konverzačných robotov – teda chatbotov. Chatbot GPT dokáže v súčasnosti rozpoznať a generovať text vo viac ako 80 jazykoch, vrátane angličtiny, češtiny, ale aj slovenčiny, nemčiny a podobne. Vďaka tomu môže slovenský ChatGPT využívať ktokoľvek, a to či už pri svojej práci, štúdiu alebo vo svojom voľnom čase.

Používatelia ChatGPT majú na výber dva typy jazykových modelov, a to Chatbot GPT-3.5 a GTP-4. ChatGPT môže byť užitočný pre každého. V akých oblastiach je však možné ChatGPT využiť?

 • Môže slúžiť ako nástroj pri vzdelávaní študentov, ale aj výskumníkov.
 • Môže pomôcť copywriterom generovať texty na rôzne účely, vrátane článkov, blogov, ale aj textov na web či do marketingových kampaní.
 • Perfektne slúži ako pomocník pri programovaní a tvorbe technickej dokumentácie.
 • Zároveň vám môže pomôcť pri budovaní vašej značky a vytváraní obsahu založenom na vašom vlastnom nápade.
 • A keďže má obrovský potenciál zmeniť spôsob, akým komunikujeme s počítačmi a strojmi, môže byť cenným nástrojom pre automatizáciu mnohých úloh.

Je však dôležité ho používať s opatrnosťou a dbať na etické a bezpečnostné aspekty, aby nedošlo k zneužitiu tejto technológie. Hovorí sa, že umelá inteligencia je hrozbou mnohých marketérov alebo copywriterov a mohla by nahradiť ich prácu. Avšak môže im uľahčiť prácu, keď sa naučia, ako ju využívať a optimalizovať vo svojej práci. Preto je pravdepodobné, že úloha copywritera sa postupne zmení na manažéra obsahu AI.

Ako funguje ChatGPT?

ChatGPT funguje prostredníctvom kombinácie pokročilých technológií, vrátane prirodzeného jazykového spracovania, strojového učenia a hlbokého učenia. Spracovanie prirodzeného jazyka (NLP - angl. Natural Language Processing) umožňuje počítačom porozumieť ľudskému jazyku. V prípade ChatGPT to zároveň znamená schopnosť analyzovať a rozumieť vstupným textom, ako aj generovať odpovede v ľudskom jazyku. ChatGPT LLM (z angl. Large Language Model) tiež využíva strojové učenie. Bol natrénovaný na veľkom množstve dát a výpočtových zdrojov, kde mu boli poskytnuté vzory vstupov a príslušných výstupov. Model sa postupne učí identifikovať vzory a vzťahy v texte a používa túto znalosť na generovanie odpovedí. Zároveň je tento model umelej inteligencie založený aj na hlbokom učení, konkrétne na neurónových sieťach s viacerými vrstvami (z angl. Deep Neural Networks). Tieto siete umožňujú modelu efektívne zvládať zložité vzory a abstraktné úlohy, čo je kľúčové pre schopnosť generovať zmysluplný text. Poslednou dôležitou časťou fungovania sú transformátory. ChatGPT využíva architektúru nazývanú "transformátor," ktorá je efektívna pri spracovaní sekvencií dát. Táto architektúra umožňuje modelu spracovať dlhé sekvencie textu a zachytávať kontext a vzťahy medzi slovami. Práve oni dokážu spracovať vstupný text a generovať ho na ten výstupný. Počas procesu učenia bola uplatnená metóda „Self supervised learning“, vďaka čomu dokáže ChatGPT AI predikovať a vytvárať ďalšie gramaticky správne slová v texte na základe predchádzajúcich slov.

Technológia AI za ChatGPT

Umelá inteligencia ChatGPT online bola predstavená širokému publiku 30. novembra 2022. Do januára si získala viac ako 100 000 používateľov. Prvé zverejnené verzie však boli len testovacie, aby sa zistili všetky silné a slabé stránky systému. Na základe spätnej väzby boli vyvinuté dva atribúty modelov, a to Chat GPT-3.5 a GPT-4.

GPT-3.5 využíva až 175 miliárd parametrov, aby mohol generovať text a chápať ľudskému jazyku. Dokáže vykonávať rôzne jazykové úlohy s mimoriadnou flexibilitou. Práve táto verzia je dostupná širokému publiku úplne zadarmo. Stačí sa len zaregistrovať.

Vylepšenou a platenou verziou je GPT-4. Táto verzia GPT generuje text rýchlejšie, presnejšie a dokáže pracovať aj s obrázkami. Platená služba ChatGPT Plus bola prvýkrát predstavená v marci 2023 a stojí približne 18,8 eur mesačne.

Najnovšia generácia modelu je GPT-4 Turbo. Je schopnejšia, má aktualizovaný limit znalostí z apríla 2023 a zavádza kontextové okno s veľkosťou 128 000 (ekvivalent 300 strán textu v jednom prompte). Model je tiež 3-krát lacnejší pre vstupné tokeny a 2-krát lacnejší pre výstupné tokeny v porovnaní s pôvodným modelom GPT-4. Maximálny počet výstupných tokenov pre tento model je 4096.

Ako používať ChatGPT vo svoj prospech?

Pri používaní ChatGPT je dôležité pochopiť technický aspekt procesu, ktorým zadávate vstupy a získavate výstupy. Výzva spočíva v tom, že musíte formulovať jasné a konkrétne otázky alebo inštrukcie, aby ChatGPT mohol správne porozumieť vašim požiadavkám. Pri zadávaní vstupov je dôležité sa vyjadrovať presne a jasne, aby systém správne interpretoval vašu otázku. Zároveň je nutné vziať do úvahy, že ChatGPT nemá predchádzajúcu pamäť o konkrétnych rozhovoroch, preto je potrebné poskytnúť všetky relevantné informácie pri každom vstupe. Získavanie výstupov z ChatGPT zahŕňa analýzu generovaných odpovedí a vyhodnocovanie ich relevantnosti a súladu s požiadavkami. Je dôležité sledovať, ako model interpretuje informácie a prípadne upresňovať otázky na dosiahnutie presnejších výsledkov. Celkový technický proces vyžaduje spoluprácu s modelom a iteratívne ladenie vstupov na dosiahnutie optimálnych odpovedí. Pamätajte, že je dôležité byť kritický v komunikácii s ChatGPT a starostlivo analyzovať výstupy. Aj keď je ChatGPT veľmi výkonný, jeho odpovede môžu byť ovplyvnené zadaným kontextom a formuláciou promptov.

Ako mení AI a ChatGPT vytváranie obsahu?

AI a ChatGPT môžu rôznymi spôsobmi ovplyvniť proces vytvárania obsahu. Najčastejšie ho však ľudia využívajú na vytváranie zaujímavého a rozsiahleho obsahu v rôznych jazykoch. Okrem toho môžete ChatGPT využiť na zlepšenie kvality svojho písania. ChatGPT môže poslúžiť ako nástroj na zlepšenie gramatiky, pravopisu a štýlu písania. Copywriteri môžu využívať ChatGPT na generovanie návrhov alebo revíziu textu, čo pomáha zabezpečiť kvalitu obsahu.

Na základe analýzy údajov o preferenciách a správaní publika môže ChatGPT prispôsobiť obsah pre konkrétne publikum. ChatGPT vám zároveň môže pomôcť vytvárať rozsiahly obsah rýchlejšie, čím zvýšite efektivitu tvorby obsahu a ušetríte čas.

ChatGPT môže podporiť kreativitu tvorcov obsahu tým, že im poskytne inšpiráciu, nápady alebo netradičné prístupy k témam. V prípade online chatov alebo interakcií s používateľmi môže ChatGPT poskytovať rýchle odpovede, čím zlepšuje užívateľskú skúsenosť a reakciu na konkrétne otázky alebo požiadavky.

Vytváranie efektívnych promptov pre ChatGPT

Vytváranie efektívnych promptov pre ChatGPT si vyžaduje presnú a jasnú formuláciu, ktorá zabezpečí, že odpoveď bude relevantná a bude spĺňať všetky očakávania. Tu sú niektoré tipy na vytváranie efektívnych promptov:

 • Jasné a konkrétne otázky: Zadávajte jasné a konkrétne otázky, ktoré presne definujú požadovaný výstup. Čím presnejšie je zadanie, tým lepšie bude ChatGPT schopný odpovedať.
 • Poskytnutie kontextu: Poskytnite relevantný kontext alebo informácie, ktoré môžu pomôcť ChatGPT lepšie porozumieť vašej otázke. Čím viac informácií, tým lepšie môže model pochopiť vašu žiadosť.
 • Špecifikácia formátu odpovede: Ak očakávate špecifický formát odpovede (napr. vety, zoznam, technický kód), uveďte to v zadanej úlohe.
 • Definícia štýlu: Jasne špecifikujte požadovaný štýl odpovede. Napríklad, ak chcete formálny alebo neformálny štýl písania, uveďte to explicitne.
 • Nastavenie tónu obsahu: Presne určte tón, aký má obsah mať. Môže to byť informatívny, zábavný, formálny alebo priateľský text. Uveďte to v zadaní úlohy.
 • Hranie rolí: V prípade, že chcete, aby ChatGPT „hral“ nejakú rolu, napríklad písal ako historická postava alebo fiktívna postava, jasne definujte túto požiadavku vo vašom zadaní.
 • Vysvetlenie javu alebo výrazu: Ak má ChatGPT vysvetliť niečo komplexné alebo menej známe, poskytnite jasné pokyny, ako má tento výklad vyzerať. Uveďte príklady a použite jednoduchý jazyk.
 • Vysvetlenie pravidiel alebo obmedzení: Ak existujú pravidlá alebo obmedzenia, ktorým by mala odpoveď vyhovovať (napr. nesmie obsahovať vulgárne slová), jasne ich definujte.
 • Vysvetlenie nejasností alebo zhlukov: Ak vysvetlíte, akým spôsobom by mal ChatGPT reagovať na nejasnosti alebo zhluky v zadanej úlohe, môže vám to pomôcť zabezpečiť kvalitný výstup.

Na lepšiu predstavu uvádzame 2 tipy, ako správne zadať prompt alebo požiadavku do OpenAI ChatGPT.

Príklad 1:

Zlý príklad: „O cirkulárnom hospodárstve.“

Lepší príklad: „Vysvetlite, prosím, princípy a výhody cirkulárneho hospodárstva v ekonomike. Použite jednoduchý a informatívny štýl písania.“

Príklad 2:

Zlý príklad: „Napíšte o umelom inzulíne.“

Lepší príklad: „Vytvorte informatívny text o histórii a vývoji umelého inzulínu. Zvoľte formálny tón a rozdeľte obsah do niekoľkých odsekov.“

S dodržiavaním týchto tipov môžete efektívne využívať ChatGPT na generovanie obsahu, ktorý spĺňa vaše potreby a očakávania.

Ako používať ChatGPT na zlepšenie vašej SEO stratégie?

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je kľúčovým faktorom pre zabezpečenie dobre hodnotených webstránok, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania na prvých miestach. ChatGPT môže byť cenným nástrojom na zlepšenie vašej SEO stratégie, a to v niekoľkých oblastiach:

Možnosti služby ChatGPT pri optimalizácii:

 1. Generovanie obsahu optimalizovaného pre kľúčové slová: ChatGPT môžete použiť na generovanie obsahu, ktorý obsahuje relevantné kľúčové slová pre vašu oblasť. Môže vám pomôcť vytvárať obsah, ktorý je informatívny a optimalizovaný pre vyhľadávače.
 2. Výskum kľúčových slov: Požiadajte ChatGPT o nápady na kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre vaše podnikanie. Týmto spôsobom môžete získať nové nápady na obsah a identifikovať trendy vo vyhľadávaniach. Zároveň ho môžete požiadať o usporiadanie kľúčových slov a návrh synonymických kľúčových slov.
 3. Vytváranie obsahu: Využite ChatGPT na tvorbu rozsiahleho a kvalitného obsahu na vaše webové stránky. Model umelej inteligencie vám môže pomôcť pri formulovaní relevantných otázok, písaní blogových článkov, vytváraní informačných stránok či generovaní názvov článkov na základe kľúčových slov.
 4. Optimalizácia meta-popisov a metanázvov: Požiadajte ChatGPT o návrhy na meta-popisy a meta názvy pre jednotlivé stránky. Správne formulované ich môžu zvýšiť pravdepodobnosť, že používatelia kliknú na váš odkaz vo výsledkoch vyhľadávania.
 5. Návrh na často kladené otázky s odpoveďami: Využite ChatGPT na návrh často kladených otázok s použitím kľúčových slov, ktoré následne môžete umiestniť na svoj web. Zároveň ho môžete požiadať o odpovede na navrhnuté otázky.
 6. Návrh nadpisov a podnadpisov: ChatGPT môžete požiadať aj o návrh nadpisov a podnadpisov k vášmu textu, aby bol prehľadnejší a štruktúrovanejší.
 7. Interný linkbuilding: ChatGPT je vhodný aj na budovanie interných odkazov. Pokiaľ ide o interné prepojenie, ChatGPT dokáže nájsť vhodné kotvy a miesta na vloženie odkazov.

Tipy na používanie ChatGPT na zlepšenie hodnotenia webových stránok:

 • Preskúmajte konkurenciu: Požiadajte ChatGPT, aby analyzoval vašich konkurentov a navrhol spôsoby, ako by ste mohli zlepšiť svoj obsah alebo stratégiu kľúčových slov.
 • Vytvárajte pravidelný a aktuálny obsah: Požiadajte ChatGPT o nápady na aktuálny obsah, ktorý bude pravidelne obnovovaný. Obsah, ktorý je často aktualizovaný, môže byť prínosný pre SEO, pretože vyhľadávače preferujú nový a relevantný obsah.
 • Dohodnite sa na dĺžke obsahu: Požiadajte ChatGPT o návrhy na ideálnu dĺžku obsahu pre rôzne druhy vašich stránok. Niektoré stránky môžu profitovať z rozsiahlejších obsahov, zatiaľ čo iné môžu preferovať stručnosť.
 • Overte si trendy vo vyhľadávaní: Požiadajte ChatGPT o informácie o aktuálnych trendoch vo vyhľadávaní. Tieto informácie vám môžu pomôcť vytvárať obsah, ktorý bude aktuálny a relevantný.

ChatGPT je prínosným nástrojom, ktorý môžete využiť na výskum kľúčových slov, generovanie obsahu, optimalizáciu meta popisov, ale taktiež aj na zvýšenie viditeľnosti vášho webu či zlepšenie hodnotenia vo vyhľadávačoch.

Integrácia ChatGPT s inými nástrojmi

Integrácia ChatGPT s inými nástrojmi prináša inovatívne a výkonné možnosti v rámci rôznych odvetví. Mnoho nástrojov integruje ChatGPT do svojich rozhraní, aby obohatili ich produkty a urobili ich užitočnejšími pre používateľa. Tu sú príklady integrácií s niektorými nástrojmi:

 1. Senuto - AI Power Content Writer: Senuto, nástroj pre SEO a analýzu kľúčových slov, integroval ChatGPT do svojho rozhrania s názvom AI Power Content Writer. ChatGPT môže navrhovať kľúčové slová pre nový obsah, čo pomáha optimalizovať obsah pre vyhľadávače. Zároveň používatelia môžu využiť ChatGPT na inšpiráciu pri tvorbe obsahu a na zlepšenie kvality ich písania.
 2. Notion.io - funkcia pre použitie promptov: Notion.io, nástroj pre organizačné účely a kolaborácie, umožňuje funkcionalitu na použitie jednoduchých promptov. Používatelia môžu interagovať s ChatGPT priamo v Notion.io a využívať ho na brainstorming tém pre svoj obsah. Táto integrovaná funkcionalita vám môže pomôcť pri rýchlom písaní obsahu na základe zadania promptov priamo v prostredí Notion.io.
 3. Integrácia s CRM Nástrojmi: Mnoho CRM (Customer Relationship Management) nástrojov integruje ChatGPT na podporu lepšej komunikácie so zákazníkmi. ChatGPT môže automaticky odpovedať na otázky zákazníkov alebo poskytovať informácie o produktoch a službách. Integrovaný ChatGPT môže ponúkať informácie o produktoch a pomáhať pri získavaní konverzií a podpory predaja.
 4. Edukačné platformy s ChatGPT: Edukačné platformy môžu integrovať ChatGPT na zlepšenie procesu učenia. ChatGPT môže pomáhať vytvárať vzdelávacie materiály a odpovedať na otázky študentov. Pomocou ChatGPT môžu platformy ponúkať personalizovanú inštrukciu na základe potrieb jednotlivých študentov.

Integrácia ChatGPT s inými nástrojmi rozširuje jeho využitie na rôzne účely, od SEO cez obsahový marketing až po vzdelávanie a CRM. Tieto integrácie prinášajú výhody v podobe zvýšenej efektivity, lepšieho výkonu a bohatších funkcionalít pre používateľov.

Výhody používania ChatGPT pri vytváraní obsahu

Používanie OpenAI chatbota ChatGPT pri vytváraní obsahu prináša niekoľko výhod, ktoré zahrňujú zlepšenú efektivitu, personalizáciu, zvýšenú presnosť, rýchlejšie vytváranie obsahu, vysokú kvalitu a schopnosť škálovateľnosti.

 • Zlepšená efektivita: ChatGPT vám umožňuje rýchle generovanie obsahu bez potreby manuálnej práce. To zvyšuje efektivitu tvorby obsahu.
 • Personalizácia: Model GPT môže byť prispôsobený na generovanie obsahu, ktorý je adaptabilný konkrétnym preferenciám a potrebám publika.
 • Zvýšená presnosť: ChatGPT využíva pokročilé metódy strojového učenia, čo zvyšuje presnosť generovaného obsahu. Má schopnosť analyzovať veľké množstvo informácií a poskytovať relevantné odpovede.
 • Rýchlejšie vytváranie obsahu: Automatizovaný proces generovania obsahu ChatGPT umožňuje vytvárať text rýchlejšie v porovnaní s tradičnými spôsobmi písania. Tým sa šetrí čas.
 • Vysoká kvalita obsahu: ChatGPT dokáže generovať obsah vo vysokej kvalite. Copywriteri tak môžu vytvárať profesionálne texty.
 • Škálovateľnosť: ChatGPT je škálovateľný nástroj, ktorý môže byť použitý na generovanie obsahu na rôzne témy a v rôznych oblastiach.

ChatGPT obmedzenia

Hoci ChatGPT predstavuje pokrok v oblasti umelej inteligencie a generatívneho modelovania, má niekoľko obmedzení, ktoré zahŕňajú napríklad nedostatok kreativity či ťažkosti s pochopením emócií. ChatGPT totižto generuje obsah na základe vzorcov a informácií, ktoré sa naučil zo svojho tréningového datasetu. Chýba mu však skutočná kreativita a schopnosť tvorivého myslenia, čo vedie k obmedzeniam vytvárania originálnych nápadov. ChatGPT zároveň nevie pochopiť ľudské emócie, čo môže viesť k situáciám, kde odpovede nemusia presne zrkadliť emocionálny kontext. Ďalšou nevýhodou alebo obmedzením, je náchylnosť k vzniku chybných informácií. ChatGPT sa neustále trénuje na základe existujúcich dát, a preto v súčasnosti môže produkovať aj nepravdivé či zavádzajúce odpovede.

Pozor si treba dávať aj na obsah vygenerovaný ChatGPT, ktorý nemusí byť v súlade s etickými normamami. Model ChatGPT môže prijímať a reprodukovať podnety bez adekvátneho zváženia ich etických alebo morálnych aspektov. AI ChatGPT môže tiež reprodukovať a posilňovať existujúce predsudky a stereotypy, ktoré sú prítomné v jeho tréningových dátach. To môže viesť k neúmyselnej reprodukcii spoločenských nerovností a diskriminácie. Je dôležité mať na pamäti tieto obmedzenia a používať ChatGPT súčasne s kritickým myslením a etickými normami, aby sa minimalizovali potenciálne nežiaduce dôsledky.

Budúcnosť tvorby obsahu pomocou ChatGPT a umelej inteligencie

Budúcnosť tvorby obsahu pomocou ChatGPT a umelej inteligencie (AI) je fascinujúcou oblasťou, ktorá prinesie zmeny. S rozvojom AI niektorí ľudia vnímajú ChatGPT ako potenciálnu hrozbu pre copywriterov. Môže existovať obava, že automatizovaný obsah vygenerovaný AI môže nahradiť ľudskú tvorivosť a originálnosť. Avšak, dokonca aj kvalitný obsah vygenerovaný z ChatGPT potrebuje kontrolu, a preto sú copywriteri nevyhnutní. Zároveň s rastúcim vývojom modelov GPT existuje určité riziko. AI môže byť totižto trénovaná na zdrojoch vytvorených umelou inteligenciou, čo môže viesť k skresleniam a zmätkom v generovanom obsahu. Dosahovanie cieľov tvorby obsahu je však stále jednoduchšie s používaním umelej inteligencie a GPT-4.

Budúcnosť tvorby obsahu pravdepodobne spočíva v synergii medzi ľuďmi a AI. Ľudia môžu využívať schopnosti AI na rýchle generovanie obsahu a analýzu dát, zatiaľ čo ľudská tvorivosť a kritické myslenie zostanú nevyhnutné pre výber tém, štýl písania a etický dohľad.

Budúcnosť tvorby obsahu pomocou ChatGPT a umelej inteligencie tak predstavuje dynamickú rovnováhu medzi automatizáciou a ľudskou kreativitou. Rovnako dôležitá bude aj etická a zodpovedná implementácia týchto technológií, aby sme minimalizovali potenciálne negatívne dôsledky a využili ich potenciál naplno.

FAQ

Môžem používať ChatGPT zadarmo?

Áno, ChatGPT sk môžete používať zadarmo prostredníctvom niektorých online platforiem alebo priamo na webe https://chat.openai.com/. OpenAI ponúka bezplatný prístup k GPT-3.5 na svojej webovej stránke. Avšak existujú aj platené možnosti, a to GPT-4, ktoré ponúkajú ďalšie výhody a rozšírené funkcie.

Na čo sa ChatGPT používa?

ChatGPT sa používa na generovanie textu na základe poskytnutých vstupných informácií. Môže byť využívaný na rôzne účely vrátane tvorby obsahu, odpovedí na otázky, tvorby kódu, alebo jednoduchých konverzácií.

Môžem používať ChatGPT online?

Áno, ChatGPT chatbot online je dostupný na webovej stránke OpenAI alebo na iných online platformách, ktoré poskytujú prístup k tomuto modelu. To vám umožňuje interagovať s ChatGPT pohodlne cez webový prehliadač bez potreby inštalácie vo vašom zariadení. ChatGPT si môžete stiahnuť aj do svojich Android a Apple smartfónov.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články