Vedomostná báza » Blog » SEO

Poznáš všetky frázy, vďaka ktorým sa Tvoja stránka a domény konkurentov zobrazujú v Google?

Aktualizované: 2020-09-02  
(6 minút čítania)
Vieš prečo má konkurencia vyššiu návštevnosť z Google než Ty?

Obsah

Zisti:

 • s ktorými doménami súperíš o tie isté frázy. Aká je ich stratégia?
 • vďaka ktorým frázam je v Google viditeľná Tvoja konkurencia a Tvoja doména nie.
 • ktoré stránky konkurenčných webov majú najväčšiu návštevnosť z Google.

Nevieš odkiaľ vziať také dáta? Kľud, všetko to zistíš v moduli Analýza viditeľnosti v Senuto. Očakávaj každodennú porciu najnovších dát, podrobných informácií a kľúčových slov, a veľa možností filtrovania získaných výsledkov.Prečítaj si viac o možnostiach nástroja a zisti, čo ešte nevieš o svojej viditeľnosti v Google!

Čo je to analýza viditeľnosti?


Analýza viditeľnosti v Senuto

Analýza viditeľnosti je modul v Senuto, v ktorom môžeš analyzovať viditeľnosť ľubovoľnej domény v Google. Stručne povedané, pomocou Analýzy viditeľnosti, skontroluješ všetky frázy, korých výsledkom vo vyhľadávači je zobrazenie analyzovanej domény.

Navyše spoznáš špecifiká týchto fráz.
Presné reporty Ti poskytnú tiež informácie o tom, vďaka koľkým frázam je viditeľná Tvoja stránka a ako sa mení jej situácia v Google zo dňa na deň, či z týždňa na týždeň. Dáta uvedené na transparentných výkresoch Ti umožnia rýchlo zhodnotiť, či pozície stránky narastajú alebo klesajú.

Aktuálne dáta – týždenný a denný report

Výsledky týkajúce sa kľúčových slov sú zobrazované v dvoch režimoch: dennom a týždennom. Slová, ktoré majú vyšší potenciál než 50 vyhľadávaní mesačne preverujeme každý deň!

Široká perspektíva dát

Celá databáza kľúčových slov v Senuto má niekoľko miliónov fráz v mnohých jazykoch. Napr. na Slovensku monitorujeme vyše 2 miliónov slov a v Čechách až  milióny! To je oveľa viac ako majú iné nástroje na trhu!
Vďaka tomu presne určíš situáciu skúmanej domény a zo širšej perspektívy zhodnotíš poklesy a nárasty jej viditeľnosti.

Porovnanie s konkurenciou

Rozsiahly pohľad na dáta je užitočný o.i. počas porovnávania viditeľnosti Tvojej domény s konkurenčnou doménou. Pridaním konkurentov do analýzy zistíš, vďaka ktorým kľúčovým slovám sú viditeľní a Ty nie, a opačne. Zistíš aj to, vďaka ktorým frázam sa konkurencia zobrazuje vyššie vo výsledkoch vyhľadávania, a kedy Ty vedieš prím.

Zisti, vďaka ktorým kľúčovým slovám je daná stránka viditeľná v Google.

Prihlás sa na Senuto a v záložke Analýza viditeľnosti napíš adresu domény, ktorú chceš preanalyzovať, a následne klikni >Analyzuj<. O chvíľu obdržíš hotový report.


Report Pozície v Senuto

V reporte nájdeš nižšie uvedené informácie týkajúce sa každej slovenskej a českej domény :W raporcie znajdziesz poniższe informacje dla każdej słowackiej i czeskiej domeny:

 • Priemerný mesačný počet vyhľadávaní,
 • Pozícia v Google pre jednotlivé frázy,
 • História pozícií na mesačnej báze,
 • História pozícií deň po dni,
 • Zmeny pozícií (poklesy, nárasty a dni bez zmeny),
 • CPC.

Kľúčové frázy, ktoré sa zobrazili v tabuľke, môžeš ľubovoľne filtrovať. Čo je dôležité, fltre je možné ľubovoľne kombinovať, napr. vyhľadávajúc slová, ktoré zodpovedajú kombinácii:

 • Pozícia >10,
 • Pozícia <20,
 • Priemerný mesačný počet vyhľadávaní >100 (príklad nižšie).

Analyzuj kľúčové slová– objavte medzery (Content Gap)

V Analýze viditeľnosti nielen zistíte, vďaka ktorým frázam je viditeľná Tvoja stránka, a aké sú ich základné parametre. Navyše, dozvieš sa viac o vlastných kľúčových slovách a viditeľnosti svojej domény.

Vyskytujú sa vo frázach, vďaka ktorým si viditeľný názvy miest? A brandové slová alebo mená? Vieš, aká je sezónnosť Tvojich kľúčových slov, ich CPC, počet výrazov alebo obtiažnosť? V reporte Vlastnosti fráz zistíš dokonca rozšírené výsledky.

Čo sa ešte dozvieš z Analýzy viditeľnosti?

Vďaka ktorým kľúčovým slovám stránka v poslednom čase narástla alebo klesla? (report Nárasty/Poklesy).
V reporte Nárasty/Poklesy zistíš, vďaka ktorým frázam Tebou analyzovaná stránka narástla prípadne klesla - do včera, minulého pondelka, tohto pondelka a pred dvomi týždňami. Koľko fráz má analyzovaná doména na jednotlivých pozíciách? (report Pozície)

V reporte Pozície dôkladne preanalyzuješ pozície kľúčových slov, pre ktoré sa Tebou kontrolovaná doména zobrazuje v Google. Navyše, porovnáš počet fráz na jednotlivých pozíciách s konkurenčnými frázami.

Ktoré časti webu prinášajú návštevnosť? (report Sekcie)

Sekcie je report, ktorý zobrazuje viditeľnosť vo vyhľadávači rozdelenú na subdomény, cesty a konkrétne URL adresy stránky. Týmto spôsobom zistíš, ktorá časť webovej stránky generuje Tvojmu konkurentovi najväčšiu návštevnosť.
Kto je najbližšou konkurenciou Tvojej stránky v Google? (report Konkurencia)

V reporte Konkurencia sa dozvieš viac o svojej konkurencii v Google. Pamätaj, že častokrát sa líši od biznisovej konkurencie! Navyše, poznajúc konkurentov vo vyhľadávači, porovnáš ich viditeľnosť v Google s viditeľnosťou svojej domény.

Má stránka problém s kanibalizáciou obsahu? (report Kanibalizácia)

V reporte Kanibalizácia zistíš, či má Tvoja stránka problém s kanibalizáciou kľúčových slov. Inými slovami, existujú na Tvojom webe stránky, ktorým Google priradil rovnaké frázy? Potom „bojujú medzi sebou? Čo môže viesť k poklesu pozície stránky.
Ak sa Ťa tento problém týka, zisti, pri ktorých frázach a častiach webovej stránky sa vyskytuje, a ako vplýva na fluktuáciu pozície celej stránky.

Aké miesto má Tvoja doména v rebríčku domén v danej tématickej kategórii ? (report Ranking)

Ranking viditeľnosti te report, v ktorom zistíš, ktoré webové stránky a tešia najväčšej viditeľnosti v organických výsledkoch vyhľadávania.

To nie je všetko! Prihlás sa do Senuto, aby si sa zoznámil s jeho úplnými možnosťami.

Čím sa líši Analýza viditeľnosti od Monitoringu?

V analýze viditeľnosti zistíš všetky frázy z databázy Senuto, pre ktoré je daná doména viditeľná v Google. Získaš úplný obraz jej situácie v Google, pretože v reporte sú zohľadnené všetky frázy z vyše 6-miliónovej databázy českých a slovenských slov.

Na druhej strane v Senuto si sám vyberáš frázy, ktorých pozície pre danú doménu budeš monitorovať. Môžu to byť ľubovoľné kľúčové slová aj mimo databázy Senuto. Pokiaľ chceš monitorovať pozície vybranej webovej stránky na vlastné kľúčové slová, založ si svoj projekt už teraz a začni využívať Senuto.

Zhrnutie

Stručne povedané, ak chceš zistiť, vďaka ktorým kľúčovým slovám je viditeľná daná stránka, nazri do Analýzy viditeľnosti v Senuto. Vygeneruješ tam celý zoznam fráz spolu s informáciami o nich, preštuduješ si histórické údaje a porovnáš viditeľnosť rôznych domén.

Prejdi do Senuto a rozanalyzuj viditeľnosť vybranej domény!

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s Obchodnými podmienkami pre zverejňovanie komentárov, alebo ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
Článok ešte nebol komentovaný.

Odporúčané články