Ešte viac dát vo WhitePress®: pridávame Semrush

Aktualizované: 2024-02-29
Dostupné dáta o portáloch zo Semrush
Dáta dostupné pre hodnotenie portálov vo WhitePress® sú naším charakteristickým znakom. Snažíme sa vám stále ponúkať čo najviac dát z rôznych zdrojov. V našej platforme už nájdete metriky od Ahrefs, Senuto, Semstorm, MOZ a Majestic a teraz je čas na ďalšieho lídra, Semrush. Pred rozhodnutím o publikácii na konkrétnom portáli si skontrolujte jeho parametre. Údaje zo Semrush nemusíme SEO špecialistom nijako bližšie predstavovať, ale pre ostatných sme si pripravili krátke zhrnutie.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Semrush je spolu s Ahrefs jedným z najpopulárnejších nástrojov na analýzu webových stránok a ich optimalizáciu na celom svete. Jeho dáta umožňujú sledovanie a interpretáciu viditeľnosti webových stránok vo vyhľadávačoch. Preto sme sa rozhodli pridať ho do nášho prostredia, aby sme vám poskytli ešte viac informácií potrebných na rozhodovanie pri výbere portálu. Zistite, aké Semrush metriky nájdete vo WhitePress®.

Ako skontrolovať údaje zo Semrush?

Údaje sú dostupné priamo – v platforme v zozname portálov v novom stĺpci s názvom 'Semrush'. Pre každý portál je viditeľná jeho odhadovaná organická návštevnosť vypočítaná nástrojom (spolu s logom nástroja). Kliknutím naň zobrazíte ešte viac informácií o vybranom vydavateľovi.

Semrush in WhitePress

Organická návštevnosť

Hlavnou metrikou od Semrush, ktorú uvidíte v zozname portálov, je organická návštevnosť. Ide o odhadovanú návštevnosť z vyhľadávačov na základe pozícií obsadených webom na kľúčové slová z databázy nástroja a priemerného mesačného objemu vyhľadávania.

Skutočná organická návštevnosť portálu môže byť výrazne vyššia. Každý nástroj má rôzne súbory dát a získava ich rôznymi spôsobmi, preto sú rozdiely medzi prezentovanými údajmi z viditeľných zdrojov. Prístup k viacerým metrikám naraz vám umožňuje pozrieť sa na portál z rôznych perspektív, aby ste správne zhodnotili jeho potenciál. Informácie o odhadovanej organickej návštevnosti zo Semrush sú užitočné najmä pre medzinárodné projekty, pre ktoré údaje zo Senuto a Semstorm nemusia byť postačujúce.

Semrush in WhitePress 2

Okrem priemernej mesačnej návštevnosti stránky vám kliknutie na logo Semrush umožňuje skontrolovať aj trend odhadovanej organickej návštevnosti za posledné dva roky. Tento graf vám umožňuje určiť, či vybratá webová stránka stále rastie alebo či v poslednom čase stráca čitateľov. Okrem toho poskytujeme aj zdroje organickej návštevnosti a uvádzame, v ktorých krajinách je portál najčastejšie vyhľadávaný.

Okrem toho je teraz v pokročilých filtroch možnosť vylúčiť stránky s indikátorom 'Semrush Organic Traffic' pod zadanou hodnotou.

Domain Authority

Mnoho SEO expertov si určite pamätá metriku Page Rank a malý panel s Google nástrojmi, kde ju bolo možné kontrolovať až do roku 2016. Hoci to už nie je najdôležitejší faktor hodnotenia, hodnotenie Page Rank sa stále trochu využíva v hlavnom algoritme Google. Nástroje ako Ahrefs, MOZ alebo Semrush vytvárajú proprietárne metriky, ktoré sú teoreticky najbližšie k legendárnemu Page Ranku a zodpovedajú autorite domény (domain authority).

SEO nástroje nepatria medzi najlacnejšie, no pamätajte, že je dobré, aby ste boli informovaní, nemusíte sledovať všetky nástroje, vyberte si pár osvedčených. Ak však chcete získať komplexný pohľad na situáciu, oplatí sa porovnať údaje z rôznych zdrojov, napríklad prostredníctvom WhitePress®. Prístup k rôznym metrikám pomáha našim inzerentom prijímať informované rozhodnutia.

Jedna metrika navrhnutá spoločnosťou Semrush je Authority Score - skóre autority. Jeho hodnota, určená na 100-bodovej stupnici, sa vypočíta na základe troch hlavných prvkov:

  • Sila odkazu (množstvo a kvalita odkazového profilu)
  • Organická návštevnosť (odhadovaný priemer za mesiac)
  • Prirodzenosť odkazového profilu (určená na základe pomeru spamových odkazov k prirodzeným).

Authority Score od Semrush

Ďalšie indikátory od Semrush

Medzi ďalšie údaje webovej stránky umožňujúce posúdiť jej kvalitu patria:

  • Kľúčové slová: počet kľúčových slov, pre ktoré sa doména umiestňuje na pozíciách 1 – 100 vo výsledkoch organického vyhľadávania podľa Semrush.
  • Odkazujúce domény: podľa Semrush, indikátor určujúci počet jedinečných externých domén odkazujúcich na uvedený portál.
  • Odchádzajúce domény: počet jedinečných externých domén, na ktoré vedú odkazy zo zadanej stránky.
  • Spätné odkazy: metrika, ktorá udáva počet všetkých odkazov nahlásených Semrushom, ktoré vedú na stránku z externých domén. Množstvo a kvalita odkazov ovplyvňuje viditeľnosť stránky na Google.

Oplatí sa zvážiť posledné tri metriky spolu. Overené vo svojom kontexte môžu o analyzovanom portáli povedať oveľa viac. Ak chcete publikovať sponzorovaný článok na vytvorenie hodnotných odkazov na vašu stránku, potom bude pre vás najdôležitejšou metrikou pomer prichádzajúcich domén a odchádzajúcich odkazov.

Pomocou dát zo Semrush poskytnutých v platforme WhitePress® a analýzou rôznych metrík môžete urobiť informované rozhodnutia týkajúce sa výberu portálov, z ktorých chcete získať odkazy.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články