Branding agentúry - čo je potrebné pri založení agentúry

Aktualizované: 2021-10-21
Ako začať s budovaním značky pre agentúry
Chcete vybudovať úspešnú marketingovú agentúru a pýtate sa, čo je potrebné urobiť ešte pred tým, než sa začnete pohybovať na trhu? Aby sa o vás potenciálni klienti dozvedeli, musíte najskôr vytvoriť značku (brand), ktorá osloví vašu cieľovú skupinu. Ale nejde len samotné vytvorenie značky. Je dôležité sa zamerať hlavne na upevňovanie jej pozitívneho prijatia medzi zákazníkmi vašej spoločnosti. Radi by sme vám priblížili, čomu sa venovať, keď začínate s brandingom.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Čo je to branding a prečo je dôležitý pri budovaní každej spoločnosti?

Termín branding sa v poslednej dobe v prostredí digitálneho marketingu skloňuje takmer na každom kroku. Čo však tento výraz znamená a čo si pod ním predstaviť, býva niekedy trochu nejasné. Cambridge slovník vysvetľuje branding ako „činnosť, ktorá poskytuje spoločnosti určitý dizajn alebo symbol za účelom reklamy jej produktov alebo služieb“. Nejde však len o budovanie firemnej značky (brandu) a širokého povedomia o nej samotnej či vôbec o techniku jej vytvárania (treba povedať, že chápanie brandingu redukované na jeho estetickú zložku ešte stále prevláda, dokonca aj medzi odborníkmi), ale aj o činnosti zamerané na upevnenie jej pozitívneho prijatia medzi potenciálnymi zákazníkmi spoločnosti. Branding sa však rýchlo vyvíja, nemožno ho chápať iba ako vizuálnu identitu značky (meno, logo, dizajn a pod.).

Prostredníctvom brandingu sa potenciálni zákazníci dozvedajú o vašej spoločnosti oveľa viac: značka prezrádza, čo od vás môžu zákazníci očakávať, kto ste, a predovšetkým ako si prajete, aby vás zákazníci vnímali. Budovanie značky teda znamená niečo viac ako vaše meno, identitu alebo imidž. Ide o súhrn toho, čo musíte urobiť, aby ste sa odlíšili od ostatných, a čo propagujete ako vaše jedinečné oznámenie. Branding teda nekončí vytvorením vizuálnej identity. Ide o neustály proces identifikácie, ktorý formuje vnímanie značky všetkými zúčastnenými stranami. Ľudia, podniky aj trhy sa neustále menia a vaša značka s tým všetkým musí nutne držať krok.

Brand je súbor očakávaní, spomienok, príbehov a vzťahov, ktoré dohromady zohľadňujú rozhodnutie spotrebiteľa zvoliť si jeden produkt alebo službu pred iným.“ – Seth Godin

Čo tvorí brand - infografika WhitePress

Brand book

Pokiaľ práve zakladáte firmu a chystáte sa vstúpiť na trh, či už ide o digitálnu agentúru, PR, SEO, sociálne siete či obsahový marketing, bude pre vás prvotný záujem potenciálnych klientov nesmierne dôležitý. Pre pozitívne prijatie vašej značky bude rozhodujúci jej celkový imidž, meno, logo a ďalšie prvky vizuálnej identity i spôsob komunikácie. Aby ste na zákazníkov urobili dobrý dojem hneď pri prvotnom kontakte, nestačí len vymyslieť názov a logo a registrovať doménu, ide skôr o komplexnú premyslenú stratégiu, zhrnutú v tzv. brand booku.

Brand book presne popisuje, aká značka je, precízne vykresľuje jej charakter a naznačuje, aké koncepty a obrázky by mali byť použité, aby správne fungovala v rámci zvoleného imidžu. Na základe týchto informácií je oveľa jednoduchšie vybudovať silné a konzistentné marketingové oznámenia podľa jedinečnosti danej spoločnosti. Pred vytvorením dobrého brand booku je potrebné zodpovedať na niekoľko dôležitých otázok:

 • Na akú cieľovú skupinu bude vaša agentúra zameraná?
 • Akým spôsobom bude agentúra riešiť problémy zákazníkov?
 • Čím sa ponuka agentúry odlišuje od konkurencie?
 • Na akých hodnotách je agentúra založená?
 • Aké emócie chce agentúra vyvolávať?
 • Ako bude vyzerať jej komunikačný jazyk?

Vopred premyslené odpovede sa stanú základom vášho brand booku a predpokladom úspešnej implementácie vašich predstáv do finálnej podoby značky. Nie vždy budete mať dostatok znalostí, zdrojov alebo času podobný dokument vytvoriť, môžete však nadviazať spoluprácu s copywriterom zaoberajúcim sa tvorbou marketingových textov a názvov, grafikom zodpovedným za vytvorenie firemného loga alebo webmasterom, ktorý vám navrhne webovú stránku na mieru.

Hľadáte inšpiráciu ako vytvoriť brand book? Skúste napr. portál Behance alebo Dribble. Na portáloch si viete prezrieť rôzne kreatívne templates, alebo si priamo najať grafika na jeho vypracovanie.

Infografika WhitePress - čo by mal obsahovať brand book

Efektívne využívanie brand booku stojí na základných pravidlách, ktoré by ste si mali zapamätať a vždy dodržiavať:

 • Zdieľajte interné pravidlá pre používanie značky so všetkými zamestnancami, predovšetkým s tými, ktorí s nimi budú pracovať, teda s grafickými dizajnérmi a marketérmi.
 • Prejdite si brand book so všetkými kolegami z oblasti obchodnej stratégie, aby si aj oni vytvorili komplexný obraz o značke a z ich spätnej väzby potom vyvoďte prípadné zmeny.
 • Uistite sa, že je váš brand book dostupný a zrozumiteľný aj všetkým externým spolupracovníkom, partnerom i dodávateľom.

Brand book vám pomôže udržať štruktúrované informácie pre kolegov a zákazníkom predstaví celistvý obraz vašej spoločnosti.

Ako zvoliť správny názov spoločnosti

Dobré meno robí dobrú agentúru a pomôže vám odlíšiť vašu firmu od konkurencie. Názov musí potenciálnemu klientovi dať jasný signál, že sa jedná o profesionálnu firmu, ktorej môže dôverovať. Voľba pomenovania je dôležitou súčasťou celého procesu budovania značky. Pomenovanie by malo vychádzať z marketingovej stratégie, odrážať povahu tímu a zdôrazňovať štýl vašej práce. Ďalší potenciál v oblasti marketingu predstavuje reklamný slogan, ktorý pomáha nájsť cestu k zákazníkom.

Voľbu seriózneho pomenovania by ste rozhodne nemali podceniť. Pomenovanie by malo u klientov vzbudzovať pozitívne asociácie a smerovať na cieľovú skupinu. Usporiadajte anketu vo firemnom tíme aj širšom okolí, málokedy býva názov spoločnosti dielom jediného človeka. Zvoľte taký názov, ktorý obstojí aj v prípade, že sa spoločnosť rozrastie alebo bude čeliť zahraničnej konkurencii. V takom prípade je anglický názov prirodzeným riešením. Zákazníci ocenia jednoduchosť, stručnosť, nápaditosť, vtip. Vyhnite sa komplikovaným skratkám či skratkovým slovám, ktoré by mohli vzbudzovať dvojzmyselné významy. Názov firmy by nemal byť ťažko vysloviteľný. Najkratší variant nemusí byť vždy správny, existujú aj úspešné firmy s viacslovnými názvami, musia byť však ľahko zapamätateľné a nemali by brániť zrozumiteľnej komunikácii. V žiadnom prípade sa nesnažte nikoho napodobňovať. Majte na pamäti aj pravopis firemného pomenovania, ktorý by nemal spôsobovať problémy vám ani zákazníkom. Nehanbite sa poradiť s grafikom o tom, ako názov spracovať vo forme loga.

Pri tvorbe obchodného mena spoločnosti si vopred overte dostupnosť vybranej internetovej domény, názov si tiež môžete registrovať na patentovom úrade, poprípade odporúčame ešte pred registráciou skontrolovať prostredníctvom vyhľadávača ochranných známok, či už nie je konkrétny názov chránený.

Vizuálna identita - aký má význam pre branding?

Dôležitou súčasťou brand booku by mal byť starostlivo navrhnutý systém vizuálnej identity. Tento pojem zahŕňa všetky grafické prvky a činnosti, ktoré majú na prvý pohľad odlíšiť danú spoločnosť od konkurencie a jednoznačne ju identifikovať.

Vizuálna identita - templateZdroj: Freepik

Všetky prvky firemného brandingu je dobré sústrediť na jednom mieste. Potom môžete jednotlivé komponenty ľahko spravovať a značka bude lepšie zapamätateľná. Jednotná grafická prezentácia dokáže reprezentovať spoločnosť na trhu, preto by mala vychádzať z premyslenej stratégie, zahrňujúcej firemné logo, vhodne zvolené farby, typografiu i súvislé grafické prvky.

Komentár

Richard Jacko

Richard Jacko

Graphic Designer, My Brand Agency

Prečo by sa mali firmy venovať brandingu?

Kvalitný branding jednoznačne buduje a posilňuje značku vo všetkých smeroch. V dnešnom svete, kde sme obklopení značkami z každej strany, je práve branding hodnota, vďaka ktorej potencionálny zákazník je ochotný za produkt zaplatiť viac. Prečo? Pretože branding pracuje s emóciami publika, vytvára dôveru a spája zákazníka so značkou. Výhodou samotného brandu je jednoznačne odlíšenie sa od konkurencie a rýchlejšie zapamätanie si daného produktu, čo by začínajúce firmy mohli oceniť. Z praxe môžem tvrdiť, že mnohým firmám práve branding pomohol ujasniť si základné hodnoty, myšlienky a poslanie spoločnosti. Branding je dlhodobý a strategický proces budovania značky, pri ktorom netreba zabúdať na konzistentnosť a kreatívny spôsob prezentácie.

 

Pri tvorbe firemného logotypu nejde iba o atraktívnu prezentáciu názvu agentúry, ale o odraz celkovej koncepcie spoločnosti. Logo by nemalo obsahovať príliš veľa prvkov, ktoré by mohli príjemcu rozptyľovať. Pretože budete vašu firmu prezentovať na viacerých kanáloch, budete potrebovať logá v rôznych formátoch. Pri ich príprave sa oplatí spolupracovať s grafikom, ktorý spracuje najrôznejšie varianty logotypu podľa vašich predstáv. Spolu s logom by mal vzniknúť aj podrobný logo manuál, vďaka ktorému budete vždy vedieť, aké farby boli použité na vytvorenie loga, na akom podklade vaše logo vyzerá dobre a ako ho najlepšie upravovať, aby nebola narušená vizuálna identita.

Okrem zvoleného loga dbajte na výber farieb. Spoločnosť by sa mala odlíšiť jednou hlavnou farbou a najlepšie odtieňom, ktorý bol použitý v logu. Aj tu sa oplatí staviť na jednoduchosť, nie je vhodné kombinovať príliš veľa farieb naraz.

Ruka v ruke s logotypom a farbami ide typografia, teda typ písma. Zvolený font, ktorý skvele funguje v logu, nemusí byť dobre čitateľný vo forme dlhšieho textu. V takom prípade sa oplatí využívať dve rôzne písma a ich varianty (svetlé, bežné, stredné a tučné).

Vizuálnu identitu spoločnosti dotvára súvislý grafický prvok alebo súbor viacerých prvkov (obrázky, ikony), ktoré sprevádzajú logotyp v jeho rôznych variantoch, spracovanie obrazu alebo napríklad spôsob usporiadania textu.

K vytváraniu vizuálnej identity vašej firmy je nutné pristupovať profesionálne ihneď na začiatku, napríklad pri návrhu webovej stránky alebo zakladaní oficiálnych profilov na sociálnych sieťach. Systém musí byť prehľadný a čitateľný nielen pre firemný tím, ale aj pre ľudí zvonku, ktorým zverujeme tvorbu webu alebo vizitiek. Preto sa oplatí investovať do projektu vizuálnej identity aj kvalitného spracovania brand booku.

Právne aspekty brandingu

Ako sme už uviedli vyššie, pred založením spoločnosti si dobre premyslite, ako bude vyzerať jej názov, a zistite, či už rovnaký názov niekto nepoužíva. K tomu využite nižšie uvedené registre, ktoré sú dostupné online:

 • Verejný obchodný register
 • Živnostenský register
 • Databáza ochranných známok

Pre overenie dostupnej domény použite nasledujúci odkaz na záujmové združenie právnických osôb SK-NIC: https://sk-nic.sk//

Ochrana na úrovni EÚ sa rieši prostredníctvom EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) a medzinárodná registrácia prostredníctvom WIPO.

Prečo a ako si zaregistrovať ochrannú známku, sa dozviete v českom vydaní článku.

V čom spočíva spojenie medzi brandingom a SEO?

Silná značka musí byť koncipovaná tak, aby zákazníkov prinútila viac nakupovať, viac míňať, robiť rýchlejšie rozhodnutia ohľadom nákupu, a čo najviac posilňovala ich oddanosť značke. V brandingu sa používajú taktiky a nástroje bežné pre SEO, často sa však na ne zabúda.

Nápis SEO na drevených kockách Zdroj: Freepik

Vaša značka predstavuje vnímanie spoločnosti z pohľadu zákazníkov, investorov aj akýchkoľvek ďalších zainteresovaných strán. Je to kombinácia prísľubu aj osobnosti, ktorá zásadne ovplyvňuje celkový obraz vašej spoločnosti na trhu. Pokiaľ vybudujete silnú značku, vyviniete tiež silný vplyv na snahu ľudí hľadať nielen generické riešenie alebo všeobecnú kategóriu produktov, ale aj priamo tovar a služby spojené so značkou.

Vhodná brandingová stratégia buduje povedomie o značke. Povedomie o značke a dobré meno stimuluje vyhľadávanie, ktoré automaticky zvyšuje návštevnosť webových stránok alebo e-shopu. A vzrastajúca návštevnosť pomáha zvyšovať vaše príjmy.

Nikto síce netvrdí, že nie je dôležité zamerať sa na SEO, aby sa váš web dostal čo najvyššie vo vyhľadávaní a tým zvyšoval svoju návštevnosť. Veľmi dôležité však je, aby samotná značka nasmerovala používateľa práve na webové stránky vašej spoločnosti, pretože sa jedná o návštevnosť s potenciálne najvyšším konverzným pomerom.

Aktivita SEO samozrejme s brandigom úzko súvisí: vynikajúca povesť značky ovplyvňuje proces optimalizácie, určuje dôležitú časť strategických línií, ktoré je potrebné sledovať, ale zároveň ponúka aj ďalšie príležitosti. Silná značka priťahuje konkrétne vyhľadávanie, v skutočnosti však nejde o SEO.

Oveľa dôležitejšie je, že známa značka pri týchto vyhľadávaniach generuje oveľa väčší počet zobrazení. Musíme si uvedomiť mieru príležitostí, ktorá súvisí s povedomím o značke a vychádza z výsledkov, ktoré vyhľadávače prideľujú konkrétnym vyhľadávaniam. Ak vyhľadávame napríklad spojenie „kalapod shoes“, prvú stránku vyhľadávania v Google (a dokonca aj polovicu nasledujúcej stránky) úplne zaplnia výsledky z webovej stránky tohto obchodu.

V čom teda spočíva spojenie medzi SEO a brandingom? Z pohľadu SEO bude mať výsledok, ktorý súvisí so značkou, väčšiu šancu získať vyššiu pozíciu ako „neznačkový“ výsledok. Navyše potom, čo spoločnosť Google 6. júna 2019 prišla so základnou aktualizáciou hlavného algoritmu „Rozmanitosť stránok“, ktorá súvisí s počtom výsledkov z tej istej webovej lokality pri danom vyhľadávaní, pomohla najmä webom, ktorým sa niekto dlhodobo venuje, stará sa o ich obsah a buduje ich autoritu. Weby, ktoré pravidelne publikujú nový obsah, neboli tak zasiahnuté ako weby, ktoré čerstvý obsah pravidelne nevytvárajú. Z toho jednoznačne vyplýva, že na dosiahnutie vyšších cieľov musí stratégia brandingu ísť ruka v ruke so SEO.

Aj keď z dlhoročnej praxe vieme, že najlepšie je, aby si obe zložky uchovali určitú mieru nezávislosti, musíme vziať do úvahy dôležité hľadisko: branding je síce na významnom mieste vízie každej spoločnosti, nemal by však rozhodne prehliadať predstavy zákazníkov ani nástroje SEO, naopak by ich mal využívať a snažiť sa maximalizovať ich efekty v online prostredí.


 

Promo novej agentúry

Keď ste úspešne dokončili tvorbu vizuálnej identity vašej spoločnosti, je čas vrhnúť energiu na promo agentúry. Primárnym komunikačným kanálom každej agentúry by mali byť jej vlastné webové stránky, popr. blog. Webové stránky by mali prehľadne predstaviť váš firemný brand (značku), miesto na trhu aj špecializáciu, skrátka to, čím chcete osloviť potenciálnych zákazníkov. Neobídete sa bez spolupráce s webmastermi, ktorí vám vytvoria prehľadný web s podrobnými záložkami. Ak chcete hneď na začiatku získať organickú návštevnosť z vyhľadávačov a dôveru príjemcov v značku, nezabudnite aj na preukázanie vašich odborných znalostí a využitie metód SEO.

Samozrejme sa nezaobídete bez sociálnych sietí. Ak váhate, či sa zamerať na Facebook, Instagram, TikTok alebo napríklad LinkedIn, zostavte si najprv modelový profil vášho ideálneho zákazníka, zamyslite sa nad styčnými bodmi s vašou značkou a vytvorte si mapu cesty zákazníka. Jedná sa o súbor plánovaných aktivít, ktoré umožnia previesť klienta celým marketingovým bludiskom – od budovania povedomia o značke cez záujem a dôveru, až po využitie ponuky a odporúčania ostatným subjektom.

Využite aj bezplatné, ale aj platené propagácie. Príkladom môžu byť nástroje ako vizitka Google, Facebook Ads, Google Ads, distribúcia správ, zdieľanie príbehov a aktivít na Instagrame, ale aj dnes už trochu zabúdané, ale stále funkčné nástroje ako napríklad odporúčania, recenzie či získavanie jednotlivých kontaktov. Vyžaduje to veľa času, práce, a mnohokrát aj investícií, ale rozhodne sa to oplatí. Neustály rozvoj rôznych obchodných vzťahov je nevyhnutným predpokladom rastu a rozvoja spoločnosti.

Akým spôsobom je možné riešiť promo značky?

 • reklama (online, offline)
 • PR aktivity (tlačové správy, eventy, prezentácie, tlačové konferencie, sponzorstvo...)
 • direct marketing (SMS, telemarketing, direct email, PPC kampane)
 • online marketing (PPC kampane, sociálne siete, blog, webová stránka, prezentácia, formulár, newsletter…)
 • priamy predaj
 • vizuálna identita (logo, obal produktu, vizitky, promo predmety...)
 • 360° kampane (zahŕňa všetky komunikačné kanály)

Branding je proces prepojenia dobrej stratégie s dobrou kreativitou." - Marty Neumeier

Záver

Pokiaľ chcete vybudovať profesionálnu, dôveryhodnú a úspešnú spoločnosť, je viacstupňový branding nutnosťou. Pristupujte k nemu ako k investícii, nie len ako k nevyhnutnému nákladu. Ak vyžaruje z vašej agentúry od samého začiatku konzistentný a spoľahlivý prístup ku klientom, určite sa takáto investícia vyplatí. Doprajte dostatok energie na vytvorenie precízneho brand booku, ktorý sa stane nedoceniteľným základom všetkých aktivít vašej značky na mnoho rokov dopredu.

Článok pripravili: tím WhitePress® Slovensko podľa originálu článku WhitePress® Rumunsko

 

 

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články