Ponuky s garantovanou návštevnosťou - odhaľujeme, ako nová funkcia funguje (Otázky a odpovede pre vydavateľov)

Aktualizované: 2021-04-27  
(4 minút čítania)
Uvádzame novú funkciu, z ktorej budú mať úžitok vydavatelia a inzerenti. Možnosť pridávať ponuky s garantovanou návštevnosťou je teraz k dispozícii na WhitePress®. Čo to je a prečo je to jedna z najdôležitejších zmien za posledné mesiace? Odpovedáme na TOP 8 otázok vydavateľov!

1. Prečo by som mal pridať novú ponuku?

V databáze portálov si môžu inzerenti vybrať z viac ako 10 000 webov a 25 000 ponúk, tiež z vašej kategórie. Pridaním ďalších ponúk s garantovanou návštevnosťou sa odlíšite od konkurencie a vaša vizitka bude atraktívnejšia, najmä pre tých inzerentov, ktorých publikačným cieľom je dosiahnutie určitej návštevnosti, konverzií, imidžu alebo predaja.

2. Ako môžem pridať ponuku s garantovanou návštevnosťou?

Je to jednoduché - na paneli vydavateľa na karte „Moje portály“ vyberte web, ktorého sa ponuka týka, a potom pridajte novú ponuku.

Pomocou slidera označte, že ponuka obsahuje garanciu návštevnosti. Po dokončení sa políčka, ktoré majú byť vyplnené, zobrazia nižšie. Môžete tiež upraviť už pridanú ponuku. Možnosť povoliť garanciu návštevnosti je k dispozícii na prvej karte „Základné údaje“.

3. Aké informácie by mala obsahovať ponuka s garanciou návštevnosti?

Okrem štandardných nastavení (políčok), ktoré boli doteraz k dispozícii v editácii ponuky (dĺžka propagácie, redakčné a technické nastavenia, cena), musíte vyplniť 3 nové povinné políčka.

Vyberte mernú jednotku - Zobrazenia stránky alebo Unikátni užívatelia.

Zobrazenia sú návštevy webovej stránky. Ak používateľ znova načíta webovú stránku alebo prejde na inú a potom sa vráti na predchádzajúcu, zaznamená sa to ako ďalšie zobrazenie stránky.

Jedinečný užívateľ - užívateľ identifikovaný na základe údajov z cookies v prehliadači, ktorý používa, alebo IP adresy použitého zariadenia.

Skontrolujte tiež, aký druh návštevnosti garantujete v rámci tejto ponuky a kedy splníte predpokladaný cieľ propagácie. V skratke povedané, ide o štatistiky s dosiahnutou garantovanou návštevnosťou, ktoré budú doručené inzerentovi.

Tiež vám odporúčame vyplniť políčko pre poznámky. Tam môžete uviesť zdroje propagácie, ktoré používate.

4. Sú ponuky s garantovanou návštevnosťou propagované spoločnosťou WhitePress?

Mnoho zákazníkov WhitePress®-u, najmä tých, ktorí publikovaním článkov sledujú ciele v oblasti zviditeľnenia, predajov a výkonu, hľadajú na platforme ponuky s garantovanou návštevnosťou. Pre tento účel bol vo vyhľadávači vytvorený špeciálny filter. Navyše, správcovia účtov, ktorí pripravujú prezentácie špeciálnych ponúk a mediálnych plánov odporúčajú najatraktívnejšie ponuky, často tie s garantovanou návštevnosťou.

5. Ako zistím, kedy mám odoslať štatistiky inzerentovi?

Počas pridávania ponuky s garantovanou návštevnosťou je vydavateľ povinný zvoliť obdobie potrebné na získanie zodpovedajúcich zhliadnutí daného článku (napr. týždeň). V deň ukončenia propagácie dostane od WhitePress®u e-mail so žiadosťou o zaslanie štatistík návštevnosti článku s odkazom na príslušné miesto v paneli vydavateľa, kam môže priložiť súbor. Najlepšou možnosťou je však použiť sledovací kód WhitePress®. Údaje z tohto zdroja sa automaticky zobrazujú inzerentovi a nie je potrebné posielať ďalšie štatistiky. Informácie o konci propagačného obdobia sa navyše zobrazia aj v sekcii oznámení v účte WhitePress®.

6. Ako by mala vyzerať správa odoslaná inzerentovi?

Najlepšou možnosťou je použiť sledovací kód od WhitePress. Ak vydavateľ nemôže vložiť script, môže poskytnúť aj štatistiky návštevnosti článku z iného analytického nástroja (napr. z Google Analytics), ktorý jasne uvádza zdroj článku, dátum propagácie a počet zobrazení alebo unikátnych užívateľov (v závislosti na možnosti vybranej vydavateľom v ponuke).

7. Čo ak nesplním požiadavky?

V prípade, že publikácia nedosiahla v danom období garantovanú návštevnosť, redakcia WhitePress® kontaktuje vydavateľa. V závislosti od dohody s inzerentom sa môže lehota predĺžiť alebo môže byť podaná sťažnosť.

8. Ako naceniť ponuky s garantovanou návštevnosťou?

Pri hodnotení ponuky s garanciou návštevnosti by mal vydavateľ objektívne posúdiť hodnotu ďalšej propagácie článku. Za týmto účelom môže skontrolovať priemerné sadzby CPC pre dané odvetvie / kľúčovú frázu - napr. v službe Google Ads a už aj vo Facebook Ads. Pri určovaní ceny je dôležité vziať do úvahy možné zakúpenie platenej propagácie v prípade, keď nebude možné zaručiť dosiahnutie požadovanej návštevnosti organickými aktivitami (zverejnenie na domovskej stránke webu, zdieľanie na sociálnych sieťach alebo rozposlaním newslettera).

 

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s Obchodnými podmienkami pre zverejňovanie komentárov, alebo ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
Článok ešte nebol komentovaný.