Nový nástroj na overovanie a indexovanie článkov vo WhitePress®

Aktualizované: 2023-03-16
Nový nástroj na overovanie a indexovanie článkov vo WhitePress®
Máme pre vás novinku! Pripravili sme pre našich inzerentov prístup k nástroju, ktorý vám umožní kontrolovať status publikovania a indexovania každého článku. Jediným kliknutím môžete bezplatne indexovať aj skupinu článkov vo vyhľadávači Google. Pridali sme aj novú metriku vedľa portálov vydavateľov na základe histórie publikovania.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Google indexovanie

Načo indexácia? Až 40 % obsahu Google neindexuje. Čo to znamená? Akýkoľvek článok, ktorý je publikovaný, ale nie je indexovaný, nemá šancu objaviť sa vo výsledkoch organického vyhľadávania. Publikovanie článkov, ktoré sa nedostanú do indexu Google, je jednoducho kupovanie obsahu, ktorý z hľadiska SEO nemá žiadne benefity.

Neindexované stránky nesprostredkujú „silu odkazu“, tzv. „link juice“, čo je potenciál, ktorý podstránka prostredníctvom odkazov sprostredkuje na získanie pozícií vo výsledkoch vyhľadávania Google. Odkazy umiestnené na stránke, ktorá nie je v indexe Google, môžu stále generovať zobrazenia stránky, budovať povedomie o značke a dokonca viesť ku konverziám. Neposkytnú však vyhľadávaču žiadny pozitívny signál o prepojených doménach. O dôležitosti indexovaného obsahu vám povie viac vo videu špecialista Steven Khanna.

Stav publikovania článku a indexácie – nové funkcie a metriky

V reakcii na časté požiadavky od našich zákazníkov, vytvoril WhitePress® IT tím vlastný, originálny systém na overovanie indexovania článkov. Je založený na niekoľkých metódach, (súbežne používaných), kontroly dostupnosti článkov na Google. V prípade, že žiadna z týchto metód nefunguje, WhitePress® predpokladá, že článok nie je viditeľný v Google.

Predtým, ako softvér skontroluje, či je článok indexovaný, overíme, či je publikovaný článok na stránke vydavateľa v poriadku. Ak je článok správne publikovaný, ale nie je indexovaný spoločnosťou Google, používateľ si ho môže nechať zaindexovať v našej platforme zadarmo.

Všetky tieto funkcie sú dostupné na paneli inzerenta po vstupe do sekcie Publikácia článkov a kliknutí na Hotovo.

V našej platforme môžete sledovať statusy publikovaného článku a indexácie prostredníctvom dvoch nových filtrov:

Nové filtre vo WhitePress

1. Filter Status článku

Umožňuje zobraziť publikované články podľa rozličného statusu v paneli WhitePress®.
Existujú 4 rôzne statusy publikovaného článku:

 • Netestovaný – zobrazí sa vtedy, ak publikovaný článok nebol overený 3 mesiace. Používateľ má možnosť nechať si článok s týmto statusom overiť.
   
 • OK – článok je v poriadku. Užívateľ si môže objednať indexáciu článku s týmto statusom.
   
 • Kontrolovaný - momentálne prebieha kontrola statusu článku systémom WhitePress®.
   
 • Nedostupný - systém WhitePress® nedokáže overiť správnosť článku z dôvodu nedostupnosti článku na internete alebo chýb v publikovanom obsahu.

2. Filter Status indexácie

Umožňuje používateľom vybrať si jeden zo siedmich statusov indexovania uvedených na našej platforme.

 • Neznámy - platforma WhitePress® nemá žiadne informácie o indexácii článku. Ak má článok status publikácie: OK, môžete si nechať skontrolovať indexáciu.
   
 • Kontrolovaný – systém práve kontroluje status indexácie vybraného článku.
   
 • OK – stránka je indexovaná správne.
   
 • Neindexovaný – stránka momentálne nie je indexovaná. Môžete si tento vybraný článok dať zaindexovať. 
   
 • Neindexovaný, zablokovaný vydavateľom - vydavateľ portálu, na ktorom bol článok objednaný, blokuje možnosť indexácie platformou WhitePress®.
   
 • Prebieha indexovanie – zobrazený článok sa práve pridáva do indexu Google.
   
 • Neúspešná indexácia – proces pridávania do indexu Google zlyhal. Článok môžete znova pridať do indexácie na paneli WhitePress® (až 3-krát).

Overovanie a indexovanie článkov

Verifikácia a indexácia článkov je nová funkcia, ktorá vám umožňuje súčasne sledovať stav publikovania a indexácie všetkých publikovaných článkov na paneli inzerenta. Používateľ môže vykonať príslušné akcie v závislosti od statusu publikácie - odoslaním skupinových objednávok na overenie alebo indexáciu článkov.

Neindexované stránky – overenie indexácie pomocou WhitePress®

Vráťme sa však k objednávke publikovania článkov. Pri výbere portálov na publikovanie článkov môžete použiť novú metriku: „Indexácia článkov“. Tento nový SEO filter umožňuje zobraziť portály s vybranými parametrami pre stupeň indexácie článkov.

SEO filter - indexovanie článkov

Indexácia článkov vyjadruje v percentách úroveň indexácie článkov publikovaných za posledných 12 mesiacov na uvedenom portáli.
Ak umiestnite kurzor myši na metriku a potom si vyhľadáte portály podľa tejto metriky, kliknite na názov akéhokoľvek portálu, po kliknutí na názov sa vám zobrazia Podrobnosti portálu a uvidíte rozšírenú štatistiku zobrazujúcu percento indexovaných článkov v časových intervaloch:

 • Publikované články: 0 - 3 mesiace
 • Publikované články: 0 - 6 mesiace
 • Publikované články: 0 - 12 mesiace
 • Všetky publikované články

V paneli inzerenta - pri vyberaní portálu môžete použiť príslušný filter, prípadne natrvalo pridať stĺpec s novou metrikou (v predvolenom nastavení nie je povolená).

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články