Reporty a analýzy návštevnosti

Bezplatná metrika návštevnosti publikovaných článkov a zapojenia čitateľov.
Zaregistrovať sa zadarmo
Metriky poskytované našou technológiou WhitePress® vám poskytnú prístup k informáciám, ktoré nie sú dostupné v iných systémoch.
Stačí kliknúť, to je všetko!
Ak chcete získať prístup k štatistickému modulu, stačí iba jedno kliknutie a všetky dostupné údaje nájdete v ovládacom paneli WhitePress.
Úplné a spoľahlivé údaje
Analyzujeme zdroje popularity a návštevnosti, aby sme odstránili spam a overili propagačné úsilie vydavateľov. Zhromažďujeme reálne údaje o zapojení čitateľov a dodávame komplexné reporty na jednom mieste.
Voľný prístup
Všetky články publikované prostredníctvom platformy WhitePress vám poskytujú prístup k performance reportom vo formátoch HTML, XLS a PDF.
WhitePress® sledovacie skripty sú chránené a bezpečné - asynchrónne vykonávanie nespomaľuje načítanie obsahu, naša platforma je spoľahlivá aj počas výnimočného zaťaženia stránky a naše skripty zanechávajú minimálnu stopu.
Informácie v našich reportoch
Unikátne návštevy rozdelené podľa návštevnosti prostredníctvom mobilu / počítača
Zobrazenia v čase s konfigurovateľnými časovými obdobiami
Rozdelenie návštevnosti podľa hodín
Krajiny publika a jazyky prehliadača
Členenie publika podľa OS a prehliadača
Najobľúbenejší sprostredkovatelia podľa domény
Podrobné členenie URL adries sprostredkovateľa
Zapojenie čitateľa - čas strávený prečítaním článku
WhitePress® sledovací skript posiela každých pár sekúnd signál štatistickému serveru, čo znamená, že používateľ je stále aktívny na stránke článku. Štatistiky interakcií sú takto spoľahlivejšie!
Väčšina analytických riešení na trhu (napr. Google Analytics) neposkytuje spoľahlivé štatistiky o čase strávenenom na stránke
Správanie používateľa
Google Analytics*
  • Používateľ zostane na webe aj po prečítaní článku
  • Po prečítaní článku používateľ zatvorí prehliadač
  • Po prečítaní článku používateľ prejde na inú stránku
WhitePress
  • Používateľ zostane na webe aj po prečítaní článku
  • Po prečítaní článku používateľ zatvorí prehliadač
  • Po prečítaní článku používateľ prejde na inú stránku
* pre predvolenú implementáciu kódu GA, ktorú používa väčšina webových stránok.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo
Spoľahlivosť a validácia sprostredkovateľa
Môžete dôverovať našim informáciám - modul Upozornenia zaisťuje dôveryhodnosť.
Upozornenie 1
WhitePress® Monitoring - Execution Triggers
Platforma WhitePress® monitoruje využívanie sledovacích skriptov a overuje správnu inštaláciu skriptov. Ak nastane nejaká chyba, náš zákaznícky servis kontaktuje vydavateľa, aby problém vyriešil.
Upozornenie 2
Identifikácia zdrojov falošnej návštevnosti
Platforma WhitePress® monitoruje prichádzajúcu návštevnosť a porovnáva ju neustále s aktualizovaným blacklistom automatických generátorov návštevnosti, pričom z metrík článku vylučuje falošnú návštevnosť.
Upozornenie 3
Nezávislá analýza od inzerenta
Platforma WhitePress® odhaľuje IP adresy sprostredkovateľa, sleduje spustené sledovacie skripty a časy návštev, aby uľahčila vašu nezávislú analýzu návštevnosti.
Máte otázky? Napíšte nám:
Správcom osobných údajov je spoločnosť WhitePress s. r. o., so sídlom v meste ul. Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 52 416 160.

Poskytnutie telefóoneho čísla vo formulári je úplne dobrovoľné. Poskytnutím telefónneho čísla a súhlasu s telefonickým kontaktovaním, vyjadrujete súhlas na telefonický kontakt za účelom priameho marketingu tovarov a služieb ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. prostredníctvom systémov automatického volania.

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelmi marketingu môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracovaní osobných údajov spoločnosou WhitePress s.r.o a o vašich právach nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií