Reklama gier hazardowych

Zaktualizowano: 2017-02-27
Reklama gier hazardowych
Szeroko rozumiany hazard jest przykładem branży, która musi liczyć się z wieloma obostrzeniami. Do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie gier hazardowych wymagane jest zezwolenie, co jest wyjątkiem od obowiązującej w naszym kraju swobody działalności gospodarczej. Jednym z ograniczeń jest szeroki zakaz reklamy i promocji, którego nieprzestrzeganie może doprowadzić do odpowiedzialności karnej.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

Gry hazardowe w polskim prawie

Zagadnienia związane z grami hazardowymi zostały uregulowane przez przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Swego czasu ustawa ta była głośna komentowana z uwagi na jej restrykcyjność. Zgodnie z art. 1 ustawy, jej przedmiotem są warunki urządzania oraz zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Warto w tym miejscu doprecyzować, że:

 • grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik zależy w szczególności
  od przypadku. Przykładem są gry w karty oraz gry w kości, a także gry cylindryczne,
 • zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, które mogą mieć postać
  tzw. totalizatorów oraz zakładów bukmacherskich, w przypadków których wysokość wygranych zależy od stosunku wpłaty do wygranej.

 

Definicja reklamy i promocji

Co ciekawe i stosunkowo rzadko spotykane w przypadku innych przepisów, ustawa o grach hazardowych zawiera swoje wewnętrzne definicje reklamy i promocji.

Reklamą jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz informacji o miejscach, w których takie gry lub zakłady są urządzane i możliwościach uczestnictwa.

Z kolei przez promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, rozumie się publiczną prezentację tych gier lub zakładów, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

 

Zakaz reklamy

W art. 29 wspomnianej ustawy przewidziano, że zabroniona jest zarówno reklama, jak i promocja gier cylindrycznych, gier w kości i karty, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Ponadto przepisy zakazują informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w powyższym zakresie.

Zakaz reklamy jest zakreślony szeroko. Obejmuje bowiem zarówno podmioty, które zlecają lub prowadzą  niedozwoloną reklamę/promocję, jak również te, które umieszczają reklamę lub daną informację, kończąc na tych, które czerpią z tego tytułu korzyści.

 

Dozwolone działania

Przepisy umożliwiają reklamę i promocję prowadzoną wewnątrz kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych. Dopuszczalne jest także oznaczenie nazwą podmiotu, logo firmy lub nazwą prowadzonej działalności gospodarczej, na zewnątrz budynku, miejsca, w którym znajduje się kasyno gry lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych. W przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet reklama i promocja jest dopuszczalna, ale tylko przy wykorzystaniu strony internetowej wskazanej w zezwoleniu, która służy do prowadzenia tego rodzaju zakładów.

 

Przykłady z praktyki

Przyjrzyjmy się przykładom z praktyki. W jednym z wielu wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że umieszczenie w nazwie spółki nazwy domeny internetowej stanowi prezentowanie konkretnej strony internetowej, na której są urządzone zakłady wzajemne, wobec czego takie działanie jest niedozwolone.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Jelenie Górze, niedopuszczalna jest emisja w telewizji blachy sponsorskiej prognozy pogody, w której zamieszczone są znaki graficzne w postaci oznaczeń kart do gry.

Trzeba liczyć się z tym, że publikacja w sieci fotografii danej osoby np. z ruletką może zostać uznana ze niedopuszczalną promocję.

W 2014 roku głośno było o sprawie, w której jeden z serwisów internetowych recenzował oprogramowanie służące do gry w wirtualne gry hazardowe. Zostało to uznane za niedopuszczalną promocję tych gier.

 

Gry hazardowe, a Internet

Poza wspomnianą możliwością informowania o zakładach wzajemnych przy wykorzystaniu strony internetowej określonej w zezwoleniu, aktywność w Internecie w zakresie gier hazardowych należy uznać za niedopuszczalną. Niewątpliwe ma to związek z generalną zasadą określoną w przepisach ustawy o grach hazardowych, zgodnie z którą zarówno urządzenie gier hazardowych przez Internet, jak i uczestniczenie w nich jest zabronione. Z tych względów w mojej ocenie promocja i reklama hazardu jest niedopuszczalna między innymi poprzez social media, blogi oraz przy wykorzystaniu specjalistycznych artykułów.

Osoby aktywne w sieci i prowadzące np. strony reklamowe, czy blogi, powinny pamiętać o tym, że odpowiadają za znajdujące się na nich treści. Zatem nawet jeżeli nie mają świadomości tego, że za pośrednictwem ich strony czy bloga ktoś reklamuje np. zakład bukmacherski, muszą liczyć się z odpowiedzialnością.

 

Sankcje w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących gier hazardowych

Obowiązujące przepisy zawierają rygorystyczne sankcje przewidziane za złamanie zakazów związanych z reklamą gier hazardowych. Odpowiedzialność w tym zakresie została uregulowana przez Kodeks karny skarbowy, który kwalifikuje działania dotyczące reklamy i promocji gier hazardowych jako czyn zabroniony. Art. 110 a przewiduje dwie sytuacje. Pierwszą z nich jest podejmowanie działań polegających na reklamie i promocji, umieszczeniu reklam lub informowaniu o sponsorowaniu. Drugą natomiast jest działanie polegające na czerpaniu korzyści z reklamy lub promocji. Oba czyny zagrożone są karą grzywny do 720 stawek dziennych. Biorąc pod uwagę, że jedna stawka może stanowić nawet czterystukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie kwota 2.000,00 złotych brutto), w konkretnym przypadku kara może okazać się bardzo dotkliwa.

Ponadto podmioty łamiące zakazy dotyczące reklamy i promocji muszą się liczyć z odpowiedzialnością cywilną, w tym odszkodowawczą, na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Piotr Stolarczyk

radca prawny

kancelariastolarczyk.pl

 

 

infografika - reklama gier hazardowych

 

Reklama gier hazardowych po zmianie przepisów

 

Nowe regulacje prawne po 01.04.2017

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku zmieniona została ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Poza wieloma zapisami zmianie uległy również regulacje dotyczące reklamy i promocji gier hazardowych.
 

Co się zmieniło - promocja gier hazardowych

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu bez przeszkód można powiedzieć, że zasady dotyczące reklamy oraz promocji gier hazardowych zostały stosunkowo mocno zliberalizowane, a od dotychczasowego (w praktyce bardzo szerokiego) zakazu reklamy wprowadzono kilka wyjątków.

Co do zasady reklama i promocja gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach oraz zakładów wzajemnych nadal jest zabroniona.
 

Dopuszcza się jednak reklamę prowadzoną w ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych. Dopuszczalne jest również oznaczenie nazwą podmiotu lub logo firmy lub nazwą prowadzonej działalności na zewnątrz budynku, miejsca, w którym znajduje się ośrodek gier lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych. Ponadto w przypadku gier hazardowych organizowanych w Internecie możliwa jest reklama prowadzona za pośrednictwem strony internetowej określonej w udzielonym uprzednio zezwoleniu.
 

Zmienione przepisy dopuszczają reklamę zakładów wzajemnych, na których organizowanie udzielone zostało zezwolenie. Przypomnijmy, że zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane rzeczowe lub pieniężne polegające na odgadywaniu wyników sportowych lub zaistnienia określonych zdarzeń. Reklama zakładów wzajemnych jest jednak dopuszczalna tylko w przypadku spełnienia ściśle określonych kryteriów, tj. między innymi: reklama nie jest kierowana do osób niepełnoletnich, nie łączy organizowania gier z szansą na uzyskanie łatwej wygranej, nie obejmuje stwierdzeń sugerujących, że udział w grach ma relaksujący/uspakajający charakter, nie zachęca do podwyższania stawek jako elementu zwiększającego szansę na wygraną, nie wywołuje skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, sukcesem zawodowym lub finansowym.


Warto przy tym wskazać, że wspomniana reklama nie powinna być prowadzona w telewizji, radiu czy kinie między godziną 6, a 22 (z wyjątkiem reklamy w trakcie transmisji imprez sportowych sponsorowanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie zakładów wzajemnych). Ponadto reklama nie jest dopuszczalna w prasie dziecięcej i młodzieżowej, na okładkach czasopism, w miejscach publicznych (z wyjątkiem określonej kategorii imprez masowych i sportowych). Aby omawiana reklama była legalna musi zawierać informacje o skutkach udziału w nielegalnych grach, ryzyku związanym z hazardem oraz o posiadanym przez dany podmiot zezwoleniu.


Zmieniona ustawa wprost zakazuje reklamowania w salonie gier na automatach oraz na stronie internetowej, na której urządzane są gry hazardowe, czynności bankowych, takich jak np. : udzielanie kredytów, udzielanie pożyczek, sprzedaż i skup dewiz.


Obowiązujące od kwietnia 2017 roku przepisy stwarzają możliwość informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną działalnością niepodlegającą ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu. Informowanie takie może polegać jednak jedynie na prezentowaniu informacji zawierających nazwę lub inne oznaczenia indywidualizującego danego sponsora.

 

Aktualizacja: Piotr Stolarczyk  radca prawny  http://www.kancelariastolarczyk.pl/ 19.10.2017

Wasze komentarze (17)
Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Administratorem danych osobowych jest WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu marketingowym WhitePress sp. z o.o. oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Cel marketingowy partnerów handlowych WhitePress sp. z o.o. obejmuje m.in. informacje handlową o konferencjach i szkoleniach związanych z treściami publikowanymi w zakładce Baza Wiedzy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.
Czytaj całość
 • Kuba

  Czy wyszukiwarka google też zostanie ukarana za umieszczone w swoim rankingu kasyna?

  2021-12-04, 18:30
 • Lucjan

  I jak to w końcu jest? Można umieszczać reklamy legalnych Polskich bukmacherów na blogach/stronach?

  2019-05-19, 14:32
 • Robert

  @Anna Kowalska - a mnie zastanawia czy umieszczanie tutaj linku do strony reklamującej hazard jest naruszeniem Ustawy o hazardzie.....

  2018-12-13, 11:15
 • Anna Kowalska

  Zastanawiam się jak wygląda kwestia prawna jeżeli informacje na temat kasyn online znajdują się na stronie polskojęzycznej przeznaczonej dla polaków mieszkających poza granicami kraju. Czy ktoś coś wie na ten temat?

  legalne-kasyna.com

  2018-11-05, 17:19
 • Patrycja

  Z reklamą trzeba szczególnie uważać - zwłaszcza w wypadku gier hazardowych, kryptowalut i innych tego typu. Czasami może się udać i reklama będzie działać, ale po jakimś czasie mogą ją namierzyć i kara może być dosyć wysoka. Projektując ją trzeba, więc mieć to na uwadze ;)

  ecommerce2day.pl

  2018-08-22, 14:49
 • Natalia

  W ostatnim czasie dużo się zmieniło w tej sprawie, miejmy nadzieję że na lepsze:)

  wrapson.pl

  2018-02-28, 12:13
 • Prawnik

  W wielu krajach europejskich zakłady są zakazane przez praw. U nas dosyć długo funkcjonowały automaty do gier gdzie ludzie przegrywali mieszkania...

  monitorprawa.pl

  2018-01-18, 01:45
 • Andrzej

  Dokładnie, obecnie reklamy gier hazardowych są zabronione. Tak samo jak strony hazardowe są zablokowane, od około 3 miesięcy.

  krolowej-rodzin.pl

  2017-10-05, 14:46
 • Kacper

  No skoro większość stron hazardowych jest zamknięta już , to i pewnie reklamowanie ich też jest zabronione.

  yesandno.pl

  2017-09-27, 13:44
 • Marcin

  Czy w świetle nowych przepisów należy rozumieć, że jakakolwiek reklama gier hazardowych jest zabroniona?

  e-prom.com.pl

  2017-09-19, 10:15
 • Paweł

  Niedługo zaktualizujemy artykuł.

  2017-09-11, 20:42
 • Adam

  Dokładnie, po ostatniej ustawie anty hazardowej, trzeba by trochę zaktualizować artykuł :)

  topszop.net

  2017-09-11, 14:55
 • Jacek

  Artykuł po nowelizacji silnie nieaktualny

  jakdorobic.com

  2017-08-18, 12:57
 • Konrad

  Każdego dnia praktycznie każdy użytkownik Internetu jest uderzany dziesiątkami reklam o tematyce hazardu. Jest to nie tylko niezgodne z prawem, ale również strasznie irytujące i szkoda, że nikt się za to nie bierze. Może kilka przykładów powstrzymałoby niektóre portale przed zamieszczaniem takowych banerów promocyjnych. Niestety w hazardzie są ogromne pieniądze i osoby które działają w tej branży zawsze będą szukać obejść w prawie, aby skutecznie walczyć z konkurencją i promować swoje usługi.

  seoheroes.pl

  2017-03-24, 15:21
 • Dominik - Innowacyjna Nauka e-Biznesu

  Niby są zakazy a i tak non stop widać wszędzie reklamy. Odpowiedzcie mi na pytanie tego rodzaju. W Polsce nie wolno reklamować gier hazardowych, a co drugi piłkarz w polskiej lidze biega z reklamą na koszulce.
  Oni tylko potrafią sie doczepiać do małych serwisów, które ledwo zarabiają, a do dużych graczy na rynku nawet nie piskną

  innowacyjnanaukaebiznesu.pl

  2017-03-02, 11:31
 • adam m

  to jak to jest ze serwisy sportowe maja banery reklamowe firm a nawet organizuja konkursy aby obstawiac wyniki gier?

  2017-03-01, 19:09
 • adam91

  Dokładnie za miesiąc wchodzi nowelizacja ustawy. W artykule 29, jest kilka nowych punktów na temat reklamy zakładów wzajemnych. Czy nowa ustawa zmienia coś odnośnie reklamy zakładów wzajemnych na blogach i będzie można reklamodawć bukmacherów, ktorzy otrzymali zezwolenia na prowadzenie zakładów w Polsce?

  2017-03-01, 14:02
Polecane artykuły
Treści wrażliwe - zasady legalnej publikacji
Aktualne zasady dotyczące reklamowania produktów i treści wrażliwych

Niektóre produkty lub usługi objęte są ograniczeniami prawnymi w zakresie działań reklamowych i promocyjnych. Są to tzw. treści wrażliwe, do których należą takie obszary tematyczne jak erotyka, olejki CBD, kryptowaluty i inne. Przeczytaj szczegółowy opis zasad publikacji tego rodzaju treści i dowiedz się, na co zwracać szczególną uwagę, by robić to legalnie.

Od czego rozpocząć ekspansję zagraniczną e-commerce?
Od czego rozpocząć ekspansję zagraniczną e-commerce?

W dzisiejszych czasach handel zagraniczny zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Stanowi on niewątpliwie szansę na rozwój firmy. W tym artykule przybliżamy najważniejsze kwestie związane z rozpoczęciem ekspansji zagranicznej e-commerce oraz wskazujemy potencjalne zagrożenia i problemy, które mogą napotkać przedsiębiorcy planujący zdobyć zagraniczne rynki zbytu.