Akciové ceny - ako si ich správne nastaviť v platforme?

Aktualizované: 2021-11-10
Muž si nastavuje akciové ceny na platforme WhitePress
V tomto článku sa dozviete ako používať užitočnú funkciu pre vydavateľov - akciové ceny. Tieto zľavy k vašim aktuálnym ponukám si viete nastaviť v našom systéme kedykoľvek. Obyčajne tieto akciové ceny využívajú vydavatelia počas sezóny so zvýšeným záujmom o publikovanie článkov napr. Valentín, Halloween, Black Friday, Cyber Monday, Vianoce a podobne.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Možnosť pridania funkcie - Akciové ceny

Prvým krokom je overenie či máte pri konkrétnom portáli aktivovanú možnosť pridať si Akciovú cenu.  Postup je nasledovný: Moje portály ➝ Zoznam portálov ➝ Ponuka

WhitePress nastavenia - Moje portaly- zoznam portalov - Ponuka

Potom kliknite na Zoznam ponúk ➝  Editovať ponuku

WhitePress nastavenia - editovanie ponuky

Tretí krok: zakliknite zelené tlačidlo, tzn. pre túto ponuku máte odteraz možnosť nastaviť si zľavu v module “Akciové ceny”.

WhitePress - možnosť nastavenia akciovej ceny

Uložte toto nastavenie. 

Nastavenie akciových cien

Nastavenie akciových cien nájdete v sekcii Moje portály ➝ Akciové ceny

WhitePress - nastavenie akciovych cien

V tejto časti máte možnosť vybrať si výšku zľavy min. 10 % a max. 50 %. Rovnako si tu nastavujete trvanie akciovej ponuky a platnosť objednávky podľa dátumu zadania objednávky. Po uplynutí trvania akcie sa táto ponuka automaticky zruší. 

Akciovú cenu si môžete nastaviť na jednom alebo viac portáloch. Máte možnosť vybrať/zrušiť akciovú cenu na všetkých portáloch naraz.

WhitePress - Nastavenie akciovej ceny pre jeden alebo viac portalov

Nezabudnite si svoje nastavenia vždy uložiť.

Gratulujeme!  Práve ste si vytvorili na vašom portáli akciovú ponuku.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články