Reklama gier hazardowych. Co trzeba wiedzieć o promocji hazardu?

Zaktualizowano: 2023-11-22
Reklama gier hazardowych. Co trzeba wiedzieć o promocji hazardu (również w Internecie)? 
Branża hazardowa w Polsce musi liczyć się z wieloma obostrzeniami. Ograniczeniami obwarowana jest także promocja i reklama gier hazardowych, która została uregulowana przepisami w kwietniu 2017 r. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jaki rodzaj działalności jest określony w ustawie hazardowej oraz szczegółowo omówimy, jakie działania reklamowe są dopuszczalne, również te, prowadzone w przestrzeni internetowej.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

Spis treści:

Reklama gier hazardowych w polskim prawie

Zagadnienia związane z grami hazardowymi zostały uregulowane przez przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. W przeszłości ustawa ta była głośno komentowana z uwagi na jej restrykcyjność. Z dniem 1 kwietnia 2017 roku dokonano zmian w ustawie z 2009 roku, łagodząc niektóre przepisy, w tym te odnoszące się do reklamy.

Zgodnie z art. 1 ustawy, jej przedmiotem są warunki urządzania oraz zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Warto w tym miejscu doprecyzować, że:

 • Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik zależy w szczególności od przypadku. Przykładem są gry w karty oraz gry w kości, a także gry cylindryczne,
 • Zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu wyników sportowych lub zaistnienia określonych zdarzeń. Mogą mieć postać tzw. totalizatorów oraz zakładów bukmacherskich, w przypadku których wysokość wygranych zależy od stosunku wpłaty do wygranej.

Poza wieloma zapisami zmianie uległy również regulacje dotyczące reklamy i promocji gier hazardowych. Zasady dotyczące reklamy oraz promocji gier hazardowych zostały zliberalizowane, a od dotychczasowego (w praktyce bardzo szerokiego) zakazu reklamy wprowadzono kilka wyjątków.

Definicja reklamy i promocji w ustawie o grach hazardowych

Co ciekawe i stosunkowo rzadko spotykane w przypadku innych przepisów, ustawa o grach hazardowych zawiera swoje wewnętrzne definicje reklamy i promocji.

Reklamą jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach oraz informacji o miejscach, w których takie gry lub zakłady są urządzane i możliwościach uczestnictwa.

Z kolei przez promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, rozumie się publiczną prezentację tych gier lub zakładów, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

Reklamowanie gier hazardowych

Co do zasady reklama i promocja gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, gier na automatach oraz zakładów wzajemnych nadal jest zabroniona. Istnieje jednak kilka wyjątków:

 • Reklama jest dopuszczalna, jeśli jest prowadzona bezpośrednio w ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych.
 • Dopuszczalne jest oznaczenie nazwą podmiotu lub logo firmy, lub nazwą prowadzonej działalności na zewnątrz budynku, miejsca, w którym znajduje się ośrodek gier lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych.
 • W przypadku gier hazardowych organizowanych w Internecie możliwa jest reklama prowadzona za pośrednictwem strony internetowej określonej w udzielonym uprzednio zezwoleniu

Ustawa zakazuje reklamowania w salonie gier na automatach oraz na stronie internetowej, na której urządzane są gry hazardowe, czynności bankowych, takich jak np. udzielanie kredytów, pożyczek, sprzedaż i skup dewiz.

Przepisy dopuszczają reklamę zakładów bukmacherskich, na których organizowanie udzielone zostało zezwolenie. Reklama legalnych bukmacherów jest jednak dozwolona tylko w przypadku spełnienia ściśle określonych kryteriów:

 • nie jest kierowana do osób niepełnoletnich,
 • nie łączy organizowania gier z szansą na uzyskanie łatwej wygranej,
 • nie obejmuje stwierdzeń sugerujących, że udział w grach ma relaksujący/uspakajający charakter,
 • nie zachęca do podwyższania stawek jako elementu zwiększającego szansę na wygraną,
 • nie wywołuje skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, sukcesem zawodowym lub finansowym.

Warto przy tym wskazać, że wspomniana reklama nie powinna być prowadzona w telewizji, radiu czy kinie między godziną 6 a 22 (z wyjątkiem reklamy w trakcie transmisji imprez sportowych sponsorowanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie zakładów wzajemnych). Ponadto reklama nie jest dopuszczalna w prasie dziecięcej i młodzieżowej, na okładkach czasopism, w miejscach publicznych (z wyjątkiem określonej kategorii imprez masowych i sportowych).

Aby omawiana reklama była legalna, musi zawierać informacje o skutkach udziału w nielegalnych grach, ryzyku związanym z hazardem oraz o posiadanym przez dany podmiot zezwoleniu.

Obowiązujące od kwietnia 2017 roku przepisy stwarzają możliwość informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną działalnością niepodlegającą ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu. Informowanie takie może polegać jednak jedynie na prezentowaniu informacji zawierających nazwę lub inne oznaczenia indywidualizującego danego sponsora.

Reklama gier hazardowych w Internecie

Firmy bukmacherskie posiadające licencję Ministra Finansów, tzw. legalni bukmacherzy mogą reklamować swoje usługi w Internecie. Operatorzy mogą umieszczać reklamy na banerach, pop-upach, reklamach wideo, czy wpisach blogowych.

Należy pamiętać, że reklama musi spełniać określone warunki, które omówiliśmy powyżej. Powinna zawierać również istotne informacje o konsekwencjach udziału w nielegalnym hazardzie, ryzyku oraz o posiadaniu przez reklamujący podmiot odpowiedniego zezwolenia. Poniżej przedstawiamy przykłady takich reklam:

Przykład dodatkowego komunikatu na banerze promocyjnym

Przykład dodatkowego komunikatu w artykule sponsorowanym

Artykuły sponsorowane w serwisach, które zawierają link do strony z hazardem lub bukmacherką, również podlegają przepisom. Ponieważ link jest traktowy jak reklama, umieszczanie go w artykułach jest określone w ustawie.

Zgodnie z przepisami ustawy reklamą jest m.in. publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych, symboli graficznych i innych oznaczeń związanych z grami hazardowymi albo podmiotami urządzającymi te gry, w tym zamieszczanie linków przekierowujących na strony internetowe podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych. Z kolei przez promocję należy rozumieć m.in. zachęcanie do uczestnictwa w grach hazardowych, przekonywanie ludzi o zaletach tych gier albo zachęcanie do wstępu do miejsc, gdzie organizowane są gry hazardowe.

Wyjątkiem od zakazu objęte są zakłady wzajemne organizowane na zasadach określonych w ustawie o grach hazardowych, posiadające zezwolenie urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce oraz w Internecie. Wykaz legalnych podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych jest dostępny na stronie rządowej.

Reklamowanie gier hazardowych przeprowadzanych online (poza legalnymi zakładami wzajemnymi z odpowiednim zezwoleniem) jest dozwolone jedynie na stronie internetowej określonej w zezwoleniu.

Sankcje w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących gier hazardowych

Obowiązujące przepisy zawierają rygorystyczne sankcje przewidziane za złamanie zakazów związanych z reklamą gier hazardowych. Odpowiedzialność w tym zakresie została uregulowana przez Kodeks karny skarbowy, który kwalifikuje działania dotyczące reklamy i promocji gier hazardowych jako czyn zabroniony. Art. 110 a przewiduje dwie sytuacje. Pierwszą z nich jest podejmowanie działań polegających na reklamie i promocji, umieszczeniu reklam lub informowaniu o sponsorowaniu. Drugą natomiast jest działanie polegające na czerpaniu korzyści z reklamy lub promocji. Oba czyny zagrożone są karą grzywny do 720 stawek dziennych. Biorąc pod uwagę, że jedna stawka może stanowić nawet 400-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2024 to 3600 zł brutto), w konkretnym przypadku kara może okazać się bardzo dotkliwa.

Ponadto podmioty łamiące zakazy dotyczące reklamy i promocji muszą się liczyć z odpowiedzialnością cywilną, w tym odszkodowawczą, na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Powyższa informacja sporządzona została na dzień 22.11.2023 r. i ma charakter poglądowy. Redakcja nie gwarantuje aktualności przedstawionych powyżej informacji, na którą wpływ mogą mieć wprowadzane przez ustawodawcę zmiany przepisów prawa, orzecznictwo lub decyzje organów administracyjnych, w tym organów ochrony konkurencji i konsumentów. WhitePress zastrzega ponadto, że powyższe informacje nie stanowią porady prawnej. Decyzja dotycząca publikacji artykułów z wyszczególnionych kategorii tematów wrażliwych pozostaje w gestii Wydawcy. Zasady odpowiedzialności dotyczącej publikacji artykułów sponsorowanych oraz innych treści określają odpowiednio - Regulamin dla Wydawców oraz Regulamin dla Reklamodawców.

Artykuł napisany przez Piotra Stolarczyka, uaktualniony przez Paulinę Bajorowicz.

 • Autor: Paulina Bajorowicz

  International SEO Specialist

  www.whitepress.com/pl

  Zawodowo od ponad 5 lat związana z SEO i Content Marketingiem. Obecnie odpowiedzialna za pozycjonowanie marki WhitePress® w Polsce i na rynkach zagranicznych. Z pasji fotografka, miłośniczka sztuk wizualnych, entuzjastka kawowych eksperymentów i alternatyw.

Wasze komentarze (17)

Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
 • Kuba

  Czy wyszukiwarka google też zostanie ukarana za umieszczone w swoim rankingu kasyna?
  Zgłoś komentarz

  2021-12-04, 18:30
 • Lucjan

  I jak to w końcu jest? Można umieszczać reklamy legalnych Polskich bukmacherów na blogach/stronach?
  Zgłoś komentarz

  2019-05-19, 14:32
 • Robert

  @Anna Kowalska - a mnie zastanawia czy umieszczanie tutaj linku do strony reklamującej hazard jest naruszeniem Ustawy o hazardzie.....
  Zgłoś komentarz

  2018-12-13, 11:15
 • Anna Kowalska

  Zastanawiam się jak wygląda kwestia prawna jeżeli informacje na temat kasyn online znajdują się na stronie polskojęzycznej przeznaczonej dla polaków mieszkających poza granicami kraju. Czy ktoś coś wie na ten temat?
  legalne-kasyna.com
  Zgłoś komentarz

  2018-11-05, 17:19
 • Patrycja

  Z reklamą trzeba szczególnie uważać - zwłaszcza w wypadku gier hazardowych, kryptowalut i innych tego typu. Czasami może się udać i reklama będzie działać, ale po jakimś czasie mogą ją namierzyć i kara może być dosyć wysoka. Projektując ją trzeba, więc mieć to na uwadze ;)
  ecommerce2day.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-08-22, 14:49
 • Natalia

  W ostatnim czasie dużo się zmieniło w tej sprawie, miejmy nadzieję że na lepsze:)
  wrapson.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-02-28, 12:13
 • Prawnik

  W wielu krajach europejskich zakłady są zakazane przez praw. U nas dosyć długo funkcjonowały automaty do gier gdzie ludzie przegrywali mieszkania...
  monitorprawa.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-01-18, 01:45
 • Andrzej

  Dokładnie, obecnie reklamy gier hazardowych są zabronione. Tak samo jak strony hazardowe są zablokowane, od około 3 miesięcy.
  krolowej-rodzin.pl
  Zgłoś komentarz

  2017-10-05, 14:46
 • Kacper

  No skoro większość stron hazardowych jest zamknięta już , to i pewnie reklamowanie ich też jest zabronione.
  yesandno.pl
  Zgłoś komentarz

  2017-09-27, 13:44
 • Marcin

  Czy w świetle nowych przepisów należy rozumieć, że jakakolwiek reklama gier hazardowych jest zabroniona?
  e-prom.com.pl
  Zgłoś komentarz

  2017-09-19, 10:15
 • Paweł

  Niedługo zaktualizujemy artykuł.
  Zgłoś komentarz

  2017-09-11, 20:42
 • Adam

  Dokładnie, po ostatniej ustawie anty hazardowej, trzeba by trochę zaktualizować artykuł :)
  topszop.net
  Zgłoś komentarz

  2017-09-11, 14:55
 • Jacek

  Artykuł po nowelizacji silnie nieaktualny
  jakdorobic.com
  Zgłoś komentarz

  2017-08-18, 12:57
 • Konrad

  Każdego dnia praktycznie każdy użytkownik Internetu jest uderzany dziesiątkami reklam o tematyce hazardu. Jest to nie tylko niezgodne z prawem, ale również strasznie irytujące i szkoda, że nikt się za to nie bierze. Może kilka przykładów powstrzymałoby niektóre portale przed zamieszczaniem takowych banerów promocyjnych. Niestety w hazardzie są ogromne pieniądze i osoby które działają w tej branży zawsze będą szukać obejść w prawie, aby skutecznie walczyć z konkurencją i promować swoje usługi.
  seoheroes.pl
  Zgłoś komentarz

  2017-03-24, 15:21
 • Dominik - Innowacyjna Nauka e-Biznesu

  Niby są zakazy a i tak non stop widać wszędzie reklamy. Odpowiedzcie mi na pytanie tego rodzaju. W Polsce nie wolno reklamować gier hazardowych, a co drugi piłkarz w polskiej lidze biega z reklamą na koszulce.
  Oni tylko potrafią sie doczepiać do małych serwisów, które ledwo zarabiają, a do dużych graczy na rynku nawet nie piskną
  innowacyjnanaukaebiznesu.pl
  Zgłoś komentarz

  2017-03-02, 11:31
 • adam m

  to jak to jest ze serwisy sportowe maja banery reklamowe firm a nawet organizuja konkursy aby obstawiac wyniki gier?
  Zgłoś komentarz

  2017-03-01, 19:09
 • adam91

  Dokładnie za miesiąc wchodzi nowelizacja ustawy. W artykule 29, jest kilka nowych punktów na temat reklamy zakładów wzajemnych. Czy nowa ustawa zmienia coś odnośnie reklamy zakładów wzajemnych na blogach i będzie można reklamodawć bukmacherów, ktorzy otrzymali zezwolenia na prowadzenie zakładów w Polsce?
  Zgłoś komentarz

  2017-03-01, 14:02
Polecane artykuły
reklamowe adwokatów i radców prawnych
Reklama radców prawnych: regulacje i sposoby na promocję w Internecie

W warunkach rynkowych korzystanie z reklamy jest powszechne, jednak nie wszyscy mogą z niej korzystać bez ograniczeń - dotyczy to szczególnie prawników, którzy muszą liczyć się z różnego rodzaju restrykcjami. Naruszenie obowiązujących zasad dotyczących reklamy może prowadzić do negatywnych skutków, nie wyłączając odpowiedzialności prawnej. W tym artykule przyjrzymy się regulacjom związanym z reklamą radców prawnych.

consent mode
Consent Mode v2 - standard przetwarzania danych, który musisz znać

Consent Mode pojawił się jako odpowiedź na zaostrzające się regulacje, takie jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Europie czy California Consumer Privacy Act (CCPA) w USA. Te i podobne regulacje wprowadziły wymóg uzyskania wyraźnej zgody od użytkowników przed zastosowaniem plików cookie służących do celów śledzenia lub personalizacji. W rezultacie firmy muszą zmienić sposób, w jaki podchodzą do przetwarzania danych osobowych.

reklama adwokatow
Reklama adwokatów. Co wolno, a czego nie wolno w Internecie?

W warunkach rynkowych korzystanie z reklamy jest powszechne, jednak nie wszyscy mogą z niej korzystać bez ograniczeń - dotyczy to szczególnie prawników, którzy muszą liczyć się z różnego rodzaju restrykcjami. Naruszenie obowiązujących zasad dotyczących reklamy może prowadzić do negatywnych skutków, nie wyłączając odpowiedzialności prawnej. W tym artykule przyjrzymy się regulacjom związanym z reklamą adwokatów.