Ako pridať podúčty vo WhitePress®️

Aktualizované: 2022-03-10
Ako pridať podúčty vo WhitePress®️
Mnoho vydavateľov a inzerentov na našej platforme pracuje v tímoch. Aby to bolo pohodlnejšie, vo WhitePress® sme vytvorili možnosť pridať ďalších ľudí do vášho účtu a udeliť im prístupy. Pripravili sme pre vás ďalší návod – naučte sa pridávať podúčty a zdieľať prácu viacčlenných tímov.
Publikujte svoje články u nás. dnes.
Zaregistrovať sa zadarmo

Podúčty môžu byť veľmi užitočné hlavne pre zamestnancov marketingových agentúr a mediálnych domov. V tomto návode vám ukážeme, ako nastaviť parametre viditeľnosti pre podúčty, aby ste jednotlivým zamestnancom priradili vhodné projekty a portály.

1. Prejdite do nastavení účtu

Najprv v používateľských nastaveniach vyberte Môj účet a potom prejdite na Podúčty.

Môj účet nastavenia

Kde nájdete Podúčty v platforme

2. Pridať používateľa

Kliknite na tlačidlo Pridať používateľa a vyplňte základné údaje osoby, ktorej chcete zriadiť podúčet. Zadajte: e-mail, heslo, meno, priezvisko, telefónne číslo.

Pridanie podúčtu do platformy

3. Nastavte prístupy

Máte tiež prístup k udeľovaniu práv do modulu Pokladňa, kde môžete zmeniť viditeľnosť jednotlivých záložiek v platforme pre používateľa.

Urobte to výberom jednej z možností:

  • bez prístupu
  • len náhľad do histórie platieb 
  • plný prístup k hotovostným transakciám, ako sú vklady, výbery a reporty.

Ďalšie nastavenia znamenajú:

Prístup k príjmom a výdavkom – určite, kto môže zobraziť vaše prehľady. Oprávnená osoba môže kontrolovať, koľko zarábate publikovaním článkov prostredníctvom platformy alebo koľko míňate ako Inzerent publikovaním článkov cez WhitePress®.

Prístup majiteľa podúčtu  -  k vlastným projektom a  priradeným portálom – ako majiteľ hlavného účtu môžete obmedziť prístup podúčtov v závislosti od projektov a portálov, o ktoré sa jednotliví ľudia vo firme starajú.

Zapnúť všetky e-mailové notifikácie – túto možnosť povoľte, ak chcete dostávať  e-mailové upozornenia o všetkých aktivitách vykonávaných na paneli vašich zamestnancov.

Ďalšie prístupy sa týkajú iba zárobkov a prístupov ku copywriterským profilom. 

Nastavenia - prístupy pre podúčty

Dôležité je, že tu môžete upravovať aj údaje a prístupy už existujúceho podúčtu.

4. Uložte zmeny

Nakoniec kliknite na ULOŽIŤ a hotovo. Nezabudnite na to, inak budete musieť všetko nastavovať odznova.

5. Priraďte osobu k projektu alebo portálu

Ak ste už k svojmu účtu pridali podúčet, môžete k danému projektu alebo portálu priradiť aj zodpovednú osobu. Pri vytváraní nového projektu alebo pridávaní webstránky sa objaví nové pole -  Zodpovedná osoba za projekt. Vyberte z rozbaľovacieho menu osobu, ktorá sa danému projektu / portálu bude venovať.

Zodpovedná osoba za projekt - nastavenia

Ak chcete priradiť osobu k predtým pridanému projektu alebo portálu, môžete to urobiť na karte Moje projekty - Editovať.

Pozrite si aj náš video tutoriál o vytváraní podúčtov:

Nezabudnite sledovať naše aktivity – čoskoro zverejníme ďalšie návody s užitočnými radami pre nových používateľov WhitePress®.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom správy.
Správcom osobných údajov je WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, Vaše osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely spoločnosti WhitePress s.r.o. a subjektov, ktoré majú záujem o marketing svojich vlastných výrobkov alebo služieb. Marketingový cieľ spoločnosti WhitePress s.r.o. obsahuje komerčné informácie o konferenciách a školeniach súvisiacich s obsahom uverejnenom v časti Blog.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je legitímny účel, ktorý sleduje správca a jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).

Používatelia majú nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim údajom, právo ich opraviť, právo vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie a právo prenášať údaje. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov je WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, Vaše osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely spoločnosti WhitePress s.r.o. a subjektov, ktoré majú záujem o marketing svojich vlastných výrobkov alebo služieb. Marketingový cieľ spoločnosti WhitePress s.r.o. obsahuje komerčné informácie o konferenciách a školeniach súvisiacich s obsahom uverejnenom v časti Blog.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je legitímny účel, ktorý sleduje správca a jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).

Používatelia majú nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim údajom, právo ich opraviť, právo vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie a právo prenášať údaje. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať
Odporúčané články