Akciové ceny - ako si ich správne nastaviť v platforme?

Aktualizované: 2021-11-10
Muž si nastavuje akciové ceny na platforme WhitePress
V tomto článku sa dozviete ako používať užitočnú funkciu pre vydavateľov - akciové ceny. Tieto zľavy k vašim aktuálnym ponukám si viete nastaviť v našom systéme kedykoľvek. Obyčajne tieto akciové ceny využívajú vydavatelia počas sezóny so zvýšeným záujmom o publikovanie článkov napr. Valentín, Halloween, Black Friday, Cyber Monday, Vianoce a podobne.
Publikujte svoje články u nás. dnes.
Zaregistrovať sa zadarmo

Možnosť pridania funkcie - Akciové ceny

Prvým krokom je overenie či máte pri konkrétnom portáli aktivovanú možnosť pridať si Akciovú cenu.  Postup je nasledovný: Moje portály ➝ Zoznam portálov ➝ Ponuka

WhitePress nastavenia - Moje portaly- zoznam portalov - Ponuka

Potom kliknite na Zoznam ponúk ➝  Editovať ponuku

WhitePress nastavenia - editovanie ponuky

Tretí krok: zakliknite zelené tlačidlo, tzn. pre túto ponuku máte odteraz možnosť nastaviť si zľavu v module “Akciové ceny”.

WhitePress - možnosť nastavenia akciovej ceny

Uložte toto nastavenie. 

Nastavenie akciových cien

Nastavenie akciových cien nájdete v sekcii Moje portály ➝ Akciové ceny

WhitePress - nastavenie akciovych cien

V tejto časti máte možnosť vybrať si výšku zľavy min. 10 % a max. 50 %. Rovnako si tu nastavujete trvanie akciovej ponuky a platnosť objednávky podľa dátumu zadania objednávky. Po uplynutí trvania akcie sa táto ponuka automaticky zruší. 

Akciovú cenu si môžete nastaviť na jednom alebo viac portáloch. Máte možnosť vybrať/zrušiť akciovú cenu na všetkých portáloch naraz.

WhitePress - Nastavenie akciovej ceny pre jeden alebo viac portalov

Nezabudnite si svoje nastavenia vždy uložiť.

Gratulujeme!  Práve ste si vytvorili na vašom portáli akciovú ponuku.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom správy.
Správcom osobných údajov je WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, Vaše osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely spoločnosti WhitePress s.r.o. a subjektov, ktoré majú záujem o marketing svojich vlastných výrobkov alebo služieb. Marketingový cieľ spoločnosti WhitePress s.r.o. obsahuje komerčné informácie o konferenciách a školeniach súvisiacich s obsahom uverejnenom v časti Blog.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je legitímny účel, ktorý sleduje správca a jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).

Používatelia majú nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim údajom, právo ich opraviť, právo vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie a právo prenášať údaje. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov je WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, Vaše osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely spoločnosti WhitePress s.r.o. a subjektov, ktoré majú záujem o marketing svojich vlastných výrobkov alebo služieb. Marketingový cieľ spoločnosti WhitePress s.r.o. obsahuje komerčné informácie o konferenciách a školeniach súvisiacich s obsahom uverejnenom v časti Blog.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je legitímny účel, ktorý sleduje správca a jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).

Používatelia majú nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim údajom, právo ich opraviť, právo vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie a právo prenášať údaje. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať
Odporúčané články