Vedomostná báza » Blog » SEO

Čo potrebujete vedieť o Google Search Console

Aktualizované: 2024-06-19  
(17 doba čítania)
Čo je Google Search Console?
Google Search Console (GSC) je neoceniteľný nástroj pre každého, kto chce zvýšiť viditeľnosť svojho webu vo výsledkoch organického vyhľadávania. Či už ste začiatočník alebo skúsený SEO špecialista, GSC vám poskytne dôležité informácie o výkonnosti vášho webu. Čo je Google Search Console, ako tento nástroj nastaviť, či ako následne analyzovať dáta a využiť ich na SEO optimalizáciu? Na to sme sa pozreli v tomto článku.

Obsah

Čo je Google Search Console?

Ak sa pýtate, čo je Google Search Console, rozhodne nie ste jediní. Google Search Console je bezplatný nástroj od Google, ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok sledovať, udržiavať a zlepšovať ich viditeľnosť vo výsledkoch Google vyhľadávania. Tento nástroj je neoceniteľný pre širokú škálu používateľov - od úplných začiatočníkov, ktorí spravujú osobné blogy, cez malé podniky, až po veľké korporácie, inštitúcie a neziskové organizácie.

Google Search Console prešiel od svojho vzniku, kedy bol známy ako Google Webmaster Tools, značným vývojom. Tento prechod reflektujú rozširujúce sa možnosti a funkcionalita nástroja, ktorý teraz poskytuje omnoho širší a komplexnejší pohľad na výkonnosť webu. Vďaka neustálym aktualizáciám a zlepšeniam sa GSC stáva stále užitočnejším nástrojom na optimalizáciu webových stránok.

Prístup do Google Search Console je jednoduchý. Stačí kliknúť na web Google Search Console, prihlásiť sa do služby pomocou svojho Google účtu a pridať svoju webovú stránku do konzoly. Google Search Console je nevyhnutným nástrojom pre každého, kto chce zlepšiť viditeľnosť svojho webu a získať lepšie pochopenie toho, ako Google vidí a hodnotí jeho obsah.

GSC setup alias nastavenie Google Search Console

Ako teda postupovať? Je to jednoduché. Založte si účet na Googli (ak ho nemáte). To je jediná požiadavka na používanie služby Google Search Console. Otvorte Google Search Console, potom pridajte vašu webovú stránku a overte jej vlastníctvo. Budete musieť dokázať, že ste vlastníkom svojho webu, pretože GSC zobrazuje informácie, ktoré by mali vidieť iba jeho vlastníci, a umožňuje vám vykonávať zmeny, ktoré môžu ovplyvniť vzhľad vášho webu na Googli.

Proces overenia vlastníctva môžete vykonať niekoľkými spôsobmi. Po úspešnom overení webu budete mať prístup k množstvu nástrojov a reportov, ktoré vám pomôžu optimalizovať váš web a zlepšiť jeho výkonnosť vo výsledkoch vyhľadávania.

Overenie vašej webovej stránky (Website verification)

Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť vlastníctvo vašej webovej stránky v Google Search Console:

 1. HTML súbor: Nahrajte špecifický HTML súbor do adresára vašej webovej stránky. Tento súbor vám poskytne Google Search Console a jeho nahratím potvrdíte, že máte prístup k serveru vášho webu.

 2. HTML tag: Pridajte meta tag do hlavičky vašej domovskej stránky. Tento tag vám bude poskytnutý Google Search Console a jeho vložením do kódu vašej stránky potvrdíte svoje vlastníctvo.

 3. Poskytovateľ domény: Pridajte špecifický TXT záznam do nastavení DNS vášho poskytovateľa domény. Tento spôsob je vhodný najmä pre používateľov, ktorí majú prístup k správe DNS záznamov svojej domény.

 4. Google Tag Manager: Ak už máte na vašu stránku vytvorený Google Tag Manager, jednoducho sa prihláste cez tento účet, ku ktorému máte prístup, prípadne si môžete vytvoriť nový účet.

 5. Google Analytics: Použite váš existujúci Google Analytics účet. Ak máte na vašej stránke nainštalovaný Google Analytics, môžete využiť tento účet na overenie vlastníctva. Stačí mať administrátorský prístup k účtu Google Analytics spojenému s vašou webovou stránkou a sledovací kód (tracking code). Ak ho nemáte, môžete si ho jednoducho vygenerovať.

 6. Google Sites alebo Blogger účet: Použite odporúčanú metódu pre každú platformu.

Prosím, všimnite si, že u služby typu Doména je overenie vlastníctva možné iba pomocou záznamu DNS.

Vytvorenie účtu v GSC

x

Na čo slúži Google Search Console?

Google Search Console ponúka množstvo funkcií a nástrojov, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť a optimalizovať výkon vášho webu. Tento nástroj je nevyhnutný pre efektívne riadenie SEO, pretože poskytuje detailné reporty a analýzy, ktoré vám umožňujú identifikovať problémy a príležitosti na zlepšenie. Google Search Console je komplexný nástroj, ktorý obsahuje kľúčové funkcie a reporty, ako napríklad Performance report, Index Coverage report, URL Inspection a ďalšie.

Hlavná stránka v GSC

Výkonnostný report (Performance report)

Asi najviac využívaným reportom v službe Google Search Console je nepochybne Performance report. Performance report (Výkonnostný report) vám umožňuje sledovať a analyzovať dáta o návštevnosti vášho webu a poskytuje cenné informácie o tom, ako sa váš web zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania. Tu je niekoľko kľúčových metrík a dimenzií, ktoré môžete sledovať a analyzovať:

 • Kliky: Počet kliknutí na váš web vo výsledkoch vyhľadávania. Táto metrika vám ukazuje, koľko ľudí sa prekliklo na vašu stránku z výsledkov vyhľadávania.

 • Zobrazenia: Počet zobrazení vášho webu vo výsledkoch vyhľadávania. Ukazuje, koľkokrát sa váš web zobrazil vo výsledkoch služby Google, aj keď naň používateľ neklikol.

 • Priemerná CTR: Priemerná miera prekliknutia na váš web. Táto metrika vám pomáha pochopiť, aký je percentuálny podiel ľudí, ktorí videli váš web na Googli naň aj klikli.

 • Priemerná pozícia: Priemerná pozícia vášho webu na Googli. Táto hodnota ukazuje, na akom priemernom mieste sa váš web zobrazoval pri vyhľadávaní.

Výkonnostný report v GSC

Tieto metriky je možné analyzovať podľa rôznych dimenzií, čo vám umožňuje získať hlbší prehľad o tom, ako váš web funguje v rôznych kontextoch:

 • Vyhľadávacie dotazy: Zistite, aké vyhľadávacie dotazy prinášajú návštevnosť na váš web. Táto informácia je užitočná na identifikáciu kľúčových slov, ktoré sú pre váš web relevantné a na optimalizáciu obsahu pre tieto dotazy.

 • Stránky: Analyzujte výkonnosť jednotlivých stránok na vašom webe. Zistite, ktoré stránky získavajú najviac kliknutí a zobrazení a ktoré potrebujú zlepšenie.

 • Krajiny: Zistite, z ktorých krajín prichádza vaša návštevnosť. Táto informácia vám môže pomôcť prispôsobiť obsah pre rôzne geografické oblasti.

 • Zariadenia: Analyzujte, aké zariadenia používajú návštevníci na prístup k vášmu webu (počítače, mobilné zariadenia, tablety). Táto informácia je kľúčová na optimalizáciu používateľskej skúsenosti na rôznych zariadeniach.

 • Typ vyhľadávania: Sledujte, akými typmi vyhľadávania (web, obrázky, videá) prinášate návštevnosť na svoj web. Táto informácia vám pomôže pochopiť, aký obsah je pre váš web najefektívnejší.

Pri analýze týchto dát v Google Search Console je dôležité správne nastaviť časové obdobie, ktoré chcete skúmať. Pomocou filtrov, ako je typ vyhľadávania, rozsah dát a ďalšie, môžete získať presnejší obraz o výkone vašej stránky. Evaluácia celkového výkonu webovej stránky vám pomôže identifikovať a zamerať sa na najúspešnejšie stránky, ktoré prinášajú najviac návštevnosti. Stránky sú zoradené podľa počtu kliknutí. Tieto údaje vám umožnia vidieť, ktoré stránky priťahujú najviac návštevníkov a ktoré potrebujú zlepšenie.

Najúspešnejšie stránky, ktoré prinášajú najviac návštevnosti

Sledovanie trendov výkonu v priebehu času vám umožní vidieť, ako sa vaša stratégia vyvíja a kde je potrebné vykonať úpravy. Môžete nastaviť rôzne časové rozsahy, napríklad posledných 7 dní, 28 dní, 3 mesiace, a sledovať, ako sa vaše metriky menia. Toto sledovanie vám umožní identifikovať sezónne trendy, úspešnosť vašich SEO kampaní a potrebu ďalších úprav. Dôležitým aspektom je tiež určenie najčastejšie používaných zariadení na návštevu vašej stránky, čo vám pomôže optimalizovať obsah a dizajn pre rôzne typy zariadení.

Výkonnostné reporty na základe zariadenia

Okrem toho, karta "Krajiny" v Google Search Console poskytuje prehľad o krajinách, z ktorých prichádzajú návštevníci na vašu webovú stránku.

Výkonnostné reporty na základe krajiny

Interpretácia týchto dát je kľúčová pre úspešnú SEO stratégiu. Napríklad, ak zistíte, že niektoré vyhľadávacie dotazy majú vysoký počet zobrazení, ale nízku mieru prekliknutia (CTR), môže to znamenať, že váš meta popis alebo nadpis nie sú dostatočne lákavé. Na druhej strane, ak máte vysokú mieru prekliknutia, ale nízku priemernú pozíciu, môže byť užitočné zamerať sa na zlepšenie obsahu a technickej optimalizácie, aby ste zvýšili svoju pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania.

Kontrola zdravia webu v GSC

V službe Google Search Console nájdete aj ďalšie dôležité reporty a údaje, ako napríklad indexáciu, sitemapy alebo prehľad odstránených stránok.

Indexovanie stránok (Index coverage report)

Tento report ukazuje indexované a neindexované stránky, pričom zároveň poskytuje informácie o možných problémoch.

Indexácia v GSC

V časti Indexácia nájdete aj report o chybách pri prehľadávaní vášho webu crawlermi Googlu. Tento report vám pomôže identifikovať a opraviť akékoľvek problémy, ktoré bránia správnemu indexovaniu vašich stránok.

Report možných problémov s indexáciou stránok

Kontrola webovej adresy (URL inspection)

Pre kontrolu indexácie konkrétnej URL môžete použiť nástroj na inšpekciu URL, ktorý sa nachádza priamo v hornej časti rozhrania Google Search Console. URL Inspection (Kontrola webovej adresy) vám umožňuje zadať konkrétnu URL adresu a skontrolovať jej stav. Poskytuje informácie o tom, či je stránka indexovaná, či sú na nej nejaké chyby a ako ju vidí Google. Pomocou tohto nástroja môžete tiež odoslať žiadosti o indexovanie nových alebo aktualizovaných stránok.

Mapy stránok (Sitemaps)

Pomocou GSC môžete odoslať svoje sitemapy a sledovať ich stav. Sitemapy pomáhajú Google lepšie pochopiť štruktúru vášho webu a zabezpečiť, že všetky stránky sú správne indexované.

Pridávanie a vyhodnotenie máp stránok

Odstránenia (Removals)

Removals (Odstránenia) vám umožňuje dočasne odstrániť URL alebo cesty z indexu Google na 180 dní. Je užitočný, ak potrebujete rýchlo odstrániť obsah z vyhľadávania, napríklad v prípade zastaraných alebo citlivých informácií.

Problémy so zabezpečením (Security issues)

Služba Google Search Console tiež monitoruje potenciálne bezpečnostné hrozby a upozorňuje vás, ak zistí nejaké podozrivé aktivity alebo napadnutie malvérom na vašom webe.

Zlepšenie používateľskej skúsenosti a použiteľnosti stránky

Medzi ďalšie dôležité reporty potom patrí napríklad report o používateľskej skúsenosti s vašou stránkou.

Kvalita stránky (Page Experience)

Tento report hodnotí používateľskú skúsenosť na základe metrík Core Web Vitals. Tie sú kľúčové pre hodnotenie používateľskej skúsenosti a zahŕňajú tri hlavné oblasti:

 • LCP (Largest Contentful Paint): Meria ako dlho trvá, kým sa na stránke načíta najväčší obsahový element. Optimálne by to malo byť do 2,5 sekundy.

 • FID (First Input Delay): Meria ako dlho trvá, kým stránka zareaguje na prvú interakciu používateľa. Malo by to byť menej ako 100 milisekúnd.

 • CLS (Cumulative Layout Shift): Meria stabilitu rozloženia stránky a sleduje neočakávané posuny v rozložení obsahu. Hodnota by mala byť menej ako 0,1.

Náhľad Core Web Vitals reportu v GSC

Tieto metriky sú kľúčové pre zlepšenie používateľskej skúsenosti, pretože rýchla a stabilná stránka vedie k vyššej spokojnosti návštevníkov a lepšiemu hodnoteniu vo vyhľadávaní. Google Search Console vám poskytne informácie o tom, ako sa vaša stránka správa na mobilných zariadeniach, rýchlosti načítania a interaktívnosti, čo vám umožní identifikovať a opraviť problémy ovplyvňujúce spokojnosť používateľov.

Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby vaša stránka používala HTTPS, pretože to zvyšuje bezpečnosť a dôveryhodnosť stránky. HTTPS je tiež súčasťou hodnotenia Page Experience v Google Search Console, čo znamená, že jeho implementácia prispieva k lepšiemu hodnoteniu vašej stránky vo vyhľadávačoch.

Ako používať GSC na SEO optimalizáciu

Google Search Console je dôležitým nástrojom pre SEO špecialistov, pretože poskytuje cenné dáta na vylepšenie SEO stratégií. Pomocou GSC môžete detailne analyzovať výkonnosť vášho webu a identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie. Tento nástroj vám umožňuje presne sledovať, kde sa váš web nachádza vo výsledkoch vyhľadávania, a poskytuje cenné informácie na optimalizáciu vašich SEO stratégií.

Identifikácia úspešných kľúčových slov

Chcete zistiť, ktoré kľúčové slová prinášajú najviac návštevnosti na váš web? Analyzujte vyhľadávacie dotazy v Performance reporte. Táto analýza vám umožní identifikovať najúspešnejšie kľúčové slová, ktoré môžete použiť na optimalizáciu obsahu a zvýšenie jeho relevancie.

 1. Zoznam najčastejších vyhľadávacích dotazov: Pomocou Performance reportu môžete vytvoriť zoznam najčastejších vyhľadávacích dotazov, ktoré vedú návštevníkov na váš web.

 2. Analýza výkonnosti kľúčových slov: Sledujte metriky ako kliky, zobrazenia, priemerná CTR a priemerná pozícia pre každé kľúčové slovo. Tieto informácie vám pomôžu pochopiť, ktoré kľúčové slová sú najvýkonnejšie.

 3. Optimalizácia obsahu: Použite tieto dáta na zlepšenie a optimalizáciu obsahu na vašom webe. Pridajte úspešné kľúčové slová do titulkov, meta popisov a textov na stránke, aby ste zvýšili ich relevantnosť a viditeľnosť na Googli.

Zlepšenie viditeľnosti stránky

Sledovaním metrík, ako je priemerná pozícia a CTR, môžete identifikovať príležitosti na zlepšenie viditeľnosti vašej stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

 1. Priemerná pozícia: Analyzujte priemernú pozíciu vašich stránok pre jednotlivé kľúčové slová. Zamerajte sa na stránky, ktoré sú blízko prvej stránky výsledkov vyhľadávania (pozície 5-15), pretože tieto majú najväčší potenciál na zlepšenie.

 2. Miera prekliknutia (CTR): Sledujte CTR pre jednotlivé stránky a kľúčové slová. Nízka CTR môže naznačovať, že váš meta popis alebo titulok nie sú dostatočne lákavé. Experimentujte s rôznymi formuláciami, aby ste zvýšili CTR.

 3. Zlepšenie obsahu a štruktúry: Optimalizujte obsah a štruktúru stránok, ktoré majú nízku viditeľnosť alebo vysokú mieru opustenia. Zlepšite kvalitu obsahu, pridajte relevantné obrázky a videá, a zabezpečte, aby boli stránky rýchlo načítané a ľahko použiteľné na mobilných zariadeniach.

Google Search Console vám poskytuje všetky potrebné dáta a údaje k tomu, aby ste mohli efektívne riadiť a zlepšovať svoje SEO stratégie. Pravidelným sledovaním a analýzou týchto dát môžete identifikovať slabé stránky vášho webu a zlepšiť jeho viditeľnosť na Googli, čím zvýšite návštevnosť a dosiahnete lepšie výsledky.

Oprava bežných chýb pomocou Google Search Console

Google Search Console je neoceniteľným nástrojom na identifikáciu a opravu bežných chýb na vašom webe, ktoré môžu negatívne ovplyvniť jeho výkonnosť a viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania.

Bežné chyby a ich riešenie

Medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa používatelia stretávajú, patria chyby 404, problémy s odoslaním sitemap a ďalšie technické chyby.

 1. Chyby 404 (Nenájdená stránka):

  • Identifikácia: Google Search Console vám ukáže, ktoré stránky vracajú chybu 404. Tieto chyby nájdete v sekcii "Indexing" pod záložkou "Pages".

  • Riešenie:

   • Skontrolujte, či URL adresa neobsahuje preklepy a či vedie kam má.

   • Opravte interné odkazy, ktoré vedú na neexistujúce stránky.

   • Ak stránka už neexistuje, zvážte presmerovanie (301 redirect) na relevantnú existujúcu stránku.

 2. Problémy s odoslaním sitemapy:

  • Identifikácia: Ak Google nemôže prečítať alebo indexovať vašu sitemapu, nájdete upozornenia v sekcii "Sitemaps".

  • Riešenie:

   • Skontrolujte formát vášho sitemap súboru. Uistite sa, že je v súlade s protokolom XML sitemap.

   • Overte, že URL adresy v sitemape sú prístupné a nevracajú chyby.

   • Znovu odošlite sitemapu pomocou GSC a sledujte stav odoslania.

 3. Chyby pri prehľadávaní (Crawl errors):

  • Identifikácia: Tieto chyby sú uvedené v sekcii "Indexing" pod záložkou "Pages". Môžu zahŕňať rôzne problémy ako napríklad "Server error (5xx)", "Redirect error", a ďalšie.

  • Riešenie:

   • Server errors (5xx): Skontrolujte stav vašich serverov a zistite, či nie sú preťažené alebo nesprávne nakonfigurované.

   • Redirect errors: Skontrolujte a opravte nesprávne presmerovania (napríklad nekonečné slučky alebo presmerovania na neexistujúce stránky).

 4. Problémy s indexáciou:

  • Identifikácia: V sekcii "Indexing" nájdete stránky, ktoré nie sú indexované z rôznych dôvodov, ako napríklad "Excluded by ‘noindex’ tag" alebo "Blocked by robots".

  • Riešenie:

   • Skontrolujte, či stránky, ktoré chcete indexovať, neobsahujú noindex tag v HTML kóde.

   • Overte, že vaše robots.txt pravidlá neblokujú stránky, ktoré by mali byť indexované.

Chyby stránok v GSC

Google Search Console vám poskytuje všetky nástroje a informácie potrebné na efektívne identifikovanie a opravu technických problémov na vašom webe. Týmto spôsobom môžete udržiavať zdravie svojho webu a zabezpečiť, že bude správne indexovaný a optimalizovaný pre vyhľadávanie.

Pokročilé tipy a triky

Google Search Console ponúka množstvo pokročilých funkcií, ktoré vám môžu pomôcť maximalizovať výkonnosť vášho webu. Tieto funkcie vám umožňujú hlbšiu analýzu, automatizáciu procesov a integráciu s ďalšími nástrojmi Google, čo vám pomôže efektívne riadiť SEO a zlepšiť viditeľnosť vášho webu.

Využívanie rozšírených reportov

V Performance reporte môžete použiť pokročilé filtre a segmentáciu na analýzu špecifických dát. Napríklad môžete filtrovať podľa krajiny, zariadenia, typu vyhľadávania (web, obrázky, videá) a mnoho ďalších kritérií. To vám umožní lepšie pochopiť správanie rôznych skupín používateľov.

Využiť môžete aj možnosť porovnania dát v rôznych časových obdobiach, aby ste zistili, ako sa vaše metriky menia v priebehu času. Môžete porovnávať napríklad výkonnosť pred a po implementácii SEO zmien.

Využívanie Crawl Stats reportu

Crawl Stats report v Google Search Console poskytuje prehľad o tom, ako crawler Googlebot indexuje obsah vašej webovej stránky. Zobrazuje štatistiky úspešných aj neúspešných crawl požiadaviek, celkovú veľkosť stiahnutých dát a priemerný čas odozvy servera.

Kľúčové je pravidelne monitorovať tento report, pretože vám pomôže odhaliť a odstrániť problémy s dostupnosťou stránky pre Googlebot, ako sú chyby serverov, zablokované zdroje alebo nedostupnosť robots.txt súboru. Tiež môžete identifikovať príležitosti na zlepšenie rýchlosti načítania stránky a optimalizovať indexovanie obsahu vyhľadávačmi.

Správna interpretácia a vyhodnocovanie údajov z Crawl Stats reportu prispieva k úspešnej SEO stratégii tým, že vám umožní riešiť nedostatky znižujúce mieru prekliknutí a pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Automatizácia procesov

V Google Search Console si môžete nastaviť automatizované reporty:

 • Export dát: Google Search Console umožňuje exportovať reporty do formátov CSV alebo Google Sheets, čo vám umožní automatizovať pravidelné reportovanie a analýzu dát. Môžete nastaviť automatické exporty a integrácie s nástrojmi na vizualizáciu dát, ako je Looker Studio (predtým známe ako Google Data Studio).

 • API prístup: Využite Google Search Console API na automatizáciu zberu dát a integráciu s vlastnými aplikáciami. API vám umožní programatický prístup k vašim dátam, čo môže byť užitočné pre pokročilé analýzy a personalizované reporty.

Integrácia s ďalšími nástrojmi Google

Google Search Console a ostatné nástroje od Google spolu spolupracujú, vďaka čomu ich môžete využiť vo svoj prospech o niečo jednoduchšie.

 1. Google Analytics:

  • Prepojenie účtov: Prepojte svoj účet Google Search Console s Google Analytics, aby ste získali podrobnejšie informácie o tom, ako k vám návštevníci prichádzajú z organického vyhľadávania a ako sa správajú po príchode na váš web. Môžete sledovať metriky ako bounce rate, priemerný čas strávený na stránke a konverzné pomery.

  • Import dát: Importujte dáta z Google Search Console do Google Analytics, aby ste mali všetky informácie na jednom mieste. To vám umožní lepšiu koreláciu medzi vyhľadávacími dopytmi a používateľským správaním na vašom webe.

 2. Google Ads:

  • Remarketing: Využite dáta z Google Search Console na vytváranie remarketingových kampaní v Google Ads. Napríklad môžete zacieliť návštevníkov, ktorí prišli na váš web cez určité kľúčové slová, ale nekonvertovali.

  • Optimalizácia kampaní: Použite výkonnostné dáta z GSC na optimalizáciu vašich Google Ads kampaní, identifikujte najlepšie výkonnostné kľúčové slová a zacielenia, ktoré vedú k vyššej konverzii.

Pokročilé monitorovanie a bezpečnosť

Pravidelnou kontrolou sekcie Security Issues v Google Search Console včas identifikujete a vyriešite problémy ako malware, hacknuté stránky a ďalšie bezpečnostné hrozby.

Navyše, ak Google zistí bezpečnostné problémy na vašom webe, poskytne podrobné informácie o tom, ako tieto problémy odstrániť. Po ich oprave môžete požiadať o kontrolu, aby Google odstránil varovania z výsledkov vyhľadávania.

Google Search Console je nevyhnutný nástroj pre každého, kto chce optimalizovať svoju webovú stránku a dosiahnuť lepšie výsledky vo vyhľadávaní. Správnym využitím všetkých dostupných funkcií môžete získať cenné dáta, ktoré vám pomôžu zlepšiť SEO a zvýšiť návštevnosť vášho webu.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s Obchodnými podmienkami pre zverejňovanie komentárov, alebo ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
Článok ešte nebol komentovaný.

Odporúčané články