Zarobki copywriterów, dziennikarzy, korektorów i redaktorów

Zaktualizowano: 2022-10-20
Jakie są zarobki w branży copywriterów, dziennikarzy, redaktorów i korektorów
Osoby posiadające tzw. lekkie pióro oraz płynnie posługujące się językiem polskim mają dziś do wyboru wiele mniej lub bardziej opłacalnych ścieżek kariery. Zastanawiasz się nad pracą w zawodzie copywritera, dziennikarza, korektora lub redaktora? Sprawdź wyniki naszej miniankiety i dowiedz się, na jakie zarobki możesz liczyć!
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

Każdego roku publikowanych jest wiele raportów płacowych, w których znajdziemy informację na temat zarobków w poszczególnych zawodach. Podobne informacje publikowane są przez portale poświęcone rozwojowi kariery. Na potrzeby tego artykułu zebrałam najważniejsze z nich oraz przeprowadziłam własne mikrobadanie.

Stworzyłam ankietę online i udostępniłam ją w grupach na Facebooku, które gromadzą przedstawicieli czterech zawodów: copywriterów, dziennikarzy, korektorów i redaktorów. Pytałam nie tylko o same zarobki, ale również o sposób wyceny zleceń, o to, od czego zależna jest proponowana stawka oraz o formę rozliczania się z klientami.

Badanie trwało w sumie sześć dni, a odpowiedzi zbierane były w drugiej połowie lipca 2018 roku. Na moje pytania odpowiedziały łącznie 192 osoby – copywriterzy, dziennikarze, korektorzy i redaktorzy.
 

Copywriter – zarobki

Według informacji portalu Kariera.pl mediana zarobków copywritera wynosi obecnie ok. 3450 zł. Wraz z rosnącym doświadczeniem wzrasta też i pensja – senior copywriter może liczyć na wypłatę w wysokości nawet 11 000 zł1. Tematowi przyjrzała się także Justyna Szymczyk z portalu PoradnikPracownika.pl. Według jej informacji zarobki etatowego copywritera zaczynają się od kwoty 1800 zł, średnio wynoszą 2100 zł, a wynagrodzenie w wysokości 2500 zł uznawane jest za dobrą płacę2.

Istotne informacje wnoszą też raporty płacowe. Według portalu Wynagrodzenia.pl mediana zarobków copywriterów wynosi 3297 zł3, natomiast według raportu Pracuj.pl 4400 zł brutto4.
 

Ile zarabia copywriter?

Na moje pytania najwięcej odpowiedziało copywriterów, grupa ta obejmowała łącznie aż 90 osób.

Copywriterzy zajmujący się pisaniem na cały etat (czy to jako pracownicy firm i agencji, czy jako freelancerzy) zarabiają średnio 4 000 zł netto.

Niektórzy ankietowani deklarowali zarobki nawet do 19 000 zł netto na miesiąc, podczas gdy inni skarżyli się, że ledwie są w stanie utrzymać własną działalność. Jednak po odrzuceniu wartości skrajnie niskich i skrajnie wysokich średnie zarobki copywritera znacznie się nie zmieniły – wynoszą 3 830 zł netto.

Bardzo często copywriting jest także zajęciem dodatkowym. Osoby na co dzień realizujące się w pracy na etat w zupełnie innej branży lub wychowujące dzieci, dorabiają w ten sposób dodatkowe pieniądze. W takich przypadkach domowy budżet jest reperowany średnio o kwotę 790 zł netto – chociaż należy tu szczególnie podkreślić, że jest to zależne od wkładu czasowego w pracę „po godzinach”.

Infografika przedstawiająca jak kształtują się zarobki copywriterów w Polsce.
 

Jak rozlicza swoją pracę copywriter?

Najczęstszym sposobem rozliczania się przez copywriterów jest określona stawka za 1000 znaków ze spacjami (zzs) – wniosek ten płynie nie tylko z wypełnionych ankiet, ale i z doświadczenia mojego oraz znajomych z branży. Najmniej kosztują teksty zapleczowe/SEO/precle (średnio 7-8 zł netto za 1000 zzs), nieco bardziej cenione są artykuły blogowe czy na strony www (średni koszt to ok. 15 zł netto za 1000 zzs), a najdroższe są te specjalistyczne (tu średni koszt 1000 zzs to ok. 40 zł netto).

Niektórzy wyceniają czas, który poświęcają danemu zleceniu (czyli koszt roboczogodziny) – w takim przypadku średni koszt godziny pracy copywritera wynosi 100 zł netto. Co ważne zupełnie innej wycenie podlegają materiały inne niż artykuły i teksty, np. scenariusze spotów lub posty na Facebooka. Nie pytałam jednak o to bezpośrednio w ankiecie i zebrałam zbyt mało informacji, by wysuwać na ten temat konkretne wnioski.

Sama wycena każdego ze zleceń jest zależna od kilku czynników. W mojej ankiecie umożliwiłam wybranie kilku z proponowanych odpowiedzi, a także dopisanie własnej. W pierwszej kolejności copywriterzy biorą pod uwagę wielkość całego zlecenia (66 odpowiedzi). Niewiele mniej ważne są termin realizacji (48), stałość współpracy (47) oraz dostęp do materiałów źródłowych (40).

Zaktualizowane informacje o zarobkach copywriterów znajdziesz tu: https://www.whitepress.com/pl/baza-wiedzy/736/ile-zarabia-copywriter-zarobki-copywriterow-2021

Dziennikarz – zarobki

Kolejnym omawianym ze względu na zarobki zawodem jest dziennikarz. Na początku warto podkreślić, że dziennikarzem jest zarówno osoba pracująca w radiu czy telewizji, jak i pisząca artykuły dla portali i mediów drukowanych. W swoim badaniu skupiłam się wyłącznie na tej ostatniej grupie.

Według portalu PoradnikPracownika.pl średnie zarobki dziennikarzy (zatrudnionych na umowę-zlecenie) mieszczą się w przedziale 2000-2100 zł. Jeśli chodzi o etatowców, to pensja jest zależna od miejsca pracy; najwięcej (ok. 3000 zł) może zarobić dziennikarz w województwie mazowieckim, najmniej natomiast w podkarpackim (ok. 1760 zł)5.

Według raportu portalu Wynagrodzenia.pl mediana zarobków dziennikarzy wynosi 3995 zł brutto6 – badania Pracuj.pl wskazują na medianę w wysokości 4200 zł brutto7.
 

Ile zarabia dziennikarz?

Ankietę wypełniło 17 dziennikarzy, jednak samodzielnie przeprowadziłam wywiady z dodatkowymi sześcioma osobami. Większość ankietowanych pracuje jako wolni strzelcy, jednak najczęściej związani są z jedną redakcją. Pięcioro dziennikarzy zatrudnionych jest na etat, a pozostali rozliczają się na podstawie umów B2B, umów-zleceń lub umów o dzieło.

Według zebranych danych, zarówno tych uzyskanych z ankiet, jak i z przeprowadzonych wywiadów, dziennikarze zarabiają średnio 2695 zł netto. Po odrzuceniu skrajnych wartości średnia wypłata dziennikarzy wynosi 2460 zł netto.

Dziennikarze często jednak, oprócz stałego dostarczania materiałów, dorabiają, przyjmując dodatkowe zlecenia. Wówczas, za dłuższe artykuły specjalistyczne, reportaże czy felietony, otrzymują od 100 do nawet 1500 zł netto wynagrodzenia miesięcznie.

Infografika przedstawiająca jak kształtują się zarobki dziennikarzy w Polsce.
 

Jak rozlicza swoją pracę dziennikarz?

Ankietowani dziennikarze otrzymują najczęściej od redakcji stałą stawkę, niezależną od liczby oddanych materiałów. Gdy ich zarobek jest uzależniony od łącznej liczby napisanych tekstów, to zazwyczaj nie przelicza się go na znaki ze spacjami czy arkusze wydawnicze.

Ta stała stawka sprawia też, że rzadko samodzielnie wyceniają swoje zlecenia – zazwyczaj otrzymują oni propozycję na konkretną kwotę i albo ją akceptują, albo odrzucają (ewentualnie negocjują). Dziennikarze, wyceniając swoją pracę, cenę uzależniają od stałości współpracy, wielkości całego zlecenia oraz dostępności materiałów źródłowych.
 

Korektor – zarobki

W artykule Justyny Szymczyk z portalu PoradnikPracownika.pl (opartego na informacjach Pracuj.pl) etatowi korektorzy zarabiają średnio 2000 zł netto. Korektorzy na własnej działalności zarabiają średnio więcej, powyżej 2700 zł netto. Najwyższe dochody przypadają na korektorów z województwa mazowieckiego (ok. 2900 zł netto), natomiast najniższe na tych z Podkarpacia (ok. 1770 zł netto)8. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń wskazuje natomiast, że mediana zarobków korektorów wynosi 3493 zł brutto9.
 

Ile zarabia korektor?

Moją ankietę wypełniło w sumie 32 korektorów. Ośmiu z nich pracuje wyłącznie na etacie, pozostali natomiast albo łączą go z dodatkowymi zleceniami, albo są freelancerami (także z własną działalnością).

Według wyników ankiety korektor zarabia średnio 2520 zł netto. Po odrzuceniu wyników skrajnych średnie zarobki wzrastają do 2668 zł netto.

Mówiąc o zarobkach korektorów, należy podkreślić, że bardzo często są oni również redaktorami (i odwrotnie). Nierzadko również oprócz korekty i redakcji parają się copywritingiem.

Infografika przedstawiająca jak kształtują się zarobki korektorów w Polsce.
 

Jak rozlicza swoją pracę korektor?

Ci korektorzy, którzy pracują tylko na etacie, nie wyceniają zleceń, wykonując korekty na rzecz pracodawcy – najczęściej dotyczy to różnego rodzaju wydawnictw. Jak już jednak wspomniałam, korektorzy nierzadko łączą etat z dodatkowymi zleceniami, a część z nich obiera drogę wolnego strzelca. Wówczas wyceniają zlecenia w przeliczeniu na arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami) lub na stronę znormalizowanego maszynopisu (1800 zzs), bardzo rzadko na liczbę zzs lub stawkę godzinową.

Średnia stawka za korektę arkusza wydawniczego to 58 zł netto, a za stronę znormalizowanego maszynopisu 5,13 zł netto.

Na ostateczną wycenę wpływ mają przede wszystkim termin realizacji (19 odpowiedzi), wielkość całego zlecenia (16) oraz stałość współpracy (12). Tak jak w przypadku pozostałych zawodów na to pytanie ankietowani mogli udzielić wielokrotnej odpowiedzi.
 

Redaktor – zarobki

W artykule dot. pracy redaktora opublikowanym przez PoradnikPrzedsiebiorcy.pl wskazano, że średnie zarobki redaktora pracującego na etacie wynoszą ok. 2500 zł netto10. Autor tekstu podkreśla jednak, że więcej zarabiają freelancerzy, niemniej jednak nie podaje żadnych konkretnych danych.

Według raportu portalu Wynagrodzenia.pl mediana zarobków redaktorów wynosi 3983 zł brutto11, natomiast według raportu portalu Pracuj.pl mediana ta wynosi 4400 zł brutto12.
 

Ile zarabia redaktor?

W moim badaniu wzięło udział 52 redaktorów. 21 z nich jest freelancerami (także z własną działalnością gospodarczą), 14 pracuje na etacie, a 17 łączy obie te opcje.

Średnia zarobków redaktorów wynosi 3480 zł netto. Po odrzuceniu najwyższych i najniższych wartości spada ona o ponad 300 zł – aż do 3110 zł netto.

Redakcja bywa też często sposobem na dorobienie sobie do podstawowej wypłaty. Traktowana jedynie jako zajęcie dorywcze przynosi średnio 630 zł netto dodatkowego dochodu.

Infografika przedstawiająca jak kształtują się zarobki redaktorów w Polsce.
 

Jak rozlicza swoją pracę redaktor?

Praca redaktora rozliczana jest najczęściej w przeliczeniu na arkusze wydawnicze (17 odpowiedzi) oraz na liczbę znaków ze spacjami (13). Dużo rzadziej redaktorzy ustalają stawki za roboczogodziny, liczbę słów, liczbę tekstów czy liczbę stron maszynopisu.

Średnio redakcja arkusza wydawniczego warta jest 107 zł netto.

Stawka redaktora jest zależna w głównej mierze od wielkości całego zlecenia (28 odpowiedzi), stałości zleceń oraz terminu realizacji (obie odpowiedzi wskazano po 25 razy). Dla części redaktorów istotne są także dostęp do materiałów źródłowych, rodzaj i tematyka redagowanego tekstu.
 

Porównanie zarobków copywritera, dziennikarza, korektora i redaktora

Ogólnodostępne informacje i raporty płacowe nie wskazują jasno, która spośród omawianych grup zawodowych zarabia najwięcej. W zależności od źródła występują duże rozbieżności. W dużym uproszczeniu można jednak stwierdzić, że najbardziej dochodowymi stanowiskami są redaktor i copywriter.

Infografika przedstawiająca porównanie średnich zarobków w zawodach copywritera, dziennikarza, redaktor i korektora.

Wyniki mojego badania potwierdzają, że relatywnie najwięcej spośród wszystkich ankietowanych grup zawodowych zarabiają copywriterzy. Najniższe zarobki wykazują natomiast, podobnie jak w ogólnodostępnych źródłach, dzienniakrze oraz korektorzy, osiągajac dochód mniejszy od tego deklarowanego przez redaktorów.

 

Źródła:

 1. Portal Kariera.pl: Zarobki w marketingu – ile zarabia copywriter?, https://www.kariera.pl/artykuly/zarobki-w-marketingu-ile-zarabia-copywriter, dostęp: 30.07.2018 r.
 2. Justyna Szymczyk, Copywriter – zarobki..., https://poradnikpracownika.pl/-copywriter-zarobki-w-polsce-wymagania-najwazniejsze-cechy, dostęp: 30.07.2018 r.
 3. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak, https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-copywriter, dostęp: 30.07.2018 r.
 4. Raport Zarobków Pracuj.pl, https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/reklama-grafika-kreacja-fotografia/copywriter, dostęp: 30.07.2018 r.
 5. Justyna Szymczyk, Ile zarabia dziennikarz w Polsce i kto może nim zostać?, https://poradnikpracownika.pl/-ile-zarabia-dziennikarz-w-polsce-i-kto-moze-nim-zostac, dostęp: 30.07.2018 r.
 6. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak, https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-dziennikarz, dostęp: 30.07.2018 r.
 7. Raport Zarobków Pracuj.pl, https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/media-sztuka-rozrywka/dziennikarz, dostęp: 30.07.2018 r.
 8. Justyna Szymczyk, Ile zarabia korektor i na czym polega ten zawód?, https://poradnikpracownika.pl/-ile-zarabia-korektor-i-na-czym-polega-ten-zawod, dostęp: 30.07.2018 r.
 9. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak, https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-korektor, dostęp: 30.07.2018 r.
 10. Portal PoradnikPrzedsiebiorcy.pl: Jak zostać redaktorem i ile zarabia redaktor?, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-zostac-redaktorem-cz-9-ile-zarabia-redaktor, dostęp: 30.07.2018 r.
 11. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak, https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-redaktor, dostęp: 30.07.2018 r.
 12. Raport Zarobków Pracuj.pl, https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-redaktor, dostęp: 30.07.2018 r.

 

Zobacz również pozostałe artykuły z tej serii:
Jak zostać copywriterem i pracować zdalnie
– Jak pisać, by zainteresować odbiorców
– Dziennikarz a copywriter – czym się różnią
– Jak NIE powinna wyglądać współpraca z copywriterem

 • Autor: Anna Urbańczyk

  Ekspertka ds. słowa. Z wykształcenia i zamiłowania twórca treści: dziennikarskich, marketingowych, contentowych. Uzależniona od zapachu książek oraz używania pióra i klawiatury.

Wasze komentarze (34)

Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
 • Sp. ds. Contentu

  Wiem, że SEO is king i że zamiaru odpuścić direct answer w Googlu nie macie, ale bądźmy poważni. Jeśli aktualizujecie tekst, to warto zaktualizować też dane, nieprawdaż? Jeśli wasze dane są z 2018 roku, to są absolutnie zbędne. Nie znam NIKOGO z branży, który dziś zarabia tak śmieciowe, wręcz głodowe stawki. Nie zarabiał takich nawet rok temu, kiedy to rzekomo podjęliście się aktualizacji tego zagadnienia.
  Zgłoś komentarz

  2023-03-11, 18:19
 • https://rafaljelen.pl/dziennikarz/

  A i co równie ważne, warto przyjmować zlecenia od wielkich firm, o wiele łatwiej rozmawia się z potencjalnymi klientami, jeśli w portfolio ma się gigantów różnych branż.
  rafaljelen.pl
  Zgłoś komentarz

  2022-05-29, 01:37
 • Dziennikarz

  W mojej ocenie wszystko zależy od umiejętności i doświadczenia. Jeżeli Twoje teksty nie giną w wyszukiwarce Google, zarobisz lepiej.
  rafaljelen.pl
  Zgłoś komentarz

  2022-05-29, 01:35
 • Marcin

  Ciekawy artykuł...
  Oby takich więcej !
  vd.pl
  Zgłoś komentarz

  2021-09-27, 22:52
 • alex

  Wszystko zależy od tego jak się poświecimy.
  sop.pl
  Zgłoś komentarz

  2021-02-24, 12:56
 • Tomasz

  Copywriterzy z roku na rok zyskują :)
  7chwilowki.pl
  Zgłoś komentarz

  2020-03-26, 02:09
 • Sylwia

  Interesujący artykuł. Wszystko co warto wiedzieć w jednym miejscu. Pozdrawiam
  jobtoperson.com
  Zgłoś komentarz

  2020-03-26, 02:02
 • ad-fenix.pl

  Wszystkie informacje przedstawione w jasny i czytelny sposób. Pozdrawiam
  ad-fenix.pl
  Zgłoś komentarz

  2020-01-01, 21:32
 • piki

  To chyba jakieś żarty. Przecież kasjerki w Biedronce zarabiają tyle samo...
  Zgłoś komentarz

  2019-12-28, 21:40
 • Roman S

  Jestem copy w x-kom i zarabiam 2500 zł miesięcznie, w moim dziale mało kto zarabia więcej, a już na pewno nie kolezanki - ich zarobki wahają się od 1700 do 2300. I każdy w firmie to wie, choć niby nieoficjalnie. Firma zarabia miliardy, ale nie chce dawać podwyżek, cała kasa idzie na Raków tylko i to najważniejsze. A kiedy przyszedłem do firmy, ludzie opowiadali jak to dostali premie roczna z zysków w wysokości... 300-400 zł. A za nadgodziny można tylko odebrać, nitk za nie nie płaci i nie ma kiedy ich odebrać, nikt nam nie oddaje
  Zgłoś komentarz

  2019-11-15, 08:17
 • Proptrader

  Jakość i doświadczenie to z czasem większe pieniądze.
  Na starcie nie ma co liczyć na kokosy, aczkolwiek przy odpowiedniej systematyce pracy, można osiągnąć cuda nawet jeśli dopiero się zaczyna.
  Dzięki, fajny tekst.
  prop-trading.pl
  Zgłoś komentarz

  2019-10-21, 11:14
 • MonitorFX

  Wiadom. Dużo zależy też od miejscowości w której pracujemy
  monitorfx.pl
  Zgłoś komentarz

  2019-08-02, 11:43
 • https://najlepszebanki.com/

  Ciekawy wpis. Dużo przydatnych informacji.
  najlepszebanki.com
  Zgłoś komentarz

  2019-07-10, 19:46
 • Łukasz Kamiński

  Fajne porównanie, trochę zachęca do podjęcia takiej pracy tylko ktoś musi bardzo lubić tego typu pracę.
  majsternet.pl
  Zgłoś komentarz

  2019-06-13, 11:47
 • Marek

  Zarobki copywriterów wyglądają zachęcająco. Ciekawe ile czytelników spakuje walizki, zostawi to wszystko i wyjedzie w Bieszczady, zostać copy ;-)
  pizzadalmacja.pl
  Zgłoś komentarz

  2019-06-06, 09:44
 • ITI Media Group

  Pozazdrościć osobie która zarabia 11 000 zł miesięcznie aż...
  itimediagroup.eu
  Zgłoś komentarz

  2019-05-22, 23:36
 • Piotr

  Poszła wzmianka w drugim artykule o copywriterach o zaniżaniu stawek przez samych piszących. Niestety ale jest to skłonność nowych przedsiębiorców, którzy wchodzą na rynek. Zależy im głównie na zarobieniu "nie mniej" niż zarabiali na etacie i tym oto sposobem mamy artykuły po 10 zł brutto ;-)
  morelastudio.com
  Zgłoś komentarz

  2018-11-13, 17:17
 • MonitorPrawa

  Zarobki jak widać nie są jakieś powalające a praca ciężka
  monitorprawa.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-10-17, 12:37
 • Michał

  Osobiście podziwiam copywriterów pracujących aktywnie na "cały" etat. Jest to bardzo wymagające zajęcie szczególnie gdy napływają zlecenia z trudnych branży.
  meskie-sprawy.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-10-15, 22:25
 • Mariusz

  Jeśli faktycznie copywriterzy zarabiają średnio prawie 4k, to nic tylko łapać taką robotę.
  dlaraclawic.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-10-11, 12:34
 • Antek

  Niestety zarobki przciętnych dziennikarzy nie są za duże nawet tych w tv czy stacjach radiowych. Z drugiej strony nie ma co się dziwić, że potem nie ma materiałów, bądź nie ma kto prowadzić
  oklejaniesamochodow.waw.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-10-06, 22:33
 • Adam

  Swego czasu pisałem dużo artykułów. Potem wiele z nich zostawało kradzionych na inne strony. Obecnie myślę że mało jest wartościowościowych treści jakie są badane a raczej więcej tworzą ludzie z przekopiowania.
  open-youweb.com
  Zgłoś komentarz

  2018-10-03, 17:05
 • dorota

  Czy to w ogóle możliwe, żeby zarabiali 19 tysięcy miesięcznie?
  pozyczki-prywatne.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-10-02, 18:45
 • Marek

  Ciekawy artykuł! Świetne porównanie.
  viperprint.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-10-02, 02:46
 • Guzior

  Wydaje mi się jednak że copywriterzy zarabiają trochę mniej.
  mechanikaszewczyk.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-09-27, 11:59
 • Adam

  Jak widać branża się rozrasta, co skutkuje co raz lepszymi stawkami, no i pracy też jest co raz więcej , nie ma się co dziwić, jest to moim zdaniem bardzo przyszłościowy zawód.
  little-scientist.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-09-25, 08:50
 • RafalS

  Dobre opracowanie, polecam przyjrzeć się dokładnie.
  mikroland.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-09-24, 16:02
 • Daniel

  Nie wiem trochę naciągniete w branż seo siedzę 4 lata i nigdy nie oferowaliśmy copy takich stawek jakie tu są podane, możliwe że to są uśrednione ceny gdzie połowa zarabia 2x wiecej a reszta 2 x mniej bo nie możliwe to jest.
  oxygen.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-09-24, 13:17
 • FreelCopy

  Wartość mediany ciężko uznać za miarodajną. Przykładem może być choćby mediana zarobków w Polsce - w przypadku, której nie trzeba długich poszukiwań, aby zobaczyć, że 3900 zł na rękę zarabia mało kto. Niestety spora część pracowników - jak i tutaj copywriterów - zarabia poniżej nawet 2 500 zł, a niektórzy dociągają ledwo do płacy minimalnej. A ceny... Idą w górę. Szkoda, że nie proporcjonalnie do wynagrodzeń.
  freelcopy.journoportfolio.com
  Zgłoś komentarz

  2018-09-13, 13:01
 • copy

  Nie wiem czy w copywritingu jest tak różowo. Na pewno średnia nie do końca pokazuje realną sytuację, która jest bardziej złożona niż się wydaje. Wiele zależy od doświadczenia copywritera czy raczej jego realnych umiejętności posługiwania się słowem oraz od tego, jaki model współpracy sobie przyjmie. Czym innym jest zresztą copywriter, który pisze teksty typowo pod SEO, a copy, który wymyśla hasła reklamowe do mediów (a i tacy przecież istnieją, i myślę, że to oni zarabiają powyżej tych ośmiu tysięcy). Osobiście, w branży SEO widziałam już bardzo różne stawki. Najczęściej jednak dla freelancerów są one niższe niż tutaj prezentowane średnie. Wciąż jeszcze wiele firm woli na tym oszczędzić. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w przypadku łapania pojedynczych zleceń. Mówię o agencjach.

  Moim zdaniem są więc bardzo różne grupy osób pracujących jako copywriterzy. Jedni piszą nawet za niecałe 2 zł za 1000 znaków (naprawdę, wciąż są jeszcze takie stawki!!!) bardzo mierne teksty, a inni mogą liczyć na stawki powyżej 10 zł, ale za teksty wysokiej jakości.
  Zgłoś komentarz

  2018-09-06, 09:51
 • 3D Fly

  Ciekawe u nas zatrudniamy copy zdalnie i dostają 4 - 4,5 zł za 1k znaków także jak tutaj podajecie podwojone stawki. U nas chętnie copy pracują za taką i myślę że jakby poszukać mniej doświadocznych to by i pracowali za niższe stawki także możliwe że to zależy od regionu ale w Wielkopolsce niestety tyle nie zarabia copy.
  3dfly.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-09-06, 08:31
 • Przemek

  Jakoś trudno mi uwierzyć, ze copy zarabia aż tyle i na dodatek więcej niż omówione pozostałe zawody. Przedstawione stawki odbiegają też dość znacznie od tego, co bez problemu można uzyskać na rynku. Krótko mówiąc są mocno, mocno zawyżone. Teksty SEO - standard 5zł/1000 zzs (60% przestrzelenia). Teksty blogowe 8-10zł/1000zzs (50% przestrzelone). Dla jasności, to stawki z portali, które zrzeszają copy, więc nie wydumane z księżyca:-). A może badanie objęło tylko "Warszawkę";-)?
  Zgłoś komentarz

  2018-09-05, 21:11
 • pi314

  Super artykuł!
  Zgłoś komentarz

  2018-09-05, 11:54
 • Waldek

  Przydałoby się to jeszcze odnieść w czasie. Jeszcze 5 lat temu zawód copywritera był w powijakach, a stawki nędzne. Fajnie widzieć jak Internet kreuje i rozwija nowe zawody/branże/itp.
  ardant.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-09-05, 09:56
Polecane artykuły
blog firmowy
Prowadzenie bloga firmowego - dlaczego warto i jak robić to skutecznie?

Internet jest przesycony treściami, co może zniechęcać do publikowania nowych materiałów. Jednak odpowiednio prowadzony blog firmowy może stać się kluczowym elementem strategii biznesu chcącego się wyróżnić i zyskać rozpoznawalność online. Posiadasz stronę internetową, ale jeszcze nie masz bloga? Sprawdź powody, dla których warto rozważyć jego założenie oraz wskazówki, jak efektywnie prowadzić bloga firmowego!

guest posting
Guest posting: Jak wykorzystać artykuły gościnne do budowania wizerunku i link buildingu?

Szukasz sposobu na zwiększenie widoczności w sieci i przyciągnięcie nowych odbiorców? A może chcesz wzmocnić wizerunek eksperta w branży lub zacząć go budować? Guest posting może być odpowiedzią na Twoje potrzeby! Nie tylko umożliwi Ci dotarcie do nowych grup odbiorców, ale także pomoże w budowaniu reputacji eksperta w twojej branży i zdobycie cennych linków. Sprawdź jak rozpocząć swoją przygodę z artykułami gościnnymi!

email marketing
Email marketing w pigułce. Jak stworzyć skuteczną kampanią mailingową?

Skuteczny email marketing kieruje trafny komunikat do odpowiednich osób we właściwym czasie. Dobrze skrojona strategia powinna odpowiadać potrzebom konsumentów i ich zmieniającym się zachowaniom. Z tego artykułu dowiesz się jak prowadzić działania email marketingowe w swoim biznesie w swojej firmie - od pozyskania bazy klientów po budowanie relacji z potencjalnymi klientami prowadzącymi do zakupu.