Public Relations – bezpečné a efektívne SEO

Aktualizované: 2020-04-09
Môže sa PR použiť na podporu SEO? Ako to uskutočniť a získať spätné odkazy na vašu webovú stránku? Je e-PR užitočné pre každú spoločnosť? Aké sú náklady na služby PR agentúry a je nevyhnutné nejakú využiť? V článku nižšie nájdete odpovede na všetky tieto otázky.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Vzťahy s verejnosťou – silné a bezpečné odkazy

Ako ovplyvňujú online vzťahy s verejnosťou (e-PR) SEO? V prvom rade vám takéto aktivity umožňujú získať silné, prirodzené a (celkom) bezpečné spätné odkazy. Odkazy v rôznych publikáciách sú často bezplatné a novinár alebo šéfredaktor rozhodne, či sa oplatí dané informácie zverejniť.

Pokyny Googlu pre správcov webu sú jasné - nakupovanie odkazov je zakázané. V prípade e-PR však nevykonávame nič zakázané. Tu je vysvetlenie „plateného odkazu“: 

Čo sú platené odkazy? Google Webmaster

Ak sú výsledkom e-PR aktivít odkazy dofollow, môžete predpokladať, že sú dosť silné. Prečo je to tak? Nuž, odkaz je umiestnený v bežnom redakčnom článku. Takýto článok zaručí vnútorné odkazovanie a je propagovaný vydavateľom.

Samozrejme, existujú webové služby, ktoré publikujú všetko, čo dostanú, ale sila publikovaných odkazov bude oveľa nižšia. Online portály, ktoré nevytvárajú svoje vlastné články a nevyberajú starostlivo ich obsah, nie sú vplyvné, citované ani prepojené. Ich popularita je zvyčajne nízka.

Na začiatku je – kvalitný obsah

Musíte si uvedomiť jednu vec - ak text, ktorý ste poslali novinárovi, má nízku kvalitu, nebude uverejnený vo vplyvných médiách len preto, že je unikátny. Takto to nefunguje! PR vyžaduje dobrý obsah, ktorý je atraktívny, jedinečný, moderný a v neposlednom rade fakticky správny. Nehodnotí sa podľa štandardov spoločnosti, ktorá ich poslala, ale hodnotí sa z hľadiska cieľovej skupiny. Musíte novinárov zaujať. Kľúčom k úspechu je okrem správnych komunikačných techník aj obsah a spôsob jeho prezentácie.


Dosiahnuť tento cieľ vám môže pomôcť obsahový marketing, najmä ak ho používate úprimne a vedome. Implementácia správnej CM stratégie vám poskytne množstvo cenných, odborných, vzdelávacích a inšpiratívnych článkov. Ak ich ukážete novinárom, radi ich uverejnia. Samozrejme ak spĺňajú vyššie uvedené kritériá.

Môžeme povedať, že content marketing sa často pokladá za most medzi SEO a e-PR, najmä ak ide o distribúciu a propagáciu odborných textov.

Výdavky na e-PR – je to pre každého?

Aj keď za publikovanie článkov sa nie vždy platí, e-PR môže byť drahé. Najčastejšie to funguje tak, že spoločnosť buď začne spoluprácu s PR agentúrou alebo zamestnáva vlastného PR špecialistu. Niektoré spoločnosti vykonávajú svoje e-PR stratégie prostredníctvom odborných znalostí zamestnancov, ktorí majú v spoločnosti rôzne úlohy. 
Stabilný cenník pre PR služby neexistuje. Činnosti sa líšia a môžu zahŕňať vytvorenie komplexnej PR stratégie, krízový manažment, vzťahy s médiami, internú komunikáciu, vnútropodnikové publikovanie, organizovanie špeciálnych udalostí, správu virtuálnej tlačovej kancelárie a ďalšie.

Takéto služby sa zvyčajne poskytujú formou predplatného alebo na základe uzatvorenia zmluvy. Kým minimálne náklady začínajú na pár stovkách eúr (aktualizácia webových stránok a správa tlačovej kancelárie), hornú hranicu nie je možné určiť.
Hoci je externá PR agentúra vhodným riešením, pre mnohé spoločnosti môže byť príliš drahá. Zamestnávanie PR konzultanta alebo hovorcu je tiež finančne nákladné riešenie. Pre mnohé firmy je teda vlastné PR jediným uskutočniteľným riešením.

Aké zručnosti potrebujete, aby ste vytvorili efektívne e-PR?

  • Tlačové správy musíte zostaviť veľmi kvalitne 
  • Musíte rozumieť pravidlám komunikácie s novinármi a musíte ich aj používať 
  • Mali by ste si vytvoriť vlastnú databázu novinárov
  • Mali by ste si vytvoriť virtuálnu tlačovú kanceláriu
 

Ako používať PR na získanie spätných odkazov?

Bez ohľadu na to, či si stratégiu e-PR navrhujete sami alebo na túto službu využívate agentúru, mali by ste pamätať na niekoľko konkrétnych PR aktivít potrebných pre SEO:

1. Unikátny obsah

Väčšina vydavateľov publikuje informácie vo forme, v ktorej ste ich doručili. To znamená, že Google bude indexovať iba jeden konkrétny článok. Nemáte veľmi na výber - ak chcete získať odkazy, mali by ste obmedziť počet vydavateľov na tých najcennejších, ktorí sa zaoberajú vaším segmentom na trhu (niche) a posielajte im unikátne tlačové správy a odborné články. Vygeneruje vám to síce náklady, ale takáto taktika stojí za vynaložené peniaze.

2. Jasné pravidlá publikovania - link building

Publikovanie kvalitného obsahu je prospešné pre obe strany. Vydavateľ získa kvalitný obsah zadarmo a vy dostanete dofollow link. Ak je toto vašim hlavným cieľom, mali by ste o tom vydavateľa jasne informovať. Nepredpokladajte, že vám vydavateľ zakaždým poskytne odkaz, ktorý je súčasťou obsahu zaslanom do mnohých médií. O publikácii odkazu sa zvyčajne diskutuje len vtedy, keď odosielate exkluzívny obsah jednému vydavateľovi.

3. Obsah si vyžaduje odkaz

Mnoho vydavateľov odkazy z článku a z jeho päty (footer) odstraňuje. Ak je však odkaz neoddeliteľnou súčasťou obsahu, má lepšiu šancu ak ostane nedotknutý. Vhodná konštrukcia tlačovej správy s odkazmi na zdroje, príklady a vysvetlenia vám umožní „prepašovať“ cenné odkazy na vaše stránky.

4. Monitorovanie značky a žiadanie o spätné odkazy – dosah spätných odkazov

Je možné, že informácie o vašich aktivitách a obsahu budú citované a publikované v rôznych médiách bez vášho vstupu alebo vedomia. Monitorovanie internetu vám umožní sledovať výskyt takýchto skutočností. Musíte jednoducho poslať zdvorilý email vydavateľovi, bloggerovi alebo autorovi so žiadosťou o zverejnenie odkazu na vaše stránky. A často budete úspešní, najmä ak daný vydavateľ uverejnil váš obsah bez uvedenia zdroja.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články