Redakcja i korekta tekstu. Jak ją zlecić lub przeprowadzić samodzielnie?

Zaktualizowano: 2022-10-20
Redakcja i korekta tekstu
Wydawcy, redakcje, dziennikarze, blogerzy, autorzy i copywriterzy, dbając o jakość swoich publikacji, sprawdzają je również pod kątem struktury, merytoryki i poprawności językowej. Pomagają im w tym zawodowi redaktorzy i korektorzy. Czym różni się praca redaktora od pracy korektora? Jak znaleźć dobrego redaktora i korektora tekstu? Na co zwrócić uwagę, przeglądając oferty redaktorów i korektorów? Jak możemy sami zredagować i sprawdzić tekst, jeśli w danym momencie nie możemy pozwolić sobie na zatrudnienie redaktora lub korektora? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

Proces tworzenia treści składa się z kilku etapów. Najpierw tworzymy szkielet tekstu, następnie piszemy jego pierwszą wersję, potem nanosimy poprawki. Na tym etapie do dzieła wkracza redaktor tekstu lub korektor tekstu.

Profesjonalnego procesu tworzenia treści można nauczyć się na przykład na studiach dziennikarskich. Jako że sama jestem dziennikarzem, dziś opowiem Wam o tym, jak stworzyć wartościową treść, a następnie zredagować ją, czy to korzystając z pracy redaktorów i korektorów tekstu, czy też we własnym zakresie.

Proces redakcyjny, czyli jak rodzi się dobry tekst

Stworzenie dobrego tekstu wymaga sporo pracy i znajomości warsztatu. By ułatwić sobie pracę, dzieli się ją na mniejsze etapy.

Poniżej przedstawiam kolejność prac nad publikacjami internetowymi, którą sama stosuję w pracy dla klientów, tworząc artykuły do Internetu, teksty PR-owe, wpisy na blogi, e-booki. Możesz zastosować ją z powodzeniem, tworząc także opisy na strony internetowe i wiele innych treści.

 • Wypisanie fraz kluczowych (dotyczy treści do Internetu).
 • Research, czyli zebranie informacji na dany temat.
 • Stworzenie roboczego tytułu.
 • Stworzenie leadu (jednego lub dwóch w zależności od formy).
 • Stworzenie śródtytułów i umieszczenie ich we właściwej kolejności.
 • Wypełnienie treścią.
 • Redakcja tekstu.
 • Pierwsze czytanie i ogólne poprawki. Powstaje wersja robocza.
 • Drugie czytanie pod kątem słów kluczowych. Sprawdzenie ich rozmieszczenia, liczby.
 • Oddanie tekstu do wglądu klientowi w celu sprawdzenia go pod względem merytorycznym i funkcji, jaką ma spełniać.
 • Wprowadzenie poprawek.
 • Redakcja i korekta tekstu.
 • Ustalenie ostatecznego brzmienia leadu i wybór ostatecznego tytułu (lub przedstawienie kilku tytułów do wyboru).
 • Czwarte czytanie: korekta ortograficzna, stylistyczna i interpunkcyjna tekstu.

Pisząc artykuł, wpis na bloga czy tekst reklamowy, zaczynamy od stworzenia szkieletu tekstu, tak zwanego konspektu, który następnie będziemy uzupełniać treścią. Każdy tekst oczywiście ma inną strukturę. Inaczej pisze się artykuł, inaczej felieton, a inaczej rozdział w książce. Konspekt jednak zawsze jest ważny, bo pomaga nam utrzymać nasze myśli w ryzach i sprawia, że tekst odgrywa jakąś konkretną rolę, np. informuje, przekonuje, bawi.

Jeśli piszemy tekst informacyjny i zależy nam, by był bogaty, warto przedstawić różne punkty widzenia. Zanim zaczniemy pisać, przeprowadzamy research, czyli sprawdzamy, co już wcześniej napisano na dany temat w Internecie lub innych źródłach. Wtedy wiemy, do czego możemy się odwołać, poznajemy dane, które możemy przytoczyć. Taki przegląd pomoże również wyklarować naszą opinię na dany temat.

Po wykonaniu researchu i stworzeniu szkieletu naszego wywodu uzupełniamy go właściwą treścią. Całość tworzymy najlepiej podczas jednego posiedzenia (artykuł, podrozdział książki). Nie przejmujemy się tutaj błędami, literówkami ani nawet stylistyką. Chodzi o bardzo roboczą wersję tekstu, która na miejscu ma już hipotezę, tezę, argumenty, dane.

W rezultacie naszej pracy uzyskujemy luźną treść podkreśloną w edytorze tekstu na czerwono. Tę wersję tekstu sama nazywam frankensteinem. Takiego frankensteina rzadko udostępniam moim klientom – abym mogła go pokazać, nawet wyłącznie do wglądu, robię automatyczną korektę w edytorze tekstu. Po niej tekst wygląda już troszeczkę lepiej i mogę nazwać go „wersją roboczą”.

Wersja robocza to tekst, w którym znajduje się już zawartość merytoryczna (właściwe informacje), nie jest to jednak jeszcze gotowy artykuł czy wpis na bloga.

Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy tekst spełni swoją funkcję, czy jest logiczny, płynny, czy zawiera właściwie dobrane argumenty, wnioski i czy lead wciągnie czytelnika w tekst.

Mając spójny i uporządkowany wywód, nanoszę moje poprawki językowe i stylistyczne, i oddaję tekst w ręce redaktora lub korektora.

Redaktorka tekstu podczas pracy
Akceptacja zawartości merytorycznej to dopiero początek prac redakcyjnych nad tekstem.
 

Korektor i redaktor. Czy to odrębne stanowiska?

Klienci często pytają o to, czym się różni redakcja od korekty tekstu. Redaktor sprawdza tekst pod kątem językowym, logicznym i technicznym. To osoba, która sprawdza, czy tekst spełnia warunki, jakie narzuca nam warsztat. Stawia się też w roli pierwszego czytelnika tekstu i ocenia go „od strony użytkowej”. Weryfikuje również dane, liczby, przypisy, daty. Poza tym sprawdza, czy w tekście działają linki i kody QR.

Korektor zajmuje się stroną językową tekstu, to znaczy poprawia jego brzmienie, interpunkcję i ortografię, niekoniecznie jednak musi znać warsztat, np. dziennikarski. Korektor tekstu poprawia znalezione błędy i wygładza językowo podany tekst.

Zanim prześlemy tekst do redakcji, autor powinien przynajmniej raz dokładnie go przeczytać.

Kim jest redaktor?

Tutaj na myśl może przychodzić Ci redaktor w wydawnictwie lub redaktor wydania serwisu informacyjnego, a może nawet redaktor naczelny czy redaktor naukowy. Redaktor to ktoś, kto dba o spójną formę wszystkich materiałów, na przykład artykułów, newsów w serwisie informacyjnym. Ustala on i pilnuje pewnych wytycznych. Nadaje to całości (np. wydaniu magazynu lub serii wydawniczej) spójny charakter.

W przypadku pracy z tekstem redaktor ma za zadanie sprawdzić go pod każdym względem: językowym, logicznym i technicznym. Jego zadanie obejmuje zarówno wyeliminowanie błędów językowych, nadużywanych słów, powtórzeń, poprawianie błędów ortograficznych, jak i unormowanie tekstu pod względem warsztatowym. Dba on o formę i logikę, sprawdza poprawność merytoryczną, odmianę nazwisk, dat, chronologię. Dobry redaktor sprawi, że w naszym tekście zapanuje ład – stanie się on poprawny składniowo, przejrzysty i łatwy w odbiorze, będzie brzmiał i wyglądał profesjonalnie.

Redaktor to osoba, która znakomicie zna dany język i warsztat. Dzięki jego pomocy tekst będzie poprawny i zrozumiały, wyglądając przy tym profesjonalnie.

Sam autor zazwyczaj nie jest w stanie dostrzec własnych błędów. Skoncentrowany jest on na przekazaniu treści. O formę dbają więc redaktorzy i korektorzy, których specjalizacja jest często wsparta studiami filologicznymi lub edytorskimi. To praca redaktora sprawia, że książkę dobrze się czyta.

Czasem zdarza się, że autorzy obawiają się oddania tekstu do redakcji, ponieważ boją się, że redaktor nadmiernie ingeruje w tekst. Zawodowi redaktorzy jednak doskonale znają zakres swojej roli i dobry redaktor nigdy nie powinien przekraczać swoich uprawnień. Można o tym pomyśleć tak, że to autor tworzy treść, przekazuje informacje lub opowiada historię, natomiast to redaktor sprawia, że tekst ten przyjmuje piękną formę, którą dobrze się czyta.

Proces redakcyjny w wydawnictwach książkowych
 

O tym, jak ważne jest unikanie błędów językowych, znakomicie świadczy fakt, że wiele redakcji decyduje się na kilkukrotne sprawdzenie tekstów przez więcej niż jednego korektora – im więcej osób sprawdzi tekst, tym mniejsza szansa na przeoczenie błędów.

Kim jest korektor treści?

W przeciwieństwie do redaktora korektor jest osobą, która sprawdza tylko poprawność językową tekstu, nie ingerując istotnie w jego formę czy układ. Analizuje on treść głównie pod kątem językowym: poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.

Korektorem tekstu można zostać na przykład po studiach polonistycznych lub edytorskich, ale wśród korektorów są też osoby, które doświadczenie nabyły w trakcie praktyki zawodowej i nie ukończyły specjalistycznych studiów.

Dlaczego warto korzystać z pomocy redaktora i korektora

Korzystanie z pomocy redaktora i korektora ma bardzo wiele zalet, zwłaszcza dla osób, które piszą dużo tekstów, np. copywriterów, dziennikarzy, blogerów i autorów książek. Dzięki nim autor może w krótszym czasie stworzyć znacznie więcej tekstu (w przypadku profesjonalnych copywriterów daje to również możliwość przyjęcia większej liczby zleceń), a tym samym więcej zarobić.

Zalet jest jednak znacznie więcej.

Jak zatrudnić redaktora lub korektora?

Redaktorzy i korektorzy oferują swoje usługi w Internecie. Często pracują jako freelancerzy, posiadają swoje strony internetowe i ogłaszają się na portalach dla freelancerów. Cennym źródłem będzie również oczywiście LinkedIn.

Korektorów i redaktorów znajdziemy w Google lub na grupach na Facebooku, ale jeśli mamy taką możliwość, warto korzystać z usług osób z polecenia. Zaletą tego drugiego rozwiązania jest większe prawdopodobieństwo tego, że zleceniobiorca spełni nasze oczekiwania.

Zwróćmy uwagę na doświadczenia danej osoby i to, w jakiego rodzaju tekstach się specjalizuje. To sprawi, że obie strony będą zadowolone ze współpracy.

Wysyłając maila z zapytaniem o współpracę i prośbą o wycenę, załączmy tekst. Na jego postawie korektor będzie mógł wycenić pracę. Redaktor lub korektor zwykle proponuje dwukrotne czytanie. Wtedy mamy pewność, że nie umkną uwadze nawet najdrobniejsze błędy.

Zlecanie tworzenia treści

Jeśli jako firma zlecasz tworzenie treści na przykład copywriterowi czy specjaliście public relations, możesz zapytać, czy współpracują oni z zewnętrznymi korektorami bądź redaktorami.

Samodzielna redakcja tekstu

A co, jeśli jednak z jakiegoś powodu nie chcemy bądź nie możemy (np. z przyczyn finansowych) skorzystać z pomocy redaktora i korektora? W takim przypadku warto spróbować samodzielnie zredagować i poprawić treść. Wyjaśnię Ci, jak możesz do tego podejść.

Do redakcji najlepiej przystąpić następnego dnia, już ze świeżym spojrzeniem. Najpierw sprawdzamy, czy układ tekstu jest logiczny, czy tytuł, lead i śródtytuły stanowią logiczny schemat tekstu. Następnie czytamy zawartość wszystkich akapitów, również sprawdzając logikę tekstu.

Tekst powinien zawierać chwytliwy, atrakcyjny tytuł, lead, który przyciąga uwagę, zwięzłe i jasne śródtytuły oraz treść, podzieloną na krótkie akapity, z których każdy prezentuje i rozwija tylko jedną myśl. Dobry tekst zakończony jest podsumowaniem lub mocnym akcentem, puentą.

Następnie jeszcze raz sprawdzamy tekst, ale tym razem już pod kątem stylistycznym i ortograficznym. Poprawiamy błędy ortograficzne, błędy składniowe, zwracamy uwagę na polskie znaki diakrytyczne, nadużywane słowa. Na tym etapie pracujemy nad tym, by zachować zasady pisowni. Nie zapomnijmy też o zwróceniu uwagi na poprawność związków frazeologicznych i rozwinięcie skrótów myślowych, które dla czytelnika mogłyby być niejasne, a także o podaniu w nawiasie tłumaczeń wyrażeń obcojęzycznych i informacji, z jakiego języka pochodzą.

Fotografia korektora oznaczającego w tekście błędy
Decydując się na samodzielne poprawianie własnych treści, musimy pamiętać, że autor nie zawsze jest w stanie dostrzec popełnione przez siebie błędy. Jeśli więc bardzo zależy nam na poprawności, zatrudnienie profesjonalisty jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem.
 

Jak samodzielnie poprawić błędy w tekście?

Pomagają nam w tym liczne narzędzia dostępne online: słowniki, automatyczne korektory, poradniki językowe online.

 • Odmiana: Jeśli nie jesteśmy pewni odmiany jakiegoś wyrazu, sprawdzamy jego odmianę w Internecie (przykładowo wpisujemy w Google „nomada odmiana”). W trudniejszych, mniej oczywistych przypadkach warto skorzystać z poradni językowej PWN, która również jest dostępna online.
 • Frazeologia: Sprawdzamy poprawność związków frazeologicznych – ich forma jest z góry ustalona, przez co bardzo łatwo o popełnienie błędu (np. „we wrzącej wodzie kąpany” zamiast „w gorącej wodzie kąpany”). Poprawna forma jest tylko jedna. Jeśli mamy wątpliwości, zaglądamy do jednego z wielu słowników związków frazeologicznych (np. frazeologia.pl).
 • Synonimy: Czytamy tekst i sprawdzamy, czy jakieś wyrazy lub sformułowania nie pojawiają się w nim za często. Jeśli tak, to szukamy alternatyw w słownikach synonimów (np. synonim.net).
 • Słowa obcojęzyczne oznaczamy kursywą, a jeśli podejrzewamy, że odbiorca może nie znać ich znaczenia, w nawiasie wpisujemy wyjaśnienie w języku polskim, np. outsourcing (zlecenie zadań specjalistycznym firmom zewnętrznym).
 • Strona bierna i strona czynna: w Internecie przyjmuje się, że unikamy strony biernej, dlatego warto przeredagować takie fragmenty.
 • W razie potrzeby tworzymy przypisy – umieszczamy je na końcu danego fragmentu lub całego tekstu, albo po prostu w nawiasach.

 

Mirosław Bańko z SJP PWN wyjaśnia, dlaczego nie powinno się słów "przynajmniej" i "bynajmniej" zamiennie.
W poradni językowej SJP PWN znajdziemy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań. Jeżeli danego problemu nie ma w archiwum, konkretne pytanie do ekspertów możemy zadać samodzielnie.
 

 

 

Błędy ortograficzne – samodzielna korekta 

Samodzielna korekta pod kątem błędów ortograficznych nie dla każdego jest łatwa. Ale i tutaj pracę tę możemy sobie ułatwić, korzystając z różnych narzędzi online, które pomogą nam rozwiać wątpliwości językowe i zadbać o to, by zasady pisowni zostały zachowane. Wyłapanie błędów online jest prostsze, niż na początku się wydaje. Istnieje wiele narzędzi do poprawiania błędów online, które pomogą Ci wyłapać błędy i rozwiać wątpliwości językowe, zauważą też tak drobne nieścisłości jak brakujące polskie znaki diakrytyczne, a nawet niektóre błędy składniowe. Jesteś gotów, by wejść w rolę korektora tekstu? W kolejnych częściach tego artykułu znajdziesz wskazówki i narzędzia, które ułatwią Ci poprawianie błędów ortograficznych.

Jak z nich korzystać? Przede wszystkim pamiętaj o tym, że nie są to narzędzia doskonałe. Poprawianie błędów online nie daje jeszcze gwarancji, że tekst jest poprawny. Mogą jedynie uprościć Ci część pracy. Pomogą dostrzec wiele błędów, ale i tak na sam koniec warto przeczytać tekst jeszcze raz.

Poprawianie błędów online – ortograf.pl

Pierwszym narzędziem do poprawiania błędów online jest Ortograf.pl – narzędzie to wskaże nam, w których miejscach pojawiły się błędy ortograficzne lub interpunkcyjne. Tak jak żaden program nie jest jednak w stanie wychwycić wszystkich możliwych błędów.

Jak działa to narzędzie? Możemy tutaj wkleić nasz tekst. Zostanie on sprawdzony pod względem poprawności ortograficznej, gramatycznej i typograficznej. Ortografia i interpunkcja są tu sprawdzane pod kątem ponad 1000 reguł. Oprócz języka polskiego w Ortografie sprawdzimy również 28 innych języków, w tym angielski, niemiecki czy francuski.

Serwis może być pomocny w celu szybkiego sprawdzenia pisowni, ale jak sugerują sami twórcy serwisu, należy go traktować jedynie jako sugestię.

Sprawdzanie pisowni w serwisie ortograf.pl - zrzut ekranu

Korektor tekstu online – iKorektor.pl

Bardzo przyjemnym w obsłudze narzędziem, które sprawi, że korekta tekstu będzie szybsza, jest iKorektor.pl. Wyłapuje i podkreśla błędy językowe, zaznacza słowo na czerwono lub pomarańczowo, również jeśli pominęliśmy polskie znaki diakrytyczne.

iKorektor.pl - Korektor tekstu online

Edytor tekstu Semstorm

Edytor Semstorm to wszechstronne i wygodne narzędzie do tworzenia tekstów. Nie tylko poprawia błędy online, ale również pomaga zoptymalizować tekst pod kątem SEO. Treści możemy pisać bezpośrednio w edytorze lub wkleić tutaj uprzednio przygotowany artykuł. To narzędzie pomoże nam również sprawdzić, czy tekst jest przyjazny dla użytkownika.

Semstorm - Edytor tekstu, zrzut ekranu

Sprawdzanie pisowni online – Euroalphabet.eu

Kolejne wygodne narzędzie do korekty językowej, gramatycznej, stylistycznej, ortograficznej i typograficznej w języku polskim - EuroAlphabet. Wykrywa około 1000 błędów. Działa w 25 językach.

Program nie ogranicza się do wykrywania jedynie typowych błędów, ale podkreśla również nadużywane słowa, błędną interpunkcję (np. gdy w zdaniu przed „którym” brakuje przecinka) i ogromną liczbę literówek.

Sprawdzanie pisowni online - EuroAlphabetSprawdzanie pisowni w języku angielskim – Grammarly i Language Tool

LanguageTool to dobre narzędzie do sprawdzania pisowni w wielu językach. Gdy piszemy treści w języku, który nie jest naszym językiem ojczystym, łatwo o błędy. Warto więc korzystać z narzędzi online, które pomogą nam zadbać o to, by teksty brzmiały i wyglądały poprawnie.

LanguageTool - sprawdzanie gramatyki i stylu - moduł wielojęzyczny

Grammarly to sprytne narzędzie, które „podąża” za naszymi anglojęzycznymi wypowiedziami wszędzie tam, gdzie ich używamy. Po zainstalowaniu specjalnej wtyczki do przeglądarki, Grammarly samo zauważy, kiedy piszemy po angielsku i zwróci nam uwagę na błędy. Wersja bezpłatna pomoże wyłapać błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Wersja płatna pomoże poprawić czytelność, dobór słów i płynność tekstu.

Grammarly - sprawdzanie tekstu po angielsku

Jak poprawnie umieścić słowa kluczowe w treści?

Nie tylko tzw. SEO copywriterzy, ale w zasadzie każdy, kto tworzy do Internetu, powinien zadbać o umieszczenie słów kluczowych w treści, tak aby przyciągnęła ona czytelników, którzy szukają informacji na dany temat w Google.

Jak to zrobić? W pierwszej kolejności wybieramy główną frazę kluczową (sama stosuję zazwyczaj jedną frazę kluczową na tekst, wpisując ją sobie na pierwszej stronie, jeszcze zanim stworzę tytuł). Następnie, podczas pisania tekstu, pamiętamy o konieczności wplecenia jej w naszą treść. Powinna się ona pojawić w tytule tekstu (to zawsze możemy zostawić sobie na koniec), w leadzie, w co najmniej dwóch śródtytułach oraz równomiernie kilka razy w tekście. To bardzo podstawowe wskazówki. Oczywiście do tworzenia tekstów, których treść jest doskonale zoptymalizowana pod SEO, również mamy gamę dostępnych narzędzi.

Jak dbam o to, by frazy były umieszczone w tekście równomiernie? Gdy mam już przygotowaną wersję roboczą, robię dodatkowe czytanie tekstu, podczas którego każdą frazę kluczową zaznaczam na czerwono. Dzięki temu mogę z łatwością przejrzeć tekst i zobaczyć, gdzie są w nim umieszczone frazy kluczowe. Jeśli widzę duże luki bez fraz kluczowych lub gdy pojawiają się one zbyt rzadko, czytam tekst po raz kolejny i próbuję wpleść w niego pożądaną frazę. Na koniec raz jeszcze sprawdzam, czy wszystkie frazy kluczowe znajdują się na właściwych miejscach i oczywiście, czy tekst nadal brzmi naturalnie.

Dzięki zastosowaniu powyższych etapów nasze artykuły będą chętniej czytane przez docelowych odbiorców. Z kolei korzystanie z pomocy redaktora i korektora sprawi, że będziemy odbierani jako profesjonalni autorzy, a przy tym znacznie skrócimy czas tworzenia tekstu.
 

Zobacz również pozostałe artykuły z tej serii:
– Jak pisać, by zainteresować odbiorców
– Dziennikarz a copywriter – czym się różnią
– Jak NIE powinna wyglądać współpraca z copywriterem

 • Autor: Justyna Fabijańczyk

  zwiekszesprzedaz.pl

  Prowadzi agencje content marketingową ODISEO. Autorka książki „Pozyskaj klientów premium”, programu „Jak zwiększyć sprzedaż usług w internecie” i „LinkedIn w praktyce. Strategia pozyskiwania klientów”.

Wasze komentarze (16)
Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.
Administratorem danych osobowych jest WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Legionów 26/28, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu marketingowym WhitePress sp. z o.o. oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Cel marketingowy partnerów handlowych WhitePress sp. z o.o. obejmuje m.in. informacje handlową o konferencjach i szkoleniach związanych z treściami publikowanymi w zakładce Baza Wiedzy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.
Czytaj całość
 • Anna

  Pomocny artykuł. Na poprawność językową trzeba bardzo uważać.
  Ja pracuje dla firmy hiszpańsko polskiej i dużo tekstów tłumaczymy.
  Pomaga nam w tym agencja.

  2022-08-06, 11:31
 • Daniel z Best Text

  Zamieściłaś bardzo ciekawe i obszerne zestawienie aplikacji do korekty językowej, w tym część narzędzi online. Myślę, że w praktyce najczęściej używanym edytorem tekstu jest MS Word.

  besttext.pl

  2022-06-09, 02:35
 • zenek

  fajny artykuł

  2022-03-03, 10:21
 • Szymon

  Bardzo pomocny artykuł, dużo wyniosłem teoretycznej wiedzy ,która przełożyła się na praktyczną:) dzięki!

  oszczedzajzglowa.com

  2022-02-27, 22:16
 • Paweł

  Dzięki, świetny artykuł! Co ciekawe przez samo czytanie dobrych artykułów z czasem nauczyłem się pisać w ten sposób "dziennikarski". Najlepsze, że było to niezamierzone - nieświadome. Literówki i ogólnie redagowanie tekstu niestety jest naprawdę męczące. Spędzając dużo czasu nad treścią przestaję zauważać swoje błędy czasem nawet błędy logiczne. Zatrudnienie kogoś do pomocy wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Pozdrawiam!

  Dobrebranie.pl

  2020-08-22, 16:11
 • Proptrader

  Co ciekawe, wielu autorów uważa, że redakcja i korekta tekstu to "oni sami sobie zrobią", bo przecież książkę piszą, artykuł czy bloga i wydaje im się, ze robią to idealnie.
  Praktyka niestety, albo stety pokazuje coś zupełnie innego. Korektor i redagujący - niezbędni!

  prop-trading.pl

  2019-11-16, 09:34
 • Anna

  @Marcin, tak, można, poprzez moduł zamawiania tekstów. Jesli potrzebujesz supportu, pisz do nas na redakcja@whitepress.pl

  2019-03-25, 09:20
 • Marcin

  A czy na stronie WhitePress można zlecić korektę i redakcję tekstu?

  2019-03-23, 09:35
 • Piotr

  Nie zapominajmy o tym, że czasem błędy są wskazane(only pod seo). :)

  hostessy.caneli.com.pl

  2018-11-13, 17:20
 • Dawid

  Wiele razy zdarza się też że taki tekst trafia na strony bez jakiegokolwiek sprawdzenia i redakcji i później są takie błędy ale to wiadomo na niszowych blogach oraz stronach internetowych ale napotykam to coraz częściej.

  dorozwiazania.pl

  2018-10-22, 15:47
 • Bartek

  I tak finalnie trafiają się gafy i błędy może nie we wszystkich wydawnictwach ale i tak czasami idzie trafić błąd ortograficzny albo składniowy takiego czasopisma czy gazety lokalnej.

  avpoint.pl

  2018-10-09, 08:29
 • Dawid

  Bardzo wartościowy artykuł, wiedza prosta ale przydatna. Nie każdy pamięta o poprawnej pisowni niestety, a takie błędy potrafią bardzo radzić po oczach. Pozdrawiam!

  szerokie-ramy.pl

  2018-09-28, 11:07
 • Damian

  Świetnie to wszystko opisaliście :) Również uważam że korekta jest obowiązkowa, tekst musi być najwyższej jakości, a ludzie wszelkie literówki itp potrafią wyłapywać co potem oceniają negatywnie.

  wiem-lepiej.org

  2018-09-28, 10:54
 • Nexus

  Korekta tekstów jest bardzo ważna aby wyłapać błędy, świetny przydatny poradnik jak się do tego zabrać, na pewno komuś się przyda:) Pozdrawiam serdecznie!

  enexus.pl

  2018-08-29, 08:45
 • Natalia

  Bardzo ważne by tekst był przejrzysty. Długie zdania powodują, że czytelnik szybko może zgubić się w tekście i odłożyć go na bok. Prawda też jest taka, że zależy jaki tekst piszemy. Czy jest to tekst reklamowy, a może książka? Czy raczej wpis na bloga. Zgodzę się z tym, że powinien być on poprawny językowo, ale redaktorów najczęściej mają wydawnictwa... Nie spotkałam się z redaktorami w działach marketingu. W takim wypadku polecam po napisaniu tekstu odpocząć od niego i naczytać go kolejnego dnia lub po kilku godzinach.

  eactive.pl

  2018-07-25, 15:53
 • Akacja

  Gdy blogi były internetowymi pamiętnikami, zatrudnianie korektora i redaktora było nielogiczne. Obecnie, w dobie profesjonalizacji blogów, coraz częściej staje się to nie tylko dobrą praktyką, ale wręcz koniecznością. O ile toleruję błędy językowe (ortograficznych nie toleruje nigdzie) w blogach "technicznych" o tyle to samo zda się niedopuszczalne przy recenzjach książek. A niestety często zdarza się, że domorosłe blogerki, chwalące się "wspólpracami" z wydawnictwem popełniają szkolne błędy. W takich wypadkach aż prosi się o korektę!

  2018-07-18, 12:30
Polecane artykuły
strategia content marketingowa
Strategia content marketingowa. Buduj treści w oparciu o analitykę i kreatywne działania!

Odpowiednio dobrana strategia content marketingowa może przyczynić się do sukcesu marki. Określa, jakie treści będą tworzone, do kogo zostaną skierowane i w jaki sposób będą rozpowszechniane. W tym artykule podpowiadamy, jak planować i wykorzystać dane analityczne do tworzenia strategii content marketingowej. Pokazujemy również przykłady skutecznych działań zarówno polskich, jak i zagranicznych firm.

pozycjonowanie miedzynarodowe
Pozycjonowanie zagraniczne: jak budować widoczność stron na rynkach międzynarodowych?

Ekspansja na rynki międzynarodowe to wyzwanie dla firm. Jednym z kluczowych elementów wspierających dotarcie do klientów i zwiększenie sprzedaży na nowych rynkach jest pozycjonowanie zagraniczne, czyli proces optymalizacji strony internetowej, w celu zwiększenia jej widoczności w wyszukiwarkach w różnych krajach. Sprawdź najważniejsze aspekty SEO za granicą, dzięki którym skutecznie wypromujesz swoją witrynę!

SEO copywriting
SEO copywriting – poradnik dla początkujących

SEO copywriting to sztuka tworzenia treści dostosowanych do potrzeb wyszukiwarek i użytkowników. Rozwój technologii i zmieniające się algorytmy sprawiają, że copywriterzy muszą nieustannie doskonalić swoje umiejętności. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym zasadom SEO copywritingu, przedstawimy wskazówki jak tworzyć treści pod SEO oraz z jakich narzędzi powinni korzystać copywriterzy!