Ako monitoruješ pozície v Google?

Aktualizované: 2020-07-27
Vieš rýchlo nájsť svoje quick wins? Vieš určite, ako interpretovať dáta získané z monitoringu?
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Prečo a v akých situáciách sa oplatí kontrolovať pozície stránky v Google?

Určite vieš, že čím vyššia je Tvoja pozícia v Google, tým väčšia je tendencia užívateľa kliknúť na Tvoje skóre (CTR). Niekedy môže aj malý pokles pozície spôsobiť výraznú zmenu návštevnosti z Google. Bez sledovania a analýzy pozície stránky v Google je ťažké si predstaviť efektívne SEO. Kontroluj preto pozície, ak:

Zveril si SEO aktivity agentúre

To Ti umožní kontrolovať postupy firmy, ktorej si zveril SEO aktivity. Týmto spôsom ľahko zistíš, či nevyhadzuješ peniaze von oknom.

Robíš SEO pre niekoho

 • Vďaka monitoringu môžeš sledovať svoj pokrok v Google
 • Môžeš rýchlo a precízne reportovať svoju prácu klientovi

Sám optimalizuješ aktivity v Google

 • Určíš, ktoré frázy sú najbližšie k prvým 10 výsledkom vyhľadávania
 • Zistíš, akú návštevnosť môžeš očakávať od výsledkov vyhľadávania

Sleduješ konkurenciu

 • Zistíš, aká vzdialenosť Ťa delí od konkurencie
 • Určíš svoj podiel organických výsledkov vo svojej tematickej kategórii
 • Zistíš, na ktoré frázy sa sústredí Tvoja konkurencia

Pasce v chápaní a analýze dát

Analýza dát a trend „data-driven“ sú zaujímavé oblasti, ktoré sú však plné nástrah. Ak dáta nepochopíme správne, vyvodíme z nich nesprávne závery.

Nižšie nájdeš niektoré úskalia, s ktorými sa môžeš stretnúť v súvislosti so sledovaním pozícií vo výsledkoch vyhľadávania.

Personalizácia výsledkov

Algoritmy Google sa neustále vyvíjajú. Ich cieľom je poskytnúť užívateľom čo najlepšie výsledky. Jednou z metód na dosiahnutie tohto cieľa je personalizácia, t.j. poskytovanie výsledkov určených konkrétnemu používateľovi. Google prispôsobuje to, čo vidíš vo výsledkoch vyhľadávania. Algoritmy zohľadňujú pri rozhodovaní mnoho faktorov - napríklad Tvoju polohu, históriu vyhľadávania alebo navštívené stránky.

Pasca spočíva v tom, že systém sledujúci polohu ju obvykle kontroluje z „čistého profilu“, t.j. bez histórie. Pozícia, ktorú vidíš v systéme, sa teda môže výrazne líšiť od polohy, ktorú vidíš, kontrolujúc polohu v počítači. Maj na pamäti túto skutočnosť, keď hľadáš príčinu rozdielu.

Menší pohyb, ako by vyplývalo zo vzorca na CTR

To je ďalšia veľmi častá chyba. Kľúčová fráza má 1000 vyhľadávaní. Moja webová stránka je na prvom mieste, takže ak je priemer CTR z prvej pozície 30%, mal by som denne získať približne 300 návštev. Ak do tohto vzorca pridáš všetky svoje frázy, získaš výsledok návštevnosti X, ktorý by sa mal dostať na Tvoje webové stránky. Ukazuje sa však, že návštevnosť je X -40%.

Dôvodom je skutočnosť, že výsledky vyhľadávania sú veľmi odlišné. Existuje veľa typov snippetov, ktoré môžu zapríčiniť, že CTR z prvej pozície bude nižší na prvej pozícii. Medzi ne patria okrem iného:

 • Mapy Google
 • Graf znalostí
 • Direct Answer
 • Google News

A mnohé iné. Google neustále zavádza nové snippety, ktoré zlepšujú skúsenosť užívateľa. Môže urobiť menej kliknutí, aby získal informácie, ktoré očakával. Čím rýchlejšie, tým lepšie.

Pozri sa na tento príklad:

Napriek tomu, že stránka markiza.sk je pre frázu Michal David vek je na 1. mieste, neočakával by som od tejto frázy viac ako niekoľko návštev.

Po zadaní tohto kľúčového slova dostane užívateľ vo výsledkoch vyhľadávania okamžite odpoveď, ktorá ho vo väčšine prípadov uspokojí. Nebude teda klikať na žiadne odkazy.

Monitoring pozícií v Google

Monitorovanie pozície ručne nemá žiaden efekt. Preto existujú rôzne typy programov, ktoré umožňujú skontrolovať polohy Tvojej domény online z hľadiska fráz, ktoré si vybral.
Jedným z takýchto nástrojov je Senuto, kde už niekoľko rokov pracujeme na monitorovaní pozícií. Nižšie by som Ti chcel ukázať niektoré zaujímavé funkcie, ktoré môžu byť pre Teba užitočné. Popíšem tiež, aké ciele v SEO môžu splniť.

Rýchly pohľad na aktuálnu situáciu

Po nakonfigurovaní projektu sa Tvoje frázy kontrolujú každý deň. To znamená, že Ti každý deň poskytujeme informácie o aktuálnej situácii Tvojej domény.
Tieto údaje nájdeš v prehľade nazvanom „Zhrnutie“.

Monitoring pozície v Senuto

Horná lišta reportu zobrazuje niektoré relevantné informácie:

 1. Nárasty - informujú Ťa o tom, koľko Tvojich kľúčových fráz zlepšilo svoju pozíciu v porovnaní so včerajškom.
 2. Žiadne zmeny - Koľko z Tvojich fráz nezmenilo svoju pozíciu v porovnaní so včerajškom?
 3. Pokles - podobne, koľko z Tvojich fráz zhoršilo svoju pozíciu.
 4. Potenciál - na základe kľúčových fráz, ktoré monitoruješ, systém určí, akú návštevnosť by mohla Tvoja doména generovať, ak by všetky frázy mali prvé miesto vo výsledkoch vyhľadávania. Toto je celkový potenciál Tvojich kľúčových fráz.
 5. Použitý potenciál - systém tiež odhaduje, akú nvštevnosť v súčasnosti generuješ zo svojich fráz, a prirovná ju k maximálnemu potenciálu. Poskytuje informácie o tom, koľko práce musíš urobiť.
 6. Priemerná pozícia - to je informácia o priemernej pozícii, ktorú zaujímajú Tvoje kľúčové frázy v Google. 16,23 znamená, že Tvoje frázy sú v priemere v druhej polovici druhej stránky s výsledkami vyhľadávania.
 7. Ekvivalent platenej reklamy - je to vynikajúca metrika, ktorá ukazuje, koľko by si musel zaplatiť za rovnakú návštevnosť, akú Tvoje frázy v súčasnosti generujú, ak by si túto návštevnosť v reklamách Google kúpil. Toto je skvelá metrika na overenie, či suma, ktorú platíš SEO agentúre, je primeraná dosiahnutým výsledkom. V opačnom prípade je dobrou metrikou, že môžeš klientovi ukázať, že Tvoje aktivity sú ziskové.

Pod zhrnutím nájdete graf, ktorý je jadrom systému. Zostavíš históriu všetkých najdôležitejších metrík a porovnáš sa s konkurenciou.
Týmto spôsobom v priebehu niekoľkých sekúnd preskúmaš svoju aktuálnu pozíciu v Google.

Rýchly feedback

Systém kontroluje pozíciu Tvojich fráz každý deň a čo je najdôležitejšie - deň čo deň máš úplnú históriu.
Počas analýzy sa môžeš vrátiť do ktoréhokoľvek bodu, počnúc dňom, keď si nastavil projekt v Monitoringu.

Výber dátumu v Monitoringu Senuto

Rýchly pohľad na pozície

Ďalším reportom, na ktorý sa oplatí upriamiť pozornosť, je report Pozície, ktorý Ti ukazuje pozície Tebou vybraných kľúčových slov. 

Pozície fráz v Monitoringu Senuto

Tabuľka obsahuje veľa zaujímavých informácií:

 1. URL - adresa podstránky na webe, ktorá osloví používateľov po kliknutí na výsledok vyhľadávania.
 2. Viditeľnosť - hodnota, ktorá ilustruje, akú návštevnosť môžeš očakávať pre danú kľúčovú frázu za mesiac na Tvojej aktuálnej pozícii. Toto sú užitočné informácie, pokiaľ ide o odhad návštevnosti z vyhľadávača.
 3. Východisková pozícia - vždy stojí za to si zapamätať, kde si začal.
  Počiatočná pozícia je pozícia, ktorú mal Tvoj web pre danú frázu v deň, keď bol projekt pridaný do Monitoringu.
 4. Pozícia - je pozícia, ktorú má Tvoja doména pre danú frázu dnes.
 5. Zmena pozície - informuje o tom, ako sa pozícia zvýšila alebo znížila v porovnaní s predchádzajúcim dňom.
 6. História pozícií - v tomto malom grafe uvidíš pozície Tvojich fráz za zvolené obdobie.
 7. Zmeny pozícií - môžeš kontrolovať počet nárastov / poklesov / bez zmien pozície počas zvoleného obdobia.
 8. CPC - uvádza, koľko by si musel zaplatiť za jedno kliknutie na kľúčovú frázu v reklamách Google.

Rozdelenie na stránky

Každá webová stránka má nejakú informačnú architektúru. V internetovom obchode to bude napríklad rozdelenie do kategórií, podkategórií a produktov. Tvoje kľúčové frázy sa budú zobrazovať vo vyhľadávači s rôznymi podstránkami, preto je dobré vedieť, ktorým podstránkam alebo kategóriám sa darí najlepšie.

V Monitoringu je dostupný report, ktorý Ti ukáže toto:

Pozície podstránok v Monitoringu Senuto

Vidíme tu:

 1. URL - je podstránka, ktorá sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania Google.
 2. Viditeľnosť - predstavuje odhadovanú návštevnosť, ktorú Tvoja doména dosiahne pri danej adrese URL.
 3. TOP 3 - to je informácia o tom, pre koľko kľúčových slov je daná URL adresa viditeľná vo výsledkoch vyhľadávania na miestach 1-3.
 4. TOP 10 - ako je uvedené vyššie, týka sa však rozsahu 1-10.
 5. TOP 50 - ako je uvedené vyššie, týka sa však rozsahu 1-50.
 6. Celkový počet vyhľadávaní - informuje o tom, koľkokrát je priemerný mesačný prehľad všetkých kľúčových fráz, pre ktoré je daná URL adresa viditeľná v TOP 50.
 7. TOP kľúčové slovo - to je kľúčové slovo, z ktorého web získava najvyššiu návštevnosť.
 8. Pozície - to je TOP pozícia kľúčového slova.

Odstup od konkurencie

Stavím sa, že Ťa zaujíma Tvoja konkurencia. Monitoring v tejto oblasti poskytuje množstvo informácií. Jednou z nich je analýza, ktorá Ti umožní zmerať vzdialenosť od Tvojich konkurentov.

Aanalýza konkurencie v Monitoringu Senuto

Metriky, ktoré boli k dispozícii pre našu doménu, sú k dispozícii pre každú konkurenčnú doménu. Tu vidíš, že najlepšou doménou v rebríčku je bankier.pl, ktorej pozície sú najvyššie.

„Kradnem slová konkurencii”

Ďalším prvkom analýzy konkurencie je schopnosť „ukradnúť“ ich kľúčové slová. Jeden z mnohých nástrojov, ktorý poskytuje Monitoring pozície, umožňuje skontrolovať frázy, kde je Tvoj konkurent viditeľný a Ty nie.

Analýza konkurencie v Monitoringu Senuto

Toto nastavenie nástroja Ti umožní zobraziť frázy, pre ktoré nie je stránka X viditeľná v TOP 10, a stránka Y je viditeľná v TOP 10.

Tvoje quick wins

Sledovaním pozícií vo vyhľadávači môžeš určiť, ktoré frázy sa nachádzajú blízko TOP 10 výsledkov vyhľadávania. Monitoring polohy Senuto má moderný systém filtrovania, takže to urobíš raz dva.

Fungovanie flltrov v Monitoringu Senuto

Pomocou tohto filtra nájdeš frázy, ktorých pozícia je nižšia ako 10, ale vyššia ako 20 (v praxi 11-19). Toto sú frázy, ktoré budú schopné generovať návštevnosť pre moju doménu v potenciálne krátkom čase - preto je potrebné zamerať pozornosť a aktivity na ne.

Zariadenia a lokalizácia

Ako som už uviedol, poradie, v ktorom spoločnosť Google zobrazuje výsledky, sa môže výrazne líšiť, napríklad v závislosti od toho, kde používateľ je alebo aké zariadenie používa.

Predstav si, že prevádzkuješ reštauráciu v Košiciach alebo Brne. Kľúčové informácie pre Teba budú také, aké pozície majú Tvoje stránky v Košiciach alebo Brne. Nemal by si si robiť starosti, ak si mimo TOP 10 v Bratislave.

V Senuto môžeš skontrolovať pozície kdekoľvek, z telefónu aj počítača. Vyber si miesto, ktoré Ťa zaujíma, a prečítaj si výsledky tak, ako ľudia v danom meste alebo okrese.

Okrem toho si môžeš vybrať aj zariadenie, z ktorého chceš výsledky skontrolovať - ​​smartfón alebo počítač. Môže sa ukázať, že vysoké pozície vo výsledkoch Google, ktoré sa zobrazujú na Tvojom telefóne, sú pre Teba dôležitejšie. Na týchto zariadeniach budú Tvoju reštauráciu hľadať napr. hladní ľudia, ktorí sa nachádzajú v jej blízkosti.

Zhrnutie

Otázka sledovania pozícií v Google je pomerne rozsiahla a známa už mnoho rokov. Väčšina spoločností, ktoré sú si vedomé dôležitosti návštevnosti z výsledkov vyhľadávania, to robia každý deň. Už vieš, ako to urobiť, čo tým získaš, a aké chyby sa dá pri analýze týchto dát urobiť. Využi tieto znalosti vo svojich SEO kampaniach!

Vyskúšaj zdarma Monitoring Senuto na 14 dní >

 

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články