Ako vytvoriť ponuku na platforme WhitePress®️?

Aktualizované: 2022-01-21
Ako vytvoriť ponuku na platforme WhitePress
Zaregistrovali ste sa na platforme WhitePress® ako vydavateľ a máte za sebou prvý krok, pridanie portálu. Ďalším krokom pre vydavateľa je vytvorenie cenovej ponuky. Ak si nastavíte atraktívne cenové ponuky, máte šancu týchto inzerentov zaujať. Inzerenti si vyberajú publikovanie článkov podľa vlastných požiadaviek, pričom vidia v platforme zoznam všetkých portálov vydavateľov s ich kompletnými cenovými ponukami.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Príprava ponuky

Pre každý portál si môžete vytvoriť viacero ponúk v závislosti od poskytovaných služieb. Čím viac ponúk máte v systéme, tým je vyššia pravdepodobnosť, že zaujmete inzerenta. Ponúknite inzerentovi niekoľko možností, napríklad uveďte jednu ponuku s napísaním a druhú bez napísania obsahu. Pridajte k ponuke aj možnosť zverejnenia na sociálnych sieťach, kombinujte a testujte.  

Príklady: 

 • SEO článok s napísaním 
 • SEO článok + promo na Facebooku
 • PR článok 
 • PR článok + promo na Twitteri

Ak sa niečo vo vašej aktuálnej ponuke zmení, svoju ponuku viete v platforme WhitePress® kedykoľvek upraviť a aktualizovať. 

Po zmene a úprave ponuky, zmeny opäť skontroluje a schváli redakcia WhitePressu® obvykle do 24 hodín. (max. 3 dni). 

Vytvorenie ponuky sa skladá z troch častí, všetky si názorne ukážeme. 

1. Základné údaje ponuky

Tu zadáte názov ponuky, ktorý najlepšie vystihuje, čo ponuka obsahuje. Vyplňte počet dní promovania článku a odkaz na domovskú stránku alebo jej sekciu (subdoménu).

Rovnako môžete pridať snímku obrazovky (screenshot) miesta, kde bude odkaz umiestnený. Uveďte, či bude článok dostupný na Twitteri a Facebooku. (Ak si zvolíte túto možnosť, budete pri publikovaní inzerentovi vkladať do platformy aj odkaz na vybranú sociálnu sieť).

Môžete to urobiť iba vtedy, ak ste predtým uviedli, že portál má profil na týchto sociálnych sieťach. (Nastavenia portálu).

Do tejto časti taktiež vkladáte odkaz na ukážkový článok, napríklad z hlavnej stránky alebo vybranej sekcie. 

Základné nastavenia ponuky v platforme WhitePress

Potom kliknite na ďalšiu sekciu ponuky. 

2. Redakčné a technické nastavenia

V tejto technickejšej časti uvidíte niekoľko možností, z ktorých si môžete vybrať. Najprv v redakčných nastaveniach uveďte, či vaša ponuka zahŕňa napísanie článku. Ak áno, doplňte čas prípravy takéhoto článku. Potom vyberte, či inzerent môže k obsahu pridať reklamný banner.

V ďalšom kroku vyberte správne odpovede na nasledujúce otázky:

Ako bude článok po zverejnení označený?

 • Články označujeme podľa uváženia inzerenta: neoznačujeme alebo označujeme na požiadanie.
 • Neoznačujeme sponzorované články. (Platí iba pre niektoré krajiny). 
 • Články označujeme vždy ako: “Sponzorovaný článok".
 • Články označujeme: “Sponzorovaný článok” (štandardne) alebo “Partnerský článok” alebo “Externý článok”.
 • Iné: 

Aké sú vaše požiadavky na kvalitu článku?

 • Požadujeme články veľmi vysokej kvality napísané špecialistami.
 • Články vysokej kvality.
 • Články musia byť správne a mať primeranú hodnotu.

Môže mať článok reklamný charakter?

 • Článok môže mať reklamný charakter.
 • Článok musí byť objektívny, ale môže odkazovať na inzerenta.
 • Článok musí byť plne objektívny.

Mali by byť v obsahu obrázky, ak áno, koľko?

 • Článok nemôže obsahovať obrázky.
 • Článok nemusí, ale môže obsahovať obrázky.
 • Článok musí obsahovať obrázky.

Minimálna a max. dĺžka článku - neobmedzene alebo uvediete konkrétnu hodnotu (počet znakov).

Ako dlho bude článok publikovaný?

 • Článok je vymazaný po 12 mesiacoch.
 • Článok a odkazy ostanú natrvalo bez zmien.
 • Článok ostane a po 12 mesiacoch odkazy zmenia označenie na "nofollow" .
 • Iné:

Je možné články komentovať?

 • Všetky články sú komentované (komentovanie sa nedá vypnúť).
 • Články nie sú komentované.
 • Komentovanie sa dá vypnúť na žiadosť inzerenta.
 • Iné:

Kto poskytuje hlavný obrázok k článku?

 • Povinný (musí poskytnúť inzerent).
 • Nepovinný (môže poskytnúť vydavateľ).
 • Žiaden.

Ak ste vybrali možnosť, že obrázok dodá inzerent, vyberte požadované proporcie obrázka a zadajte minimálnu šírku obrázka v pixeloch.

Pokračujeme s technickými nastaveniami.

Technické nastavenia ponuky v platforme WhitePress

Uveďte, ktorá možnosť je pre vás správna:

 • či je možné umiestniť embedovaný obsah - napríklad video,
 • či je možné umiestniť externé sledovacie kódy zaslané klientom,
 • či povoľujete dofollow odkazy v článku.

Ak uvediete, že povoľujete odkazy dofollow, uveďte:

 • počet odkazov na inzerenta v článku,
 • či povolíte ďalšie odkazy v článku,
 • aký typ odkazov môže inzerent vložiť.

Potom kliknite na poslednú sekciu ponuky. 

3. Cena a iné poznámky

Posledná karta je voliteľné pole, do ktorého môžete pridať nejaké komentáre alebo požiadavky. Nakoniec zadajte čistú cenu (bez DPH) za publikovanie článku. Majte na pamäti, že výška ceny ovplyvní počet objednávok, ktoré v platforme dostanete.

Nezabudnite, že ponuku si môžete kedykoľvek upraviť alebo si v rámci nej zmeniť vašu aktuálnu cenu. Navyše, ak máte niekoľko rôznych ponúk, váš portál je atraktívnejší pre inzerentov. Odporúčame vám pripraviť si SEO ponuky s odkazmi dofollow, PR ponuky s odkazmi nofollow, alebo ponuky s propagáciou na sociálnych sieťach.

Cena a iné poznámky - nastavenia cenovej ponuky

Nezabudnite po doplnení ponuky kliknúť pri portáli na tlačidlo Poslať portál na overenie, aby sme ho mohli aktivovať. 

Overenie vášho portálu môže trvať niekoľko dní. Ak by ste čakali dlhší čas, kedykoľvek kontaktujte našu redakciu emailom alebo telefonicky.

Po overení redakciou je vaša cenová ponuka viditeľná v našej platforme pre všetkých inzerentov. 
 

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články