Jak optymalnie skonfigurować wersje językowe strony dla SEO?

Zaktualizowano: 2022-10-20
wersje językowe strony, a seo
Obecnie strony internetowe nie są tylko prostymi wizytówkami, lecz niezwykle istotnymi narzędziami marketingowymi, które mogą służyć realizacji wielu różnych celów biznesowych. Ich skuteczność jest w dużej mierze zależna od liczby odbiorców. Zasięg witryn jest z kolei zależny od poziomu widoczności w wyszukiwarkach internetowych. Właściwe działania w celu uzyskania jak najwyższych pozycji serwisu w wyszukiwarkach (SEO) są więc szczególnie istotne w przypadku wielojęzykowych witryn globalnych, kierowanych do bardzo dużej liczby użytkowników w wielu krajach.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

W przypadku serwisów posiadających wiele wersji językowych często pojawiają się wątpliwości co do najlepszego sposobu ich umieszczenia. Wyróżnić możemy 3 podstawowe, najczęściej stosowane metody rozdzielenia różnych wariantów strony przygotowanych w innych językach:

 1. Katalog w domenie głównej np. http://przyklad.com/de
 2. Subdomena np. http://de.przyklad.com
 3. Domena najwyższego poziomu (TLD – top level domain) np. http://przyklad.de

 

Jakie rozwiązanie jest najlepsze?

Z punktu widzenia pozycjonowania serwisu trudno jest jednoznacznie wskazać najkorzystniejsze rozwiązanie. W przypadku gdy różne wersje językowe zamieszczone są jako podstrony w katalogu, otrzymują one moc z domeny głównej witryny. Natomiast gdy odmiany w innym języku zostaną umieszone w oddzielnych domenach TLD, konieczne jest pozyskiwanie dla nich osobno wartościowych linków. Tymczasem część mocy odnośników zewnętrznych kierujących do alternatywnej wersji w podkatalogu przekazywana jest poprzez linkowanie wewnętrzne do domeny głównej, a stamtąd jest ona przenoszona w głąb serwisu, również do innych wariantów językowych na podstronach.


Metoda wykorzystująca podkatalogi pozwala zatem w pewnym stopniu na ograniczenie kosztów pozycjonowania dla wielojęzykowych witryn. Oprócz wspomnianej kwestii dodatkowej efektywności linków zewnętrznych wynika to również z dwóch innych faktów. Po pierwsze: bardziej korzystne dla domen TLD są linki prowadzące do nich z domen TLD tego samego typu. Przykładowo zakładając osobną domenę dla strony w innym języku np. http://example.de, aby uzyskać jak największą skuteczność bardzo wskazane jest pozyskiwanie do niej odnośników z innych domen, także z rozszerzeniem .de. Zazwyczaj okazuje się to bardziej skomplikowane, czasochłonne i kosztowne niż uzyskiwanie backlinków z domen krajowych takich samych jak dla „oryginalnego” języka strony. Po drugie: znacznym wydatkiem przy większej liczbie języków może okazać się także niezbędne wykupienie dużej liczby droższych zagranicznych domen TLD oraz utrudnienia przy ich obsłudze. Ponadto mogą pojawić się problemy, gdy okaże się, że dla jednego z krajów domena TLD została już wykupiona i konieczne jest zapłacenie bardzo wysokiego „odstępnego”.


Minusem rozwiązania z podkatalogami jest natomiast fakt, że domenie krajowej, jak chociażby .pl, często trudniej jest osiągnąć czołowe pozycje w zagranicznych wersjach wyszukiwarki np. google.fr.


Wariant z użyciem subdomeny można uznać za „kompromisowy” pomiędzy metodą katalogów i osobną domeną TLD. Jego efektywność pod kątem SEO jest nieco ograniczona ze względu na fakt, iż subdomena nie jest traktowana przez Google jako równie silna co zwykła domena. Jeśli jednak posiadamy już domenę główną o długiej historii i wysokiej reputacji to przekazywać będzie ona moc do nowo utworzonych subdomen, co pomoże w ich pozycjonowaniu.

Oczywiście przy wyborze najlepszego sposobu zamieszczenia wersji językowych uwzględnić należy, oprócz kwestii SEO, także wiele innych czynników takich jak:

 •  Rodzaj serwisu (sklep, blog, serwis ogłoszeń, strona firmowa itp.),
 •  Ograniczenia techniczne witryny (zastosowany CMS, framework, platforma sklepowa),
 •  Cele realizowane przez stronę,
 •  Przyjęta strategia biznesowa, strategie marketingowe,
 •  Liczba wariantów dla różnych języków czy lokalizacji.


Jak widzimy, aby podjąć właściwą decyzję konieczna może być dość szeroka analiza, a dodatkowo powinniśmy kierować się także wygodą i wrażeniami użytkowników strony.

 

Hreflang, czyli jak spodobać się Google

Wybór sposobu zamieszczenia wersji językowych jest jednak dopiero pierwszym etapem ich prawidłowej konfiguracji pod kątem SEO. Bardzo wskazane jest także odpowiednie oznaczenie wariantów dla różnych języków w kodzie strony, tak aby wyszukiwarki internetowe nie miały problemów z ich interpretacją i prawidłowym wyświetlaniem w wynikach wyszukiwania. Zarekomendowaną do tego celu przez Google metodą jest stosowanie atrybutu „hreflang”. Pozwala on poinformować roboty wyszukiwarki o relacjach między stronami opracowanymi dla różnych języków i lokalizacji. Co ważne, atrybut hreflang może być wykorzystywany zarówno w przypadku używania odmian językowych na subdomenach, domenach TLD, jak i w podkatalogach.

Dodatkową korzyścią jego stosowania jest zapobieganie negatywnemu zjawisku tzw. duplicate content. Może ono występować np. jeśli posiadamy różne warianty strony w takim samym lub bardzo podobnym języku, stworzone dla odbiorców w różnych lokalizacjach (przykładowo strony w języku angielskim dla użytkowników w USA, Australii, Wielkiej Brytanii czy Irlandii). Ich „standardowe” zaindeksowanie mogłoby doprowadzić do duplikacji treści, czyli występowania tej samej zawartości pod różnymi adresami. Natomiast poprzez odpowiednią konfigurację hreflang na takich stronach możemy wskazać Google, którą wersję regionalną powinien prezentować w wynikach wyszukiwania dla danego kraju (oraz podpowiedzieć, że nie są to duplikaty).

Od strony technicznej wdrożenie atrybutu hreflang nie jest bardzo skomplikowanym zadaniem. Wykorzystać można jedną z trzech metod:

1. Kod HTML w sekcji <head> np.

<link rel="alternate" hreflang="en" href="http://przyklad.pl/en" />

2. Nagłówek HTTP np.

Link: <http://przyklad.pl/de>; rel="alternate"; hreflang="de"

Ten sposób przydatny jest w przypadku publikowania materiałów w innym formacie niż HTML np. pliki PDF.

3. Mapa strony XML np.

<url>
<loc>http://przyklad.pl/</loc>
<xhtml:link
rel="alternate" hreflang="es" href=http://przyklad.pl/es />
<xhtml:link
rel="alternate" hreflang="pl" href=http://przyklad.pl/ />
</url>

Powyższe rozwiązanie zastosować można tylko dla wariantów umieszczonych w ramach katalogów tej samej domeny.

Najprostszym sposobem sprawdzenia czy atrybut hreflang został prawidłowo zaimplementowany w serwisie jest skorzystanie z dedykowanego narzędzia dostępnego w Google Search Console. Umieszczona w sekcji „Ruch związany z wyszukiwaniem” w zakładce „Kierowanie międzynarodowe” funkcjonalność prezentuje dokładne informacje na temat odnalezionych w witrynie tagów z atrybutem hreflang oraz wykrytych błędów.

Rys.1. Zakładka „Kierowanie międzynarodowe” w aplikacji Google Search Console

Źródło: Opracowanie własne

 

Podawane są tutaj adresy URL stron, na których znaleziony został jeden z dwóch typów błędów:

1. Brak tagów powrotnych
Jeżeli strona A zawiera tag wskazujący alternatywną stronę B, to strona B musi posiadać tag zwrotny do strony A.

2. Nieznany kod języka
Język wskazywany w wartości atrybutu hreflang powinien być w formacie „ISO-639-1”, a opcjonalny region należy zamieścić w formacie „ISO-3166-1 alfa 2”. Przykładowo:

 • de – treść w języku niemieckim, niezależna od regionu,
 • en-GB – zawartość w języku angielskim, dla użytkowników z Wielkiej Brytanii,
 • de-ES – zawartość w języku niemieckim, dla użytkowników z Hiszpanii.

Pamiętać trzeba również o tym, że jeśli dany adres posiada kilka wersji językowych, to każda z nich powinna wskazywać wszystkie pozostałe wersje, a nawet samą siebie. Dla przykładu gdy polska strona posiada warianty w języku niemieckim i włoskim, to wersja włoska musi wskazywać na odmiany polską i niemiecką oraz na samą siebie. Jednocześnie strony w języku polskim i niemieckim powinny odwoływać się do wariantu włoskiego, polskiego i niemieckiego.

Ponadto jeżeli witryna posiada stronę główną z możliwością wyboru języka/kraju lub automatycznym przekierowaniem na jedną z wersji, należy zamieścić na niej atrybut hreflang o wartości „x-default” np.
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="http://przyklad.com/" />

Istotne także jest, że za pomocą hreflang określać możemy alternatywne adresy URL nie tylko w obrębie tej samej domeny, ale także na subdomenie lub innej domenie TLD.

 

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Oprócz wdrożenia atrybutu hreflang istnieją również inne praktyki zalecane w przypadku serwisów o globalnym charakterze:

 • Każda wersja językowa powinna posiadać widoczne dla użytkowników linki prowadzące do wszystkich innych wariantów. Jest to przydatne nie tylko dla odwiedzających stronę, ale pomaga także wyszukiwarkom internetowym w lepszym zaindeksowaniu odmian dla poszczególnych języków/krajów.
 • Niezależnie od hreflang warto stosować meta tagi umieszczane w sekcji <head> informujące o języku stosowanym na stronie np.

<meta http-equiv="content-language" content="en" />
lub też w ramach znacznika:
<html lang="en-GB">


Dzięki tym rozwiązaniom również ułatwimy robotom wyszukiwarek prawidłową identyfikację różnych wersji.
W przypadku alternatywnych wariantów umieszczanych w tej samej domenie należy pamiętać, aby nie wskazać jednego języka globalnie dla wszystkich podstron całej witryny, lecz osobno dla podstron danych języków/krajów.

Rys. 2. Wybór kraju docelowego w Google Search Console

Źródło: Opracowanie własne

Osobne ustawienia lokalizacji użytkowników można przydzielić tutaj subdomenom, oddzielnym domenom TLD oraz podkatalogom tej samej domeny (należy najpierw dodać wszystkie warianty do konta w Search Console).

 

Podsumowanie

Nie tylko przygotowanie samej zawartości dla różnych wersji językowych strony wymagać może wielu nakładów. Także rozważenie wad i korzyści poszczególnych sposobów osadzenia wielojęzykowej witryny z uwzględnieniem charakterystyki prowadzonego biznesu może okazać się czasochłonne. Aby włożona praca przyniosła jak najlepsze efekty warto zastosować w serwisie omówione rozwiązania zalecane przez Google oraz przedstawione pozostałe dobre praktyki. Pozwoli to na prawidłowe indeksowanie i rozpoznawanie relacji pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi/regionalnymi. To z kolei przełoży się na poprawę ich widoczności w rezultatach wyszukiwania, a tym samym na wzrost liczby odwiedzin. Ponadto zwiększy się wygoda użytkowników, którzy kierowani będą na właściwe strony przygotowane pod ich kątem.

 

Wasze komentarze (11)
Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Administratorem danych osobowych jest WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu marketingowym WhitePress sp. z o.o. oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Cel marketingowy partnerów handlowych WhitePress sp. z o.o. obejmuje m.in. informacje handlową o konferencjach i szkoleniach związanych z treściami publikowanymi w zakładce Baza Wiedzy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.
Czytaj całość
 • Daniel

  Pamiętajcie też o blokowaniu wersji językowych dla których nie macie unikalnych i przetłumaczonych opisów.

  grupa-icea.pl

  2019-07-01, 13:53
 • Adam

  jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem są domeny TLD, ewentualnie domena com z podkatalogiem - subdomeny nigdy do mnie nie przemawiały, ale to tylko moje odczucie.

  prawo-pracy.pl

  2018-02-20, 15:10
 • Fred

  Wielkie dzięki za świetny artykuł - ja również zdecydowałem się na wersje językowe w katalogach

  neobac.eu

  2017-03-24, 10:57
 • Łukasz

  Świetna robota. Opłacalną techniką wydaje się być - oparcie wielojęzycznej strony internetowej na domenie np. .com lub .eu i katalogach z daną wersją językową. Naprawdę przydatny artykuł. Dzięki :)

  dobrepromo.pl

  2016-12-16, 11:53
 • Daniel

  Myślę o dodaniu wersji językowej do swojej strony i rozglądając się za wskazówkami trafiłem na ten artykuł. Najważniejsze podstawowe informacje zebrane w jednym miejscu, pozwalają podjąć decyzje. Ja osobiście mam po tym artykule jasność by zdecydować się na katalogi, a nie subdomenę na przykład. I mam podpowiedź, gdzie mogę zweryfikować poprawność zamieszczenia wersji językowych. Kolejna moja wizyta na whitepress.pl i pewnie jeszcze będę wracał :)

  psychoterapiakompas.pl

  2016-11-22, 22:47
 • imado

  Ciekawy artykuł, dużo wartościowej wiedzy :)

  imado.pl

  2016-06-09, 23:46
 • Rafał

  Bardzo dobry artykuł:)

  2016-06-02, 11:39
 • FabrykaPomysłu

  Elmo poratuj linkiem zatem :)

  fabrykapomyslu.pl

  2016-04-06, 21:31
 • Elmo

  Przecież to słowo w słowo jest wzięte z Wytycznych Google dla Webmasterów....

  2016-02-26, 08:27
 • Piotr

  Dobry artykuł. wyczerpujący. Moge dodać jeszcze, że jedną z przyczyn rozdzielenia domen jest rozdzielenie zarządzania nimi (.com - jedna agencja, pl/de/fr - wiele agencji). To samo dotyczy hostingu i praw do DNSów.

  2016-02-16, 13:12
 • Pawel

  Bardzo fajnie i wyczerpująco opisany temat wersji językowych od strony technicznej. Uważam, że warto wziąć pod uwagę to, że użytkownicy zazwyczaj większym zaufaniem obdarzą witrynę w domenie narodowej tld swojego kraju niż stronę w subdomenie lub katalogu domeny innego kraju.

  pozycjonowanieniemcy.pl

  2016-02-16, 07:48
Polecane artykuły
SEO Friendly
SEO friendly, czyli jakie? Poradnik jak tworzyć treści przyjazne użytkownikom

Podejście SEO friendly do stron i treści wpływa na zwiększenie ruchu na stronie i widoczności w wyszukiwarce. Tworzenie treści przyjaznych SEO to ciągły proces, który wymaga strategicznego podejścia i zrozumienia ciągle zmieniających się algorytmów wyszukiwarek. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak tworzyć strony przyjazne wyszukiwarkom i użytkownikom, czyli SEO friendly strony, które konwertują!

Google Analytics co to jest
Google Analytics dla początkujących

Analiza prowadzonych działań SEO jest niezbędna do weryfikacji ich efektywności. Możemy wykonać ją m.in. za pomocą Google Analytics. Dzięki temu będziemy mogli przeanalizować ruch na naszej stronie pod kątem charakterystyki odbiorców, ich lokalizacji i zachowania na stronie, a także dowiemy się, o co warto zadbać, by strona była bardziej atrakcyjna.