Program edukacyjny
dla agencji

Artykuły ekspertów, raporty, darmowe materiały do pobrania

Prowadzenie agencji marketingowej, reklamowej czy SEO to nie tylko opracowanie i realizowanie strategii działań dla klienta, ale także obowiązki czysto formalne. Z tego rozdziału dowiesz się, jak wygląda krok po kroku zakładanie działalności agencyjnej oraz jakie dokumenty będą Ci do tego potrzebne. 

W tej sekcji znajdziesz pomocne materiały: gotowe przykłady umów i pism, którymi możesz się posłużyć przy nawiązywaniu współpracy z pracownikami, freelancerami lub innymi firmami.

Szablony dokumentów dla agencji
Grafika główna do treści - wzór umowy
Umowa o pracę na okres próbny - wzór

Standardowa umowa o pracę z pracownikiem agencji powinna zawierać zapisy bezwzględnie wymagane w polskim prawie pracy. Teraz możesz pobrać za darmo przygotowany przez nas wzór umowy o pracę na czas próbny, uzupełnić niezbędne dane i wstawić ewentualne dodatkowe zapisy.

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) - grafika
Umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Umowa o zachowaniu poufności, inaczej NDA (non-disclosure agreement), to dokument, który warto podpisywać przy nawiązywaniu ścisłej współpracy z klientami agencji. Pobierz gotowy wzór NDA i zadbaj o ochronę danych poufnych, takich jak know-how, plany i strategie, bądź szczegółowe informacje o usługach.

Umowa z copywriterem

Umowę z copywriterem nawiązuje się w agencjach digital marketingowych, gdy potrzebne jest wsparcie autorów zewnętrznych. Taka jednorazowa czy sporadyczna współpraca odbywa się zwykle na podstawie umów o dzieło. Przygotowaliśmy dla Ciebie standardowy wzór umowy z copywriterem z przekazaniem praw autorskich, w którym znalazły się najważniejsze zapisy.

Umowa z klientem - grafika
Umowa z klientem

Nawiązanie współpracy z klientem wymaga podpisania odpowiedniej umowy, która chroni zarówno interesy usługobiorcy, jak i agencji. Umowa ta powinna spełniać wymogi prawne i regulować wszystkie najważniejsze kwestie współpracy. Skorzystaj z darmowego, uniwersalnego wzoru umowy z klientem, by stworzyć dokument stosowany w Twojej agencji.

Na zdjęciu radosne przygotowywanie briefu dla klienta
Szablon briefu dla klienta agencji

Brief wypełniany przed sporządzeniem oferty powinien być możliwie czytelny i uwzględniać wszystkie najistotniejsze informacje o potrzebach i oczekiwaniach, z jakimi zwraca się klient. Taki dokument daje nie tylko podstawę do zaplanowania i wyceny kampanii, a niekiedy także zabezpieczenie w razie nieuzasadnionych roszczeń po zakończeniu współpracy.

Ponad 97800 portali, 8000 influencerów, 1420 dziennikarzy. Jedna platforma.
Załóż konto