Czym jest canonical? Kompleksowy przewodnik po tagach kanonicznych

Zaktualizowano: 2023-11-14
Czym jest canonical?
W świecie SEO, kwestie związane z kanonikalizacją adresów URL odgrywa ważną rolę w optymalizacji strony internetowej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omawiając definicję pojęcia "kanoniczny", znaczenie tagów canonical dla SEO, praktyczne aspekty ich stosowania, a także ich wpływ na problem duplikacji treści. Zapraszamy do lektury!
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

Spis treści:

Definicja pojęcia 'kanoniczny'

Pojęcie kanoniczny pochodzi od łacińskiego słowa "canonicus", które oznacza zgodny z regułą lub normą. W kontekście SEO, termin ten odnosi się do preferowanej wersji strony internetowej, która ma być indeksowana przez wyszukiwarki. Warto zrozumieć definicję pojęcia "kanoniczny", aby lepiej zrozumieć, jak stosować tagi kanoniczne w praktyce.

Czym jest canonical w kontekście SEO?

Tag kanoniczny, znany również jako rel="canonical", to element HTML, który informuje wyszukiwarki, która wersja strony internetowej jest preferowana i powinna być indeksowana. Dzięki temu, można uniknąć problemów związanych z duplikacją treści oraz poprawić pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.

Jak i dlaczego stosujemy tagi kanoniczne?

Jak stosować tagi kanoniczne? Aby zastosować tag kanoniczny, należy dodać atrybut rel="canonical" do znacznika <link> w sekcji <head> strony. Wartość atrybutu powinna wskazywać na preferowaną wersję strony, która ma być indeksowana przez wyszukiwarki.

Dlaczego warto stosować tagi cannonical? Istnieje kilka powodów, dla których warto zastosować tagi kanoniczne:

 • Uniknięcie problemów związanych z duplikacją treści, które mogą wpłynąć negatywnie na pozycjonowanie strony.
 • Nakierowanie wyszukiwarek na indeksację preferowanej wersji strony, co może poprawić jej widoczność w wynikach wyszukiwania.
 • Ułatwienie zarządzania różnymi wersjami strony, np. w przypadku stron dostępnych w różnych wersjach dla różnych urządzeń.

W praktyce, warto zastosować tagi kanoniczne, aby zoptymalizować stronę pod kątem SEO i poprawić jej pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania.

Znaczenie tagów kanonicznych dla SEO

Tagi kanoniczne odgrywają istotną rolę w SEO, ponieważ wpływają na sposób, w jaki wyszukiwarki indeksują i oceniają strony internetowe. Pomagają one uniknąć problemów zduplikowanej treści, która może negatywnie wpływać na ranking strony, a także umożliwiają lepsze zarządzanie wartością linków przychodzących (backlinks). Są wskazówką dla robotów wyszukiwarek, która wersja strony jest "kanoniczna" lub preferowana, kiedy dostępnych jest kilka podobnych lub identycznych podstron. Właściwe stosowanie tagów kanonicznych może przyczynić się do poprawy pozycjonowania strony w wynikach wyszukiwania oraz uniknięcia problemów związanych z duplikacją treści. Stosowanie linków cannonical jest więc niezbędne dla efektywnej strategii SEO, szczególnie w przypadku stron posiadających wiele podobnych wersji treści, takich jak sklepy internetowe czy portale z wieloma artykułami.

Wpływ tagów kanonicznych na ranking strony

W sytuacji, gdy wiele stron zawiera podobną lub identyczną treść, wyszukiwarki mogą mieć trudności z ustaleniem, która strona powinna być indeksowana i wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Dzięki tagom kanonicznym, można wskazać, która wersja jest najważniejsza i powinna być brana pod uwagę w procesie rankowania. Kiedy wyszukiwarki rozpoznają i respektują ustawione canonicale, koncentrują swoje zasoby na indeksowaniu i ocenie tylko jednej, właściwej wersji strony. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia widoczności strony w wynikach wyszukiwania, ponieważ unika się rozproszenia wartości SEO między wieloma podobnymi stronami.

Jak tag kanoniczny wpływa na indeksowanie strony?

Canonical tag wpływa na proces indeksowania strony przez wyszukiwarki, ponieważ informuje je, która wersja strony jest preferowana i powinna znaleźć się w indeksie. W przypadku, gdy na stronie występują duplikaty treści lub różne wersje tej samej strony (np. wersje dla różnych urządzeń), tag kanoniczny pozwala uniknąć problemów związanych z indeksowaniem niepożądanych wersji strony. W efekcie, wyszukiwarki mogą skupić się na indeksowaniu i ocenie wartości preferowanej wersji strony, co może wpłynąć na jej pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania.

Praktyczne aspekty stosowania tagów kanonicznych

W tej części artykułu omówimy praktyczne aspekty stosowania tagów kanonicznych, w tym jak je ustawić i weryfikować ich działanie. Zapoznamy się z najlepszymi praktykami, na co zwrócić uwagę podczas sprawdzania poprawności adresu kanonicznego oraz typowymi błędami, które mogą wystąpić podczas ustawiania tagu kanonicznego.

Jak ustawić tag kanoniczny na swojej stronie?

Aby ustawić canonical na swojej stronie, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zidentyfikuj strony, które mają duplikaty lub różne wersje tej samej treści.
 2. Wybierz preferowaną wersję strony, która ma być indeksowana przez wyszukiwarki.
 3. W sekcji <head> preferowanej wersji strony, dodaj tag kanoniczny w formacie: <link rel="canonical" href="https://example.com/preferred-url/"> , gdzie https://example.com/preferred-url/ to adres URL preferowanej wersji strony.
 4. Jeśli istnieją inne wersje strony, dodaj do nich również tag kanoniczny, wskazując na preferowaną wersję strony.
 5. Zapisz zmiany i opublikuj stronę.

Warto pamiętać, że ustawienie canonical na stronie powinno być przemyślane i dokładnie sprawdzone, aby uniknąć błędów i problemów z indeksowaniem.

Najlepsze praktyki stosowania rel=canonical

W celu efektywnego stosowania tagu rel=canonical, warto zastosować się do poniższych najlepszych praktyk:

 • Używaj tagów kanonicznych tylko w przypadku, gdy istnieją duplikaty treści lub różne wersje tej samej strony.
 • Upewnij się, że tag kanoniczny wskazuje na preferowaną wersję strony, która ma być indeksowana przez wyszukiwarki.
 • Unikaj łańcuchów kanonicznych, czyli sytuacji, gdy strona A wskazuje na stronę B jako kanoniczną, a strona B wskazuje na inną stronę C. Zamiast tego, strona A powinna wskazywać bezpośrednio na stronę C.
 • Regularnie monitoruj i sprawdzaj poprawność ustawienia tagów kanonicznych na swojej stronie.

Sprawdzenie poprawności wdrożenia tagu canonical: na co zwrócić uwagę

Podczas sprawdzania poprawności adresu kanonicznego, warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Upewnij się, że tag kanoniczny znajduje się w sekcji <head> strony.
 • Sprawdź, czy adres URL w tagu kanonicznym jest poprawny i prowadzi do istniejącej strony.
 • Unikaj stosowania względnych adresów URL w tagach kanonicznych – zamiast tego, używaj pełnych adresów URL.
 • Upewnij się, że tag kanoniczny nie tworzy pętli, czyli sytuacji, gdy strona A wskazuje na stronę B jako kanoniczną, a strona B wskazuje z powrotem na stronę A.

Typowe błędy przy ustawianiu tagu kanonicznego

Oto niektóre typowe błędy, które mogą wystąpić podczas ustawiania tagu kanonicznego:

 • Umieszczenie tagu kanonicznego poza sekcją <head> strony.
 • Użycie niepoprawnego adresu URL w tagu kanonicznym, np. prowadzącego do nieistniejącej strony.
 • Stosowanie względnych adresów URL zamiast pełnych adresów URL w tagach kanonicznych.
 • Tworzenie łańcuchów kanonicznych lub pętli kanonicznych, które utrudniają indeksowanie przez wyszukiwarki.

Unikanie tych błędów pozwoli na efektywne stosowanie tagów kanonicznych i poprawę pozycjonowania strony w wynikach wyszukiwania.

Tagi kanoniczne a problem duplikacji treści

Tagi kanoniczne są jednym z narzędzi, które mogą pomóc rozwiązać problem duplikacji treści na stronach internetowych. W tej części artykułu omówimy, jak tagi kanoniczne pomagają uniknąć tzw. duplicate content oraz jak stosować je dla treści innych niż HTML, takich jak obrazy czy pliki PDF.

Jak tagi kanoniczne pomagają uniknąć duplicate content?

W przypadku duplikacji treści na stronie, tagi kanoniczne pozwalają wskazać wyszukiwarkom, która wersja strony jest preferowana i powinna być indeksowana. Dzięki temu, można uniknąć problemu duplicate content, który może negatywnie wpłynąć na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania. Tagi kanoniczne informują wyszukiwarki, że dana strona jest duplikatem innej strony, ale jednocześnie wskazują, która z nich jest oryginalna i powinna być brana pod uwagę podczas indeksowania.

W praktyce, jeśli na stronie A i stronie B znajduje się ta sama treść, można dodać tag kanoniczny na stronie B, wskazując na stronę A jako preferowaną wersję. W efekcie, wyszukiwarki będą indeksować tylko stronę A, co pozwoli uniknąć problemu duplicate content.

Stosowanie tagów kanonicznych dla treści innych niż HTML

Tagi kanoniczne można stosować również dla treści innych niż HTML, takich jak obrazy, pliki PDF czy inne formaty plików. W takim przypadku, należy dodać tag kanoniczny w sekcji <head> strony, która zawiera taką treść, wskazując na preferowaną wersję pliku. Dzięki temu, wyszukiwarki będą indeksować tylko preferowaną wersję pliku, co pozwoli uniknąć problemu duplikacji treści również w przypadku treści innych niż HTML.

Przykład użycia tagu kanonicznego dla obrazu:

   <link rel="canonical" href="https://example.com/image/preferred-URL.jpg" />

Warto pamiętać, że stosowanie tagów kanonicznych dla treści innych niż HTML może być nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku stron HTML, dlatego warto dokładnie sprawdzić poprawność ustawienia tagów kanonicznych i monitorować ich efekty.

Dodatkowe przypadki stosowania tagów kanonicznych

W poprzednich sekcjach omówiliśmy podstawowe zastosowania tagów kanonicznych, takie jak rozwiązanie problemu duplikacji treści. W tej części artykułu przedstawimy dodatkowe przypadki stosowania canonical, które mogą być przydatne w różnych sytuacjach. Omówimy dobre praktyki dotyczące ustawienia canonical w paginacji oraz porównamy tag kanoniczny z przekierowaniami 301, wskazując, kiedy warto stosować jeden zamiast drugiego.

Ustawienie canonical w paginacji: dobre praktyki

Paginacja to proces dzielenia treści na mniejsze części, które są wyświetlane na kolejnych stronach. W przypadku paginacji, warto zastosować ustawienie canonical, aby uniknąć problemów z indeksowaniem i duplikacją treści. Oto kilka dobrych praktyk dotyczących ustawienia tagu canonical w paginacji:

 1. Ustaw tag kanoniczny na każdej stronie paginacji, wskazując na siebie samą jako preferowaną wersję. Dzięki temu wyszukiwarki będą indeksować każdą stronę paginacji jako odrębną jednostkę.
 2. Jeśli na stronie paginacji znajduje się treść, która jest również dostępna na innej stronie (np. na stronie głównej), ustaw tag kanoniczny na stronie paginacji, wskazując na stronę z preferowaną treścią.
 3. Unikaj stosowania tagów "noindex" w połączeniu z tagami kanonicznymi na stronach paginacji, ponieważ może to prowadzić do niejednoznacznych sygnałów dla wyszukiwarek.

Stosując te dobre praktyki, można skutecznie zarządzać indeksowaniem stron paginacji i uniknąć problemów związanych z duplikacją treści.

Zarządzanie treścią na wielu domenach

Zarządzanie treścią na wielu domenach jest jednym z kluczowych zastosowań tagów canonical, szczególnie dla firm, które publikują tę samą treść na różnych witrynach internetowych. Takie sytuacje często mają miejsce w korporacjach międzynarodowych lub w firmach posiadających oddzielne domeny dla różnych regionów lub marek. Zastosowanie linków kanonicznych w tym kontekście pozwala firmom wskazać wyszukiwarkom, która domena jest "głównym" źródłem treści. Na przykład, jeśli firma posiada podobną stronę produktu na dwóch domenach, np. jedną na rynku amerykańskim, a drugą na europejskim, można użyć canonical tag, aby wskazać, która wersja strony jest preferowana do indeksowania. Dzięki temu, wyszukiwarki będą skupiać swoje zasoby na indeksowaniu i ocenie "kanonicznej" wersji, jednocześnie rozumiejąc, że inne wersje nie są duplikatem, ale świadomym rozszerzeniem obecności firmy na inne rynki.

Kiedy warto stosować canonical zamiast przekierowania 301?

Tag kanoniczny i przekierowania 301 są dwoma różnymi metodami radzenia sobie z duplikacją treści i kierowania ruchem na stronach internetowych. Oto porównanie tych dwóch rozwiązań oraz wskazanie, kiedy stosować przekierowanie zamiast tagu canonical:

  Tag Canonical Przekierowanie 301
Zastosowanie Stosowany, gdy treść stron jest bardzo podobna, ale nie identyczna (np. warianty produktów) Stosowany, gdy treść stron jest identyczna lub strona docelowa zastępuje stronę źródłową (np. zmiana struktury URL)
Wpływ na adres URL Nie zmienia adresu URL; pokazuje oryginalny URL Zmienia adres URL; użytkownik widzi nowy adres
Wpływ na SEO Wskazuje wyszukiwarkom preferowaną wersję strony do indeksowania, unikając problemów z duplikacją treści Informuje wyszukiwarki, że strona została trwale przeniesiona, przekazując wartość SEO do nowego URL
Rodzaj treści Stosowany głównie dla stron HTML Może być stosowany dla treści innych niż HTML (np. obrazy, pliki PDF)
Widoczność dla użytkownika Niezauważalny dla użytkownika; działa w tle Widoczny dla użytkownika; jasno wskazuje na zmianę lokalizacji strony

W praktyce, warto stosować tag canonical, gdy chcemy wskazać wyszukiwarkom preferowaną wersję strony, ale nie chcemy zmieniać adresu URL w przeglądarce użytkownika. Natomiast przekierowanie 301 jest odpowiednie, gdy chcemy całkowicie zastąpić jedną stronę inną lub zmienić strukturę adresów URL na stronie.

Uwagi przed wdrożeniem tagu kanonicznego

Wdrożenie tagu kanonicznego może przynieść wiele korzyści dla SEO, jednak warto zwrócić uwagę na pewne aspekty, aby uniknąć potencjalnych problemów. W tej sekcji omówimy, jak Google traktuje tagi kanoniczne, czy może je zignorować oraz jakie są konsekwencje uszkodzonego tagu kanonicznego.

Czy Google może zignorować tag kanoniczny?

Chociaż tagi kanoniczne są zalecanym rozwiązaniem dla problemów z duplikacją treści, warto wiedzieć, jak Google traktuje te tagi i czy może je zignorować. W rzeczywistości, Google może zignorować tag kanoniczny, jeśli uzna, że nie jest on odpowiedni lub niepoprawnie ustawiony. Przykłady sytuacji, w których Google może zignorować tag kanoniczny, to:

 • Tag kanoniczny wskazuje na stronę o znacznie różniącej się treści.
 • Tag kanoniczny jest ustawiony na stronie z noindex.
 • Tag kanoniczny wskazuje na stronę, która nie istnieje lub jest niedostępna.

Aby uniknąć sytuacji, w której Google zignoruje tag kanoniczny, warto upewnić się, że jest on poprawnie ustawiony i wskazuje na odpowiednią stronę.

Jakie są konsekwencje uszkodzonego tagu kanonicznego?

Uszkodzony tag kanoniczny może prowadzić do niepożądanych konsekwencji, takich jak:

 • Wyszukiwarka może zignorować tag kanoniczny, co może prowadzić do problemów z duplikacją treści.

 • Strona może być niepoprawnie zindeksowana lub zindeksowana z opóźnieniem.

 • Wpływ na ranking strony może być negatywny, jeśli wyszukiwarka uzna, że strona próbuje manipulować wynikami wyszukiwania.

Aby uniknąć problemów związanych z uszkodzonym tagiem kanonicznym, warto sprawdzić poprawność ustawienia tagu oraz upewnić się, że wskazuje on na odpowiednią stronę. Regularne monitorowanie i kontrola tagów kanonicznych może pomóc w wykryciu ewentualnych problemów i szybkim ich rozwiązaniu.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy zagadnienie kanonikalizacji w SEO oraz szczegółowo przedstawiliśmy tagi kanoniczne. Przeanalizowaliśmy ich znaczenie dla SEO, wpływ na ranking i indeksowanie strony oraz wartość stosowania linku canonical. Przedstawiliśmy praktyczne aspekty stosowania tagów kanonicznych, takie jak ustawienie tagu na stronie, najlepsze praktyki, sprawdzenie poprawności adresu kanonicznego oraz typowe błędy przy ustawianiu canonicali.

Omówiliśmy również, jak tagi kanoniczne pomagają uniknąć problemu duplikacji treści oraz jak stosować je dla treści innych niż HTML. Przedstawiliśmy dodatkowe przypadki zastosowania, takie jak ustawienie canonical w paginacji oraz kiedy warto stosować canonical zamiast przekierowania 301.

Wiedza na temat kanonikalizacji w SEO oraz umiejętność stosowania tagów kanonicznych może przyczynić się do poprawy pozycji strony w wynikach wyszukiwania oraz uniknięcia problemów związanych z duplikacją treści. Dlatego warto regularnie monitorować i kontrolować canonicale na swojej stronie, aby zapewnić ich poprawne działanie i korzystać z ich pełnego potencjału w kontekście SEO.

 • Autor: Agata Gruszka

  International SEO Manager w WhitePress®

  Odpowiedzialna za SEO marki WhitePress® w Polsce i na rynkach zagranicznych. Z branżą związana od ponad 5 lat. Prywatnie miłośniczka roślin egzotycznych, lingwistyki i literatury wschodnioeuropejskiej.

Wasze komentarze (2)

Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
 • Carlos

  Witam, czy można zatem wyeliminować z Google Search Console błędy związane z tzw: duplikatami strony, które polegają na tym, że w htaccess mamy przekierowanie na:
  https://domena.pl
  zaś błędy pojawiają się niby na duplikatach pod adresami: http://domena.pl, http://www.domena.pl oraz https://www.domena.pl
  Z góry dzięki! :)
  afisz.net
  Zgłoś komentarz

  2024-03-09, 09:25
 • Łukasz Buławski

  Super w prosty sposób wytłumaczone jak stosować jedno i drugie oraz dobrze poruszone żeby postawić na canonical dla z duplikowanych stron, a nie blokować w robots, tak samo dla zewnętrznych źródeł warto mięć to informacje zawarta ze korzystamy z innego zródła.
  afterweb.pl
  Zgłoś komentarz

  2019-11-13, 11:22
Polecane artykuły
keyword stuffing
Keyword stuffing - wróg SEO? Wskazówki, jak stosować słowa kluczowe bez nadużyć

Keyword stuffing prowadzi do negatywnych konsekwencji dla strony, takich jak obniżenie pozycji w wynikach wyszukiwania, spadek ruchu organicznego oraz słabe wrażenia użytkownika. Treści wypełnione nadmiernie słowami kluczowymi są nienaturalne i trudne do czytania. W tym artykule dowiesz się, na czym polega keyword stuffing i jak używać słów kluczowych, aby treści znalazły się wysoko w wynikach wyszukiwania oraz w AI Overviews!

jak sprawdzić ruch na stronie
Jak sprawdzić ruch na stronie? Darmowe i płatne narzędzia

Jeśli twoja witryna jest widoczna, kampanie marketingowe ruszyły pełną parą, niezbędne jest zrozumienie, ilu użytkowników faktycznie ją odwiedza. Jak sprawdzić ruch na swojej stronie i konkurencji? Dlaczego jest to tak ważne? Poznaj narzędzia analityczne, które umożliwiają zbieranie i analizowanie danych o ruchu. Dzięki temu dostosujesz strategię marketingową w taki sposób, by efektywnie konkurować na rynku i zwiększać swoją przewagę nad rywalami.

duplicate content
Duplicate content - czym jest i jak ją zidentyfikować? Jak radzić sobie z duplikatami na stronie?

Duplicate content występuje, gdy te same lub bardzo podobne teksty pojawiają się w więcej niż jednym miejscu w Internecie. To zjawisko ma negatywny wpływ na SEO, ponieważ wyszukiwarki mogą mieć problemy z określeniem, która strona jest oryginalna, co może prowadzić do obniżenia pozycji w wynikach wyszukiwania i spadku ruchu organicznego. Sprawdź, jak zidentyfikować duplikaty treści i jak sobie z nimi radzić!