Google Analytics 4: Aké novinky prináša a čo by ste mali vedieť? 

Aktualizované: 2022-09-29
Google Analytics 4: Aké novinky prináša a čo by ste mali vedieť? 
Žiaden súčasný biznis sa nezaobíde bez štatistík a analytiky. Je to nevyhnutná a dôležitá súčasť, aby ste vedeli, akým smerom sa uberáte, ako plníte čiastkové i celkové ciele, prípadne aj ako efektívne sú nastavené vaše marketingové aktivity, propagácia na sociálnych sieťach či Google Ads.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Na analytiku sa najčastejšie používa Google Analytics, doposiaľ sme využívali službu Universal Analytics, ktorá nám pomáhala pochopiť, čo naši zákazníci na stránke robia a zbierala data, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého podnikania.

Tú však čochvíľa nahradí Google Analytics 4 (GA4).  V tomto článku sa dočítate praktické rady či odpovede na vaše otázky, ktoré sa týkajú prechodu z Universal Analytics na najnovšiu verziu GA 4. 

Pripravte sa na zmeny, ktoré Google Analytics 4 prináša

Zmena je život a pri Google Analytics 4 to bude platiť dvojnásobne. Najskôr budú tieto zmeny prichádzať pomaly a úpravy  budú skôr kozmetické, ale postupne budeme nútení prejsť z klasického rozhrania do nového.

Google Analytics 4 sa označuje ako vlastníctvo typu aplikácia a web. Je to nový typ vlastníctva služby Google Analytics s inými prehľadmi, aké poznáme zo služby Universal Analytics.

Aby sme vás nestrašili len zmenami, jednou z výhod vlastníctva v službe Google Analytics 4 je, že ho budete môcť používať pre web, pre aplikáciu, alebo pre web a aplikáciu súčasne, na rozdiel od služby Universal Analytics. 

Google Analytics 4

 

Google Analytics 4: nový štandard analýzy údajov

Google Analytics 4 oproti Universal Analytics používa rôzne dátové modely. Zatiaľ čo dátový model GA3 je založený na reláciách a zobrazeniach stránok, tak dátový model Google Analyticsu 4 je založený na udalostiach a parametroch.

To znamená, že Universal Analytics a Google Analytics 4 zbierajú rovnaké dáta, len ich interpretácia bude odlišná.  Čo nie je na škodu - len porovnávaním a sledovaním zistíte, ako tieto nástroje pracujú.

Čo je jeho obsahom?

Pozreli sme sa bližšie na konkrétne rozdiely v metrikách na oboch rozhraniach. Rozdielov je niekoľko. Ak používate túto funkciu často, uvidíte ich okamžite. Je však dobré ich poznať, aby ste vedeli správne čítať výsledky.

Používatelia (Users) :

Zatiaľ čo v Universal Analytics máme dve metriky - Všetci používatelia a Noví používatelia, v GA4 pribudla k týmto dvom ešte tretia metrika s názvom Aktívni používatelia - ide o počet používateľov, ktorí počas posledných 1/7/30 dní.

Google Analytics 4

Zobrazenia stránok (Pageviews):

UA sleduje zobrazenia obrazovky v samostatnom vlastníctve pre web. GA4 kombinuje údaje z webu a aplikácie v tom istom vlastníctve.

Nákupy (Purchases):

Počet udalostí Nákupu sa v UA a GA4 počíta veľmi podobne. Udalosti/Purchase sa spúšťajú v rámci Enhanced Ecommerce, v novom rozhraní sa údaje zhromažďujú podobným spôsobom.

Relácie (Sessions):

Rozdiel v počte Relácií medzi Universal Analytics a novým rozhraním sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov. Napríklad od geografickej polohy či používania UTM tagov.

Akvizičné metriky založené na reláciách / návštevnosti (Session/Traffic based Acquisition metrics):

Táto sekcia sa líši asi najviac. V Google Analytics 4 nájdete metriky akvizície návštevnosti v prehľade Akvizícia návštevnosti (Traffic Acquistion). Dimenzie Kanál alebo Zdroj / Médium sa merajú na základe metrík, ako sú Používatelia a Relácie. Hlavné rozdiely v metrikách akvizície medzi Universal Analytics a GA4 nájdete pri metrikách Používatelia alebo Relácie. UA pracuje so Všetkými používateľmi (Total Users), zatiaľ čo GA4 pracuje s Aktívnymi používateľmi.

Google Analytics 4

Konverzie (Conversions):

Ak sú vaše Konverzie založené na cieľových URL adresách alebo na udalostiach v Universal Analytics, tak dáta o Konverziách v oboch verziách analytiky môžu byť podobné. Existujú však rozdiely, ktoré vám môžu sťažiť porovnávanie počtov konverzií. V GA4 vieme definovať konverznú udalosť (event) pre každú akciu, ktorú chceme počítať ako konverziu. Nové rozhranie analytiky započítava každý výskyt konverznej udalosti, aj keď sa rovnaká konverzná udalosť zaznamená viackrát v tej istej relácii.

Google Analytics 4

Miera okamžitých odchodov a Miera interakcií (Bounce rate vs. Engagement rate):

Miera okamžitých odchodov (Bounce rate) bola v určitom čase meradlom interakcie so stránkami. S príchodom zmien sa táto metrika stala menej užitočnou.

Google Analytics 4 používa metriky, ktoré sú relevantnejšie pre súčasné fungovanie webov a aplikácií. Pri Miere interakcií (Engagement rate) ide o percentuálny pomer Relácií s interakciou k všetkým Reláciám v istom časovom úseku. Interakcia znamená, že používateľ strávil na stránke aspoň 10 sekúnd, alebo sa zaznamenala konverzná udalosť, alebo aspoň dva zobrazenia stránky či obrazovky.

Google Analytics 4

Počet udalostí (Event count):

V tejto sekcii nastáva v dátovom modeli medzi vlastníctvami Universal Analytics a Google Analytics 4 zásadný rozdiel. Počet udalostí (Event count) v GA4 rozhraní nemusí obsahovať informáciu o konkrétnej kategórii. Všetky akcie sú udalosti a názvy udalostí nemusia byť nevyhnutne jedinečné.

Google Analytics 4

 

Učte sa za pochodu, Google Analytics 4 nepočká 

Pri tak zásadnej zmene ako je prechod na GA 4 je najhoršie nerobiť nič. Už teraz vám služba poskytne akúsi beta verziu, kde si môžete nové rozhranie analyticsu poprezerať. Ako na to?

1. Pridajte nový web vo vlastníctve služby Google Analytics 4. 

2. Nastavte nový web v oboch službách - Universal Analytics aj Google Analytics 4. Pri takomto súbežnom nastavení v službe Google Analytics 4, ktoré zhromažďuje údaje aj popri Universal Analytics, budete môcť jednoduchšie migrovať nastavenia do nového rozhrania. 

3. Tretia možnosť je najjednoduchšia a teda pridajte vlastníctvo v službe Google Analytics 4 na web, ktorý už používa Analytics.

Gioogle Analytics 4

 

Ako prejsť na Google Analytics 4?

Rozhodli ste sa lepšie poznať svojich zákazníkov? Stačí GA4 len aktivovať.

Postup: 

1. Zaregistrujte sa na Google Marketing Platform. Ak už využívate služby Googlu, tento krok môžete preskočiť.

2. Kliknite na "Start for free" a vyplňte názov vášho účtu.

3. Vyplňte názov účtu bez www a https. Za názov môžete dať značku GA4, aby ste vedeli o aké meranie ide - napr. drevenymedved.sk - GA4.

4. Nezabudnite vyplniť časové pásmo a menu, ktorou sa platí vo vašom e-shope, a rovnako aj informácie o vašej firme.

5. Následne môžete kliknúť na tlačidlo Vytvoriť.

6. Po odsúhlasení obchodných podmienok vyberte platformu, pre ktorú meranie vytvárate, či ide o web alebo o aplikáciu.

7. Vyplňte URL adresu alebo názov streamu.

Zhrnutie - dôležité informácie o GA 4 

Čo je Google Analytics v4?

Google Analytics 4 je, v rýchlosti a jednoduchosti povedané, nové rozhranie analytiky. Doteraz sme používali Universal Analytics, ten bude časom zrušený.

Mám používať nové rozhranie GA4?

Samozrejme, čím skôr sa do platformy zahryznete, tým lepšie pre vás a pre váš biznis.

Kedy bude služba Universal Analytics nahradená službou Google Analytics 4?

Google Analytics 4 nahradí Universal Analytics už 1. júla 2023. 

Oplatí sa urobiť upgrade na Google Analytics 4?

Určite áno. V konečnom dôsledku bude táto zmena aj vynútená a klasický Google Analytics sa od budúceho roka zmení aj sám. Čím skôr sa začnete venovať novému rozhraniu, tým skôr prídete na to, aké užitočné veci ponúka.

Bude služba stále zadarmo?

Nemáte sa čoho báť, táto služba bude zadarmo. Spoločnosť Google uvádza, že vždy ponúkala bezplatnú verziu tejto služby, aby pomohla firmám lepšie sa zorientovať a zlepšovať ich webové stránky a aplikácie vo všetkých veľkostiach a fázach.

Prejdite na nové rozhranie

Ak ešte stále zvažujete prechod na nové rozhranie, nenechajte sa odradiť. Čím skôr sa s nový rozhraním skamošíte, tým to bude lepšie pre váš biznis. 

Článok pripravila: Simona Ďurkovič

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články