Praktyczny przewodnik po Site Explorer od Majestic

Zaktualizowano: 2020-06-29
Site Explorer od Majestic – praktyczny poradnik
Majestic jest niezależnym narzędziem zbierającym i analizującym dane pochodzące z Internetu oraz ułatwiającym analizę profilu linków prowadzących do witryny. W ciągu 24 godzin narzędzie skanuje ponad miliard adresów URL, badając powiązania między nimi. Zebrane dane prezentowane są w raportach i zestawieniach umożliwiających badanie trendów na rynkach oraz analizę konkurencji.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

Site Explorer Preview od Majestic – od czego zacząć?

Najpopularniejszym narzędziem od Majestic, które omówimy w tym wpisie, jest Site Explorer Preview. Dostarcza ono wielu danych dotyczących profilu linków prowadzących do badanej witryny m.in.:

 • skąd prowadzą linki do domeny,
 • jaka jest branża (tematyczność) linków przychodzących,
 • jakość profilu linków,
 • anchor texty odnośników,
 • parametry dofollow/nofolow

Aby rozpocząć pracę z narzędziem, wystarczy wpisać nazwę domeny, subdomeny, konkretną ścieżkę lub URL, które chcemy poddać analizie. W zależności od naszego wyboru system poda nam dane dotyczące całego serwisu lub jego wybranej części.

Majestic – widok główny narzędzia Site Explorer dla Onet.pl

W celu przeanalizowania aktywnych linków przychodzących możemy skorzystać ze świeżego indeksu, który codziennie jest aktualizowany. Majestic umożliwia także sprawdzenie danych historycznych. Wykorzystując opcję „Użyj indeksu historycznego”, prześledzimy historię domeny nawet 5 lat wstecz.

Co oznaczają współczynniki Trust Flow, Citation Flow i Flow Metric?

Dane zebrane przez narzędzie Majestic prezentowane są za pomocą autorskich wskaźników przepływu, określających jakość oraz liczbę linków. Do tzw. Flow Metric zaliczamy:

 • Trust Flow (TF) – ocenia jakość i wiarygodność witryny tylko na podstawie wartości linków prowadzących do strony. Jego dopełnieniem pozwalającym lepiej określić profil backlinków jest Citation Flow.
 • Citation Flow (CF) – wskaźnik określający jakość strony na podstawie liczby linków do niej prowadzących.
 • Topical Trust Flow– bada przepływ linków tematycznych. Parametr ten pozwala zbadać tematyczność strony internetowej, kategoryzując linki przychodzące na podstawie tematyki, do jakiej zostały przypisane domeny.

Wskaźniki te wyrażane są liczbami z zakresu od 1 do 100. Im wyższy wskaźnik, tym strona jest bardziej wartościowa. Przyjmuje się, że TF na poziomie 20 jest średnią. Niższy wynik wskazuje na mniejszą jakość strony. W idealnej sytuacji oba wskaźniki powinny być na podobnym poziomie lub z przewagą współczynnika TF w stosunku do CF. W przypadku, gdy Citation Flow jest wyraźnie wyższe niż TrustFlow, jest to dla nas sygnał, że do domeny prowadzi duża liczba niskiej jakości odnośników. Najpopularniejsze polskie serwisy mają wskaźniki Trust Flow i Citation Flow na poziomie 60.

Najwyższy możliwy wynik posiada domena Google.com, która uzyskała 100 możliwych punktów dla obu wskaźników.

Wskaźniki Flow Metric dla Google.com.

Niewiele gorszym wynikiem może poszczycić się Facebook.com z 99 punktami dla TF i CF.

Wskaźniki Flow Metric dla Facebook.com.

Jak interpretować punktowy wykres profilu linków wg Majestic?

Punktowy wykres profilu linków przedstawia profil linków prowadzących do strony w formie graficznej. Każdy z punktów wskazuje jeden link przychodzący. Pionowa oś prezentuje Trust Flow odnośnika, a pozioma jego Citation Flow. Najniższej jakości linki znajdują się w lewej, dolnej części wykresu i oznaczają ich niskie TF i CF. Im wyższe zaufanie linku, tym punkt zlokalizowany jest bliżej prawego, górnego obszaru mapy (wysoki TF i CF). W sytuacji, gdy większość linków posiada ten sam TF i CF, punkt na wykresie staje się ciemniejszy.

Dla każdej domeny Majestic generuje dwa wykresy: External Backlinks Link Profile oraz Referring Domains Link Profile. Pierwszy z nich to mapa wszystkich linków przychodzących. Jeśli z konkretnej domeny prowadzi więcej niż jeden odnośnik, każdy z nich zostaje oznaczony oddzielnym punktem na wykresie.

Porównanie wykresów External Backlinks Link Profile dla domen o różnym poziomie zaufania.

Wykres 1 prezentuje przypadek, gdy do strony prowadzi wiele niskiej jakości linków. Witryna, dla której została wygenerowana powyższa mapa linków, posiada niski Trust Flow (20) oraz nienaturalnie wysoki Citation Flow (60).

Wykres 2 przedstawia mocny i stosunkowo naturalny profil linków witryny mającej TF 39 i CF 47. Zwiększony udział linków o wyższym Citation Flow w stosunku do Trust Flow można zaobserwować na lekkim przesunięciu punktów w stronę prawego dolnego rogu.

Na trzecim wykresie widzimy profil backlinków dla jednego z popularnych polskich serwisów informacyjnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że posiadanie dużej liczby niskiej jakości linków zwrotnych jest zupełnie naturalne i dotyczy wszystkich, nawet najbardziej zaufanych domen.

Porównanie wykresów Referring Domains Link Profile i External Backlinks Link Profile dla strony o2.pl.

Referring Domains Link Profile przedstawia zaufanie domen, z których pochodzą linki przychodzące. Wykres ten znacząco różni się od External Backlinks Link Profile, ponieważ bada on TF i CF domeny głównej, natomiast moc linków pochodzących z podstron witryny jest zazwyczaj niższa i zależy od linkowania wewnętrznego. Link prowadzący ze strony głównej jest zawsze bardziej wartościowy, niż ten umieszczony na podstronie zlokalizowanej głęboko w strukturze wewnętrznej strony.

Jak analizować podstawowe dane prezentowane w Site Explorer od Majestic?

Przed przystąpieniem do analizy warto zastanowić się, jakie elementy mają największe znaczenie przy ocenie wartości linku przychodzącego. Czynniki związane z domeną linkującą, które należy wziąć po uwagę, to: jej parametry SEO, widoczność w wyszukiwarce, ruch na stronie czy współczynnik odrzuceń. Istotne są również elementy związane z samym linkiem wychodzącym, jak tekst jego zakotwiczenia (tzw. anchor text), atrybut dofollow/nofollow oraz jego kontekst (otoczenie).

Przyjrzyjmy się analizie wygenerowanej dla serwisu onet.pl.

Majestic – podstawowe dane dla onet.pl

Trust Flow domeny wynosi 75/100, natomiast Citation Flow 68, co oznacza, że prowadzi do niej duża liczba linków o wysokim zaufaniu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że duże wskaźniki Trust Flow i Citation Flow nie są jedynym gwarantem wysokiej jakości serwisu. Dane te są wygenerowane przez niezależne od wyszukiwarki narzędzie, a Google, oceniając wartość linków przychodzących, bierze pod uwagę wiele innych czynników rankingowych, które nie są uwzględniane przez powyższe wskaźniki Majestic. Przykładowo, jeśli analizujemy wyłącznie parametry strony, nie uzyskamy informacji, czy linki przychodzące zlokalizowane są w pobliżu spamu, pochodzą ze stopki czy też są to odnośniki redakcyjne.

Topical Trust Flow wskazuje nam, że 25% domen linkujących do serwisu związanych jest z tematyką komputery i Internet. Inne linki prowadzą ze stron skategoryzowanych jako regionalne, związane z bieżącymi aktualnościami, muzyką, sztuką czy sportem i nauką.

Topical Trust Flow według Majestic dla onet.pl.

Możemy pobrać również bardziej szczegółowe informacje wygenerowane dla każdej tematyki, takie jak liczba referujących linków czy samych domen. Wyczerpujące dane znajdują się w osobnej zakładce Tematyka.

Liczba linków i domen prowadzących do onet.pl posiadających tematyczność komputery i Internet.

Badanie linków przychodzących przy użyciu Majestic

Jedną z najważniejszych funkcji Majestic jest możliwość analizy i ściągnięcia wszystkich linków prowadzących do danej domeny.

W widoku głównym (Podsumowanie) możemy sprawdzić:

 • Backlinki zewnętrzne – to wszystkie linki prowadzące do analizowanej strony internetowej,
 • Refering domains – wskazuje liczbę unikalnych domen linkujących do badanego serwisu,
 • Refering IP – liczba adresów IP z których pochodzą odnośniki,
 • Odwołujące się podsieci – liczba wskazuje podsieci klasy C, na których zaparkowane są domeny, które kierują odnośniki do badanego serwisu

Wszystkie dane możemy porównać i pobrać zarówno dla aktualnego jak i historycznego indeksu strony. Granatowa linia to wykres przedstawiający zmianę danych w czasie ostatnich siedmiu uaktualnień indeksu narzędzia. Jak widać, dla wszystkich elementów trend jest rosnący.

Liczba backlinków, referring domanin, IP i odwołujących się podsieci dla Onet.pl

Bardziej szczegółowe dane odnajdziemy w sekcji Lista Backlinków w zakładce Podsumowanie. Dla domeny onet.pl prezentują się one następująco:

Szczegółowa lista backlinków dla onet.pl według Majestic.

Narzędzie podsumowuje liczbę linków przychodzących, które pochodzą z unikalnych podstron, wskazuje liczbę odnośników dodatkowych (zliczany jest każdy link, także z podstron, na których znajduje się więcej niż jeden odnośnik do strony), a także całkowitą liczbę backlinków. Intuicyjne diagramy znajdujące się poniżej pozwalają kolejno ustalić:

 • Ile linków zostało usuniętych podczas ostatniego sprawdzania robota indeksującego Majestic,
 • Jaki jest stosunek liczby linków prowadzących z domeny głównej do tych pochodzących z podstron,
 • Liczbę linków bezpośrednich (direct) oraz prowadzących poprzez przekierowanie (indirect),
 • Liczbę odnośników z parametrem dofollow w stosunku do linków nofollow,
 • Odnośniki prowadzące ze stron zabezpieczonych za pomocą protokołu HTTPS oraz posiadających protokół HTTP.

Ostatnie dwa wykresy dzielą linki ze względu na typ backlinków:

 • Linki tekstowe,
 • Przekierowane za pomocą 301, 302 bądź meta tagu Refresh,
 • Odnośniki prowadzące z grafiki,
 • Backlinki znalezione w znacznikach FRAME/IFRAME (rzadko stosowane).

Wykres kołowy przedstawiający udział poszczególnych anchorów linkujących do Onet.pl

Gdy już wiemy, jakie linki prowadzą do badanej strony i skąd pochodzą, przyjrzyjmy się jednemu z najważniejszych elementów, z jakiego składa się odnośnik, a jest nim anchor text. Klikalna treść będąca częścią hiperłącza jest jednym z kluczowych elementów strategii SEO. Najważniejsze rodzaje anchor textów to:

 • Exact Match Link (EML) – zawierający frazę kluczową w dopasowaniu ścisłym,
 • Anchor brandowy – zawierający nazwę marki lub domeny serwisu,
 • Anchor generyczny – odnośniki zawierające wyrażenia jak „tutaj”, „zobacz więcej”, „sprawdź”.
 • Link url – anchorem jest sam link prowadzący do strony.

Największy wpływ na pozycję strony dla frazy kluczowej mają linki EML. Niestety zbyt wysoki stosunek linków z anchorem w dopasowaniu ścisłym może spowodować nałożenie przez Google kary na linkowaną stronę. Naszą czujność powinno wzbudzić już 5% linków Exact Match. Jak widać na powyższym wykresie linków prowadzących do onet.pl, największy udział mają anchory brandowe, generyczne i URL.

Analizując linki przychodzące do strony, nie możemy pominąć wykresu przedstawiającego ostatnie zmiany zachodzące w profilu linkowym. Poniższy wykres pokazuje dane nieskumulowane, co oznacza przyrost linków w określonym czasie. Należy pamiętać, że dane te nie prezentują całości profilu linków. Ustabilizowany przyrost linków jest sytuacją naturalną. Znaczny przyrost linków w ostatnim okresie powinien wzbudzić nasz niepokój.

Backlink History dla onet.pl według Majestic.

Dane o przyroście odnośników możemy przeanalizować nie tylko dla poszczególnych backlinków, ale i samych domen odnoszących do analizowanej strony (Referring domain).

Referring Domain History dla onet.pl według Majestic.

Jeszcze więcej informacji na temat backlinków znajdziemy w kolejnej sekcji zakładki Podsumowanie, gdzie znajdują się informacje na temat linków pochodzących z domen rządowych (gov) i edukacyjnych (edu). Są to rzadkie domeny przeznaczone wyłącznie dla instytucji naukowych i rządowych, co może zwiększyć wartość linku, który z nich prowadzi.

Kolejną wartą uwagi częścią raportu jest sekcja Języki. Jakie znaczenie dla wartości linku ma język odnoszącej strony? Przewaga lub znaczna liczba linków prowadzących z obcojęzycznych witryn może wskazywać na spamerski profil linków przychodzących. Naturalne backlinki będą w większości prowadzić ze stron o tym samym języku.

Backlinki dla onet.pl według języka linkujących witryn.

Zapamiętaj: Im większa dywersyfikacja poszczególnych elementów, tym profil linków prowadzących do strony jest bardziej naturalny!

Czym jest kontekst linków prezentowany przez Majestic?

Na kontekst linku składają się wszystkie elementy znajdujące się na podstronie zawierającej odnośnik. Bierzemy tu pod uwagę zarówno ilość i tematyczność treści, która go otacza, elementy graficzne, inne linki (wewnętrzne i zewnętrzne), jak i jego umiejscowienie w strukturze podstrony (wysoko, nisko, stopka, nagłówek).

W sekcji Link kontekstowy zakładki Podsumowanie Majestic wskazuje kontekst najwyżej ocenianych linków przychodzących. Wgląd mamy zarówno w TF i CF poszczególnych odnośników, jak i w Link Density rozumiany jako wyrażana procentowo gęstość linków otaczający nasz anchor text. Wysoki wskaźnik Link Density oznacza, że badany link znajduje się w otoczeniu grupy linków. Sytuacja ta występuje często, gdy odnośnik usytuowany jest w nawigacji, nagłówku, stopce czy na stronie kategorii. Może wskazywać na spamerski charakter odnośnika. Mała gęstość linku oznacza, że mamy do czynienia z pojedynczym linkiem otoczonym treścią.

Analiza kontekstu linków przychodzących dla onet.pl według Majestic.

Majestic umożliwia nam wysortowanie list według różnego rodzaju kontekstu. A więc linków redakcyjnych (posiadających niski Link Density), odnośników z wysokim Link Density, zawierających określony anchor text, z parametrem nofollow, a także tych otoczonych treścią w języku polskim. Zakładka Kontekst umożliwia pobranie i analizę bardzo zaawansowanych danych dotyczących umiejscowienia odnośników na linkujących podstronach. Poniżej prezentujemy widok wygenerowany dla backlinków z parametrem nofollow.

Zakładka Kontekst dla onet.pl według Majestic.

Majestic pozwala nam również przeanalizowanie Link Density witryny, przedstawiając dane na wykresie graficznym.

Gęstość linków przychodzących dla Onet.pl

Co jeszcze możemy sprawdzić w narzędziu Majestic?

Rozbudowany kombajn, jakim jest Majestic, oferuje nam jeszcze więcej szczegółowych danych, które możemy przeanalizować i pobrać. W tym miejscu należy wspomnieć, że narzędzie to umożliwia nam nie tylko generowanie raportów obszernie analizujących profil backlinków, ale i pozwala na ich eksport do różnych formatów (Excel, CSV, TSV i Google), co pozwala na bardziej dogłębne zbadanie profilu linkowania.

 • Porównanie domen

Internet to rozbudowane środowisko, dlatego na pozycję badanej domeny wpływ ma całe otoczenie – również konkurencyjne strony. Im silniejsza konkurencja, tym trudnej jest osiągnąć wysokie pozycje na najważniejsze dla witryny frazy kluczowe. Przy budowie strategii linkbuildingu niezbędna jest więc analiza konkurencji.

Analiza konkurencji dla onet.pl.

Majestic umożliwia porównanie nawet 10 konkurencyjnych domen, prezentując dla nich wszystkie omówione wyżej dane w formie czytelnej tabeli. Oprócz wskaźników Flow Metric możemy porównać historię, liczbę czy tematyczność backlinków.

 • Konkurencja – strony powiązane

Jak znaleźć konkurencję badanej domeny? Tu przyjdzie nam z pomocą zakładka Strony powiązane. Oczywiście oprócz sprawdzenia 100 największych konkurentów, znajdziemy tu informację o ich Flow Metric, tematyczności i kontekście.

Konkurencja dla strony onet.pl według danych Majestic.

 • Zakładka Ref domain

To tu znajdziemy listę wszystkich domen odnoszących do badanej witryny. Możemy wylistować je m.in. ze względu na TF, CF, liczbę linków zewnętrznych i domen, domen najwyższego poziomu (.pl, .com, org.pl, net.pl ect), tematyki czy języka. Bardziej wymagający użytkownicy mogą skorzystać z zaawansowanego sortowania danych.

Widok zakładki Ref Domain dla onet.pl.

 • Backlinki

Podobną szczegółową analizę możemy wygenerować dla samych linków przychodzących. Co ważne, w tej zakładce mamy możliwość pobrać listę wszystkich linków prowadzących do strony, które zostały znalezione przez crawlery Majestic. Narzędzie wskazuje o wiele więcej backlinków niż oferowane przez Google – Google Search Console. Jest to szczególnie istotne, gdy chcemy zrzec się niechcianych linków przychodzących poprzez zgłoszenie pliku Disavow.

Widok zakładki Backlinki dla onet.pl.

 • Nowe i utracone linki

Podobnie jak konkurencyjne narzędzie, jakim jest Ahrefs, Majestic udostępnia nam dane na temat nowych i utraconych backlinków. Przyrost i strata odnośników prezentowane są dodatkowo na wykresie słupkowym, umożliwiającym szybką ocenę aktualnych zmian w profilu linkowania.

Nowe Backlinki dla onet.pl według Majestic.

 • Anchor text

W narzędziu nie mogło zabraknąć także obszerniejszych danych na temat anchor textu. Wnikliwi mogą przejrzeć nawet 1000 anchorów na które linkowana jest badana strona. Poza możliwością filtrowania danych możemy wygenerować Word Cloud dla najpopularniejszych słów i fraz znajdujących się w anchorach backlinków.

Zakładka Anchor text dla onet.pl – Majestic.

Podsumowanie

Czym jest Majestic?

To rozbudowane narzędzie umożliwiające wnikliwą analizę backlinków dowolnej strony internetowej. Prezentowane dane są zbierane poprzez crawlery Majestica, które nieustannie skanują sieć. Za jego pomocą możemy nie tylko generować raporty, ale i pobierać surowe dane, które poddamy dalszej analizie. By ułatwić ocenę wartości linku, Majestic stworzył własne parametry – Trust Flow, Ciation Flow oraz Topical Trust Flow. Możemy przeglądać dane zarówno aktualne jak i te historyczne, obejmujące okres ostatnich 5 lat.

Dla kogo?

Dzięki swojej intuicyjności Majestic może posłużyć nie tylko osobom na co dzień związanym z branżą SEO, lecz i mniej zaawansowanym użytkownikom, prowadzącym działania SEO dla własnych witryn. Sporą przeszkodą może być jednak cena, która jak na polskie warunki nie jest niska.

Ile kosztuje Majestic?

Aktualnie dostępne są trzy plany, których miesięczny koszt wynosi:

 • LITE – 46,99 euro,
 • PRO – 94,99 euro,
 • API – 379,99 euro.
 • Autor: Aleksandra Kulpa

  Content Marketing & SEO

  www.whitepress.com/pl

  Z branżą SEO i SEM związana od 2012 roku. Wspiera dział CM&SEO najlepszej platformy content&influencer marketingu. Prywatnie pasjonatka psychologii, zafascynowana rodzicielstwem bliskości i NVC.

Wasze komentarze (0)

Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
 • Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Polecane artykuły
jak sprawdzić ruch na stronie
Jak sprawdzić ruch na stronie? Darmowe i płatne narzędzia

Jeśli twoja witryna jest widoczna, kampanie marketingowe ruszyły pełną parą, niezbędne jest zrozumienie, ilu użytkowników faktycznie ją odwiedza. Jak sprawdzić ruch na swojej stronie i konkurencji? Dlaczego jest to tak ważne? Poznaj narzędzia analityczne, które umożliwiają zbieranie i analizowanie danych o ruchu. Dzięki temu dostosujesz strategię marketingową w taki sposób, by efektywnie konkurować na rynku i zwiększać swoją przewagę nad rywalami.

duplicate content
Duplicate content - czym jest i jak ją zidentyfikować? Jak radzić sobie z duplikatami na stronie?

Duplicate content występuje, gdy te same lub bardzo podobne teksty pojawiają się w więcej niż jednym miejscu w Internecie. To zjawisko ma negatywny wpływ na SEO, ponieważ wyszukiwarki mogą mieć problemy z określeniem, która strona jest oryginalna, co może prowadzić do obniżenia pozycji w wynikach wyszukiwania i spadku ruchu organicznego. Sprawdź, jak zidentyfikować duplikaty treści i jak sobie z nimi radzić!

PageSpeed Insights
PageSpeed Insights – jak skrócić czas ładowania się strony?

Narzędzi do testowania szybkości strony jest sporo. Fachowcy w tej dziedzinie proponują jednak, by w pierwszej kolejności korzystać z tego, co pochodzi od firmy Google, czyli profesjonalnego narzędzia PageSpeed ​​Insights. Na początek na pewno wystarczy, a co ważne, zapewni dostęp do wiarygodnych informacji. Google PageSpeed Insights diagnozuje wydajność strony i podpowiada rozwiązania w oparciu o dane. Dowiedz się więcej, jakie możliwości oferuje i jak z niego korzystać!