Facebook Pixel - čo to je a prečo by ste ho mali implementovať na vaše stránky?

Aktualizované: 2020-06-24
Spravujete kanály sociálnych médií pre firmu, ale napriek úsiliu stále nie ste spokojní s výsledkami? Vďaka informáciám, ktoré nájdete v tomto článku, budete môcť optimalizovať náklady na reklamné kampane a pôsobiť v skupine potenciálnych zákazníkov - nových aj vracajúcich sa zákazníkov.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Facebook Pixel - čo je to?

Facebook Pixel je útržok kódu, ktorý je zverejnený na vašom webe. Po jeho implementácii získate prístup k pokročilým a efektívnym nástrojom, ktoré monitorujú špecifické správanie, zhromažďujú údaje a analyzujú ich. Pixel Facebook teda nielen optimalizuje náklady na kampaň, ale tiež zefektívňuje správu webu a umožňuje vám získať takú hodnotu z reklamy, akú ste predpokladali vo fáze vývoja stratégie.

Samotný Pixel však ponúka predovšetkým vysokú konverziu, t. j. realizáciu plánovaného cieľa, ktorý nebol doteraz uspokojivo dosiahnutý. Zjednodušuje procesy a zlepšuje porozumenie vašej cieľovej skupine. Vďaka Pixelu môžete zistiť, ktoré podstránky na vašom webe sa predávajú na Facebooku – konverzia alebo nejaká udalosť uvedená v takejto kampani, ktorá môže pozostávať napríklad z nákupu, prihlásenia na odber bulletinu alebo prechodu na skúšobné obdobie.

Hoci Facebook Pixel je malý kúsok kódu JavaScript, ktorý je umiestnený v zdrojovom kóde webovej stránky, jeho funkčnosť sa oplatí umiestniť vo vašich optimalizačných zámeroch vysoko.


Vedeli ste, že...

 

Najdôležitejším prvkom Pixelu je jeho identifikačné číslo, ktoré poskytuje informácie o používateľoch webových stránok (informácie o tom kto webovú stránku navštívil, čo prezeral a ako dlho). Všetky údaje spracováva samotný Facebook, takže sa nemusíte starať o ich zhromažďovanie.


Pamätajte, že Facebook Pixel optimalizuje vašu kampaň, ale predovšetkým zhromažďuje rôzne informácie o správaní používateľov. Pixel sa sám pri takýchto analýzach konverzií učí, a lepšie spravuje rozpočet svojich klientov do budúcna. Pre majiteľov webových stránok to bude cenný nástroj, ktorý zhromažďuje veľa informácií na jednom mieste, lepšie špecifikuje cieľovú skupinu a umožňuje im účinne optimalizovať využívanie rozpočtov na reklamu.

Prečo používať Facebook Pixel?

Správna implementácia Pixelu poskytuje množstvo možností. V prvom rade ide o zacielenie reklamy na základe údajov, ktoré používatelia nechávajú na vašom webe, ale za zmienku stojí aj možnosť optimalizácie kampane založenej na dosiahnutí určitého cieľa, napr. konverzie. Avšak v tom druhom prípade, aj keď sa zdá, že platíte iba vtedy, keď niekto naozaj uskutoční nákup alebo vykoná určitú činnosť predpokladanú v kampani, Facebook niekedy v praxi účtuje poplatky, aj vtedy, keď nie je splnený konkrétny cieľ. Sú to síce malé položky, no stále sú to výdavky.

Kampane organizované pomocou Facebook Pixel-u vám umožňujú vybudovať presnejšiu mailovú databázu, cieľovú skupinu šitú na mieru, ktorá bude v budúcnosti pozostávať z lojálnych a vracajúcich sa zákazníkov. Je potrebné si uvedomiť, že prostredníctvom Pixelu sa dostanete nielen k novým zákazníkom, ale predovšetkým k tým, ktorí už navštívili vaše stránky, ale pravdepodobne nevykonali akciu, ktorú by ste očakávali.

Cieľom tohto nástroja, ktorý je veľmi jednoduchý, je čo najlepšie využiť dostupný rozpočet na reklamu, aby ste najskôr vybrali správnu cieľovú skupinu a potom na ňu nasmerovali kampaň, čím sa zabezpečí vyšší počet konverzií ako predtým.


Reklamu na Facebooku je možné rozdeliť do dvoch „období“: jedno pred inštaláciou Pixelu a druhé po jeho implementácii. Je ťažké predstaviť si účinné aktivity v online obchode bez toho, aby ste skombinovali informácie získané o zákazníkoch z Facebooku s tými, ktoré nechávajú na vašom webe. Údaje zhromaždené pomocou Pixelu vám umožňujú vytvárať nové skupiny príjemcov (Custom Audience) na základe informácií z vašich webových stránok a Facebooku. Vzhľadom na vyššie uvedené môžete zacieliť reklamu na ľudí, ktorí navštívili konkrétnu kategóriu produktov za posledných 7 dní atď. Jediné, čo vás môže obmedzovať, sú vaše nápady, ako využívať dostupné údaje.

 

Izabela Norek, špecialistka na sociálne médiá pre Ceneo.pl


Facebook Pixel vám umožňuje optimálne využívať funkčnosť presmerovania kampaní. Opätovné oslovenie zákazníkov, ktorí už navštívili vaše stránky, je omnoho presnejšie a predovšetkým - je to z Facebooku možné. Predtým sa to dalo urobiť iba v službe Google AdWords. Teraz je jednoduchšie definovať účel týchto kampaní a výhody, ktoré získate.

Stručný prehľad funkcií Facebook Pixel:

 • sledovanie konverzií na webe pochádzajúcich priamo z reklamných kampaní na Facebooku,
 • vytváranie re-marketingových kampaní - vytvorenie databázy zákazníkov, ktorí navštívili váš web,
 • sledovanie udalostí - skúmanie špecifického správania na webe vrátane: nákupu, registrácie, pridávania produktov do košíka, prejdenia do kontaktnej sekcie, vyhľadávania produktov atď.,
 • vytváranie na mieru šitých cieľových skupín (Custom Audiences) na základe údajov získaných z webovej stránky.

Za zmienku tiež stojí, že Pixel účinne nabáda používateľov, aby sa vrátili na stránku a dokončili nakupovanie, zhromažďuje skupiny ľudí s podobnými záujmami, ale predovšetkým podporuje dosiahnutie cieľov prispôsobených konkrétnym etapám predajného lievika teda sales funnel-u.

Typy Facebook Pixelu

Facebook Pixel má niekoľko druhov, ktoré nazývame štandardné udalosti. Každá z nich vám umožňuje merať špecifické správanie používateľov navštevujúcich webovú stránku. V praxi sa takéto udalosti líšia v jednom riadku kódu a poskytujú informácie o úplne odlišných činnostiach. Napríklad konverzie, t. j. sťahovanie súboru, uloženie, nákup alebo pridávanie produktu do košíka.

Aktivita na stránke

Opis

Štandardný kód

Pridanie platobných údajov

Pridanie platobných informácií zákazníka počas nákupu, napr. kliknutím na tlačidlo "Uložiť fakturačné údaje".

fbq('track','AddPaymentInfo');

Pridanie do košíka

Pridanie produktu do košíka, napr. kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ na webe.

fbq('track', 'AddToCart');

Pridanie do zoznamu želaní

Pridanie produktov do zoznamu želaní, napr. kliknutím na tlačidlo „Pridať do zoznamu želaní“ na webe.

fbq('track', 'AddToWishlist')

Dokončenie registrácie

Posielanie informácií zákazníkom výmenou za služby poskytované spoločnosťou, napr. odber e-mailov.

fbq('track', 'CompleteRegistration');

Kontakt

Telefón alebo SMS, e-mail, chat alebo iný typ kontaktu so spoločnosťou.

fbq('track', 'Contact');

 

Stojí za to implementovať rôzne udalosti, pretože potom viete, koľkokrát boli konkrétne aktivity vykonané ako súčasť určitej reklamy. Je to však tiež dôležitá aktivita pre samotný Facebook, ktorý tak môže optimalizovať svoje reklamy a analyzovať používateľov ešte efektívnejším spôsobom.

Dôležité je, že pri analýze zhromaždených údajov môžete kombinovať jednotlivé udalosti a na tomto základe vytvoriť viac kampaní. Dobrým príkladom je tu kampaň, ktorú ste už pravdepodobne sami mnohokrát videli. Správa ako napríklad: „Dobrý deň, nedokončili ste nakupovanie v našom obchode - dokončite ho a získajte zľavu 10%.“

Najčastejšie tu ide o dve udalosti: pridanie produktu do košíka a neprejdenie na stránku pre dokončenie nákupu. Pixel si všimol, že niekto pridal produkt do košíka a operácia sa tým skončila. Vráti sa k takejto osobe a možno pre vás získa verného zákazníka.

Ako implementovať Facebook Pixel na webe?

Inštaláciu by mal zvládnuť každý skúsený social ninja. Zahŕňa to celkom intuitívny model aktivít. Začnite zadaním Správcu udalostí (Event Manger) na Facebooku a prejdite na políčko "Pixely" (Pixels).

Potom kliknite na položku „Vytvoriť pixely“ (Create a Pixel).

Teraz môžete nainštalovať kód na svoje stránky s tromi možnosťami na výber. Dostanete vlastne podrobné pokyny ku každému z nich, takže by ste si mali zvoliť ten najlepší a mali by ste to bez problémov zvládnuť.

Po absolvovaní ďalších krokov inštalácie získate JS kód pre priamu implementáciu na webovú stránku. Kód by mal byť implementovaný medzi tagmi <head> a </head>, čo najbližšie k záverečnému tagu. Nezabudnite, že tam môžu byť aj iné kódy, napr. Google Analytics - v takom prípade umiestnite kód pixelov tesne nad tag </head>.

Vo WordPress-e je to o niečo jednoduchšie, pretože celý proces implementácie Facebook Pixelu je možné vykonať inštaláciou jedného z odporúčaných pluginov, napr. Tracking Code Manager, potom jednoducho skopírujte kód priamo do pluginu. Ďalším známym pluginom je Pixel Your Site, ktorý si len potrebujete na web nainštalovať a vložiť doň ID kód Pixelu.

 

Ako zaistíte, aby bol kód Facebook Pixelu správne nainštalovaný? Prejdite do svojho účtu Správcu reklám (Ad Manager) a počkajte na overenie. Aktivácia zvyčajne nastane automaticky. Správne fungujúci kód by mal vygenerovať graf podobný tomu uvedenému nižšie. 

Ako vytvoriť skupinu príjemcov pomocou Facebook Pixelu?

Najprv musíte nájsť políčko „Skupiny publika“ (Audience Groups). Kliknite na položku „Vlastné/Voliteľné publikum“ (Custom Audiences), potom na položku „Návštevnosť webových stránok“ (Website Traffic) a „Všetci návštevníci vašich stránok“ (All Visitors to Your Site).

Potom z rozbaľovacieho zoznamu vyberte stránku, ktorá vás zaujíma, a skráťte obdobie zhromažďovania údajov. Aktivitu schválite pomocou možnosti „Vytvoriť publikum“ (Create an Audience).

Jednou z najzaujímavejších funkcií, ktoré Vám poskytne vytváranie skupín publika je možnosť nahrať databázu s údajmi o zákazníkoch na Facebook a na jej základe vytvoriť skupinu, v ktorej sa nachádzajú vaši zákazníci. Na základe týchto informácií potom môžete vytvoriť kampane a publikum podobné vašim zákazníkom alebo vylepšiť účinky kampaní, ktoré účtujú za konverzie. Vyberte možnosť „Súbor s údajmi o zákazníkoch“ (File with Customer Data) a pomocou „Pridať zákazníkov z vlastného súboru“ (Add Customers from Your Own File) nahrajte databázu.

Napríklad môžete nahrať mailovú databázu z vášho bulletinu (pokiaľ máte marketingový súhlas v súlade s GDPR!) a Facebook spojí e-mailové adresy s osobnými účtami. Vďaka tomu môžete ľuďom, ktorí si objednali váš informačný bulletin, poslať personalizovanú správu.


Pridanie Pixelu a vytvorenie vhodných skupín publika s rozdelením na napr. používateľov navštevujúcich danú kategóriu alebo podstránky blogu vám umožní nasmerovať na nich platenú reklamu v neskoršej fáze kampane. Každá skupina musí zhromaždiť minimálne 1 000 ľudí - preto je dôležité pamätať na to, aby ste si nainštalovali Pixel a vytvorili skupiny pred plánovaním spustenia kampane Facebook Ads. Zhromaždená databáza vám umožní osloviť konkrétnu skupinu príjemcov - napríklad tých, ktorí navštívili podstránky súvisiace s módou pre mužov, ale nakoniec neuskutočnili nákup.

 

Wojciech Kamiński, špecialista na SEO v spoločnosti Netim


Vytváranie reklám pomocou Facebook Pixelu je podobné kampaniam, ktoré ste doteraz vytvorili. Rozdiel je v tom, že si musíte zvoliť cieľ, ktorý sa bude fakturovať na základe konkrétnej kampane.

No a ako je užitočný Facebook Pixel vo vašej práci? Podeľte sa o svoje zážitky!

Vaše komentáre (2)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • WhitePress

  Dobrý deň,
  Návody k vloženiu FB pixelu nájdete na oficiálnych stránkach Meta: napr. Ako vytvoriť Meta Pixel https://www.facebook.com/business/help/314143995668266?id=1205376682832142
  SK návod nájdete napr. tu: https://marketing-for-you.sk/ako-na-fb-pixel/

  Zároveň vloženie Meta pixelu závisí aj od zmeny, ktorú ste urobili. Ide o redizajn webu alebo o úplne novú doménu? Skúste sa poradiť s agentúrou, ktorá sa venuje sociálnym sieťam a nasadeniu Meta pixelov, poradia vám ako správne situáciu vyriešiť.

  2022-04-06, 13:06
 • Lenka

  Dobrý deň, prosím, poradili by ste mi, ako nájdem pixel v business manageri, ktorý bol vytvorený dávno a ja ho teraz potrebujem vložiť na nový web? Ďakujem pekne vopred.

  2022-04-05, 16:34
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články