Google Analytics pre začiatočníkov

Aktualizované: 2019-11-13
SEO aktivity sa nemôžu kompletne realizovať bez analýzy návštevnosti webu. Ak tieto údaje nekontrolujete, jednoducho nemôžete ohodnotiť účinnosť svojich krokov. Google Analytics je bezplatný nástroj, ktorý Vám pomôže analyzovať návštevnosť webu z rôznych uhlov. Aj napriek tomu, že služba Google Analytics je bezplatná, ide o veľmi zložitý nástroj. Ak sa chcete naučiť, ako ho používať, čítajte ďalej.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Čo je Google Analytics a ako funguje?

Google Analytics je štatistický systém, ktorý zhromažďuje údaje o používateľoch, ktorí navštívia váš web. Uskutočňuje sa to vkladaním špeciálneho kódu JavaScript na web. Zhromažďuje informácie o používateľovi, ktorý navštívi stránku a odošle to do služby Google Analytics. Zhrnutie týchto údajov je možné vidieť vo forme rôznych správ, ktoré môžu byť vygenerované automaticky alebo ich môžete vytvoriť Vy. Údaje, ktoré služba Google Analytics zhromažďuje počas analýzy návštevnosti webu, obsahujú také informácie o používateľoch, akými sú:

 • ako sa dostanú na web (využitím vyhľadávacieho nástroja, odkazom z inej stránky, priamym vstupom prostredníctvom zadania webovej adresy),
 • kde sa nachádzali (krajina, mesto),
 • aký softvér používajú (operačný systém, prehliadač, typ zariadenia),
 • ako sa správajú na webe (ako dlho prehliadali konkrétnu stránku, aké ďalšie stránky kontrolovali).

Všetky vyššie uvedené informácie, ak sú analyzované a interpretované správne, vám môžu pomôcť pri zlepšovaní vášho webu a jeho lepšom prispôsobovaní potrebám zákazníkov.

Ako začať zhromažďovať údaje Google Analytics?

Prepojenie vášho webu so službou Google Analytics je podobné, ako pri jeho prepojení s Google Search Console. Potrebujete účet Google (avšak nie nevyhnutne Gmail). Po vytvorení účtu môžete prepojiť svoj web s Google Analytics. Stačí pridať sledovací kód na každú stránku v rámci názvu domény, ktorú si želáte sledovať. Ak chcete do služby Google Analytics pridať nový web, musíte sa prihlásiť do administrative panel. Potom zvoľte možnosť „Spravovanie/Správca“ a kliknite „Nový účet“. Keď zvolíte názov účtu a uvediete internetovú adresu, dostanete kód, ktorý by ste mali pridať na každú podstránku vášho webu. Uplatňovanie kódu môže byť delegované na správcu webu, ktorý sa stará o vašu stránku.

"V reálnom čase" – čo sa deje na vašom webe práve teraz?

Možnosť "V reálnom čase" obsahuje živo aktualizované informácie o ľuďoch, ktorí prehliadajú váš web v tejto chvíli. Sekcia “všeobecne” obsahuje nasledujúce údaje:

 • Koľko ľudí je na vašom webe práve teraz?
 • Ako sa tam dostali?
 • Kde sú teraz?
 • Prehliadajú web cez mobil alebo cez počítač?
 • Aké stránky prehliadajú?

„Živé“ údaje môžu byť užitočné v rôznych situáciách, napríklad keď sa na váš obsah odvoláva veľké médium a chcete sledovať očakávanú prichádzajúcu návštevnosť.


"Živé" štatistiky pre doménu whitepress.sk
 

Publikum – kto navštevuje váš web?

Sekcia „publikum“ zbiera údaje o používateľoch, ktorí navštívili váš web. Pri prehľadávaní zhromaždených údajov uvidíte:

 • v ktorých krajinách žijú ľudia, ktorí navštívili váš web (sekcia „Demografické údaje – Krajina“).
 • Ktorí užívatelia sa objavili na webe prvýkrát, a ktorí sa vrátili (Sekcia „Správanie – Noví verzus Opätovní“).
 • Aký typ operačného systému a prehliadača používajú („Technológia – Prehliadač & OS).

Vďaka informáciám, ktoré sú tu zozbierané, môžete zacieliť obsah svojho webu, aby ste oslovili konkrétnych používateľov, napríklad:

 • Keď vidíte veľký počet návštevníkov z danej krajiny, môžete pre nich zvážiť spustenie novej jazykovej verzie.
 • Informácie týkajúce sa prehliadačov vám môžu pomôcť pri testovaní vášho webu a kontrole, či sa zobrazuje správne.
 • Viditeľné zvýšenie počtu používateľov mobilných zariadení by vás malo nabádať k väčšej pozornosti mobilnej verzie vašej webovej stránky


Štatistiky o krajine pôvodu vašich návštevníkov

 


Štatistiky, ktoré porovnávajú návštevníkov, ktorí prišli prvýkrát s návštevníkmi, ktorí prichádzajú opakovane

 


Distribúcia používateľov podľa zariadenia, aké používajú
 

Získavanie – ako sa ľudia dostávajú na váš web?

Ďalšou dôležitou informáciou, ktorú by ste možno chceli vidieť je cesta, akou sa návštevníci dostali na váš web. Tu sú niektoré zo základných ciest, ktoré vedú na váš web:

 • Priamo - priame návštevy vášho webu, čo znamená prípady, keď používatelia priamo zadali adresu vašej stránky do prehliadača alebo majú váš web v záložkách.
 • Organické vyhľadávanie – návštevy z bezplatných výsledkov vyhľadávania, akými sú návštevy z vyhľadávačov.
 • Odporúčanie – odkazy z ostatných webov. Všetky prípady, keď používateľ klikol na odkaz na vašu stránku nájdenú na inom webe.
 • Sociálne siete– návštevy z platforiem sociálnych médií: Facebook, Twitter, Google+, atď.
 • Platené vyhľadávanie: návštevy, ktoré sú výsledkom kliknutia na platenú reklamu AdWords alebo inú platenú reklamu.Rozdielne zdroje návštevnosti


Orem toho, každý kanál zobrazuje rozdielne zdroje návštevnosti:

 • Organické  Vyhľadávanie
  • Google
  • Bing
  • Yahoo
 • Sociálne siete
  • Facebook
  • Twitter


Rozdielne kanály s konkrétnymi zdrojmi

Údaje zahrnuté v časti „Získavanie“ Vám poskytnú konkrétne informácie, napríklad:

 • Koľko návštev získate z jednotlivých zdrojov návštevnosti (sekcia „Kanály“).
 • Aké sú zdroje návštevnosti (sekcia „Všetky návštevnosti“).
 • Z akých stránok prichádzajú návštevníci na váš web najčastejšie (Sekcia „Odporúčania“).

V sekcii „Získavanie“ sa dozviete najväčšie množstvo informácií o hodnotení svojho webu.

Ktorá časť návštevnosti pochádza z Google?

Najlepšie je, keď váš web používa na prilákanie návštevníkov rôzne kanály návštevnosti, nie iba Google. Prečo je to tak? Pretože zmeny algoritmu Google môžu viesť k negatívnym zmenám v hodnotení výsledkov vyhľadávania, avšak vás to nijak dramaticky neovplyvní, pokiaľ máte ďalšie zdroje návštevnosti. V sekcii „Celá návštevnosť“ nájdete príslušné informácie.


Podiel návštev z Google uvedený v hodnote a percentách

 

Mali ste nejaké výrazné zmeny v návštevnosti z Google?

Náhle poklesy návštevnosti pochádzajúce z Google môžu byť výsledkom sankcie udelenej vyhľadávacím nástrojom. Ďalšou častou príčinou poklesu je veľké množstvo chýb alebo dlhodobé zlyhanie servera. Bez ohľadu na príčinu by ste mali zasiahnuť čo najrýchlejšie. Zmeny v návštevnosti z Google je možné porovnávať ročne, aby boli jasne viditeľné. Ak to chcete urobiť, vyberte možnosť „Celá návštevnosť“ a kliknite na možnosť „google/organic".


Viditeľný pokles návštevnosti pochádzajúci z vyhľadávaní v Google spôsobený penalizáciou stránok.
 

Ktoré stránky často navštevujú používatelia vyhľadávacích nástrojov?

Informácie týkajúce sa počtu návštevníkov na vašom webe sú síce skvelé, avšak vám to neprináša veľké výhody. Je však veľmi dôležité vedieť, kde sa návštevníci dostanú, keď prídu na vašu stránku z vyhľadávača. Môžete to analyzovať a vidieť, aké informácie vyhľadávajú najviac a ktoré podstránky sú dobre optimalizované. Ak chcete zobraziť štatistiky najobľúbenejších vyhľadávaní, mali by ste zvoliť možnosť „Celá návštevnosť“ a pozrieť sa na „google/organic“. Potom vyberte parametre na zobrazenie „vstupnej stránky“

Aké odkazy by mali viesť na váš web?

Ako sme už spomínali, vyhľadávací nástroj Google by nemal byť jediným zdrojom návštevnosti. Spolupráca s inými webmi a odkazmi z internetových fór môže byť tiež skvelým spôsobom ako rozšíriť svoj dosah a zvýšiť návštevnosť. Chcete skontrolovať aké zdroje viedli používateľov na Váš web? Stačí kliknúť na sekciu „Odkazujúce zdroje“.


Stránky, z ktorých prišli používatelia na Váš web.


Správanie – ako sa používatelia na vašej stránke správajú?

Informácie o správaní používateľov môžu byť kľúčovým prvkom - môžete zistiť ako dlho zostalo publikum na Vašom webe, ktoré stránky si prehliadalo a ktoré stránky nie sú populárne.

Ktoré stránky sú najzaujímavejšie?

Čas strávený na webe a percentuálny podiel opustení sú údaje, ktoré ukazujú, ako je Váš web pre používateľov pútavý. Percentuálny podiel odchodov Vám povie, koľko používateľov opustí Váš web po návšteve určitej podstránky. Toto je možné analyzovať v časti "Obsah webu-> Všetky stránky".


Súhrn údajov o angažovanosti: počet zobrazení, priemerný čas strávený na webe, % odchodov
 

Ako sa mení miera opustenia stránok?

Miera opustenia stránok je percento používateľov, ktorí opustili web po zobrazení jednej stránky. Vysoká miera opustenia stránok nemusí vždy znamenať, že Vaša stránka nie je zaujímavá. Používatelia niekedy nájdu všetky požadované informácie na prvej stránke, na ktorú sa dostanú. Je potrebné skontrolovať, ako sa mení miera opustenia, keď niečo na webe robíte (napríklad - upravujete grafiku). Vysoká miera opustenia môže znamenať, že používatelia nemajú novú verziu webu radi, a že ju začali častejšie opúšťať. Mieru opustenia stránok je možné skontrolovať v sekcii "Obsah webu-> Všetky stránky". V nižšie uvedenom menu vyberte možnosť „miera opustenia stránok".


Údaje týkajúce sa miery opustenia stránok


Zmeny v miere opustenia stránok po zmene rozloženia webu

 

Autor: Karol Soja

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články