Vedomostná báza » WhitePress® aktualizácie » Inzerenti

Upgrade pre inzerentov – rozdelenie filtrov vo vyhľadávači portálov

Aktualizované: 2022-05-27  
(2 minút čítania)
Rozdelenie filtrov – upgrade vo vyhľadávači portálov
Ak chcete publikovať články pomocou WhitePress®, môžete si prezerať databázu viac ako 40 000 portálov. Náš vyhľadávač portálov sa stal vizuálne prehľadnejším, vďaka novému vylepšeniu – rozdeleniu filtrov. Všetky naše filtre sme rozdelili do kategórií súvisiacich s publikačnými cieľmi, aby ste mohli ľahko nájsť a vybrať svoje obľúbené filtre.

Úplne nové skupiny filtrov

Vo vyhľadávači portálov WhitePress® nájdete takmer 50 filtrov, vďaka ktorým si môžete zoradiť všetky portály podľa svojich preferencií. Ktoré filtre sú pre určitých inzerentov dôležitejšie, závisí od ich publikačných cieľov, ale aj od ich rozpočtu, potreby objednať si ďalšie články alebo od iných priorít.

Aby bolo vyhľadávanie portálov prehľadnejšie a pohodlnejšie, rozdelili sme všetky naše filtre do štyroch kategórií v závislosti od ich funkcie. Ide o tieto 4 kategórie: Základné filtre, Marketingové filtre, SEO filtre a Technické a iné filtre. Nové rozdelenie filtrov vám umožňuje nájsť najvhodnejšie parametre spôsobom, ktorý je jednoduchý a intuitívny.

Základné a marketingové filtre

V novom zobrazení vyhľadávača nájdete:

  • Základné filtre — pomôžu vám filtrovať portály podľa typu portálu, témy alebo ceny.
  • Marketingové filtre – môžete ich použiť na nájdenie ponúk s propagáciou na Facebooku, sledovaním návštevnosti, 36-mesačnou zárukou atď.
  • SEO filtre – pomocou týchto filtrov môžete prehliadať portály s ohľadom na ciele vytvárania odkazov. Ak publikujete pre účely SEO, určite oceníte rôzne parametre z najpopulárnejších nástrojov, ako sú AHREFS a Majestic: Domain Rating, Trust Flow, či Average UR.
  • Technické a iné filtre – tieto dodatočné filtre sa používajú na vyhľadávanie portálov, pričom zohľadňujú prvky ako HTTPS alebo rýchlosť publikovania.

Niektoré z nich sa vám budú hodiť v budúcnosti, keď budete mať nejaké skúsenosti s používaním našej platformy. Ak WhitePress® používate dlhodobo, odporúčame vylúčiť webové stránky, kde ste už niečo publikovali, aby ste na publikovanie nepoužívali rovnaké miesta. 

SEO a technické filtre

Nové zobrazenie filtrov v paneli inzerenta

Ako vidíte, stále máte k dispozícii rovnaký súbor filtrov ako v minulosti. Napriek tomu dúfame, že vám nový upgrade na filtre výrazne urýchli prácu. 

Prihláste sa do našej platformy, kliknite na „Publikovať články“ a vyskúšajte nový upgrade!

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s Obchodnými podmienkami pre zverejňovanie komentárov, alebo ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
Článok ešte nebol komentovaný.