Požiadavky na vydavateľské portály 2020

Aktualizované: 2020-05-07
Pomocou platformy WhitePress môžete publikovať obsah na viac ako 18 000 rôznych webových stránkach. Sú to portály, ale aj menšie špecializované blogy z Poľska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva a Ruska. S cieľom zlepšiť kvalitu našej ponuky sme od júna 2020 zmenili a doplnili požiadavky na kvalitu webových stránok. V tomto článku popisujeme faktory, ktoré spôsobujú odmietnutie portálov alebo ich označenie ako portály nižšej kvality. Zosumarizovali sme aj posledné kvalitatívne zmeny a vysvetlili sme ako prebieha proces overovania od júna 2020.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

 

Dôležité zmeny v prezentácii portálov 

Na jednej strane inzerenti očakávajú lacné webové stránky s možnosťou publikovania, na druhej strane máme veľa náročných zákazníkov, ktorí očakávajú účinné spôsoby zúženia zoznamu iba na populárne, spoľahlivé, mienkotvorné a atraktívne portály. Preto prešiel v posledných týždňoch WhitePress® niekoľkými zmenami, ktoré propagujú vysoko kvalitné webové stránky. Ďalej uvádzame tri najdôležitejšie zmeny.   

 

1. Rozdelenie portálov na webové stránky s nižšou a vyššou kvalitou 

Portály sme rozdelili do dvoch skupín: nižšia a vyššia kvalita. Zároveň však musí každá webová stránka, aj tá nižšej kvality, spĺňať základné podmienky, a to:

 • Webová návštevnosť musí dosahovať minimálne 500 UU / mesiac (v priemere za posledné 3 mesiace, údaje zo služby Google Analytics alebo z iného spoľahlivého zdroja), 
 • žiadne LES systémy (ako systémy výmeny odkazov alebo umiestňovania odkazov), stránka musí byť viditeľná (indexovaná) vo vyhľadávači Google, vydavateľ nemal v minulosti problémy s umiestňovaním článkov, 
 • minimálne obsahové hodnotenie redakciou je 2, 
 • minimálne technické hodnotenie redakciou je 2, 
 • vydavateľ neporušuje zmluvné Podmienky WhitePress® pre vydavateľov.


Vysokokvalitné webové stránky spĺňajú okrem základných aj tie náročnejšie podmienky:

 • webová návštevnosť presahuje 1 000 UU / mesiac (v priemere za posledné 3 mesiace, údaje zo služby Google Analytics alebo z iného spoľahlivého zdroja), 
 • index organickej návštevnosti podľa Ahrefs ≥ 100, pričom redakcia WhitePress kontroluje, či je skutočný alebo falošný, 
 • minimálne obsahové hodnotenie redakciou je 4, 
 • minimálne technické hodnotenie redakciou je 2.

Presný popis požiadaviek je uvedený ďalej v článku.   

Každý inzerent pri prehliadaní webových stránok môže zúžiť zoznam na portály nižšej alebo vyššej kvality. Okrem toho, v zobrazení zoznamu je adresa portálu červená, iba ak ide o portál s vyššou kvalitou.


Vyhľadávanie portálov vyššej kvality  

 


Spôsob označenia portálu s nižšou a vyššou kvalitou v zozname pre inzerenta

 

2. Informácie o dátume poslednej aktualizácie štatistík a upozornenie, ak ich zdroj nie je spoľahlivý.

Niektorí vydavatelia s nami spolupracujú už dlhšie. Vo väčšine prípadov sme boli pri akvizícii portálov schopní získať aktuálne štatistické údaje o návštevnosti (UU / mesiac). Odvtedy sa veľa zmenilo, takže naším cieľom do najbližšej budúcnosti je aktualizovať tieto údaje. Môže to však trvať niekoľko mesiacov.

Aby mal inzerent k dispozícii spoľahlivé informácie na každej webovej stránke, zverejňujeme dátum poslednej aktualizácie štatistík. Ak poskytnuté údaje nie sú podľa nášho názoru spoľahlivé, táto informácia je k dispozícii.


Správa s aktualizovaným dátumom štatistík

 


Správa, keď sú štatistiky neaktuálne alebo nespoľahlivé


3. Overujeme, či vlastníci webových stránok nezlepšujú viditeľnosť pomocou analytických nástrojov, ako sú Ahrefs / Semrush / Majestic, atď. 

Ukázalo sa, že portály niektorých vydavateľov si upravujú viditeľnosť pomocou analytických nástrojov (Semrush, Majestic, Ahrefs) vytváraním podstránok, ktoré sa radia do populárnych, ale nekliknuteľných fráz. Najčastejšie sa jedná o frázy, ktoré sa odchyľujú od témy samotnej webovej stránky a týkajú sa napr. prihlasovacej stránky do banky alebo univerzitných webových stránok. Takáto webová stránka „pristane“ 7 až 8 pozícií pod týmito frázami, zatiaľ čo algoritmy viditeľnosti sú takto podvedené. Počas overovania webových stránok to kontrolujeme manuálne a v takom prípade sa tieto portály označia ako „nižšej kvality“.

 

Požiadavky na portály (od júna 2020) 

Zaviedli sme koncepty portálov nižšej a vyššej kvality a na žiadosť zákazníkov meníme požiadavky na portály. Tieto požiadavky sa overia pri pridávaní nových portálov a v procese „Overovanie 2020“, ktorý sa začal v júni 2020. Ďalej sú uvedené presné kritériá hodnotenia portálov.

 

Portály vyššej kvality:

 • webová návštevnosť presahuje 1 000 UU / mesiac (v priemere za posledné 3 mesiace, údaje zo služby Google Analytics alebo z iného spoľahlivého zdroja),
 • index organickej návštevnosti podľa Ahrefs ≥ 100 (overujeme, že s indexom nebolo manipulované),
 • žiadne systémy LES (systémy na výmenu odkazov)
 • stránka musí byť viditeľná vo vyhľadávači Google,
 • vydavateľ v minulosti nemal problémy s umiestňovaním článkov,
 • vydavateľ neporušuje zmluvné podmienky WhitePress® pre vydavateľov,
 • webová stránka poskytuje kontaktné informácie (telefónna a / alebo poštová adresa redakcie),
 • minimálne obsahové hodnotenie redakciou je 4,
 • minimálne technické hodnotenie je 2.

 

Portály nižšej kvality:

 • webová návštevnosť dosahuje minimálne 500 UU / mesiac (v priemere za posledné 3 mesiace, údaje zo služby Google Analytics alebo z iného spoľahlivého zdroja),
 • index organickej návštevnosti podľa Ahrefs <100
 • žiadne systémy LES (systémy na výmenu odkazov),
 • stránka musí byť viditeľná (indexovaná) vo vyhľadávači Google, vydavateľ nemal v minulosti problémy s umiestňovaním článkov,
 • minimálne obsahové hodnotenie redakciou je 2,
 • minimálne technické hodnotenie redakciou je 2,
 • vydavateľ neporušuje zmluvné podmienky WhitePress® pre vydavateľov.

 

 

Overovanie vydavateľských portálov - 2020

Od júna 2020 overujeme všetky aktívne portály, ktorých opisy a/alebo ponuky boli aktualizované pred rokom 2020. Tento proces môže trvať až niekoľko mesiacov (vykonávajú ho dvaja redaktori). Chceli by sme tiež požiadať vydavateľov, aby urýchlene podnikli kroky na základe našich požiadaviek a otázok.

 

Prvky, ktoré budú predmetom overovania:

 • návštevnosť webových stránok; kým však nezískame aktuálne štatistiky od vydavateľa, označíme tento parameter ako nespoľahlivý alebo neaktuálny,
 • obsahové hodnotenie (vysvetlenie nižšie),
 • technické hodnotenie (vysvetlenie nižšie),
 • popis, kategória, tagy na webe,
 • či má portál nižšiu alebo vyššiu kvalitu,
 • či nedochádza k manipulácii s ukazovateľmi viditeľnosti v Ahrefs.

Najdôležitejším prvkom procesu overovania portálu je pomôcť vydavateľom rozšíriť ich ponuku.

Odporúčame, aby ste si prečítali tento článok:

Ako zarobiť viac s WhitePress® - 11 tipov pre vydavateľov 

 

Obsahové hodnotenie (0-10 bodov) - metóda výpočtu

Posúdenie množstva redakčného obsahu (0-3 bodov)

Cieľ: Posudzujeme, či sú na webovej stránke dostupné najmä reklamné články (s odkazom), alebo či redakčný tím portálu vytvára aj svoj vlastný obsah (bez odkazu na inzerenta).

Metóda hodnotenia: Posledných 10 článkov sa podrobí overeniu. Okrem toho sa kontroluje počet článkov, ktoré boli vyhodnotené ako redakčné.

bodovanie:

 • +3 body - minimálne 8 redakčných článkov,
 • +2 body - minimálne 7 redakčných článkov,
 • +1 bod - minimálne 5 redakčných článkov,
 • +0 bodov - portál obsahuje menej ako 5 redakčných článkov z posledných 10 publikovaných článkov.

 

Hodnotenie aktuálnosti obsahu (0-3 bodov)

Cieľ: Posudzujeme, či je webová stránka často aktualizovaná.

Metóda hodnotenia: Posledných 10 článkov sa podrobí overeniu. Okrem toho sa kontroluje počet článkov, ktoré boli posúdené ako redakčné.

bodovanie:

 • +3 body - posledný redakčný obsah nie je starší ako 1 pracovný deň,
 • +2 body - posledný redakčný obsah nie je starší ako 3 pracovné dni,
 • +1 bod - posledný redakčný obsah nie je starší ako 10 pracovných dní,
 • +0 bodov - Posledný redakčný obsah je starší ako 10 pracovných dní.

 

Aktivita užívateľov - komentáre (0-2 bodov)

Cieľ: Posudzujeme, či má web aktívnych užívateľov.

Metóda hodnotenia: overí sa 10 náhodných článkov a skontroluje sa počet komentovaných článkov.

bodovanie:

 • +2 body - v náhodných 10 článkoch je komentovaných aspoň 5 článkov,
 • +1 bod - v náhodných 10 článkoch je komentovaný aspoň 1,
 • +0 bodov - v náhodných 10 článkoch nebol žiaden komentovaný.

 

Kontakt na redakciu webových stránok (0-2 body)

Cieľ: Posudzujeme, či je webová stránka anonymná alebo má kontaktné údaje na redakciu.

Metóda hodnotenia: Kontrola, či sa na webovej stránke nachádzajú redakčné kontaktné údaje.

bodovanie:

 • +2 body - na webe môžete ľahko nájsť telefón a adresu (fyzickú) na redakciu,
 • +1 bod - na stránke môžete ľahko nájsť telefón alebo adresu (fyzickú) na redakciu,
 • +0 bodov - na stránke nie je ani telefón, ani adresa (fyzická) na redakciu.

Obsahové a technické hodnotenie je realizované redakčným tímom WhitePress v deň začatia overovania daného portálu. Na žiadosť vydavateľa alebo ktoréhokoľvek inzerenta sa verifikácia môže zopakovať.

 

Technické hodnotenie (0-10 bodov) - metóda výpočtu

W3C – validátor kódu (0-1 bod)

Cieľ: Overenie správnosti kódu portálu pomocou univerzálneho ukazovateľa. Dosiahnutie tohto cieľa je pre spoločnosť, ktorá sa stará o svoje služby, jednoduché.

Metóda hodnotenia: Náhodne vybraná podstránka sa automaticky testuje vo validátore W3C (https://validator.w3.org/)

bodovanie:

 • +1 bod - stránka prešla testom,
 • +0 bodov - stránka neprešla.

 

Test rýchlosti - odosielanie a generovanie podstránok (0-1 bod)

Cieľ: Overenie rýchlosti zobrazenia domovskej stránky a 4 náhodných podstránok serverom. Test nie je príliš náročný, umožňuje vám však vybrať portály, ktoré majú problém s rýchlosťou servera alebo s kódom webovej stránky.

Metóda hodnotenia: Uskutoční sa 7 meraní času načítania (3 hlavných stránok a 4 pre náhodné podstránky).

bodovanie:

 • +1 bod - priemerný čas do 1 sekundy, vrátane 1 sekundy,
 • +0 bodov - priemerný čas presahuje 1 sekundu.

 

Page Speed Insights test stránky – rýchlosť prevádzky (na mobilných zariadeniach) (0-3 body)

Cieľ: Overiť prispôsobenie webu mobilným zariadeniam z hľadiska pohodlia používateľa.

Metóda hodnotenia: V nástroji https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ (spodná časť) sa kontroluje náhodná podstránka portálu alebo domovská stránka.

bodovanie:

 • +3 body - skóre v rozmedzí 76 - 100
 • +2 body - skóre v rozmedzí 51 - 75
 • +1 bod - skóre v rozmedzí 26 - 50
 • +0 bodov - skóre v rozmedzí 0 - 25.

 

Page Speed Insights test stránky - pre počítače (0-3 body)

Cieľ: Overenie prispôsobenia webovej stránky používateľom stolných počítačov a prenosných počítačov z hľadiska rýchlosti, prevádzky webových stránok a pohodlia používateľov.

Metóda hodnotenia: V nástroji: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ (časť Počítač) sa kontroluje náhodná podstránka portálu alebo domovská stránka.

bodovanie:

 • +3 body - skóre v rozmedzí 76 - 100
 • +2 body - skóre v rozmedzí 51 - 75
 • +1 bod - skóre v rozmedzí 26 - 50
 • +0 bodov - skóre v rozmedzí 0 - 25.

 

Test Google - kompatibilita s mobilnými zariadeniami (0-2 body)

Cieľ: Overiť prispôsobenie webu pre mobilné zariadenia.

Metóda hodnotenia: V nástrojihttps://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ sa kontroluje náhodná podstránka portálu alebo domovská stránka.

bodovanie:

 • +2 body - web je 100% kompatibilný,
 • +1 bod - web má mobilnú verziu (alebo je responzívny), ale nie je 100% kompatibilný,
 • +0 bodov - webová stránka nemá mobilnú verziu a nereaguje.

 


Zhrnutie technického a obsahového hodnotenia

Ako správne poslať prehľad zo služby Google Analytics – pokyny

 1. Musíte mať implementovaný kód GA na stránke. Inštalácia služby GA je najjednoduchšie (a bezplatné) riešenie, ak chcete analyzovať návštevnosť webových stránok. Viac: https://support.google.com/analytics/answer/6086097.
 2. Prihlásite sa do služby Google Analytics (na adrese: https://analytics.google.com/analytics/web/).
 3. Vyberiete portál.

wybór portalu w google analytics
 

 1. Prejdeme na plochu Publikum> Prehľad (Recipients> Overview)

Zakładka Odbiorcy > Podgląd w google analytics
 

 1. Potom v pravom hornom rohu obrazovky nastavíme požadovaný rozsah dátumov (údaje z posledných 3 mesiacov) a klikneme na tlačidlo Zdieľať (Share)

udostępnianie raportu w google analytics
 

 1. Nakoniec vyplňte krátky formulár a kliknite na tlačidlo Odoslať (Submit).
V tejto fáze je dôležité nastaviť frekvenciu na „raz“ a typ súboru ako PDF. Takýto súbor môže byť priložený na príslušné miesto na platforme alebo zaslaný e-mailom na túto adresu: office@whitepress.sk. Do e-mailu zadajte: „Prosím o aktualizáciu štatistík portálu: www.mojadomena.sk“

załączanie plików dokumentujących oglądalność
 

 1. Náš redakčný tím aktualizuje štatistiky, ktoré ste poslali do jedného pracovného dňa.
Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články