Vyhľadávač portálov WhitePress® - filtre a ich funkcie

Aktualizované: 2022-07-21  
(8 min. čítania)
Vyhľadávač portálov WhitePress® - filtre a ich funkcie
Zorientovať sa v databáze WhitePress®, ktorá inzerentom na Slovensku ponúka takmer tisíc a vo svete desiatky tisíc portálov pre publikovanie PR alebo SEO článkov, môže byť tvrdý oriešok. Radi by sme vám preto orientáciu v našej databáze čo najviac uľahčili. V tomto článku vám popíšeme najdôležitejšie filtre a SEO parametre (vybrané z vyše 40 parametrov), a tiež bonusové funkcie, ktoré môžete využiť pri hľadaní správneho portálu pre publikovanie vášho obsahu.

Rozdelenie filtrov v platforme

Aktuálne nájdete v platforme WhitePress® 4 druhy filtrov, podľa ktorých si môžete vyhľadať portál podľa rôznych kritérií: 

 • Základné 
 • Marketingové
 • SEO
 • Technické a ďalšie filtre

Základné filtre

Ide o prvotné filtre, ktoré vám pomôžu pri hľadaní správneho portálu pre vás. Nájdete medzi nimi filtre: názov portálu, hashtag, cena, akciové ceny, téma, druh portálu, typ odkazov atď. 

Marketingové filtre

K najčastejšie používaným filtrom v tejto kategórií patria: sledovanie návštevnosti, propagácia na Facebooku či trvanie publikácie. 

SEO filtre

Trust Flow, Domain rating, Domain Authority a oveľa viac. Ak máte záujem o SEO boost pre vašu stránku, určite túto kategóriu nevynechajte. V platforme si viete nahrať aj svoj vlastný zoznam webov, na ktorých ste už publikovali, alebo vyskúšajte skvelú funkciu Vylúčiť odkazujúce domény

Technické a ďalšie filtre

Rýchlosť zverejnenia, termín poslednej publikácie na portáli a iné. Filter Bez multitematických vám pomôže nájsť portály, ktoré majú max. 3 špecifické kategórie. 

Zoznamujeme sa s filtrami 

Vybrané filtre zamerané na druh obsahu

Na úvod vám predstavíme možnosti vyhľadávania portálov, ktoré sa zaoberajú konkrétnou tematikou alebo sa zameriavajú na špecifické publikum.

Názov portálu / hashtag 

Nájdete ho v Základných filtroch. Vyhľadávanie na základe toho, či sa hľadaný výraz vyskytuje v názve, popise alebo tagoch - tie zadáva vydavateľ sám. Nie každý portál v dazabáze má tagy uvedené a tagy takisto nemusia reflektovať kľúčové slová, na ktoré sa portál reálne umiestňuje vo vyhľadávaní. Z týchto dôvodov niektoré potenciálne vhodné portály nemusíte pri použití tohto filtra nájsť.

Kľúčové slová Google 

Nájdete ho v SEO filtroch. Vyhľadávanie podľa kľúčových slov / fráz, na ktoré sa portál umiestňuje vo výsledkoch  vyhľadávania v Google. Výhodou tohto filtra je fakt, že pracuje s dátami z Googlu, a teda môže obsahové zameranie portálu vystihnúť presnejšie a komplexnejšie než tagy a popis zadané vydavateľom v databáze WhitePress®. Pri tomto hľadaní môžete naraz zadať až 5 kľúčových slov oddelených čiarkou. Možnosť voľná zhoda znamená, že vyhľadávač berie do úvahy aj dlhšie frázy obsahujúce hľadané slovo. Napr. pri hľadanom termíne nábytok sa berie do úvahy aj fráza nábytok z masívu.

Téma a druh portálu 

Patrí k Základným filtrom. Filtrovanie portálov podľa tematického zamerania, ktoré portálom priradzujú administrátori WhitePress®. Každý portál môže byť zaradený pod viaceré témy, zvlášť, ak ide o Všeobecný portál. 

Ak hľadáte portály so zameraním na jednu alebo dve konkrétne témy, máte dve možnosti:

 1. Vyberte si Tematický portál (regionálny alebo celoštátny) vo filtri Druh portálu.
 2. Zaškrtnite políčko Bez multitematických, ktoré z výsledkov vylúči portály zaradené vo viac než 3 tématických oblastiach.

Cieľová skupina 

Marketingový filter. Ide o vyhľadávanie portálov podľa demografie publika, napr. muži, ženy, podnikatelia, mládež a ďalšie.

Vybrané základné SEO parametre a filtre

Domain Rating vs. Domain Authority 

Domain Rating od Ahrefs (DR) je skóre, ktoré reflektuje autoritu webovej stránky na základe spätných odkazov z unikátnych domén. Každá odkazujúca doména sa teda počíta iba raz a množstvo “odovzdanej” autority je závislé od jej DR, ale aj od celkového počtu vonkajších odkazov na danej doméne. Odovzdaná autorita sa tak delí medzi všetky weby, na ktoré daná doména odkazuje.

Domain Authority od MOZ (DA) predikuje pravdepodobnosť, s akou sa daný web bude umiestňovať vo výsledkoch vyhľadávania. Je založený na machine learning algoritmoch, ktoré vyhodnocujú množstvo faktorov, no dôležitú rolu zohráva aj profil spätných odkazov.

Tieto parametre nie sú ranking faktory, tzn. nemajú priamo vplyv na pozíciu vo vyhľadávaní. Sú však dobrým základom pre odhadovanie potenciálu spätného odkazu a porovnávanie s konkurenciou. Inými slovami, medzi výsledkami vyhľadávania a DR / DA existuje korelácia, nie však kauzalita.

Citation Flow a Trust Flow 

Tieto dva parametre od Majesticu merajú dve rozdielne veci, no istým spôsobom sa dopĺňajú. 

Citation Flow jednoducho reprezentuje množstvo odkazov smerujúcich na danú stránku.

Trust Flow je komplexnejší parameter, ktorý meria dôveryhodnosť a kvalitu webstránky. Poukazuje na vzdialenosť, resp. počet “kliknutí” potrebných na to, aby ste sa z uznávaných a dôveryhodných webov dostali na skúmanú stránku. Databázu dôveryhodných webov Majestic priebežne manuálne aktualizuje. 

 • V zásade platí, že čím vyššie TF a CF, tým lepšie. 
 • No platí tu aj jedno veľké ALE - CF by nemal byť vyšší než TF, to totiž môže znamenať, že spätné odkazy majú nízku kvalitu. Čím nižší je rozdiel, resp. pomer medzi TF a CF, tým je kvalita a počet spätných odkazov vyváženejší.

Vylúčiť odkazujúce domény 

Túto funkciu odporúčame najmä marketingovým agentúram alebo inzerentom s vyšším počtom projektov. Hodí sa tiež v prípade, že pracujete s webom, na ktorý už máte vybudovaný väčší počet spätných odkazov.

Funkcia umožňuje vylúčiť z výsledkov vyhľadávania portály, z ktorých už na váš projekt smeruje aspoň jeden spätný odkaz. Pred použitím je potrebné túto funkciu konfigurovať, teda stanoviť zoznam vylúčených portálov na základe troch možností:

 1. doterajšie objednávky cez WhitePress®
 2. vlastný zoznam
 3. import zoznamu z Ahrefs - platforma ho vykoná automaticky po kliknutí na tlačidlo “aktualizovať”

Vyhľadávajte ako marketingový špecialista

Akciové ceny 

Nájdete ich v základných filtroch. Vydavatelia vo WhitePress® majú možnosť nastaviť akciové ceny na ponuky publikovania. Akciové ceny môžete vyhľadať pomocou funkcie vo vyhľadávači, no redakcia WhitePress® taktiež pravidelne publikuje info o prebiehajúcich akciách, ktoré uvidíte v Aktualitách na hlavnej stránke panelu inzerenta.

Akciové ceny filter

Garancia návštevnosti 

Marketingový filter. Bonusová funkcia, ktorú využijete hlavne pri publikovaní PR článkov. Vydavateľ udáva počet zobrazení alebo unikátnych používateľov a dobu realizácie - 1 deň až 1 mesiac. Ak bude článok publikovaný so sledovacím kódom WhitePress®, štatistiky uvidíte priamo v platforme; v opačnom prípade vám vydavateľ po uplynutí doby realizácie dodá report v pdf súbore so štatistikami.

Dĺžka propagácie 

Marketingový filter. Označuje počet dní, počas ktorých bude článok topovaný alebo viditeľný na hlavnej stránke webu. Nejde teda o dĺžku zverejnenia článku - tá je vždy minimálne 1 rok, počas ktorého zverejnenie pravidelne kontroluje náš bot. 

Ak je článok propagovaný na hlavnej stránke, ale nie na presné obdobie, a je postupne vytlačený novšími článkami do archívu, je zväčša uvedená hodnota 1.

Sledovanie návštevnosti 

Marketingový filter. Ak vydavateľ portálu umožňuje vkladanie sledovacieho kódu od WhitePress®, priamo v platforme si potom budete môcť kedykoľvek pozrieť štatistiky a metriky návštevnosti každého objednaného článku.

Budete mať k dispozícii napr. tieto údaje:

 • počet zobrazení a unikátnych používateľov,
 • časy návštevy a priemerná doba strávená na stránke,
 • angažovanosť, alebo koľko percent čitateľov sa dočítalo pokiaľ?
 • jazyk prehliadača, krajina, podiel mobil vs. desktop.

Angažovanosť čitateľov

Obľúbené portály 

Základný filter. Užitočná funkcia, ak si chcete vytvoriť zoznam portálov do budúcna - napravo od názvu portálu je ikona srdiečka, ktorou si môžete portál uložiť do obľúbených. Neskôr sa k nim budete môcť jednoducho vrátiť pomocou filtra Obľúbené.

Vlastný zoznam 

Patrí k technickým filtrom. Ak máte zoznam webov, na ktorých by ste chceli publikovať články a chcete si overiť, či sa tieto portály nachádzajú v ponuke WhitePress®, môžete tak urobiť pomocou filtra Vlastný zoznam. Tento zoznam otvoríte kliknutím na tlačidlo Dodať / aktualizovať zoznam, zadáte na každý riadok jednu doménu a filter potom môžete aktivovať. Systém vám taktiež poskytne informáciu, koľko zo zadaných portálov sa nachádza v našej ponuke. 

Vlastný zoznam filter

Odporúčané nastavenia, ktoré vám uľahčia prácu

Poznámky k portálom

Vedľa ikony pre uloženie portálu medzi obľúbené sa nachádza aj ikona pre zadanie poznámky. Tieto poznámky sú viditeľné iba pre vás slúžia vám pre prípad, že si chcete k danému portálu niečo poznamenať.

Uložiť vyhľadávanie 

Kým sa pri vyhľadávaní dopracujete k správnym výsledkom, môže to niekedy znamenať, že ste museli nastaviť viacero parametrov a filtrov. Ak sa k týmto výsledkom chcete v budúcnosti vrátiť bez toho, aby ste museli znova nastavovať vyhľadávač, kliknite na tlačidlo Moje vyhľadávanie, zadajte názov a uložte. 

Cez to isté tlačidlo potom môžete načítať uložené nastavenia vyhľadávača. Vyhľadávaní si takto môžete uložiť aj viacero.

Nahláste portál, ktorý nemáme v databáze

Ak plánujete publikovať na konkrétnej stránke, ale nenašli ste ju v našej databáze, máme pre vás riešenie. Pošlite pár klikmi upozornenie nášmu tímu a ten osloví daného vydavateľa s ponukou spolupráce. 

Nahlásenie portálu

Našli ste, čo ste hľadali?

Dúfame, že vďaka tomuto prehľadu dôležitých parametrov aj bonusových funkcií WhitePress® vyhľadávača vám pôjde publikovanie rýchlo a jednoducho. Veríme, že vďaka nemu dokážete nájsť čo najvýhodnejšie a najrelevantnejšie ponuky. 

Ak vás zaujímajú ešte nejaké ďalšie funkcionality, alebo sme na niečo dôležité zabudli, môžete sa ozvať v komentároch ;-)

Článok pripravil: Daniel Kikić

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s Obchodnými podmienkami pre zverejňovanie komentárov, alebo ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
Článok ešte nebol komentovaný.