Ako vložiť kódy JavaScript do článkov?

Aktualizované: 2021-02-09
Požiadavky inzerentov sa zvyšujú. Väčšina agentúr chce merať efektívnosť svojich aktivít vrátane publikovania článkov. To si vyžaduje vloženie príslušného kódu, čo nie je vždy jednoduché. V tomto článku vám ukážeme, ako na to a s akými problémami sa môžeme stretnúť. Urobíme to na príklade systémov na správu obsahu, ktoré sa bežne používajú v administračných paneloch webových stránok a portálov.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Kódy na sledovanie a analýzu návštevnosti sa nelíšia v spôsobe vkladania. Takýmto kódom môže byť skript, ktorý počíta návštevnosť na základe služby Google Analytics, interného štatistického systému WhitePress alebo iného proprietárneho riešenia. Vďaka kódom sú umožnené remarketingové aktivity, čo sa stáva čoraz viac populárnym. 

Všetky webové stránky fungujú na základe HTML editora. Ak chcete správne umiestniť kód JavaScript do tela článku, musíte najskôr prepnúť zobrazenie obsahu do režimu úprav HTML, t. j. zdrojového kódu.

V závislosti od editora obsahu použitého v administračnom paneli portálu, kde je článok publikovaný, môžu tlačidlá vyzerať odlišne. Niekedy bude možno potrebné túto možnosť nájsť v ponuke editora alebo kliknutím pravým tlačidlom myši.

Po prepnutí by sa mali zobraziť značky HTML. Nemusíte im rozumieť, iba sa uistite, či sú vo Vašom texte ostré zátvorky, ktoré obklopujú text:

Posledným krokom je vloženie kódu sledovania návštevnosti, ideálne na úplný koniec článku.

Správne vložený kód vyzerá takto:

Po vložení kódu môžete vypnúť zobrazenie HTML kódu a Váš článok uložiť. Ak všetko prebehlo dobre, bude kód sledovania návštevnosti zahrnutý do tela článku a mali by sa počítať štatistické údaje.

Možné problémy, ktoré by mali byť konzultované s osobou technicky zodpovednou za webovú stránku:

  • Vkladanie kódu je v editore zakázané (v konfigurácii editora musí byť nastavený príslušný parameter).
  • Editor nemá žiadne tlačidlo na prepínanie zobrazenia (v konfigurácii editora je potrebné pridať vhodný parameter).
  • Po uložení sa kód do článku nevloží (editor môže mať obmedzenia v umiestňovaní značiek <script> do obsahu. Budete musieť zmeniť možnosti v editore umožňujúce umiestnenie týchto značiek).
  • Po uložení vyzerá kód rovnako, úvodzovky sa zmenia (editor môže mať funkciu nahradenia úvodzoviek a lomených zátvoriek entitami, ktoré sú iba na tlač, ale nespĺňajú žiadnu funkciu. Mali by ste deaktivovať parameter zodpovedný za prevod špeciálnych znakov pre entity v konfigurácii editora).
Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články