Jak rozliczyć przychody z reklam na blogu lub stronie internetowej?

Zaktualizowano: 2014-04-13
reklama na stronie internetowej – jak rozliczać
Moment kiedy właściciel uzyskuje pierwsze przychody związane prowadzeniem bloga lub portalu zmusza do odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym z dochodów? Czy należy założyć działalność gospodarczą? Możliwości jest kilka.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

Prowadzenie bloga nie zawsze musi być ukierunkowane wyłącznie na dzielenie się wiedzą czy przemyśleniami z czytelnikami. Część blogerów rozpoczyna prowadzenie strony internetowej z myślą o zarobku. Możliwości na tym polu jest wiele – poza bezpośrednią współpracą z firmami, które szukają popularnych i poczytnych stron, blogerzy korzystać mogą z popularnych systemów reklamowych, w tym: AdSense, AdKontekst, AdTaily, BussinessClick, SmartContext.

Zarabiać można też na pisaniu odpłatnych artykułów, które są recenzjami, choćby dotyczyły wyłącznie produktów otrzymanych bezpośrednio od sponsorów. Jeszcze inną formą zarobku jest możliwość współpracy z serwisami, które pośredniczą w sprzedaży gotowych tekstów (np. WhitePress®). A w jaki sposób rozliczyć te dodatkowe dochody? Czy konieczne jest założenie działalności gospodarczej?
 

Okiem fiskusa

Kwestia rozliczania się z urzędem skarbowym z dodatkowego dochodu pochodzącego z blogów czy artykułów jest stosunkowo skomplikowana – konieczne może być (choć nie zawsze musi) założenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą należy zostać na pewno wtedy, gdy prowadzenie bloga wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej.

W aktualnie obowiązującym systemie prawym pojęcie „działalności gospodarczej” występuje w wielu aktach prawnych. Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie gospodarczej za działalność gospodarczą uznać należy zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Jeżeli zatem blog prowadzony jest w sposób regularny i jest źródłem przychodów, to można by uznać, że bloger powinien założyć działalność gospodarczą. Z drugiej strony – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychody z tytułu między innymi stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, prywatnych umów o zlecenie lub dzieło, umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych źródeł nie są uważane za przychody z działalności gospodarczej.
 

Sprawdź, czy musisz założyć firmę

Dla ułatwienia odnalezienia się w gąszczu przepisów i przede wszystkim dlatego, aby móc jednoznacznie określić, czy zarejestrowanie działalności gospodarczej jest wymagane, poniżej przedstawiamy tabelkę z przesłankami, które decydują o tym, czy działalność wyczerpuje znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, czy nie.

Przesłanki do założenia działalności gospodarczej:

Przesłanki do rozliczania się bez działalności:

 • blog został założony z myślą o zarabianiu na reklamach, wpisach sponsorowanych itd.,
 • wpisy publikowane są regularnie,
 • blog jest promowany,
 • właściciel podejmuje działania, które ukierunkowane są na sprzedaż przestrzeni na blogu (reklamy lub artykuły sponsorowane),
 • wpisy pojawiają się sporadycznie,
 • blog nie został założony z myślą o zarabianiu,
 • ewentualne przychody z reklam czy artykułów sponsorowanych są rozliczane w oparciu o umowę np. o dzieło, umowę wynajmu, o pracę
 • klient nie wymaga faktury VAT i może przygotowywać pit roczny


Z punktu widzenia blogera, który zastanawia się nad koniecznością ewentualnego założenia działalności gospodarczej, ważne są jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze bloger, który zdecydował się na rozliczanie z klientami na podstawie umów (choćby umowy o dzieło), nie będzie zobowiązany do założenia firmy. Warto przy tym podkreślić, że nie ma tu znaczenia ani liczba podpisywanych umów, ani fakt, że jest to główna działalność zarobkowa. Ponadto, trzeba pamiętać, że do wielu kwestii indywidualnie podchodzi sam urząd skarbowy. Z tego drugiego powodu warto pokusić się o uzyskanie interpretacji w Izbie Skarbowej.
 

Czas na działalność gospodarczą

Z powyżej tabelki jasno wynika, że w niektórych przypadkach konieczne będzie założenie działalności gospodarczej. Trzeba pamiętać, że taki krok to zarówno korzyści, jak i koszty. Wśród tych pierwszych wymienić należy przede wszystkim fakt bezproblemowego rozliczania się z klientem. Osoba, która prowadzi firmę, ma możliwość wystawiania rachunków lub faktur VAT. W takim przypadku wszelkie formalności ograniczają się do uzyskania od klienta danych niezbędnych do wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonaną transakcję i prawidłowego obliczenia podatku, który należy odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego.

Inaczej mówiąc, z punktu widzenia klienta znika kłopotliwa konieczność odsyłania umowy wraz z rachunkiem i wystawiania – na koniec roku podatkowego – PITu. Mniej pracy ma również przedsiębiorca, ale musi liczyć się z koniecznością rozliczania się z urzędem skarbowym oraz wszystkimi obowiązkami, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 

Alternatywa dla firmy

Nie każdy bloger jest zdecydowany założyć działalność gospodarczą. Skala miesięcznych przychodów z systemów reklamowych może nie przekładać się na ogólne koszty prowadzenia działalności. Na te, poza koniecznością opłacania podatków, składa się też przymus odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć, że dla takich osób istnieje szereg alternatywnych rozwiązań. Do najpopularniejszych należy – wspomniane już powyżej – podpisywanie umowy zlecenie lub o dzieło z firmą reklamującą się na blogu. Najczęściej na tej podstawie rozliczają się też strony zainteresowane sponsorowanymi artykułami.

google adsense
źródło: Google AdSense

Poza tą możliwością trzeba pamiętać o umowie dzierżawy powierzchni reklamowej. W takim przypadku strony zawierają stosowną umowę na wynajem ściśle określonego miejsca na stronie internetowej. Czasem, jak choćby w przypadku reklam AdSense, strony nie podpisują formalnego dokumentu o współpracy. Warto jednak zauważyć, że i w takim wypadku istnieje rozwiązanie. Istotną kwestią jest tu jednak to, że podpisując stosowne umowy nie jest konieczne zakładanie firmy.
 

Nie masz umowy? Liczysz sam!

Prowadzenie bloga można połączyć z zarabianiem między innymi na reklamach. Najpopularniejszy system reklamowy, AdSense, dokonuje przelewu środków, których wysokość jest uzależniona od liczby kliknięć. W takim przypadku, jak również wówczas, gdy bloger uzyskuje kwoty z innych źródeł bez podpisania umowy, trzeba samodzielnie zadbać o rozliczenie. Jak wyżej wspomniano, konieczne jest odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Jak zrobić to w teorii i praktyce? Zasady, o których należy pamiętać, to:

 • każdy otrzymany przelew należy rozliczyć do 20 dnia kolejnego miesiąca (dokładniej mówiąc, od przychodu wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, który odprowadza się do urzędu skarbowego),
 • pamiętać należy o kosztach uzyskania przychodu w wysokości 20%, które odlicza się od kwoty przychodu i dopiero wówczas wylicza się kwotę 18% podatku dochodowego,


W praktyce wcale nie trzeba zatrudniać księgowej. Zakładając, że kwota otrzymana to 454 zł, wyliczeń należy dokonać w następujący sposób:

 1. obliczyć kwotę kosztów uzyskania przychodu: 454 zł * 20% = 90,80 zł
 2. obliczyć dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) : 454 zł - 90,80 zł = 363,20 zł
 3. zaokrąglić kwotę do pełnych złotówek i obliczyć zaliczkę na podatek: 364 zł * 18% = 65,52 zł
 4. kwotę, która została w ten sposób wyliczona należy zaokrąglić do pełnych złotych i przekazać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
   

rozliczanie dochodów z bloga

Choć samodzielne rozliczanie się z urzędem skarbowym może się wydawać skomplikowane, w praktyce nie powinno nastręczyć większych trudności.

 

Kiedy PIT-8C, kiedy PIT-11?

W przypadku gdy osobą uzyskującą przychody z działalności blogowej jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, może ona otrzymać następujące informacje podatkowe:

 • PIT11 – wystawiany w przypadku osiągania przychodów z działalności wykonywanej osobiście (w tym z umów zlecenie oraz umów o dzieło) oraz dochodów z praw autorskich
 • PIT8C – w przypadku gdy przychody przez nią osiągane zaliczane są do tzw. Innych źródeł (np. z tytułu umów nienazwanych)

Dochody wyszczególnione w otrzymanych informacjach należy ująć w składanym do końca roku zeznaniu PIT37 (gdy otrzymujemy wyłącznie PIT11) lub PIT36 (gdy otrzymamy PIT8C lub też jesteśmy z innych powodów zobowiązani do samodzielnego wpłacania zaliczek na podatek).
 

A może dzierżawa?

Inną możliwością, o jakiej wspomniano, jest podpisanie z zainteresowanym klientem umowy o dzierżawę lub najem powierzchni reklamowej. Takie rozwiązanie preferuje znaczny odsetek reklamodawców, a różnorodne interpretacje sądów i organów admnistracji również wskazują, iż jest to właściwa forma rozliczeń.

Zgodnie z przepisami, zainteresowane strony mogą umówić się na wygrodzenie w postaci czynszu lub procentu od pożytków. Dzięki zawarciu takiej umowy, bloger rozlicza się z przychodów najmu na dwa sposoby:

 • wg skali podatkowej, opodatkowując swoje dochody wg stawek 18 i 32%
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%

W obydwu przypadkach jest on zobowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy do 20-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Należy także pamiętać o konieczności złożenia zeznania PIT-36 do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego, jeśli rozliczamy się na zasadach ogólnych, lub jeżeli wybrane zostało rozliczenie w formie ryczałtu – formularza PIT-28. Tu jednak należy pamiętać, że zeznanie to składa się do końca stycznia, czyli o 3 miesiące wcześniej!
 

WhitePress® – sposób rozliczeń

Platforma WhitePress® współpracuje z osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej (dalej „Wydawcy"). Od 1 stycznia 2018 r., pod wpływem praktyki i aktualnego orzecznictwa, wprowadziła zmiany w regulaminie, dzięki którym charakter umów został opisany jednoznacznie, w sposób niebudzący wątpliwości. W myśl nowego regulaminu kluczowym działaniem Wydawcy jest udostępnianie swoich mediów internetowych dla treści uzgodnionych z Reklamodawcą. Wszelkie dodatkowe czynności, choć istotne, nie są kluczowe dla Reklamodawcy.

Nowy regulamin daje blogerom i właścicielom portali możliwość wyjaśnienia urzędowi skarbowemu, że ich przychody powinny być zakwalifikowane jako przychody z umów podobnych do umowy najmu. Więcej na temat rozliczania dochodów z umowy najmu, jak i na temat samych zmian w regulaminie WhitePress® znaleźć można w tym artykule: Rozliczenia z influencerami i wydawcami, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

baner – jak rozliczać przychody z bloga

Wasze komentarze (30)

Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
 • stach

  Artykuł jest ok, jest czytelny dla każdego.
  Zgłoś komentarz

  2022-07-17, 01:32
 • Wiadomości Kraków

  Tego szukałem :) Świetny wpis! dzięki za te informacje!
  okrakow.pl
  Zgłoś komentarz

  2020-09-22, 12:27
 • Bartek

  Dzięki wielkie za ten poradnik, dzięki tobie będę wiedzieć jak wszystko dobrze rozliczyć. Bardzo długo szukałem takiego artykułu i dopiero tutaj znalazłem wszystkie niezbędne informacje. Świetny blog i oby tak dalej!
  jansen-display.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-07-16, 18:17
 • Aztekium.pl

  Rozliczać się trzeba. Fiskus też człowiek, jak głodny, to zły. :-)
  aztekium.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-07-11, 13:54
 • roma

  Moim zdaniem takie sprawy najlepiej zlecić dobrej księgowej :)
  Zgłoś komentarz

  2018-02-26, 19:54
 • Adam

  Z uwagi na zmieniający się stan prawny oraz na ostatnie zmiany w regulaminie platformy WhitePress® powyższy artkuł został częściowo zaktualizowany.

  Zainteresowanych tematem rozliczeń z blogerami i wydawcami nieprowadzącymi działalności gospodarczej zachęcamy do zapoznania się z naszym nowszym, bardziej obszernym artykułem: https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/558/rozliczenia-z-influencerami-i-wydawcami-ktorzy-nie-prowadza-dzialalnosci-gospodarczej
  whitepress.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-02-16, 10:39
 • Piotr

  Bardzo fajny artykuł. Wszystkie istotne informacje zebrane w jednym miejscu :)
  Dziękuję bardzo i pozdrawiam :)
  mikleks.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-02-15, 11:14
 • Piotrek

  Wyliczenie prawie ok, przynajmniej wg. mojego US. Napisaliście "obliczyć dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) : 454 zł - 90,80 zł = 363,20 zł" Kwotę 363,2 zaokrąglamy do 363, a nie 364. Jeśli kwota byłaby 363,5 to wtedy zaokrąglamy do 364 zł
  sposobnawszystko.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-01-05, 12:36
 • Jacek

  Prowadzę stronę, na której zamieszczam reklamy i artukuły pozyskane od firm. Nie pobieram za to żadnej opłaty, nie zarabiam na blogu/stronie. Czy ktoś może mieć o to jakiekolwiek pretensje i roszczenia podatkowe?
  budowagitary.pl
  Zgłoś komentarz

  2017-12-28, 00:55
 • Angelika Fronia

  Czy jeśli jestem w ciąży i z tego tytułu pobieram zasiłek chorobowy aż do rozwiązania, to mogę go stracić jeśli nawiążę płatną współpracę z reklamodawcą? Czy muszę w tym wypadku w formie rozliczeń podać inną osobę, np męża? I co w przypadku jeśli prowadzi on firmę i jest na ryczałcie. Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam
  Zgłoś komentarz

  2017-12-02, 09:41
 • PysiaGotuje.pl

  Ok, ale czy te 20% kosztów należy odliczać co miesiąc? Czy coś się złego stanie, jeżeli nie będę uwzględniać kosztów przy płaceniu podatku? Koszty w moim przypadku są raz na rok -domena i serwer, a nie miesięcznie. Proszę o wyjaśnienie.
  pysiagotuje.pl
  Zgłoś komentarz

  2017-08-03, 13:44
 • Aneta

  Ja właśnie chciałam zacząć prowadzić bloga, chociaż koncepcja jeszcze się krystalizuje. Dobrze, że trafiłam na ten artykuł.
  onlinegroup.pl
  Zgłoś komentarz

  2017-04-15, 08:33
 • Artur

  W zasadzie ministerstwo finansów wydało w 2014 roku interpretację ogólną odnośnie najmu powierzchni reklamowej na stronach internetowych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej http://www.mf.gov.pl/documents/764034/2419248/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+10+wrze%C5%9Bnia+2014+r.+-+poz.+31+-
  co wynikło z orzeczeń sądów administracyjnych.
  korleone.pl
  Zgłoś komentarz

  2017-02-16, 09:34
 • ale.kow

  Dziękuję! To bardzo ułatwiło mi sprawę reklam na blogu. Zawsze miałem wątpliwości między granicą kiedy należy założyć działalność gospodarczą oraz jak uwzględnić dochody wypełniając pit przez internet 2017.

  Pozdrawiam serdecznie,
  ale.kow
  Zgłoś komentarz

  2016-12-28, 20:51
 • Nata

  Bardzo duży problem dla osób, które pierwszy raz je rozliczają. Ale za to później już jak się to raz zrobi to już jest okey
  jplgroup.pl
  Zgłoś komentarz

  2016-12-19, 09:07
 • M.malena

  Bardzo przydatny i ciekawy artykuł. Dzięki, rozwialiście wiele moich watpliwości.
  okiemmaleny.pl
  Zgłoś komentarz

  2016-09-29, 23:05
 • Monika

  Dużo przydatnych rad. Z pewnością przydadzą się początkującym blogerom.
  newmediaconcept.pl
  Zgłoś komentarz

  2016-09-05, 12:21
 • Anna

  Ja jestem na ryczalcie 8.5% od najmu ( wynajmuje pomieszczenie ) i taka forma moim zdaniem jest najbardziej opłacalna. Ponieważ od dochodu płacę tylko podatek w wysokości 8.5% zarobku. Do US składa się kopię umowy i wniosek jaką formę opodatkowania wybieramy (można sie rozliczać co miesiąc płacąc podatek od zarobku, mozna wybrać formę kwartalna lub raz do roku) trzeba jedynie pamiętać że w przypadku wybrania ryczałtu należy się rozliczyć do 30 stycznia. ( a nie kwietnia jak to w przypadku innych PIT-ów)

  Przykładowo podpisujesz umowę na 100 zł więc kwota zryczałtowana to 8.50 zł ( podatek)
  I np co miesiąc robisz przelew tytułem PPE (takie mają oznaczenie) a na koniec roku rozliczasz już tylko pit do 30 stycznia i masz spokój :) ( ja akurat us mam dość blisko więc wolę rachunek płacić u nich )
  Łączna kwota dochodów na ryczałcie w ciągu roku kiedyś była 15 tys ale to x lat temu teraz jest dużo więcej ale nie znam konkretnej kwoty. I nie muszę mieć firmy ;) i odprowadzać składek zus
  aneczkablog.blogspot.com
  Zgłoś komentarz

  2016-06-13, 08:02
 • Tomasz

  Klaudia zdecydowanie nie. Po prostu w rocznym rozliczeniu.
  gestor.krakow.pl
  Zgłoś komentarz

  2016-04-28, 09:11
 • Arek

  Dobra robota, fajnie się czyta. Temat reklamy jest obecnie bardzo popularny.
  Zgłoś komentarz

  2016-04-06, 09:57
 • Norbert

  Według mnie zawsze warto wypełnić pit online - np. poprzez: pit online 2016 . To bardzo wygodne rozwiązanie i według mnie warto spróbować jak już ustalimy którym formularzem chcemy się rozliczyć.
  Zgłoś komentarz

  2016-02-26, 14:31
 • Gosia

  Ciekawe pytania padają w komentarzach, możecie na nie odpowiedzieć?
  abconsulting.pl
  Zgłoś komentarz

  2016-02-23, 14:37
 • Emigracja do Holandii

  Ja na stronach nie zarabiam dużo (około 8-9 tysięcy rocznie), a wszystko to rozlicza mi księgowa razem z moimi normalnymi dochodami z etatu. Nigdy nie było żadnego problemu.
  nasza-holandia.pl
  Zgłoś komentarz

  2016-02-14, 13:54
 • Tomek

  Witam
  Czy od dochodów rozliczanych ryczałtem od przychodów osiąganych z reklam należy odprowadzać składki do ZUS?
  Zgłoś komentarz

  2016-01-11, 14:45
 • Monika

  Założyć firmę jest prosto, ale później ją utrzymać, to dopiero jest sukces :)
  gestor.krakow.pl
  Zgłoś komentarz

  2016-01-06, 13:16
 • Leszeq

  Dzięki. Co prawda od kiedy rozliczam pit przez internet 2016 to nie jest on dla mnie jakimś wielkim problemem ale i tak połapanie się którym dokładnie formularzem należy się posługiwać jest dosyć trudne... a przynajmniej bywa trudne ;)
  Zgłoś komentarz

  2015-11-09, 14:56
 • van

  @Łukasz posiadania dwóch osobnych kont nie za bardzo ma sens w świetle programu "ognivo" w którym US ma na widelcu wszystkie twoje konta
  Zgłoś komentarz

  2015-07-23, 08:18
 • Łukasz

  Przytaczając akapit "Alternatywa dla firmy", jeśli z google nie mamy podpisanej umowy, to nasz lokalny urząd skarbowy może się przyczepić do naszego wynagrodzenia, JEŚLI zostaniemy poddani kontroli!. Jeszcze dodam od siebie, że warto mieć jedno konto bankowe przeznaczone tylko do rozliczeń podatkowych i z zus'em, a na innym koncie (w innym banku trzymać oszczędności).
  skiman.net.pl
  Zgłoś komentarz

  2015-05-14, 10:51
 • AutoPoLudzku

  Witam
  A co zrobić w momencie gdy prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem 8.5% nie związaną z blogiem ani internetem i chciałbym umieścić reklamy na blogu? Muszę przejść na rozliczanie na zasadach ogólnych? Czy mogę pozostać na ryczałcie?
  autopoludzku.Blogspot.com
  Zgłoś komentarz

  2015-04-10, 09:40
 • Klaudia

  Witam. Musze rozliczac sie z us co miesiac? Pozdrawiam
  Zgłoś komentarz

  2015-02-22, 20:18
Polecane artykuły
reklamowe adwokatów i radców prawnych
Reklama radców prawnych: regulacje i sposoby na promocję w Internecie

W warunkach rynkowych korzystanie z reklamy jest powszechne, jednak nie wszyscy mogą z niej korzystać bez ograniczeń - dotyczy to szczególnie prawników, którzy muszą liczyć się z różnego rodzaju restrykcjami. Naruszenie obowiązujących zasad dotyczących reklamy może prowadzić do negatywnych skutków, nie wyłączając odpowiedzialności prawnej. W tym artykule przyjrzymy się regulacjom związanym z reklamą radców prawnych.

consent mode
Consent Mode v2 - standard przetwarzania danych, który musisz znać

Consent Mode pojawił się jako odpowiedź na zaostrzające się regulacje, takie jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Europie czy California Consumer Privacy Act (CCPA) w USA. Te i podobne regulacje wprowadziły wymóg uzyskania wyraźnej zgody od użytkowników przed zastosowaniem plików cookie służących do celów śledzenia lub personalizacji. W rezultacie firmy muszą zmienić sposób, w jaki podchodzą do przetwarzania danych osobowych.

reklama adwokatow
Reklama adwokatów. Co wolno, a czego nie wolno w Internecie?

W warunkach rynkowych korzystanie z reklamy jest powszechne, jednak nie wszyscy mogą z niej korzystać bez ograniczeń - dotyczy to szczególnie prawników, którzy muszą liczyć się z różnego rodzaju restrykcjami. Naruszenie obowiązujących zasad dotyczących reklamy może prowadzić do negatywnych skutków, nie wyłączając odpowiedzialności prawnej. W tym artykule przyjrzymy się regulacjom związanym z reklamą adwokatów.