SEO: Čo je to? Optimalizácia webu pre vyhľadávače

Aktualizované: 2024-01-10
SEO: Čo je to?
V dnešnej digitálnej ére je pre online podnikanie nevyhnutné byť na vrchole výsledkov vyhľadávania, v čom vám pomôže práve SEO. Prečo? Pretože chcete byť vidieť, a pretože globálne existuje už takmer 2 miliardy internetových stránok, pričom každý deň pribúda viac ako 2 milióny rôznych článkov. Na Slovensku na tom nie sme lepšie. Keď sa pozriete na najväčších poskytovateľov hostingových služieb, nájdete tu okolo 200 tisíc aktívnych slovenských hostingov.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

V tomto kontexte vstupuje do hry SEO alebo aj Search Engine Optimization, čo v preklade znamená optimalizácia pre vyhľadávače, ktoré umožňuje prispôsobiť web tak, aby bol lepšie identifikovaný a hodnotený vyhľadávačmi. Ako na to?

Čo je optimalizácia pre vyhľadávače?

Ako sme už zmienili, SEO skratka znamená Search Engine Optimization, čo je v preklade optimalizácia pre vyhľadávače. SEO je systematický proces, ktorý sa zameriava na zlepšenie viditeľnosti webových stránok vo výsledkoch vyhľadávačov. Hlavným cieľom SEO je dosiahnuť organický, neplatený rast návštevnosti na webe tým, že zlepšuje jeho pozíciu vo výsledkoch vyhľadávača pre relevantné kľúčové slová. Čím vyššie sa totiž váš web objavuje, tým väčšiu návštevnosť môžete očakávať.

SEO zahŕňa rôzne techniky rozdelené do dvoch hlavných kategórií: on-page a off-page optimalizácia. On-page optimalizácia sa zaoberá priamymi úpravami obsahu a štruktúry webu, zatiaľ čo off-page optimalizácia sa sústreďuje na externé faktory, ako sú spätné odkazy a sociálne média.

V snahe získať priaznivé postavenie vo vyhľadávačoch, SEO analyzuje a prispôsobuje rôzne aspekty webu, vrátane kvality obsahu, odkazov a technických aspektov, napríklad rýchlosti načítania stránky a responzibility.

V konečnom dôsledku je cieľom SEO neobmedzený prístup návštevníkov zo stránok vyhľadávačov na konkrétnu webovú stránku, pričom sa snaží zabezpečiť, aby obsah tejto stránky bol relevantný, hodnotný a odpovedal na otázky alebo potreby používateľov.

Ako funguje SEO?

SEO závisí na tom, ako vyhľadávače prehľadávajú, indexujú a hodnotia obsah webových stránok. Celý proces môžeme rozdeliť do troch krokov: prehľadávanie (crawling), indexovanie a hodnotenie.

1. Prehľadávanie (Crawling)

Prehľadávanie je prvým krokom, ktorým vyhľadávače získavajú informácie o webových stránkach. Pre tento účel používajú programy známe ako "crawlers" alebo "spiders". Títo automatizovaní agenti prehľadávajú internet a sledujú odkazy medzi stránkami. Keďže prehľadávanie nemusí byť nekonečným procesom, vyhľadávače sa snažia identifikovať nový alebo aktualizovaný obsah.

Crawlers fungujú na základe algoritmov, ktoré určujú, ktoré stránky majú byť prehľadané, a ako často. Tieto algoritmy zohľadňujú faktory, napríklad frekvenciu aktualizácií obsahu a autoritu webu. Crawlers tiež sledujú odkazy medzi stránkami a postupne indexujú informácie o obsahu, URL adrese a ďalších relevantných údajoch. Výsledkom je obrovská databáza informácií o webových stránkach, známa ako index vyhľadávača.

2. Indexovanie

Počas prehľadávania sa zbierané informácie ukladajú do obrovských databáz, známych ako indexy vyhľadávača. Indexovanie spočíva v štruktúrovaní týchto informácií tak, aby bolo neskôr možné ich rýchle vyhľadávanie. HTML kód webu a jej obsah sa analyzujú a pridávajú do indexu. Dôležité je, aby HTML kód bol dobre štruktúrovaný, čo uľahčuje vyhľadávačom pochopenie obsahu a jeho kontextu.

Indexovanie preto nie je len pasívne ukladanie informácií. Crawlers vykonávajú komplexné spracovanie obsahu stránok a štrukturalizujú tieto informácie do hierarchického usporiadania. Dôležité je, aby index zachytil nielen samotný obsah stránok, no tiež ich vzájomné vzťahy, konkrétne odkazy, kľúčové slová a ďalšie atribúty.

Index sa neustále aktualizuje, pričom sa odstraňujú zastarané informácie a pridávajú sa nové. Čím efektívnejšie vyhľadávače indexujú, tým presnejšie môžu poskytnúť relevantné výsledky na základe používateľských dopytov.

3. Hodnotenie

Po prehľadávaní a indexovaní prichádza na rad hodnotenie. Vyhľadávače používajú algoritmy na hodnotenie relevancie a kvality webových stránok vzhľadom na konkrétne kľúčové slová. Algoritmy berú do úvahy rôzne faktory, vrátane relevancie obsahu, použitej kľúčovej frázy, autority stránky (meraná pomocou spätných odkazov), responzibility, rýchlosti načítania stránky a ďalších technických parametrov.

Algoritmy sú dynamické a podliehajú neustálym aktualizáciám a vylepšeniam zo strany vyhľadávačov, aby lepšie zohľadňovali zmeny v online prostredí. SEO špecialisti sa snažia pochopiť tieto algoritmy a prispôsobiť svoje stratégie tak, aby boli v súlade s najnovšími požiadavkami vyhľadávačov.

HTML kód

Keď sa bavíme o fungovaní SEO, je dôležité zmieniť ešte jednu vec, a to je samotné HTML. HTML (Hypertext Markup Language) kód predstavuje základný stavebný kameň webových stránok a má zásadný vplyv na SEO. V rámci SEO je HTML kód považovaný za komunikačný kanál medzi obsahom webu a vyhľadávačmi, ktorý umožňuje týmto vyhľadávačom lepšie porozumieť a interpretovať obsah stránky. Týmto spôsobom hrá HTML kód kľúčovú úlohu v zabezpečovaní optimálneho hodnotenia a zaradenia stránky vo výsledkoch vyhľadávačov.

V rámci SEO analyzujú vyhľadávače HTML kód s cieľom identifikovať rôzne časti obsahu. Nadpisy (napr. <h1>, <h2>), kľúčové slová v texte, meta popisky (popisy obsahu definované v <meta> tagoch) a iné špecifické časti HTML kódu slúžiace ako ukazovatele, ktoré vyhľadávače používajú na určenie dôležitosti a relevancie obsahu.

Pretože vyhľadávače preferujú dobre štruktúrované a sémanticky správne HTML kódy, je dôležité, aby SEO špecialista bol schopný implementovať kľúčové slová do týchto častí kódu tak, aby boli organicky zapracované a zároveň boli pre vyhľadávače ľahko identifikovateľné. Správna štruktúra HTML zabezpečuje, že vyhľadávače môžu efektívne prehľadávať a indexovať obsah stránky, čo v konečnom dôsledku prispieva k lepšiemu hodnoteniu stránky.

Navyše, pre SEO špecialistu nie je len dôležité rozumieť fungovaniu HTML, no tiež ovládať základy ďalších kódovacích jazykov, napríklad CSS (Cascading Style Sheets) a minimálne základy JavaScriptu. Táto znalosť mu totiž umožňuje efektívnejšiu spoluprácu s vývojovým tímom a implementáciu technických zmien potrebných na optimalizáciu webového obsahu na internete. Toto technické porozumenie a spolupráca medzi SEO a vývojovým tímom sú nevyhnutné pre dosiahnutie optimálnych výsledkov v oblasti SEO, teda aspoň pokiaľ chcete uspieť a priviesť na váš web čo najviac potenciálnych zákazníkov.

Pozor! Existuje aj Black Hat SEO. Ide o neetické a protizákonné metódy optimalizácie pre vyhľadávače v rozpore s pravidlami stanovenými vyhľadávačmi. Cieľom je dosiahnuť rýchle a umelé vylepšenia v hodnotení stránky, no často na úkor integrity a relevancie obsahu. Niektoré praktiky zahŕňajú kúpu odkazov, skryté texty, vytváranie falošných návštevností alebo duplikovanie obsahu. Používanie black hat metód môže viesť k sankciám od vyhľadávačov, vrátane pokút, straty hodnotenia alebo úplným vylúčením zo záznamov vyhľadávača.

SEO faktory

Faktory SEO hodnotenia sa neustále menia, a udržiavanie kroku s najnovším vývojom v tejto oblasti môže byť náročné. Ak ale chcete, aby vaše hodnotenia Google išli od neviditeľnosti až na vrchol rebríčka výsledkov vyhľadávania, rozhodne by ste mali byť v obraze.

Dobre optimalizované stránky získavajú čoraz viac návštevnosti, čo znamená viac záujemcov a predajov. Bez hodnotenia SEO nebudú vyhľadávače schopné nájsť vašu stránku, a všetka vaša práca v oblasti online marketingu bude zbytočná.

Tu je niekoľko základných faktorov, ktoré sa podieľajú na ovplyvňovaní hodnotenia optimalizácie vo vyhľadávaní.

1. Bezpečná a prístupná webová stránka

 • HTTPS: Nielen, že je to pre Google dôležitý faktor hodnotenia, ale zabezpečené pripojenie je tiež dôležité pre dôveru a bezpečnosť používateľov.

2. Rýchlosť načítania stránky (vrátane rýchlosti na mobilných zariadeniach)

 • Rýchle načítanie stránok prispieva k pozitívnemu používateľskému zážitku.

3. Mobilná responzibilita

 • Vzhľadom na používanie vyhľadávačov na mobile je dôležitá optimalizácia, aby ste sa vyhli podhodnoteniu.

4. Vek domény

 • Staršie stránky majú tendenciu dosahovať v tomto smere vyššie hodnotenia, ale to sa postupne z roku na rok zmení.

5. Optimalizovaný obsah

 • Dôležité je používať kľúčové slová v obsahu a zabezpečiť jeho originalitu. Len tak sa o značke dozvedia aj noví používatelia.

6. Technické SEO

 • Skontrolujte prístupnosť a kódovanie stránky. To totiž na Google funguje a zároveň je veľmi citlivý na tieto faktory.

7. Používateľská skúsenosť

 • Zatiaľ čo SEO sa zameriava na získavanie návštevnosti a zlepšenie viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania, UX zase zlepšuje celkovú skúsenosť používateľa od začiatku do konca. Dôležitým faktorom hodnotenia je teda aj UX, kde sa zohľadňujú faktory ako rýchlosť stránky, vhodnosť pre mobilné zariadenia, čitateľnosť obsahu, štruktúra stránky a navigácia.
 • Navyše, ak to so SEO myslíte naozaj vážne, je nevyhnutné optimalizovať svoje stránky aj pre RankBrain, tj. tretí najdôležitejší hodnotiaci algoritmus (aspoň podľa Google). RankBrain neustále zdokonaľuje a prispôsobuje algoritmus vyhľadávača na základe vyhľadávacích dopytov.

8. Odkazy (spätné, odchádzajúce a vnútorné)

 • Kvalitné spätné odkazy a vnútorné odkazy na stránke zlepšujú autoritu stránky a tým aj výsledky vyhľadávania.

9. Reálne obchodné informácie

 • Dôležitý faktor najmä pre lokálne podniky, nakoľko vďaka tomu vás ľudia lepšie nájdu.

SEO ciele

Čo sú SEO ciele? Sú to konkrétne a merateľné úlohy, ktoré si stanovujete s cieľom dosiahnuť ich v určenom časovom rámci. Každý z týchto cieľov by mal smerovať k hlavnej misii SEO: prilákať viac potenciálnych používateľov prostredníctvom organického vyhľadávania a transformovať ich na zákazníkov.

Prečo sú SEO ciele dôležité?

SEO ciele sú kľúčové, pretože prinášajú zameranie a jasnosť do vašej stratégie. Poskytujú jasný a definovaný cieľ, čo je nevyhnutné pre efektívne plánovanie a dosiahnutie úspechu. Bez konkrétnych cieľov môžete tápať v tme, a to nie je efektívny prístup, pretože dosiahnutie výsledkov vyžaduje presné meranie.

Ako stanoviť SEO ciele?

Často robíme chybu, keď stanovujeme v SEO nekonkrétne ciele, napríklad „zvýšiť návštevnosť". Hlavný problém spočíva v tom, že takýto cieľ neberie do úvahy, akým spôsobom a čo presne sa má dosiahnuť. Ako teda plánujete dosiahnuť tento cieľ?

Na riešenie tohto problému existuje SEO pyramída cieľov, ktorú je možné použiť. Čo je to SEO pyramída cieľov? Každý cieľ v tejto pyramíde je dobre definovaný, konkrétny a je navrhnutý tak, aby prispel k celkovej stratégii optimalizácie vyhľadávačov.

SEO pyramída cieľov

 1. Určte si želaný výsledok (Outcome): Toto je vec, ktorú chcete dosiahnuť, a časový rámec, v ktorom to chcete dosiahnuť. Predstavte si to ako turnaj, ktorý sa snažíte vyhrať.
 2. Rozdeľte cieľ na výkonnostné ciele (Performance): Ide o menšie ciele, ktoré prispievajú k dosiahnutiu výsledku. Predstavte si ich ako jednotlivé zápasy v turnaji.
 3. Rozdeľte cieľ na procesné ciele (Process): Sú to ešte menšie ciele, ktoré sú 100 % pod vašou kontrolou. Pokračujte v analógii s futbalom - ide o to, s kým a kde budete hrať.

Idea spočíva v tom, že veci rozložíte na konkrétne kroky, aby ste dosiahli celkový cieľ. Keď dokončíte procesné ciele, budete mať dobre pripravenú pôdu na splnenie výkonnostných cieľov. Keď dosiahnete výkonnostné ciele, pravdepodobne dosiahnete aj požadovaný výsledok.

Aké SEO ciele si môžete nastaviť?

SEO ciele môžu byť rôznorodé a závisia od konkrétnych potrieb a stratégie každej webovej stránky alebo podniku. Tu je však niekoľko možných cieľov pre SEO:

 1. Zvýšenie návštevnosti: Jedným z najčastejších cieľov je zvýšiť organickú návštevnosť na webovej stránke. Tento cieľ môžete sledovať pomocou nástrojov ako Google Analytics.
 2. Zlepšenie pozícií pre kľúčové slová: Cieľom môže byť dosiahnuť lepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania pre konkrétne kľúčové slová. To môže viesť k zvýšeniu viditeľnosti a prilákanie cielených návštevníkov.
 3. Zvýšenie konverzií: SEO môže byť súčasťou celkovej stratégie na zvýšenie konverzií. To môže zahŕňať presmerovanie návštevníkov na konkrétne stránky s cieľom dosiahnuť konverziu.
 4. Zlepšenie miery zotrvania na stránke: Cieľom môže byť zlepšiť používateľskú skúsenosť na webovej stránke a zvýšiť čas, ktorý návštevníci strávia na stránkach.
 5. Optimalizácia pre lokálne vyhľadávanie: Pre podniky s fyzickou prítomnosťou môže byť cieľom optimalizácia pre lokálne vyhľadávanie a zlepšenie viditeľnosti v konkrétnych geografických oblastiach.
 6. Zníženie miery opustenia stránky (Bounce Rate): Možno chcete zlepšiť relevanciu obsahu a štruktúru stránok s cieľom znížiť mieru odchodu návštevníkov.
 7. Zvýšenie CTR (Click-Through Rate): Optimalizácia nadpisov a popisov stránok môže pomôcť zvýšiť CTR vo výsledkoch vyhľadávania, čo môže viesť k vyššiemu počtu návštevníkov.

Mimochodom, nezabudnite, že všetko začína jediným kliknutím. Google prezentuje mnoho výsledkov vyhľadávania vo forme súhrnov webových stránok, reklám, videí, obrázkov, otázok, znalostných boxov a ďalších prvkov. Rozlúštenie, ako často je každý typ výsledku rozkliknutý, poskytuje informácie o tom, kam investovať peniaze a ako dobre robiť SEO marketing.

Nedávno tím Google vykonal metaanalýzu výskumu miery preklikov (Click-Through Rate alebo aj CTR) v prostredí Google Search a prezentoval výsledky jednotnou formou.

Zmeny v organickej miere prekliknutia od roku 2022 boli mierne, ale ukázali, že ľudia veria vyšším výsledkom vo vyhľadávačoch o niečo viac ako minulý rok (39,6 % → 39,8 % CTR pre pozíciu 1; 18,4 % → 18,7 % pre pozíciu 2). V platenom vyhľadávaní bol hlavný rozdiel v tom, že priemerná miera prekliknutia na prvých 3 pozíciách mierne klesla (1,7 % → 1,6 %), čo znamená, že celkovo na výsledky plateného vyhľadávania kliká menej ľudí v porovnaní s výsledkami organického vyhľadávania. Miera prekliknutia miestneho vyhľadávania zostala približne rovnaká." (Google Click-Through Rates (CTRs) by Ranking Position in 2024)

SEO pre vyhľadávače sa tak jasne oplatí. Aj tento výskum totiž poukazuje na to, že samotná platená reklama váš biznis nezachráni, a že search engine marketing je dôležitejší, než si myslíte.

SEO pre vyhľadávače

Vyhľadávače

Existuje viacero druhov internetových vyhľadávačov, ktoré sa líšia v zameraní a funkcionalitách. Niektoré z najznámejších sú:

 • Google: Najpoužívanejší univerzálny vyhľadávač, ktorý indexuje a zobrazuje výsledky pre rôzne typy obsahu vrátane webových stránok, obrázkov, videí a ďalších.
 • Bing: Vlastnený spoločnosťou Microsoft, poskytuje univerzálne vyhľadávacie služby s rôznymi funkcionalitami.

Na Slovensku je aktuálne napopulárnejším vyhľadávačom práve Google.com alebo Google.sk, ale v tesnom závese za ním je seznam.cz, bing.com a duckduckgo.com (Zdroj: Similarweb.com). Aj preto sa SEO pre vyhľadávače rozhodne oplatí aj na Slovensku.

Typy SEO

Typy SEO (Search Engine Optimization) sú rôzne aspekty optimalizácie webových stránok s cieľom zlepšiť ich viditeľnosť a hodnotenie vo vyhľadávačoch. Tu sú niektoré z hlavných typov SEO všeobecné pre všetky typy webov:

On-page SEO

Toto SEO je zamerané na optimalizáciu obsahu priamo na webovej stránke. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad to, aby bolo každé kľúčové slovo použité správne, ale okrem toho tiež ide o optimalizáciu nadpisov, meta popiskov a ďalších faktorov na stránke, ktoré prispievajú k lepšiemu hodnoteniu vyhľadávačov.

Off-page SEO

Off-page SEO sa týka opatrení, ktoré sú implementované mimo webu. Sem patrí budovanie spätných odkazov, sociálne médiá a ďalšie vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotenie webu v internetových vyhľadávačoch.

Technické SEO

Technické SEO je zamerané na optimalizáciu technických aspektov webu, ako je rýchlosť načítavania stránky, správne nastavenie sitemapy a robots.txt, a iné technické faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť webových stránok.

Pre konkrétne typy stránok môžeme taktiež rozlíšiť tri ďalšie typy, zakladajúce sa na optimalizácii pre špecifické typy výsledkov vyhľadávania. Ide o:

Lokálne SEO

Lokálne SEO je zamerané na optimalizáciu pre lokálne vyhľadávanie. Tieto opatrenia zahŕňajú optimalizáciu informácií o podniku v online mapách, správne nastavenie lokálnych kľúčových slov a získavanie recenzií od lokálnych zákazníkov. Cieľom je, aby sa značka dostala do povedomia na lokálnom trhu, čo sa môže podariť práve so SEO, ktoré je dobre nastavené.

Obrázkové SEO

Obrazové SEO sa týka optimalizácie obrázkov na webovej stránke. To zahŕňa použitie vhodných popisov k obrázkom a optimalizáciu veľkosti obrázkov a ich formátov, čo prispieva k rýchlejšiemu načítaniu stránky.

Video SEO

Video SEO sa zameriava na optimalizáciu videí na webovej stránke. Ide o správne použitie kľúčových slov v popisoch videí, optimalizáciu názvu videa a iné faktory, ktoré pomáhajú videám dosiahnuť vyššie hodnotenia v internetových vyhľadávačoch, čím sa zabezpečí lepšia optimalizácia webu.

Ako optimalizovať svoj web?

Optimalizácia pre SEO nie je jednorazový proces; je to neustále úsilie o zlepšenie kvality obsahu a technickej štruktúry vášho webu. Zároveň je to snáď ten najdôležitejší krok. Pravidelné aktualizácie a sledovanie trendov v SEO sú kľúčové pre udržanie konkurencieschopného webu. Na to, aby sa to podarilo sa musíme sústrediť na tri dôležité oblasti on-page optimalizáciu, off-page optimalizáciu a technickú optimalizáciu webu. Čo je optimalizácia? Poďme sa na to pozrieť bližšie.

On-page optimalizácia

On-page optimalizácia je proces optimalizácie obsahu a technických aspektov webovej stránky s cieľom zlepšiť jej viditeľnosť a hodnotenie vo vyhľadávačoch.

Analýza kľúčových slov

Proces analýzy kľúčových slov je kritickým krokom v rámci stratégie vyhľadávania. Na začiatku prebieha výskum oblasti, kde identifikujú témy relevantné pre váš obsah alebo podnikanie a určia sa hlavné aspekty vášho odvetvia a cieľovej skupiny. Následne sa vytvorí rozsiahly zoznam možných slov na základe vašej výskumnej oblasti. Preskúmajú sa tiež kľúčové slová, ktoré používajú vaši konkurenti a identifikujú sa ich silné a slabé stránky.

Na túto analýzu sa dajú použiť na to určené nástroje, ako sú Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs a iné. Zhodnotí sa objem vyhľadávaní, konkurencia a predpokladaná hodnota pre vybrané kľúčové slovo.

Poznáme viaceré druhy kľúčových slov:

 • Všeobecné (Generic): Široko zamerané slová, ktoré sú často veľmi konkurenčné a ťažko sa dosahujú, napríklad: "dámske topánky".
 • Značkové (Branded): Slová súvisiace s vašou značkou alebo podnikaním, napríklad: "Nike topánky".
 • Navigačné (Navigational): Slová, ktoré ľudia používajú na nájdenie konkrétnej stránky alebo značky, napríklad: "Facebook prihlásenie".
 • Long-tailové: Dlhšie a špecifické frázy, ktoré sa zameriavajú na konkrétnu tému alebo produkt, napríklad: "dámske športové topánky na beh v prírode".

Tvorba obsahu

Tvorba obsahu je kľúčovým prvkom úspešnej SEO stratégie. Pri tvorbe obsahu je dôležité zacieliť na kľúčové slová identifikované v predchádzajúcom kroku, no zároveň je nevyhnutné, aby bol obsah užitočný pre používateľov a nebol písaný výhradne s ohľadom na požiadavky vyhľadávacích robotov.

Výsledný obsah by mal prinášať hodnotu a riešiť otázky alebo potreby návštevníkov stránky, tzn. že používateľ by mal na základe kľúčového slova nájsť to, čo pôvodne hľadal. V opačnom prípade to skôr môže viesť k vyššiemu odchodu zo stránky a zníženiu hodnotenia v internetových vyhľadávačoch. Správcovia webu by sa tiež mali vyhnúť technikám „prepĺňania kľúčovými slovami", ktoré môžu pôsobiť pre čitateľa nepríjemne a sú neefektívne.

Dôležitým aspektom je tiež udržiavanie aktuálnosti obsahu. Aktualizácia obsahu prispieva k udržaniu relevancie a zaujímavosti pre návštevníkov. Vyhľadávače preferujú stránky s čerstvým a aktuálnym obsahom, preto je vhodné pravidelne revidovať a aktualizovať existujúce SEO články, prípadne pridávať nový obsah.

Celkovo platí, že kvalitný obsah, ktorý je prispôsobený potrebám užívateľov a optimalizovaný pre kľúčové slová, hrá kľúčovú rolu v efektívnej SEO stratégii, a to vedia všetci dobrí SEO experti.

Meta nadpis a meta popis

Meta nadpis (meta titulok) a meta popisy sú dôležitými časťami SEO, ktoré pomáhajú vyhľadávačom a používateľom lepšie porozumieť obsahu stránky. Meta nadpis stránky by mal byť krátky, zaujímavý a obsahovať kľúčové slovo. Meta popis je zase stručný popis obsahu stránky, ktorý motivuje užívateľov kliknúť na daný odkaz. Oba prvky by mali byť jedinečné pre každú stránku a mali by presne odrážať jej obsah, no zároveň by mali ľudí zaujímať a prilákať tak nových návštevníkov.

Optimalizácia obrázkov

Optimalizácia obrázkov je ďalším kľúčovým aspektom SEO, ktorý zahŕňa výber správneho formátu a veľkosti obrázkov, písanie relevantných názvov a využívanie atribútu "alt". Súbory obrázkov by mali byť SEO-friendly s relevantnými názvami a obsahovať potrebné kľúčové slovo. Dôležité je aj vytvorenie XML obrázkovej mapy pre veľké množstvo obrázkov na stránke. Celková optimalizácia obrázkov nielen zlepšuje pozície webu v internetových vyhľadávačoch, ale tiež prispieva k lepšej užívateľskej skúsenosti.

Interné odkazy

Interné prelinkovanie spätných odkazov je dôležitou súčasťou SEO, kde vytvárate na svojom webe odkazy medzi rôznymi svojimi stránkami. Týmto spôsobom môžete vytvoriť hierarchiu stránok, ale tiež uľahčiť navigáciu návštevníkom i vyhľadávačom. Odkazy by mali byť relevantné a prispievať k celkovej štruktúre webu.

Okrem interných odkazov je dôležité mať aj kvalitné odchádzajúce odkazy. Tieto odkazy vedú na externé zdroje a môžu posilniť dôveryhodnosť vášho obsahu. Je však dôležité vybrať dôveryhodné a relevantné weby, aby ste poskytovali užitočné a overené informácie.

Off-page optimalizácia webu

Off-page optimalizácia webu zahŕňa aktivitu mimo samotnej webovej stránky, ako napríklad spätné odkazy, s cieľom posilniť online autoritu a zlepšiť pozíciu vo vyhľadávačoch.

Linkbuilding

Linkbuilding je proces získavania spätných odkazov z iných webov s cieľom zlepšiť autoritu a viditeľnosť vo vyhľadávačoch. Táto stratégia hrá v SEO kľúčovú úlohu, pretože vyhľadávače považujú kvalitné spätné odkazy za indikátor dôveryhodnosti a relevancie obsahu.

Získavanie spätných odkazov, príspevkov od hostí a využívanie obsahových marketingových platforiem môže posilniť vašu pozíciu na trhu a zvýšiť návštevnosť na vašej stránke. Spätné odkazy od renomovaných webov tiež zvyšujú dôveryhodnosť vášho obsahu a pomáhajú vám dosiahnuť lepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania na internete.

Existujú rôzne typy odkazov vrátane "dofollow", ktoré prenášajú hodnotu autority, "nofollow", ktoré indikujú, že by vyhľadávače nemali sledovať odkaz, "sponzorované", ktoré označujú platené odkazy, a "UGC" (User Generated Content), označujúce odkazy vytvorené používateľmi. Správne riadenie týchto odkazov a ich variabilita môžu prispieť k efektívnejšej stratégii linkbuildingu.

Povedomie o značke

V rámci SEO sa v tomto prípade bavíme o koncepte E-E-A-T, čo znamená skúsenosti (Experience), odbornosť (Expertise), autoritu (Authority) a dôveryhodnosť (Trustworthiness). Tieto faktory posilňujú dôveryhodnosť vašej značky vo vyhľadávačoch a vedú k lepším výsledkom vo vyhľadávaní na internete.

V rámci budovania značky sú dôležité aj zmienky o brande spojené s linkbuildingom. Získavanie spätných odkazov od renomovaných stránok, ktoré spomínajú vašu značku, prispieva k vyššej dôveryhodnosti a autorite. Tieto zmienky by mali byť organické a spojené s kvalitným obsahom, čo posilňuje povedomie o vašej značke a prispieva k vytváraniu pozitívneho obrazu vo vyhľadávačoch aj medzi používateľmi.

Sociálne médiá

Zdieľanie obsahu na sociálnych médiách je kľúčové pre SEO z niekoľkých dôvodov. Prispieva k získavaniu spätných odkazov, rozširuje dosah na širšiu publikum, zlepšuje povedomie o značke a zvyšuje interakcie s používateľmi. Okrem toho pomáha rýchlejšie indexovať obsah vyhľadávačmi, čo môže viesť k lepším výsledkom vo vyhľadávačoch.

Technické SEO

Technické SEO sa zameriava na technické aspekty, ako je štruktúra stránky, rýchlosť načítavania, responzibilita a iné faktory, s cieľom zlepšiť výkonnosť a indexáciu stránky vo vyhľadávačoch.

Optimalizácia rýchlosti stránky

Rýchlosť načítania stránky je doba, ktorú prehliadač potrebuje na požiadanie informácií zo servera a ich kompletné načítanie. Podľa prieskumu od spoločnosti Thinkwithgoogle, ak trvá načítanie stránky 2 alebo 3 sekundy, pravdepodobnosť okamžitých odchodov sa zvyšuje až o 32 %.

Predstavme si 100 návštevníkov, ktorí prídu na vašu stránku. V tomto prípade, ak by načítanie stránky trvalo viac ako 3 sekundy, až 32 z nich by opustilo stránku ihneď! Štatistiky týkajúce sa rýchlosti stránky môžete využiť na monitorovanie výkonnosti vašich webových stránok, či už na mobilných zariadeniach alebo na počítačoch.

Optimalizácia rýchlosti stránky je nevyhnutná pre efektívne SEO. Rýchle načítanie stránok nielen zlepšuje celkovú skúsenosť návštevníkov, ale aj pomáha získať priaznivé hodnotenia od vyhľadávacích algoritmov, čo môže zvýšiť pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Správa stavových kódov

Nefunkčný odkaz smerujúci na stránku, ktorá momentálne neexistuje, sa označuje ako chybová stránka s kódom „404“. Výskyt tohto typu odkazu vážne narušuje hodnotenie vášho SEO, posielajúc signály o zastaranom obsahu na stránke. Tento jav nepriamo ovplyvňuje SEO zvýšením percenta odchodov, či skracovaním doby strávenej na stránke.

V prípade, že vaša stránka obsahuje nefunkčnú stránku, ktorá má vysokokvalitné spätné odkazy z iných webových stránok, hrozí strata vášho SEO hodnotenia. Aby ste to vyriešili, je nevyhnutné presmerovať staršie príspevky so spätnými odkazmi na relevantnú a existujúcu stránku. Takto obnovíte spoľahlivosť odkazov a udržíte integritu vášho SEO hodnotenia.

Bezpečnosť (HTTPS, SSL)

Zabezpečenie webu pomocou HTTPS a SSL certifikátov nie je len bezpečnostným opatrením, ale aj pozitívnym signálom pre vyhľadávače. Stránky s bezpečným pripojením majú tendenciu dosahovať lepšie pozície v organických výsledkoch.

Pri migrácii stránok z HTTP na HTTPS je kľúčové presmerovať URL stránku z nezabezpečenej verzie na novú, už zabezpečenú URL. Týmto spôsobom sa všetci používatelia, ktorí prichádzajú na web cez HTTP, automaticky presmerujú na novú, zabezpečenú stránku.

Architektúra webových stránok

Správna architektúra stránok, vrátane breadcrumbs a logických kategórií, uľahčuje prehľadávanie a navigáciu, čo môže pozitívne ovplyvniť hodnotenia vyhľadávacích algoritmov.

Štruktúra URL

Jasne definovaná a štruktúrovaná URL adresa s relevantným popisom obsahu umožňuje vyhľadávačom a používateľom ľahšie identifikovať obsah stránky a porozumieť mu.

Crawlability

Optimalizácia prehľadávania pomocou súboru robots.txt, meta tagov a XML sitemapy je základným krokom na zabezpečenie, aby vyhľadávače efektívne indexovali celý dostupný obsah na vašej stránke.

Súbor robots.txt napríklad dáva prehľadávačom informácie o tom, ktoré časti webovej stránky by mali byť prehľadávané, a ktoré naopak nie sú dôležité.

Implementácia značky Schema

Zavádzanie štruktúrovaných údajov cez značky Schema pomáha vyhľadávačom lepšie interpretovať informácie na webovej stránke a zvýrazňovať relevantné údaje vo výsledkoch vyhľadávania.

Canonicals

Korektné používanie canonical tagov pomáha vyhľadávačom identifikovať preferovanú verziu stránky, čím sa minimalizuje problém s duplicitným obsahom a zlepšuje sa celková SEO.

Core Web Vitals

Dôsledné monitorovanie a optimalizácia Core Web Vitals, ako je LCP, FID a CLS, sú zásadné pre zabezpečenie optimálnej výkonnosti webu, čo zasahuje aj do jej úspešnosti v SEO. Táto trojica metrík, ktoré Google využíva na hodnotenie skúsenosti používateľa v reálnom čase, s dôrazom na vizuálnu stabilitu, načítanie stránky a odozvu zo strany používateľa.

Tieto tri metriky sú:

 • LCP (Largest Contentful Paint): Miera, ktorá určuje čas potrebný na načítanie najväčšieho prvku na stránke, ako sú textové bloky alebo obrázky.
 • FID (First Input Delay): Čas, ktorý používateľ potrebuje na interakciu so stránkou, či už ide o kliknutie na navigačný odkaz, zadanie e-mailovej adresy alebo výber možností v ponuke.
 • CLS (Cumulative Layout Shift): Meranie stability stránky po načítaní, a to napríklad tam, kde môže posúvanie odkazov alebo tlačidiel negatívne ovplyvniť používateľov dojem.

Optimalizovaný dizajn pre mobilné zariadenia

Optimalizovaný dizajn pre mobilné zariadenia automaticky prispôsobí rozlohu stránky rôznym veľkostiam obrazovky. V období od 2016 do 2021 prístup na web z mobilu vzrástol až o 700 % (99 firms report)! Responzívna webová stránka sa stáva v mobilných vyhľadávaniach Google kritickým hodnotiacim faktorom, teda aspoň pri indexovaní na prvé miesto.

SEO nástroje

SEO nástroj je program alebo online platforma navrhnutá na analýzu, monitorovanie a optimalizáciu webových stránok z hľadiska vyhľadávačov. Tieto nástroje poskytujú rôzne funkcie a údaje, ktoré pomáhajú digitálnym marketérom a správcom webových stránok lepšie porozumieť výkonnosti ich stránok, či vykonávať efektívne SEO opatrenia. Hodia aj v prípade, že potrebujete SEO audit, alebo by sa vám zišla SEO analýza. Patrí sem napríklad:

 • Google Search Console: Poskytuje dôležité informácie o výkonnosti webovej stránky vo vyhľadávači Google, vrátane analýzy kľúčových slov, indexácie stránok a správy chýb.
 • Google Analytics: Detailné analytické údaje o návštevnosti, správaní návštevníkov a účinnosti webovej stránky. Pomáha sledovať zdroje návštevnosti a konverzie.
 • Ahrefs: Nástroj na výskum kľúčových slov, ich výkonnosti a analýzu konkurencie. Poskytuje tiež informácie o spätných odkazoch.
 • Semrush: Taktiež zameraný na keywords. Pomáha pri ich analýze, sledovaní pozícií vo vyhľadávačoch, prieskume konkurencie a správe obsahu.
 • Screaming Frog: Crawler, ktorý skenuje webové stránky pre technickú SEO analýzu. Identifikuje chyby, medzi ktoré radíme chýbajúce meta popisy, duplicitný obsah a problémy s odkazmi.
 • Botify: Ďalší nástroj na crawlovanie, ktorý pomáha sledovať, ako vyhľadávače indexujú a spracúvajú obsah na webovej stránke, s dôrazom na technické SEO.

Ako sa naučiť SEO?

Pokiaľ máte záujem ponoriť sa do vôd SEO a naučiť sa o ňom viac, možností je naozaj veľa. Marketing SEO využíva denne, a tak sa vám nejaký dobrý SEO kurz alebo kniha rozhodne zídu. Vyskúšať môžete napríklad:

Online kurzy

 • Google Skillshop: Ponúka bezplatné kurzy od Googlu.
 • Coursera a LinkedIn Learning: Obsahujú rôzne kurzy od odborníkov na SEO.

SEO blogy

 • Ahrefs Blog: Poskytuje návody, tipy a analýzy týkajúce sa SEO.
 • Search Engine Journal a Search Engine Land: Zamerané na najnovšie trendy a správy v oblasti SEO.

Podcasty

 • Search Off the Record: Od Googlu, poskytuje zákulisné informácie o fungovaní vyhľadávača.
 • Search News: Informuje o najnovších udalostiach v oblasti vyhľadávania.

Konferencie

 • Brighton SEO a We Love SEO: Poskytujú príležitosť stretnúť sa s odborníkmi a zúčastniť sa workshopov.
 • SEO Vibes Poland: Konferencia zameraná na spojenie SEO s tvorbou obsahu.

Profily odborníkov na SEO na X

 • Napríklad @randfish a @neilpatel: Poskytujú užitočné tipy a novinky o SEO.

Knihy

 • "The Art of SEO" od Erica Engeho: Podrobný pohľad na stratégie a taktiky SEO.
 • "SEO 2022" od Adama Clarka: Poskytuje najnovšie informácie o SEO.

Vyhľadávanie na internete je dynamickým priestorom, kde efektívne využívanie SEO prináša výrazné výhody. V tomto článku sme prešli rôznymi aspektmi SEO, od obsahu po technickú optimalizáciu a linkbuilding. Dôležité je neustále sa vzdelávať, sledovať trendy a prispôsobovať sa rýchlo meniacemu sa svetu digitálneho marketingu. SEO nástroje, kurzy a rôzne zdroje sú k dispozícii, a vy tak máte schopnosť neustále zdokonaľovať svoje zručnosti v SEO a budovať úspešné online podnikanie.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články