Ochranná známka WhitePress registrovaná vo všetkých krajinách EÚ

Aktualizované: 2021-09-24
Ochranná známka WhitePress registrovaná v EÚ
Platforma WhitePress® funguje na 20 trhoch a naše služby systematicky rozširujeme do nových krajín. Vzhľadom na náš intenzívny rozvoj chceme vytvárať a posilňovať značku WhitePress na zahraničných trhoch.
Publikujte svoje články u nás. dnes.
Zaregistrovať sa zadarmo

Naše ochranné známky - logo a názov spoločnosti WhitePress® - sa nachádzajú na našich webových stránkach, v printovej reklame, na sociálnych sieťach a názov je tiež uvedený v adrese domény. Naša značka sa postupne stáva stále viac rozpoznateľnou medzi tisíckami európskych inzerentov a vydavateľov, a preto je jej bezpečnosť veľmi dôležitá.

Rozhodli sme sa zaregistrovať našu ochrannú známku vo všetkých krajinách EÚ v troch skupinách:

  • 9 - Elektronické publikácie, dostupné na stiahnutie; softvér
  • 35 - Služby reklamných agentúr; marketingový prieskum a marketingové štúdie; prieskum verejnej mienky; biznis manažment; predplatné novín; obchodná poradenstvo; reklama; vyhľadávanie údajov; copywriting; prenájom reklamných plôch atď.
  • 41 – Fotografická dokumentácia; informácie o vzdelávaní; informácie o zábave; služby elektronického publikovania; filmová a video produkcia; písanie textov

Osvedčenie o registrácii Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom správy.
Správcom osobných údajov je WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, Vaše osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely spoločnosti WhitePress s.r.o. a subjektov, ktoré majú záujem o marketing svojich vlastných výrobkov alebo služieb. Marketingový cieľ spoločnosti WhitePress s.r.o. obsahuje komerčné informácie o konferenciách a školeniach súvisiacich s obsahom uverejnenom v časti Blog.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je legitímny účel, ktorý sleduje správca a jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).

Používatelia majú nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim údajom, právo ich opraviť, právo vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie a právo prenášať údaje. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov je WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, Vaše osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely spoločnosti WhitePress s.r.o. a subjektov, ktoré majú záujem o marketing svojich vlastných výrobkov alebo služieb. Marketingový cieľ spoločnosti WhitePress s.r.o. obsahuje komerčné informácie o konferenciách a školeniach súvisiacich s obsahom uverejnenom v časti Blog.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je legitímny účel, ktorý sleduje správca a jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).

Používatelia majú nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim údajom, právo ich opraviť, právo vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie a právo prenášať údaje. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať
Odporúčané články