Čo je infografika a ako ju využiť v marketingovej stratégii?

Aktualizované: 2023-07-19
Čo je infografika a ako ju využiť v marketingovej stratégii?
Infografika je dnes populárna už prakticky v každom odvetví. Od digitálneho marketingu až po školy a veľké spoločnosti, infografika sa jednoducho na komunikáciu zložitých informácií pútavým spôsobom používa už všade. Zaujíma vás, ako ju môžete vo vašom biznise využiť, aké nástroje na tvorbu infografík existujú, prípadne čo by mala skvelá infografika obsahovať? Viac sa dozviete v tomto článku.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Čo je to infografika?

Infografika je vizuálna reprezentácia informácií a dát v grafickej podobe. Táto grafická prezentácia sa používa na zjednodušenie a zvýšenie prehľadnosti informácií pre čitateľa. Infografiky môžu byť rôzneho typu – napríklad stĺpcové, kruhové, čiarové grafy, mapy, diagramy, ilustrácie, či rôzne tabuľky. Tieto grafické prvky sa obvykle spájajú s textom a inými vizuálnymi prvkami, ako napríklad s fotografiou, ilustráciami, ikonami či rôznymi animáciami.

Infografiky sa veľakrát používajú v žurnalistike a v akademickej sfére. Nájdete ich v novinách, časopisoch, prezentáciách a vedeckých publikáciách, kde pomáhajú zvýšiť prehľadnosť informácií a zaujať pozornosť čitateľa. Dokážu doslova divy aj v biznise. Cieľom infografiky v marketingových materiáloch a na vašich webových stránkach, je totiž zaujať vášho potenciálneho zákazníka a pomôcť mu porozumieť vášmu produktu, prípadne firemnej myšlienke. Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, infografika je veľmi užitočným nástrojom aj každej marketingovej kampane. Dokáže totiž tiež zvýšiť zapamätateľnosť informácií, čo je u zákazníka dôležité najmä pri nákupe online, kedy vo finálnej fáze pracuje s informáciami, ktoré pri prezeraní rôznych webových stránok (i konkurenčných) načerpal. Keď to zjednodušíme, súvislý a jasný obsah s dobrou grafikou dokáže prilákať zákazníka. Cieľom kvalitne spracovanej infografiky je navyše to, aby sa zákazník rozhodol pre vašu službu, a to nielen online, ale aj v kamennom obchode. A to je predsa základom každého úspešného biznisu.

Prečo by ste mali infografiku používať?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mali infografiku vo vašom biznise používať. Infografika umožňuje ilustratívne zobrazenie informácií, čím sa pre zákazníka zvyšuje ich zrozumiteľnosť a prehľadnosť. Aj komplikovaný produkt či službu mu totiž dokážete vysvetliť formou zaujímavej ilustrácie, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie. Infografiky sú mnohokrát používané na porovnávanie dát a informácií. Vizuálne zobrazenie totiž umožňuje rýchle a jednoduché porovnanie viacerých položiek.

Ich veľkou výhodou je aj to, že zvyčajne sú na pohľad atraktívne a zaujímavé, čo nielen pritiahne pozornosť zákazníkov, ale pomôže tiež udržať, niekedy dokonca aj zvýšiť, ich angažovanosť vo vašom online obchode. S tým sa spája aj fakt, že mnoho infografík je vhodných na zdieľanie na sociálnych sieťach, čím zvyšujú dosah vašej značky a podporujú organickú propagáciu v online priestore. U nových značiek a e-shopov je infografika skvelým spôsobom, ako využiť dostupné možnosti a zvýšiť tak návštevnosť svojej webovej stránky prakticky zadarmo.

Dobrou a dôležitou vlastnosťou infografík je aj to, že môžu pomôcť zlepšiť SEO vašej webovej stránky. Okrem toho, že sa dajú zdieľať, môžete na ne odkazovať aj z iných webov a z článkov naprieč celým webom.

Pomocou infografík môžete prezentovať mnoho rôznych typov údajov a informácií. Vhodné sú hlavne na zobrazenie štatistík a čísel. Môžu zahŕňať informácie o počtoch, percentách, rastoch a poklesoch, čo z nich robí skvelý spôsob, ako ľahko a hravo odprezentovať zákazníkom napríklad aj komplikované grafy. Infografiky tiež umožňujú porovnanie rôznych dátových sád a informácií. Môže ísť o porovnanie veľkostí, cien, hodnôt a podobných, často na prvý pohľad neatraktívnych dát.

Pokiaľ na vašich webových stránkach nepracujete s grafmi, nevadí. Možno zákazníkovi online potrebujete vysvetliť vaše procesy a pracovné postupy. Infografika môže zahŕňať grafické znázornenie rôznych krokov, časové línie, prípadne iné druhy grafiky ukazujúce ako sa veci dejú, prípadne v akej sú hierarchii.

Niektoré spoločnosti ju zase využívajú na zobrazenie údajov na mape. Zobrazujú pomocou nej geografické údaje, ako napríklad miesta, krajiny, regióny, či dokonca celý svet.

Pokiaľ ste spoločnosť, ktorá vo svojom online obsahu nedokáže využiť grafiku v žiadnom z vyššie spomínaných prípadov, vyskúšajte jej použitie na ilustratívne zobrazenie trendov vo vašom sektore. Či si vyberiete grafické znázornenie rastu, prípadne poklesu čísel, demografických údajov, prípadne napríklad podnikateľských analýz, to je už na vás.

Aké benefity majú infografiky?
 

Typy infografík

Existuje niekoľko typov infografík, ktoré sú dostupné na vizuálne zobrazenie informácií. Poznáme dve veľké skupiny infografík. Prvou sú statické infografiky. Ide o základný typ, ktorý sa používa na ilustratívne zobrazenie textu pomocou grafických prvkov, obrázkov a textu. Väčšinou majú pevnú štruktúru, ktorá zobrazuje rôzne časti dát. Môžu sa používať na webových stránkach, v prezentáciách, v tlačených materiáloch, no tiež v iných formách marketingových podkladov. Výhodné sú najmä preto, že sú relatívne jednoduché na vytvorenie, ale pri zdieľaní a vysvetľovaní obsahu môžu byť u zákazníka veľmi účinné.

Ďalším typom sú interaktívne infografiky umožňujúce používateľom interaktívne získať informácie a zobraziť ich rôznymi ľahko zapamätateľnými spôsobmi. Používajú napríklad odkazy, prepnutia, zväčšovanie a zmenšovanie tak, aby umožnili používateľom prechádzať jednotlivé časti infografiky v správnom poradí. Interaktívne infografiky sa najčastejšie používajú na webových stránkach a v online publikáciách. Výhodou interaktívnych infografík je, že sú veľmi zaujímavé. Interakciou dokážu používateľa zapojiť do prezentácie, a tým môžu zvýšiť záujem o predstavovaný obsah.

Statické a interaktívne infografiky môžu mať následne množstvo podôb.

 • Animované infografiky sa používajú na ilustratívne zobrazenie obsahu pomocou animácie prípadne krátkeho videa. Účinné sú obzvlášť pri zobrazovaní zložitých informácií, ktoré by bolo ťažké zobraziť statickým spôsobom, či napríklad klasickým slovným opisom. Používajú sa najčastejšie na webových stránkach a v prezentáciách, pričom ich najväčšou výhodou je, že sú veľmi pútavé a ľahko sa zdieľajú.

Animovaná infografika

 • Tabuľkové infografiky kombinujú na prezentovanie obsahu prvky tabuľky a grafiky. Používajú sa na zobrazenie štatistických údajov, porovnávanie hodnôt, popisy produktov, ale tiež služieb a mnoho ďalších účelov.

  Tabuľková infografika
   
 • Pokiaľ chcete vašu webovú stránku ozvláštniť, vyskúšajte geografickú infografiku. Zahŕňať môže interaktívne mapy, fotky, no tiež také grafy, pomocou ktorých jednoducho zobrazíte údaje o miestach, ľuďoch, hospodárstve, etnicite a mnohých ďalších témach. Používajú sa primárne na komunikáciu rôznych dát, ako je napríklad počet obyvateľov, hustotu obyvateľstva, prírodné zdroje, kultúrne zaujímavosti a mnoho ďalších.

  Geografická infografika
   
 • Históriu, udalosti a ich vzťah k sebe môžete znázorniť chronologickou infografikou. Ide o typ, ktorý zobrazuje dáta a text v časovej postupnosti. Používajú sa preto na zobrazenie histórie, udalostí a procesov vyvíjajúcich sa v čase.

Chronologická infografika

 • Na zobrazenie vzťahov medzi rôznymi skupinami, kategóriami, no tiež hodnotami sú výborné aj Vennove infografiky, ktorým sa bežne v praxi hovorí aj Vennove diagramy. Tie zobrazujú prekrývajúce sa okruhy slúžiace na vyjadrenie vzájomného vzťahu medzi rôznymi množinami. Veľmi užitočné sú primárne pri vizuálnej analýze dát so spoločnými prvkami, pričom sa jedná o druh diagramu, ktorého informačná hodnota je naozaj vysoká, a ktorého tvorba je naozaj jednoduchá.

Vennove infografiky

 • Wordcloudy zase zobrazujú slová súvisiace s určitým tematickým okruhom, prípadne so súborom údajov. Slová sú zvyčajne zobrazené vo veľkosti, ktorá zodpovedá ich významu, no tiež frekvencii v tomto súbore údajov. Potom sú umiestnené na náhodné pozície na obrazovke a často sú farebne odlíšené tak, aby boli ľahšie viditeľné. Tieto grafiky sú obvykle veľmi prínosné na rýchle získanie prehľadu o témach a dátach objavujúcich v obsiahlom texte alebo v množstve údajov. Taktiež sú vhodné na vizuálnu reprezentáciu kľúčových slov dôležitých pre SEO (Search Engine Optimization), ktoré pomáhajú zvyšovať návštevnosť webových stránok.

Workcloud infografika

Tieto typy infografiky môžu byť ďalej prispôsobené podľa potrieb a cieľov danej kampane alebo projektu. Základom je vybrať si vždy vhodný typ znázornenia skôr než začnete ilustrovať dáta. V opačnom prípade totiž môžete zákazníkovi namiesto uľahčenia porozumenia a zábavy ponúknuť zmätok a negatívnu asociáciu s vašim produktom či službou.

Ako vytvoriť infografiku?

Pokiaľ chcete vytvoriť naozaj pútavé obrázky a animácie, s ktorými budete môcť vašu spoločnosť vhodne odprezentovať, je potrebné poznať vašu cieľovú skupinu. Následne si určte cieľ vašej grafiky – aký druh obsahu chcete vašim zákazníkom zjednodušiť? Ak poznáte odpovede na tieto otázky, môžete lepšie plánovať obsah a dizajn infografík. Potom už sa len musíte držať niekoľkých zásad dôležitých pre kvalitný výstup.

Zásady tvorby infografiky

Pokiaľ sa vám má podariť komunikovať s vašou cieľovou skupinou účinnejšie a atraktívnejšie, infografika by mala byť vo svojej podobe jednoduchá a zrozumiteľná. Vyhýbajte sa preto preplneným grafikám a veľkému počtu farieb či vizuálnych prvkov. Menej je niekedy viac. Rozhodne však využite farebné schémy zodpovedajúce vašej značke a použite grafiku a dostupné návrhy pútajúce pozornosť.

Každá infografika by mala mať jasnú štruktúru a logické usporiadanie obsahu. Diváci by mali vedieť, ako sa v obrázkoch či animáciách orientovať, prípadne ako cez ne intuitívne postupovať. Nezabúdajte ani na to, že obsah musí byť vždy relevantný pre vašu cieľovú skupinu a jej záujmy. Zamerajte sa preto na témy a druh dát, ktoré budú zaujímať vašich zákazníkov, a poskytnite im kvalitný, overený a pravdivý obsah.

Ak chcete využiť v článkoch či na webových stránkach grafiku, snažte sa byť originálni a odlišní od konkurencie. Využite dostupné kreatívne šablóny a to, čo vám pomôže vyniknúť. Infografika by mala mať jasný a zreteľný odkaz spôsobom, vďaka ktorému diváci získajú jasnú predstavu o tom, čo chcete prezentovať, a aký odkaz im chcete predať.

Infografický dizajn

Infografický dizajn zahŕňa rôzne techniky používajúce sa na tvorbu na pohľad atraktívnych a zrozumiteľných infografík. Použitie farebných schém môže pomôcť vyzdvihnúť dôležité body a usmerniť pozornosť diváka. Výber vhodného písma je tiež dôležitým prvkom infografického dizajnu. Použite vždy ľahko čitateľné písmo zodpovedajúce štýlu vašej značky.

Grafické prvky, ako sú ikony, obrázky a grafy, môžu pomôcť vysvetliť zložité informácie a uľahčiť porozumenie. Využite však len grafické časti relevantné pre vašu tému, pričom uprednostnite tie esteticky príjemné. Jednotlivé časti umiestňujte logicky a zorganizujte informácie spôsobom, vďaka ktorému bude ľahké sledovať prúd myšlienok a porozumieť prezentovaným dátam.

Kľúčový je aj výber správneho formátu. Rozhodnite sa, či chcete vytvoriť statickú, interaktívnu alebo animovanú infografiku, potom si vyberte na to určené nástroje.

Čo by mala infografika obsahovať?

Ako sme už spomínali vyššie, infografika by mala obsahovať relevantné a na pohľad zaujímavé údaje a informácie s hlbším zmyslom pre vašu cieľovú skupinu. Ďalej by však vo všeobecnosti mala obsahovať aj niektoré základné údaje: jasný a výstižný nadpis odhaľujúci hlavnú tému grafiky; vhodné a zaujímavé grafické návrhy pomáhajúce prezentovať údaje; či vhodne zvolenú farebnú paletu.

Veľkú úlohu však zohráva aj text – voľte jasné, stručné a zrozumiteľné popisy a titulky vysvetľujúce údaje a informácie, pričom nezabúdajte na odkazy na zdroje použitých údajov. Jedná sa totiž o druh citácie, vďaka ktorému bude pre užívateľov vaša vizualizácia dôveryhodná a relevantná. Každá infografika by tiež mala mať jednu „Call-to-Action" (výzva na akciu), vďaka ktorej dokážete jednoduchšie premeniť čitateľov na zákazníkov alebo ďalších angažovaných používateľov.

Čo by mala infografika obsahovať?
 

Ako využiť infografiku v content marketingu?

Grafika môžu byť účinným nástrojom v content marketingu, vďaka ktorému sa vám podarí zaujať pozornosť a zvýšiť zapojenie cieľovej skupiny. Pokiaľ ju chcete využiť v content marketingu, vyberte si správnu tému. Zamerajte sa najmä na témy s vysokou pridanou hodnotou pre vašu cieľovú skupinu a prepojte ich s vaším produktom alebo službou. Veľkou výhodou infografík je to, že dokážu perfektne ozvláštniť každý druh textu, takže s ich pomocou dokážete odprezentovať svoje myšlienky aj ľuďom, ktorí si neprečítajú celý váš článok alebo popis. Práve na to slúžia rôzne obrázky, grafy a ikony pomáhajúce zvýrazniť dôležité body.

Ak budete komunikovať obrázky alebo videá cez rôzne platformy, vždy ich danej platforme prispôsobte a uistite sa, že vaša infografika má optimálnu veľkosť a formát pre každú platformu. To platí aj pre emailové kampane! Pridajte tiež odkazy vedúce na vaše produktové stránky a vaše logo. Tým zvýšite počet návštev na vašich stránkach a získate viac potenciálnych zákazníkov.

Navyše, keď vytvoríte kvalitnú a jedinečnú infografiku s užitočnými informáciami, môžu ju začať zdieľať iné webové stránky, blogy alebo sociálne siete. To môže viesť k organickému vytvoreniu spätných odkazov na vašu webovú stránku, čo môže pomôcť zlepšiť vašu pozíciu v internetových vyhľadávačoch a zvýšiť návštevnosť vašej stránky.

Nástroje na tvorbu infografiky

Existuje veľa nástrojov, z ktorých si môžete vybrať.

 • Piktochart - jednoduchý nástroj, ktorý umožňuje používanie šablón a ich prispôsobenie podľa vašej potreby.
   
 • Venngage - ďalší nástroj s množstvom upraviteľných šablón. Obsahuje aj mnoho vizuálnych prvkov perfektných na ozvláštnenie vašich obrázkov.
   
 • Infogram - vhodný na tvorenie interaktívnych infografík.
   
 • Adobe Illustrator - umožňujúci tvorbu grafík s vysokým rozlíšením a kvalitou. Ide ale o náročnejší program a vyžaduje základné znalosti grafického dizajnu.
   
 • Easel.ly - ide o intuitívny nástroj na tvorbu infografík.
   
 • Canva - ide o populárny nástroj, tiež z väčšej časti zdarma.

Prípadne sa zvezte na vlne najnovších trendov a nechajte to na umelú inteligenciu, ktorá dokáže vytvoriť rôzne druhy grafiky pomocou automatických AI generátorov.

Infografiky sú skvelým a jednoducho využiteľným nástrojom, pomocou ktorého môžete s vašimi zákazníkmi komunikovať lepšie a efektívnejšie. Nebojte sa preto tento spôsob komunikácie využiť vo váš prospech skôr, než to urobí vaša konkurencia –⁠ nebudete ľutovať!

Článok pripravila: Ivona Harčárová 

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články