Vedomostná báza » Blog » Online marketing & e-commerce

Čo je remarketing v službe Google Ads (pôvodne Google AdWords)?

Aktualizované: 2021-04-30  
(9 minút čítania)
Remarketing v službe Google Ads
Bez ohľadu na to, čo predávate, s reklamným systémom Google môžete efektívne pripomenúť vašu ponuku ľuďom, ktorí videli vaše produkty a služby. V tomto článku sa budeme venovať kampani Google Ads, metódam zacielenia reklám a rozdielom medzi tradičným a dynamickým re-marketingom.

Obsah

Ako funguje Google Ads?

Google Ads (predtým známy ako Google AdWords) je online reklamný systém na vytváranie reklám na produkty a služby. V službe Google Ads inzerent rozhoduje o tom, kde sa reklama zobrazí a koľko je za ňu schopný zaplatiť, a takisto môže počas kampane meniť nastavenia.

Čo je kampaň Google Ads?

Vytvorenie kampane je prvým krokom, ktorý vedie k reklame. Kampaňou sa rozumie súbor skupiny reklám s rovnakými preferenciami, napr. spoločný rozpočet. Vo svojom Google Ads účte môžete mať viacero aktívnych kampaní. Jedna kampaň však musí obsahovať aspoň jednu skupinu reklám, ktorá obsahuje aspoň jednu reklamu.

Kampane môžete začať vytvárať zodpovedaním reklamného cieľa (použitie tipov nie je nutnosťou), ako napríklad:

 • predaj - online, v aplikácii, cez telefón alebo v obchode,
 • potenciálni zákazníci - získavanie kontaktov alebo aktivity používateľov,
 • návštevnosť webovej stránky - návštevnosť stránky relevantnými ľuďmi,
 • zváženie kúpy produktu konkrétnej značky - nabáda k oboznámeniu sa s ponukou,
 • povedomie o značke a jej dosah - oslovenie širokého publika,
 • propagácia aplikácie - zvýšenie počtu stiahnutí aplikácie a zapájanie/angažovanosť používateľov,
 • návštevy miestnych obchodov a špeciálne ponuky. 

Ako spustím kampaň Google Ads?

Prejdite do časti Kampane na bočnom paneli v účte Google Ads a vytvorte novú kampaň. Prvou etapou je nastavenie kampane. Začnite výberom cieľa a potom typu kampane - v závislosti od cieľa získate rôzne možnosti výberu typu kampane (uvedené nižšie sú typy podľa predajného cieľa).


Ďalším krokom je dopasovanie resp. prispôsobenie metódy, ktorá nás priblíži k dosiahnutiu cieľa, napr. po výbere Cieľu predaja a nasmerovaní na Vyhľadávaciu sieť budú metódy nasledovné: návštevy webstránky, telefónne hovory, návštevy obchodu, sťahovanie aplikácií.


Potom prejdite na Všeobecné nastavenia kampane, kde môžete pomenovať svoju kampaň, zvoliť sieť (napr. vyhľadávaciu sieť) ako aj ďalšie nastavenia, t. j. dátum začatia a ukončenia kampane, možnosti URL adresy a nastavenia dynamickej reklamy vo vyhľadávaní.


Keď prejdete na možnosť Zacielenie a publikum, rozhodnete o mieste/lokalizácii, jazyku a publiku.Ďalším krokom je Výber rozpočtu, t. j. dennej sumy, ktorú chcete minúť na reklamu, a stratégie stanovenia cien, ako je napríklad vami nastavená CPC alebo cieľová CPA.

Môžete tiež nastaviť harmonogram zobrazovania reklám - vybrané časy a dni v týždni a rozšírenia reklamy, aby ste dosiahli vyššiu mieru prekliknutia.

Druhým krokom je konfigurácia reklamnej skupiny. Tento krok sa líši v závislosti od typu kampane, ktorú ste vybrali.

Tretím krokom je vytvorenie reklamného formátu, ktorý je tiež určený typom kampane vybranej na začiatku. Nižšie je ukážka vytvorenia reklamy vo vyhľadávacej sieti.

Hotovo! Po vytvorení kampane sa zobrazí súhrn vrátane počtu reklamných skupín, reklám a údajov, ako je napríklad stratégia nastavenia cien a rozpočet kampane.

Google Ads remarketing – ako to funguje?

Čo je Google Ads remarketing? Je to funkcia, ktorá vám umožní pripraviť kampane zamerané na ľudí, ktorých aktivita naznačuje že poznajú spoločnosť/značku a jej ponuky.

Remarketing v službe Google Ads vám umožňuje zacieliť reklamu na používateľov, ktorí už interagovali s týmto typom správy, webstránky alebo aplikácie. Keď používateľ opustí stránku alebo prestane používať aplikáciu, v reklamnej sieti sa mu zobrazí reklama pri prehliadaní iných stránok alebo pri používaní vyhľadávacieho nástroja Google. Týmto spôsobom Google remarketing predlžuje nákupnú cestu, pretože umožňuje príjemcovi reklamy rýchlo sa vrátiť na miesto, ktoré opustil.

Okrem štandardného remarketingu existujú v rámci kampane Google Ads aj:

 • Dynamický remarketing - používateľom sa v reklamnej sieti zobrazí reklama na produkt alebo službu, ktorú si pozreli po opustení webu alebo po použití webstránky alebo aplikácie.
 • Remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní (RLSA) - reklama oslovuje ľudí, ktorí boli na webe a opustili ho, ale stále používajú vyhľadávač Google.
 • Remarketingové video - reklama je zacielená na používateľov, ktorí si pozreli video alebo interagovali s videom alebo kanálom a sú stále na YouTube alebo používajú reklamnú sieť.
 • Remarketing zameraný na zoznam zákazníkov - správa je generovaná na základe zoznamu s údajmi zákazníkov, ktorým sa po prihlásení do Google zobrazí reklama pri používaní rôznych služieb.

Používanie dynamického remarketingu (ale aj štandardného remarketingu) je možné, keď nastavíte zdroj údajov o publiku pre svoj web alebo aplikáciu. To je možné vykonať pridaním Google Ads tagu na webstránku. Fragment kódu prenáša do služby Google Ads údaje o používateľoch a ich správaní, napr. ich prehliadanie produktu a jeho vloženie do nákupného košíka. Globálny tag webu vám umožňuje pridávať používateľov webu do remarketingových zoznamov.

Príkladom remarketingového zoznamu vytvoreného systémom v predvolenom nastavení je napríklad zoznam Všetci používatelia. Obsahuje údaje o používateľoch a získava sa pomocou tagu sledovania konverzií. Na paneli Google Ads nájdete aj zoznamy internetových obchodov, ktoré zhromažďujú informácie o používateľoch, ktorí prezerajú stránku produktu alebo opustia nákupný košík. Okrem týchto automaticky generovaných zoznamov môžete, a vlastne by ste mali používať zoznamy, ktoré ste si vytvorili sami. 

Ako vytvoriť remarketingovú kampaň v službe Google Ads?

Keď naše remarketingové zoznamy nazhromaždia dostatok používateľov, môžeme na nich zacieliť reklamy. Remarketingová kampaň sa vytvára takmer rovnakým spôsobom ako bežná kampaň. Rozdiel je v tom, že musíte nastaviť zacielenie reklamy na konkrétne publikum. Ako to spraviť? Môžete to urobiť vo fáze vytvárania novej kampane alebo až po jej vytvorení.

V prvom prípade, vo fáze vytvárania reklamnej skupiny, nájdeme sekciu: Ľudia: koho chcete osloviť, otvoríme Publikum a potom klikneme na PREHĽAD, Ako interagovali s vašou firmou, Návštevníci webstránky a nakoniec vyberieme zoznam, ktorý nás zaujíma. Do reklamnej skupiny môžeme pridať ľubovoľný počet zoznamov.


Ak chcete pridať remarketingový zoznam do kampane, ktorú ste už vytvorili, prejdite do sekcie Nástroje a potom v sekcii Zdieľaná knižnica vyberte položku Správa publika. Potom vyberte zoznam publika, ktorý chcete pridať, a kliknite nad zoznamom publika Pridať do ... a následne Reklamné skupiny. Teraz vyberte kampaň a pridajte zoznam publika do reklamnej skupiny. Po kliknutí na Ďalej nastavíte zacielenie na publikum v reklamných skupinách a následne kliknite na Pridať publikum. 

Za zmienku stojí aj nastavenie cappingu (obmedzenia), teda nastavenie limitu zobrazení reklamy na používateľa. Ak nenastavíte obmedzenie, jedna reklama môže „prenasledovať“ potenciálneho zákazníka tak často, že je kontraproduktívna. Ak chcete nastaviť túto možnosť, prejdite do nastavení svojich remarketingových kampaní a vyberte možnosť Správa frekvencie. Potom zvoľte možnosť Nastaviť preferencie, kde určíte, ako často sa majú vaše reklamy zobrazovať. Po zadaní nastavení ich uložte.


 

Pri spustení remarketingovej kampane tiež stojí za zváženie vylúčiť ľudí, ktorí už uskutočnili konverziu. Je to osvedčený postup v odvetviach, kde sa dá predpokladať, že jeden používateľ nevykoná rovnakú konverziu dvakrát. Aby ste to urobili, musíte mať vytvorený zoznam používateľov, ktorí uskutočnili konverziu, a potom ich vylúčiť z kampane v záložke Vylúčenia.

Dynamický remarketing Google Ads - konkrétny typ remarketingu

Používateľ navštívi webovú stránku, prezerá si ju, vyberá produkty, číta popisy, možno produkty dokonca pridáva do nákupného košíka a potom ... webstránku opustí, stále však zostáva online. Možno si chcel niečo kúpiť, ale čosi ho vyrušilo alebo sa rozhodol, že potrebuje viac času na premyslenie predtým než sa rozhodne. Dôvodov môže byť veľa.

Pozornosť používateľa môžeme udržať na rovnakých produktoch. To sa samozrejme deje prostredníctvom dynamického remarketingu Google Ads. Počas prezerania ďalších stránok je používateľ „prenasledovaný“ rovnakými produktami, ktoré už mal v košíku alebo ktoré si prezeral. Preto je táto reklama taká efektívna - pretože potenciálneho zákazníka prinúti prehodnotiť nákup rovnakých produktov.

Dynamický remarketing je určený pre kampane v reklamnej sieti a na propagáciu aplikácií. V rámci reklamnej siete použite cieľ Predaja a vyberte možnosť Štandardná kampaň v reklamnej sieti, potom zadajte názov kampane, spôsob nastavenia cien a nastavte rozpočet. Ďalším krokom je nastavenie responzívnych obsahových reklám. Po vytvorení kampane je potrebné do nej pridať dátový súbor - v ďalších nastaveniach prejdite do sekcie Dynamické reklamy a vyberte možnosť Použiť dátový súbor dynamických reklám na vytvorenie personalizovanej reklamy. Potom vyberte dátový súbor pre svoju kampaň a kliknite na Uložiť.


 

Responzívne obsahové reklamy sa vzhľadom, formátom a veľkosťou prispôsobujú dostupnému reklamnému priestoru. Systém automaticky vytvorí reklamu na základe údajov, ktoré ste zadali. Použité môžu byť tiež informácie z produktového súboru, akými sú napríklad názov produktu, cena alebo obrázok.

Dôležité je nezabudnúť nastaviť zacielenie na používateľov vášho webu, ktorí sa nachádzajú v remarketingových zoznamoch. Pokyny na to, ako to urobiť, sú uvedené v predchádzajúcej časti.

Pre koho je určený remarketing?

Remarketing v službe Google Ads vám umožňuje osloviť používateľov vášho webu alebo aplikácie. Cieľom môže byť propagácia predaja alebo budovanie značky a povedomia o nej. Reklama sa zobrazuje v čase, keď je pravdepodobné, že používateľ na ponuku odpovie, a čo je dôležité, je to reklama, ktorá presne odráža predchádzajúcu aktivitu. Medzi ďalšie výhody používania remarketingu patrí automatické nastavenie cenovej ponuky, dosah, t. j. zacielenie na celú reklamnú sieť Googlu a prístup do Galérie reklám.

Používanie remarketingu bude prínosné pre každého, kto prevádzkuje web a je zároveň predajcom. Oplatí sa teda pri e-shopoch, pri predaji školení, v hotelierstve, nehnuteľnostiach alebo firmách propagujúcich miestne ponuky. Spoločnosti, ktoré ešte nemajú zákazníkov, môžu ťažiť z dynamického získavania nových zákazníkov. Táto možnosť je tiež užitočná, ak chceme zacieliť na zoznamy publika, ktoré nesúvisia s údajmi o našich zákazníkoch. Google Ads používa demografické údaje na zosúladenie zámerov používateľov s produktami vo vašom údajovom súbore.

Dynamický remarketing v službe Google Ads sa zameriava na ľudí, ktorí poznajú spoločnosť a jej služby. Cieľom je, aby používateľ dokončil to, čo začal, aby boli reklamy prispôsobené resp. dopasované ku konkrétnym produktom. Je to práve Google, ktorý z údajového súboru produktov a služieb vyberie tie, ktoré sa budú zhodovať s konkrétnym používateľom.

V rámci kampane používate rozpočet, ktorý predstavuje sumu, ktorú môžete minúť na reklamu. Rozpočet môže byť: denný alebo zdieľaný (suma pre niekoľko kampaní s rovnakým cieľom). Stratégia stanovovania cien systémom Google Ads je prispôsobená kampani a cieľu reklamy. Na výšku ceny nemá vplyv iba typ kampane, ale aj ďalšie faktory, ako napríklad cieľová skupina, konkurencia na trhu alebo sezónnosť. Stojí za to vyskúšať rôzne stratégie úpravy cenových ponúk, aby ste našli tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašej kampani.

Zhrnutie

Remarketingom nielen vrátime zákazníka späť na cestu vedúcu k nákupu, ale tiež vzbudíme záujem o ďalšie produkty. Google Ads, kedysi AdWords, spája čas, produkt a zákazníka. Reklama na konkrétny produkt sa zobrazí správnej osobe v správnom čase, čo zvyšuje pravdepodobnosť konverzie.

Autor: Michał Mokrzycki

Špecialista na online reklamu spoločnosti Ideo Force

Znudený predchádzajúcim zamestnaním, rozhodol sa vstúpiť do sveta internetového marketingu a ako sám tvrdí, neľutuje svoje rozhodnutie. V súčasnosti pracuje pre jednu z najväčších e-marketingových agentúr v Poľsku. Vášnivo sa venuje prevádzkovaniu reklamných kampaní cez Google Ads, Facebook Ads a LinkedIn Ads. Je fanúšikom futbalu, tanca a praženice.
Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s Obchodnými podmienkami pre zverejňovanie komentárov, alebo ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
Článok ešte nebol komentovaný.

Odporúčané články