Akciové ceny - ako si ich správne nastaviť v platforme?

Aktualizované: 2021-11-10
Muž si nastavuje akciové ceny na platforme WhitePress
V tomto článku sa dozviete ako používať užitočnú funkciu pre vydavateľov - akciové ceny. Tieto zľavy k vašim aktuálnym ponukám si viete nastaviť v našom systéme kedykoľvek. Obyčajne tieto akciové ceny využívajú vydavatelia počas sezóny so zvýšeným záujmom o publikovanie článkov napr. Valentín, Halloween, Black Friday, Cyber Monday, Vianoce a podobne.
Publikujte svoje články u nás. dnes.
Zaregistrovať sa zadarmo

Možnosť pridania funkcie - Akciové ceny

Prvým krokom je overenie či máte pri konkrétnom portáli aktivovanú možnosť pridať si Akciovú cenu.  Postup je nasledovný: Moje portály ➝ Zoznam portálov ➝ Ponuka

WhitePress nastavenia - Moje portaly- zoznam portalov - Ponuka

Potom kliknite na Zoznam ponúk ➝  Editovať ponuku

WhitePress nastavenia - editovanie ponuky

Tretí krok: zakliknite zelené tlačidlo, tzn. pre túto ponuku máte odteraz možnosť nastaviť si zľavu v module “Akciové ceny”.

WhitePress - možnosť nastavenia akciovej ceny

Uložte toto nastavenie. 

Nastavenie akciových cien

Nastavenie akciových cien nájdete v sekcii Moje portály ➝ Akciové ceny

WhitePress - nastavenie akciovych cien

V tejto časti máte možnosť vybrať si výšku zľavy min. 10 % a max. 50 %. Rovnako si tu nastavujete trvanie akciovej ponuky a platnosť objednávky podľa dátumu zadania objednávky. Po uplynutí trvania akcie sa táto ponuka automaticky zruší. 

Akciovú cenu si môžete nastaviť na jednom alebo viac portáloch. Máte možnosť vybrať/zrušiť akciovú cenu na všetkých portáloch naraz.

WhitePress - Nastavenie akciovej ceny pre jeden alebo viac portalov

Nezabudnite si svoje nastavenia vždy uložiť.

Gratulujeme!  Práve ste si vytvorili na vašom portáli akciovú ponuku.

Vaše komentáre (0)
Redaktori WhitePress si vyhradzujú právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom správy.
Správcom osobných údajov je WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, Vaše osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely spoločnosti WhitePress s.r.o. a subjektov, ktoré majú záujem o marketing svojich vlastných výrobkov alebo služieb. Marketingový cieľ spoločnosti WhitePress s.r.o. obsahuje komerčné informácie o konferenciách a školeniach súvisiacich s obsahom uverejnenom v časti Blog.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je legitímny účel, ktorý sleduje správca a jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).

Používatelia majú nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim údajom, právo ich opraviť, právo vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie a právo prenášať údaje. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Čítať všetko
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov je WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, Vaše osobné údaje sa spracúvajú na marketingové účely spoločnosti WhitePress s.r.o. a subjektov, ktoré majú záujem o marketing svojich vlastných výrobkov alebo služieb. Marketingový cieľ spoločnosti WhitePress s.r.o. obsahuje komerčné informácie o konferenciách a školeniach súvisiacich s obsahom uverejnenom v časti Blog.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je legitímny účel, ktorý sleduje správca a jeho partneri (článok 6 ods. 1 písm. F GDPR).

Používatelia majú nasledujúce práva: právo požiadať o prístup k svojim údajom, právo ich opraviť, právo vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie a právo prenášať údaje. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítajte si viac
Odporúčané články