Nová funkcia pre vydavateľov - Odporúčané ponuky

Aktualizované: 2021-09-23
Odteraz môžu vydavatelia vo WhitePress® využívať novú funkciu Odporúčané ponuky, získavať tak viac objednávok a súčasne zvýšiť svoje zárobky z publikovania článkov. Zistite, ako toto vylepšenie funguje a ako ho využiť.
Publikujte svoje články u nás. dnes.
Zaregistrovať sa zadarmo

Odteraz môžu vydavatelia vo WhitePress® využívať novú funkciu Odporúčané ponuky, získavať tak viac objednávok a súčasne zvýšiť svoje zárobky z publikovania článkov. Zistite, ako toto vylepšenie funguje a ako ho využiť.

Vedeli ste, že atraktívne ponuky môžu dokonca zdvojnásobiť počet objednávok na publikovanie pre vydavateľa? Zoznámte sa s novou funkciou na našej platforme a zistite, ako môžete rýchlo uviesť atraktívnejšie ponuky a získať ďalšie objednávky na publikovanie. 

Atraktívna ponuka na publikovanie - čo to je?

Aj malé zmeny vo forme propagácie alebo v cenách článkov môžu byť pre Inzerentov rozhodujúce. Aké zmeny by ste teda mali vykonať? Pre vlastníkov webových stránok môže byť ťažké určiť, ktoré ponuky im chýbajú alebo čo zlepšiť v tých aktívnych, preto sme predstavili funkciu Odporúčané ponuky. Tieto ponuky sú automaticky doplnené o prvky, ktoré sú pre inzerentov najdôležitejšie alebo vám chýbajú.

Čo to znamená v praxi? Ak chcete zmeniť svoje ponuky tak, aby boli atraktívnejšie, už nemusíte vykonávať časovo náročnú analýzu a porovnávať ponuky od iných vydavateľov. Teraz to môžete urobiť jediným kliknutím.

Ako aktivovať odporúčané ponuky?

Ak chcete použiť novú funkciu, prejdite na “Moje portály“ a potom na “Ponuky na publikovanie článkov“. Uvidíte tam najskôr svoje aktívne ponuky a pod nimi odporúčané ponuky vygenerované platformou, vedľa ktorých je tlačidlo “Pridať ponuku“.

Ako aktivovať Odporúčané ponuky - platforma WhitePress

Po kliknutí na túto možnosť sa vám zobrazí pohľad, podobný tomu pri tvorení novej ponuky s tým rozdielom, že jednotlivé prvky už budú doplnené. Návrhy generované platformou berú do úvahy parametre a ceny ponúk, ktoré sú pre Inzerentov najatraktívnejšie, a sú určené na základe ponúk, ktoré sú už na webových stránkach aktívne. Nezabudnite si prečítať podrobnosti o odporúčanej ponuke - v prípade potreby ju môžete upraviť. Potom ponuku aktivujte pomocou tlačidla “Uložiť“.

Zapnite alebo vypnite odporúčania

Odporúčané ponuky sú iba návrhy, takže môžete vypnúť zobrazovanie nasledujúcich položiek:

  • dané odporúčanie ponuky pre webovú stránku,
  • všetky odporúčania pre daný web,
  • všetky odporúčané ponuky pre všetky webové stránky - deaktivácia funkcie pre celý účet.

Ako to urobiť? Ak nechcete, aby sa vám dané odporúčanie zobrazovalo v zozname ponúk pre webstránky, kliknite na položku “Vypnúť odporúčania“ naľavo od menu pre položku.

Zapnite alebo vypnite funkciu Odporúčané ponuky

Ak chcete deaktivovať všetky ponuky odporúčané pre daný web, po prejdení na položku Moje portály > Upraviť portál >  v záložke Základné údaje sa zobrazí možnosť “Odporučané ponuky“. Kliknutím funkciu deaktivujete alebo znova povolíte - keď je aktívna, slider (posuvník na prepínanie) je zobrazený v zelenej farbe.

Zapnutie funkcie pre jeden portál

Podobne môžete vypnúť funkciu odporúčaných ponúk naraz pre všetky webstránky na účte vydavateľa. Ak tak chcete urobiť, prejdite na položku Nastavenia účtu a v záložke Základné údaje zrušte/odkliknite “Odporúčané ponuky“. Po deaktivácii tejto možnosti sa môžete kedykoľvek vrátiť k nastaveniam, a v prípade potreby tu znova povoliť zobrazenie odporúčaných ponúk.

Nastavenie funkcie pre všetky portály

Využite výhody novej funkcie a zarábajte viac s WhitePress®

Teraz, keď sme vydavateľom sprístupnili funkciu odporúčaných ponúk, môžu si pripraviť ponuky, ktoré sú pre inzerentov atraktívnejšie, bez časovo náročných analýz, len niekoľkými kliknutiami myšou. Nezabudnite, že atraktívne ponuky = viac objednávok, čo tiež znamená viac zárobkov z publikovania článkov.

 

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom správy.
Správcom osobných údajov je WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, Vaše osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely spoločnosti WhitePress s.r.o. a subjektov, ktoré majú záujem o marketing svojich vlastných výrobkov alebo služieb. Marketingový cieľ spoločnosti WhitePress s.r.o. obsahuje komerčné informácie o konferenciách a školeniach súvisiacich s obsahom uverejnenom v časti Blog.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je legitímny účel, ktorý sleduje správca a jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).

Používatelia majú nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim údajom, právo ich opraviť, právo vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie a právo prenášať údaje. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov je WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, Vaše osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely spoločnosti WhitePress s.r.o. a subjektov, ktoré majú záujem o marketing svojich vlastných výrobkov alebo služieb. Marketingový cieľ spoločnosti WhitePress s.r.o. obsahuje komerčné informácie o konferenciách a školeniach súvisiacich s obsahom uverejnenom v časti Blog.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je legitímny účel, ktorý sleduje správca a jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).

Používatelia majú nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim údajom, právo ich opraviť, právo vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie a právo prenášať údaje. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať
Odporúčané články